Кафедра ендокринології

Про кафедру

 

hospital 1

 

 

76008, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича 91.

тел.:   (0342) 528-074

факс: (0342) 528-124

електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Історія кафедри

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ЗА 50 РОКІВ (1967-2017) 

Процес зародження та становлення ендокринології на Прикарпатті упродовж ХХ ст. пов’язаний із розвитком медицини й організацією охорони здоров’я в Україні в цілому та, зокрема, з еволюцією ендокринології від органотерапії й експериментальних досліджень до лікарської спеціальності та окремого спеціалізованого розділу в структурі медичних наук. Перші кроки для організації ендокринологічної служби в Станіславській області здійснено упродовж першого повоєнного десятиліття (1945–1953) за результатами експедиційних  досліджень ендемічного зобу на Прикарпатті. У наступний період (1953–1967) подальший розвиток досліджень та лікувальної практики поєднується із впровадженням ендокринології в навчальний процес Станіславського медичного інституту. Логічним продовженням науково-дослідної та лікувально-профілактичної роботи колективу ендокринологів – науковців і практикуючих лікарів – було відкриття 1967 р. самостійного курсу ендокринології в Івано-Франківському державному медичному інституті, з 1997 року – кафедри ендокринології.

Кафедра ендокринології організована в 1997 році. Але історія її розвитку сягає 1953 року і пов’язана з іменем проф. Гарагашяна А.А., який почав викладати цей предмет на кафедрі соціальної гігієни і організації охорони здоров’я. В 1967 році був організований курс ендокринології, який очолювала д. мед. н., професор Паращак Г.П. і займала цю посаду до 1981 р. З 1982 року по 1985 рік курс очолювала д.мед.н, професор Ванджура І.П., а з 1985 по 1996 pp. обов'язки завідуючого курсом ендокринології виконував доцент Боцюрко В.І., зараз професор кафедри. З 1997 року організувалась кафедра, яку очолював до 2014 року д. мед. н., професор Боцюрко В.І. У 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обмін деяких мікроелементів і поєднаних з ними метало ферментів при ревматизмі», а в 1996 році – докторську дисертацію на тему «Віддалені сомато-генетичні ефекти інкорпорованого радіоактивного йоду в осіб із захворюваннями щитовидної залози в умовах ендемічної місцевості».

Першими асистентами курсу ендокринології були к. мед. н. Купновицька І.Г., к. мед. н. Чернова Л.О., к. мед. н. Козлова І.А. З 1982 року асистентом курсу після закінчення клінічної ординатури і аспірантури стала Бабенко І.Г., 1989 р. асистент курсу ендокринології Івано-Франківського медичного інституту І.Г. Бабенко в Київському інституті ендокринології і обміну речовин захистила кандидатську дисертацію на тему «Обмін хрому при цукровому діабеті за даними клінічних й експериментальних досліджень», і вже 18 квітня 1989 р. їй було присвоєно звання кандидата медичних наук зі спеціальності «Ендокринологія». Наступним етапом в її науковій кар’єрі було обрання 1992 р. доцентом кафедри факультетської терапії з курсом ендокринології. З 1998 р. на кафедрі на посаді асистента працювала к. мед. н. Скрипник Н.В, яка працюючи практичним лікарем обласної клінічної лікарні м.Івано-Франківська у 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-метаболічні зміни та їх корекція у хворих на інсулінонезалежний цукровий діабет з вторинною сульфаніламідорезистентністю похилого віку". В 2011 році доцент Скрипник Н.В. під керівництвом доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри ендокринології національний медичного університету ім. О.О. Богомольця Боднара П.М. захистила докторську дисертацію на тему: «Роль йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку метаболічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 типу», з 2011 року – професор кафедри ендокринології. А з 2014 року і по теперішній час – завідувач кафедри ендокринології. В 2002 році на посаду магістра та далі асистента  кафедри ендокринології була зарахована Дідушко О.М., яка в 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Вплив біфтопу на функціональний стан печінки і кишковий мікробіоценоз у хворих на хронічний панкреатит та цукровий діабет”  та 2017 – докторську дисертацію на тему: «Патогенетичні особливості розвитку, рання діагностика та лікування порушень функції нирок у хворих на гіпотиреоз» під керівництвом професора Паньківа В.І. завідувача відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, з 2017 року – професор кафедри ендокринології. З 2004 року на посаді асистента кафедри ендокринології працювала Костіцька І.О., яка у 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування використання біфтопу та епадолу в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу», у 2018 – докторську дисертацію на тему: «Діабетичний гастропарез: частота виникнення, фактори ризику, механізми розвитку, лікування» під керівництвом наукового консультанта професора Б.М. Маньковського, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. З 2012 року на посаді асистента кафедри ендокринології працює Вацеба Т.С., яка у 2016 під керівництвом д. мед. н., професора, завідувача кафедри ендокринології ІФНМУ Скрипник Н.В. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Корекція інсулінорезистентності у хворих із первинним гіпотиреозом в умовах йодної недостатності» та з  2017 року – доцент кафедри ендокринології. З 2015 року на посади асистентів кафедри ендокринології прийняті Гудз І.В. та Чернявська І.В. У 2017 році асистент Чернявська І.В. захистила кандидатську дисертацію на тему «Модифікуючий вплив воглібозу на показники вуглеводного обміну у осіб з порушенням толерантності до глюкози і високим серцево-судинним ризиком» під керівництвом професора Паньківа В.І. завідувача відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. У 2013 році асистент за сумісництвом Марусин О.В. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інсулінорезистентність при цукровому діабеті 2 типу: сприяючі фактори і механізми її зниження». З 2016 року на посаді доцентів кафедри ендокринології працюють Марусин О.В. та Ромаш Н.І.

На початку 2018 р. колектив кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету сформувався таким чином: завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лікар вищої кваліфікаційної категорії Скрипник Надія  Василівна; доктор медичних наук, професор, лікар вищої кваліфікаційної категорії; Боцюрко Володимир Іванович; доктор медичних наук, професор, лікар вищої кваліфікаційної категорії Дідушко Оксана Миколаївна; доктор медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії Костіцька Ірина Олександрівна; кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії Ромаш Надія Іванівна; кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії Вацеба Тамара Сергіївна; кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії Марусин Оксана Василівна; кандидат медичних наук, асистент, лікар-ендокринолог Чернявська Ірина Василівна; асистент, лікар-ендокринолог Гудз Ірина Володимирівна.

Завідувач кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я (1951-1969), засновник ендокринологічної служби на Прикарпатті Гарагашян Ара Арменакович

image001

Гарагашян Ара Арменакович (1902-1969),

д.м.н., професор, завідувач кафедри

соціальної гігієни і організації охорони здоров’я (1951-1969)

засновник ендокринологічної служби на Прикарпатті

Зародження ендокринології як навчальної дисципліни на Прикарпатті розпочалося у 1953 р., коли завідувач кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я А.А. Гарагашян став викладати цей курс для студентів Станіславського державного медичного інституту. Власне, з цього часу можна розпочинати й історію майбутньої кафедри ендокринології сьогоднішнього Івано-Франківського національного медичного університету. Захистивши у 1955 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Розвиток охорони здоров’я на Ізмаїльщині», А.А. Гарагашян надалі активно працює над розвитком ендокринологічної служби на Прикарпатті, досліджує питання профілактики і лікування ендемічної зобної хвороби, застосування радіоактивних ізотопів в діагностиці і лікуванні захворювань щитоподібної залози.

Своєрідним підсумком проведеної за 5 років роботи протизобного диспансеру була організована з його ініціативи чергова наукова експедиція. Вона була проведена відповідно до розпорядження Станіславського облвиконкому № 245/р від 19.05. 1956 р. і спільного наказу облздороввідділу та медичного інституту № 340 від 03.07. 1956 р. Керівником експедиції був призначений завідуючий кафедрою організації охорони здоров’я медінституту і головний лікар обласного протизобного диспансеру, доцент А.А. Гарагашян. У цій експедиції взяли участь лікарі-ендокринологи, асистенти кафедри загальної гігієни і студенти 5-го курсу медичного інституту. В результаті проведених досліджень було встановлено, що захворюваність на зоб в гірських районах Прикарпаття зменшилась у три рази, що засвідчувало про безперечну перемогу над цією недугою. Ара Арменакович вмів згуртувати людей для досягнення цієї мети, зумів пов’язати теорію з практикою, проявляв сміливість і рішучість у вирішенні питань, що привели до таких разючих успіхів. Його кафедра була повністю підпорядкована задачам практичної медицини. За результатами експедиційних досліджень з вивчення ендемічного зобу та інших ендокринних захворювань завершено розробку комплексної системи їх профілактики і лікування, зокрема, із застосуванням радіоактивних ізотопів, створенням мережі протизобних кабінетів. Десятки праць було надруковано у медичних журналах, кожна з яких відкривала нові підходи до вирішення питань щодо епідеміології, клініки та лікування зобної хвороби. А.А. Гарагашян особисто був автором 70 наукових праць. У 1960 році він захистив докторську дисертацію на тему «Ендемічна зобна хвороба в Станіславській області і боротьба за її ліквідацію».

Всі сили, енергія, талант та колосальна працездатність А.А. Гарагашяна були задіяні для досягнення благородної цілі. За період 1955–1968 рр. він підготував 14 кандидатів медичних наук.

Враховуючи його високий авторитет науковця та лікаря, у 1962 р. ректор Г.О. Бабенко призначив його проректором з навчальної та наукової роботи медичного інституту, і цю посаду Ара Арменакович займав до 1968 р.

Завдяки зусиллям професора А.А. Гарагашяна на Прикарпатті була створена третя в тогочасному Радянському Союзі (після Москви і Ленінграда) радіоізотопна лабораторія для діагностики і лікування зобу. За 10 років її існування обстежено 17 тисяч людей, а лікування отримали більше 5 тисяч пацієнтів. Фактично до початку 1970-х років ендемічний зоб і кретинізм серед дітей в області були ліквідовані. Так, завдяки поєднанню науково-дослідної роботи та лікувально-профілактичної практики було розв’язано гостру проблему поширеного у той час ендокринологічного захворювання.

В цій жертовній праці А.А. Гарагашян ризикував постраждати від радіоактивного йоду, яким лікував хворих з усіх куточків України. На жаль, так і сталось, в цьому вихорі подій він згорів від променевої хвороби. Життя обірвалось в зрілому, повному сил, нових ідей, віці. Кістковий мозок був повністю спустошений енергією атома і ніхто на той час не міг допомогти вченому, оскільки ще не проводилась пересадка кісткового мозку, бо тільки це могло врятувати життя. Ара Арменакович Гарагашян відійшов у вічність 12 березня 1969 року.

image004Високогірська експедиція,

зліва на право –  професор Гарагашян А.А., професор Бабенко Г.А., проф. Анісімов О.В., доц. Дринь М.М.

 

Завідувач курсу ендокринології професор Г.П. Паращак (1967–1981)

Новим етапом в становленні ендокринології як навчальної та наукової дисципліни, а водночас й майбутньої кафедри, була організація в 1967 р. окремого курсу ендокринології. Його заснування означало організаційне відокремлення ендокринології в структурі медичного інституту, закладало передумови для заснування у перспективі спеціалізованої кафедри.

Першим завідувачем курсу ендокринології в Івано-Франківському державному медичному інституті у 1967–1981 рр. була кандидат медичних наук, доцент Ганна Петрівна Паращак (1927–2013 рр.).

image005Паращак Ганна Петрівна (1927-2013),

д.мед.н., професор, завідувач курсу ендокринології (1967-1981)

Вона з відзнакою закінчила лікувальний факультет медичного інституту у 1952 р., Г.П. Паращак після закінчення клінічної ординатури, з 1954 р. працювала асистентом кафедри факультетської терапії, а з 1967 р. – доцентом цієї ж кафедри. Уже 1959 р. вона захистила кандидатську дисертацію на тему «Основний обмін і коливання вмісту вітаміну С в плазмі крові у хворих на ендемічну зобну хворобу в віковому аспекті». Докторська дисертація Г.П. Паращак, виконана у 1969–1971 рр. під науковим керівництвом професора кафедри внутрішньої медицини П.М. Вакалюка, на тему «Роль мікроелементів у розвитку виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки» була успішно захищена в Київському медичному інституті ім. академіка О.О. Богомольця. У 1973 р. Г.П. Паращак затверджена у вченому званні професора.

Очоливши у 1967 р. курс ендокринології, Ганна Петрівна сформувала його колектив, організувала його навчально-виховну, науково-дослідну та лікувальну діяльність. Першими асистентами курсу ендокринології наприкінці 1960 – на початку 1970-х років були пізніше відомі лікарі та кандидати медичних наук І.Г. Купновицька, Л.О. Чернова, І.А. Козлова.

Поряд з навчальною роботою, курс ендокринології виконував роль своєрідного центру наукових досліджень проблем ендокринних хвороб. Взагалі коло наукових інтересів та досліджень Г.П. Паращак, що знайшли відображення у понад 130 наукових працях, в тому числі 4 монографіях, охоплювали питання патології щитоподібної залози, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. За період своєї роботи в медичному інституті Г.П. Паращак підготувала 4 кандидатів медичних наук. Першою кандидатською дисертацією, виконаною під керівництвом професор Г.П. Паращак була захищена в 1979 р. робота лікаря-лаборанта обласного ендокринологічного диспансеру М.А. Мазепи на тему «Клініко-імунологічна характеристика захворювань щитовидної залози на Прикарпатті».

З метою залучення студентів до наукової роботи, поглиблення і розширення спеціальних знань з діагностики і лікування ендокринних захворювань вже з 1967 р. при курсі ендокринології був організований студентський науковий гурток, роботою якого активно опікувалася Ганна Петрівна. Для науково-методичного забезпечення навчального процесу та діяльності гуртка у 1982 р. вийшов методичний посібник «Захворювання щитовидної залози», авторами якого були Г.П. Паращак, Л.О. Чернова та М.А. Мазепа.

У 1970-х роках завідувач курсу ендокринології професор Г.П. Паращак продовжила практику організації наукових експедицій в гірських районах Івано-Франківської області. Під її керівництвом у період з 20 вересня по 20 жовтня 1970 р. проведено третю наукову експедицію, до якої були включені лікарі-ендокринологи (В.П. Шавлак, О.О. Савченко, Є.М. Гавриш), соціологи (доцент В.О. Дешко), гігієністи (доцент Н.В. Сорока). У вересні 1979 р. проведена четверта експедиція в гірські райони області (Надвірнянський, Косівський, Верховинський) під керівництвом професора Г.П. Паращак і за участі доцента кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я В.О. Дешко та головного лікаря обласного диспансеру Н.П. Даниловської[i]. Важливим результатом експедицій було продовження наукових досліджень ендокринних захворювань, що знайшли відображення в серії наукових статей, а також розробка лікувальних та профілактичних заходів. В цей час Г.П. Паращак уперше на Прикарпатті застосувала методику визначення антитіл до тканин щитовидної залози, що стало підґрунтям до розпізнавання аутоімунних захворювань цього органу.

image007

 Експедиція по виявленню зобу в Надвірнянському районі 1970 р.

Керівник – професор Паращак Г.П. (п’ята зліва)

image009

Експедиція по виявленню зобу в Надвірнянському районі 1970 р.

Керівник – професор Паращак Г.П. (в центрі)

Функціонування самостійного курсу ендокринології в медичному інституті створювало основу для проведення науково-дослідної та лікувально-профілактичної роботи на базі ендокринологічного диспансеру в Івано-Франківську. Своєрідним визнанням внеску івано-франківських ендокринологів – науковців і практикуючих лікарів стало проведення у 1979 р. на базі Івано-Франківського медичного інституту пленуму Республіканської проблемної комісії «Ендокринологія» та Правління Республіканського Товариства ендокринологів.

Завідувач курсу ендокринології професор І.П. Ванджура (1982–1985)

Другим завідувачем курсу ендокринології Івано-Франківського державного медичного інституту у період 1982–1985 рр. була доктор медичних наук, професор Ірина Петрівна Ванджура (11.07. 1920, м. Борщів, нині Тернопільської обл. – 21.07. 1997, м. Івано-Франківськ).

Випускниця Станіславського медичного інституту 1953 р., І.П. Ванджура залишилась працювати в альма-матер асистентом кафедри факультетської терапії (1953–1972), і розпочала свої наукові дослідження з проблем ендокринології та кардіології. У 1961 р. Ірина Петрівна захистила кандидатську дисертацію на тему «Азотовий обмін у хворих на ендемічну зобну хворобу». Продовженням її наукових досліджень була стаття «Полипептиды в сыворотке крови у больных эндемической зобной болезнью», опублікована в журналі «Проблемы эндокринологии и гормонотерапии» за 1964 р. в Москві. Наступними кроками в її науковій кар’єрі став захист у 1971 р. докторської дисертації на тему «Біохімічне і гістохімічне вивчення атеросклерозу в експерименті і клініці», а в 1974 р. – присвоєння вченого звання професора. У період 1973–1981 рр. І.П. Ванджура працювала на посаді професора кафедри факультетської терапії. Автор 148 наукових праць. Написала монографію „Атеросклероз і мікроелементи”. Нагороджена значком „Відмінник охорони здоров’я”. Наукові дослідження: порушення обміну речовин при ендемічному зобі, роль мікроелементів у розвитку атеросклерозу.

vandzhyra

Ванджура Ірина Петрівна (1920-1997),

д.м.н., професор, завідувач курсу ендокринології (1982-1985)

Уже в ролі завідувача курсу ендокринології Ірина Петрівна організовує колектив однодумців, розгортає його навчальну та наукову діяльність. З 1982 року асистентом курсу після закінчення клінічної ординатури і аспірантури стала Ірина Георгіївна Бабенко, яка, слідуючи прикладові батька – ректора медичного інституту й засновника школи мікроелементології, після закінчення 1976 р. медичного інституту пройшла спочатку інтернатуру та клінічну ординатуру, а у 1979 р. була зарахована до аспірантури за спеціальністю «Ендокринологія» при кафедрі факультетської терапії. В цей час І.Г. Бабенко розпочала дослідження ролі мікроелементів у розвитку і перебігу цукрового діабету, викладені згодом в кандидатській дисертації, виконаній під керівництвом професора Г. П. Паращак. Цікаво, що за свідченнями колег, після закінчення аспірантури І.Г. Бабенко навіть хотіла стати хірургом, але «перемогла ендокринологія», і з 1982 р. вона присвятила їй все своє активне життя, ставши одночасно і педагогом, і лікарем-практиком.

У 1980-х роках коло наукових інтересів І.П. Ванджури охоплювало питання обміну речовин при атеросклерозі, проблеми використання мікроелементів для профілактики і лікування ішемічної хвороби серця, клітинного імунітету при різних формах цукрового діабету. У 1985 р. вона разом із Є.М. Нейком, Л.Р. Ноздрюхіною та Л.Л. Орловим стала співавтором монографії «Мікроелементи й атеросклероз».

Упродовж всього періоду завідування курсом ендокринології професор І.П. Ванджура також керувала студентським науковим гуртком, заохочуючи студентів лікувального факультету до наукової праці

Окремої уваги заслуговує довголітня діяльність Ірини Петрівни Ванджури на посаді голови Івано-Франківського обласного товариства ендокринологів. Організаційна, наукова та практична лікарська праця в рамках цього товариства сприяла налагодженню особистих контактів,  товариських відносин ендокринологів – науковців і практиків, розвитку досліджень в цій галузі, покращенню медичного обслуговування населення.

Згодом, у 1985–1997 рр. Ірина Петрівна працювала професором знову на кафедрі факультетської терапії медичного інституту. За активну науково-дослідну, навчально-виховну та лікарську діяльність І.П. Ванджура була нагороджена значком «Відмінник охорони здоров’я».

Завідувач курсу ендокринології, доцент Боцюрко В.І. (1985–1996 рр.), завідувач кафедри ендокринології (1997-2014)

Якісно новий етап у розвитку курсу ендокринології в медичному інституті розпочався в середині 1980-х років, коли завідувачем курсу 1985 р. був обраний кандидат медичних наук, доцент Володимир Іванович Боцюрко (нар. 25.01. 1940 р., с. Маринопіль Жовтневого району, нині – с. Маріямпіль Галицького району). Завдяки його зусиллям упродовж наступного десятиліття було закладено основи для реорганізації курсу в самостійну кафедру: сформовано колектив однодумців, розвинуто клінічну базу та продовжено серію наукових досліджень у сфері ендокринології.

image013

Боцюрко Володимир Іванович

д.м.н., професор, завідувач курсу ендокринології  (1997-1997),

завідувач кафедри ендокринології (1997-2014)

До свого призначення завідувачем курсу В.І. Боцюрко сформувався як лікар та науковець. Випускник Івано-Франківського медичного училища, після служби в армії, 1962 р. вступив до медичного інституту, який закінчив з відзнакою. З 1968 р. він працював спершу завідувачем клініко-діагностичною лабораторією медико-санітарної частини Бурштинської ТЕС Івано-Франківської області. У 1972 р. перейшов на роботу в Івано-Франківський державний медичний інститут, на посаду асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і факультетської терапії. У 1978 р. В.І. Боцюрко захистив кандидатську дисертацію на тему «Обмін деяких мікроелементів і поєднаних з ними металоферментів при ревматизмі». У 1982 р. В.І. Боцюрко став доцентом кафедри факультетської терапії.

Завідувач курсу ендокринології В.І. Боцюрко, після багаторічної науково-дослідної праці під керівництвом наукових консультантів – професорів і член-кореспондентів АМН України М.Д. Тронька та Є.М. Нейка, у 1996 р. захистив у Київському інститут ендокринології і обміну речовин імені В.П. Комісаренка докторську дисертацію на тему «Віддалені сомато-генетичні ефекти інкорпорованого радіоактивного йоду в осіб із захворюваннями щитовидної залози в умовах ендемічної місцевості». Невдовзі, 1997 р. В.І. Боцюрко отримав вчене звання професора.

Важливим досягненням колективу курсу ендокринології Івано-Франківського медичного інституту та ендокринологічного диспансеру за безпосередньою активною участю В.І. Боцюрка та головного лікаря Даніловської Н. П, стала організація та проведення у Івано-Франківську у вересні 1994 р., вперше за роки незалежності, п’ятого з’їзду ендокринологів України, що продовжував традицію, започатковану 1965 р. у Харкові та продовжену у Києві (1977 р.), Вінниці (1977 р.) та Львові (1987 р.).

image015

V з’їзд ендокринологів України 13-16 вересня 1994 р., м. Івано-Франківськ

Рішенням ректорату Івано-Франківської державної медичної академії у серпні 1997 р. шляхом реорганізації та об’єднання курсу ендокринології та курсу спортивної медицини і лікувальної фізкультури засновано кафедру ендокринології, яку очолив доктор медичних наук, професор В.І. Боцюрко.

Упродовж завідування кафедрою ендокринології професор В.І. Боцюрко підготував 4 кандидатів наук, що зробили вагомий внесок у дослідження низки проблем ендокринології. Визнанням заслуг В.І. Боцюрка було обрання 2009 р. академіком Академії наук вищої школи України, а також нагороди медаллю «За доблесну працю», значками «Відмінник охорони здоров’я» і «Винахідник СРСР». Відповідальний дослідник багатьох міжнародний багатоцентрових досліджень з лікування цукрового діабету.

 Так, професор В.І. Боцюрко брав участь і доповідав на міжнародних наукових форумах у Берліні, Амстердамі, Відні, Празі, Римі, Флоренції, Лондоні, Стамбулі, Санкт-Петербурзі та Маямі. Серед них – 43-тя щорічна конференція Європейської асоціації з питань вивчення цукрового діабету (Амстердам, Нідерланди, 2007 р.); 44-та щорічна конференція Європейської асоціації з питань вивчення цукрового діабету (Рим, Італія, 2008 р.), 5-ий Європейський андрологічний саміт (Санкт-Петербург, Російська Федерація, 5-6 березня 2010 р.). Організував випуск фахових науково-практичних журналів «Галицький лікарський вісник», «Архів клінічної медицини», що входять до міжнародних наукометричних баз. Автор 5 навчальних посібників для студентів медичних вузів. Розробив перший вітчизняний симбіотик „Біфтоп” для лікування кишкового дисбактеріозу і діабетичного стеатогепатозу.

Професор В.І. Боцюрко є член правління Асоціації ендокринологів України та членом Європейського товариства ендокринологів.

image017

Колектив кафедри ендокринології з курсом ЛФК  і СМ, 2005 рік

image019

Колектив кафедри ендокринології, 2007 рік

image021

Колектив кафедри ендокринології з курсом ЛФК і СМ, 2009 рік

 

Завідувач кафедри ендокринології професор Н.В. Скрипник (з 2014)

З вересня 2014 р. кафедру ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету очолила доктор медичних наук, професор, лікар вищої кваліфікаційної категорії, Заслужений лікар України Надія Василівна Скрипник.

image023

Скрипник Надія Василівна, Заслужений лікар України,

д.мед.н., професор, завідувач кафедри ендокринології з 2014 року

З 1998 р. – асистент кафедри ендокринології, кандидат медичних наук Надія Василівна Скрипник, випускниця 1982 р. Івано-Франківського медичного інституту, науковець і практикуючий лікар, спершу терапевт у Волинській обласній клінічній лікарні (1982–1984 рр.) і Стриганецькій номерній лікарні (1984–1985 рр.), згодом – ендокринолог Тисменицького району (1985–1990 рр.), Івано-Франківської міської клінічної лікарні (1990–1993 рр.) та ендокринологічного відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні (1993–2002 рр.), з 1998 р. – лікар-ендокринолог вищої категорії[1]. У 1997 р. лікар-ендокринолог Н.В. Скрипник захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-метаболічні зміни та їх корекція у хворих на інсулінонезалежний цукровий діабет з вторинною сульфаніламідорезистентністю похилого віку» за спеціальністю 14.01.02 – «Внутрішні хвороби», виконану під науковим керівництвом професора Г.А. Бабенка та професора М.А. Оринчак. Упродовж 1998–2002 рр. Н.В. Скрипник ще продовжує поєднувати практичну роботу в обласній клінічній лікарні з викладацькою роботою в медичній академії, але з 2002 р. переходить на основну роботу на посаді асистента кафедри ендокринології Івано-Франківської державної медичної академії, а з 2003 року призначена на посаду доцента цієї ж кафедри. У грудні 2004 р. їй присвоєно вчене звання доцента.

Розвиваючи традиції ендокринології в медичному університеті Івано-Франківська, доцент кафедри Н.В. Скрипник під керівництвом завідувача кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктора медичних наук, професора П.М. Боднара  успішно захистила 25 січня 2011 р. у спеціалізованій вченій раді ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» докторську дисертацію на тему «Роль йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку метаболічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 типу» за спеціальністю 14.01.14 – «Ендокринологія». Уже в травні 2011 р., відповідно до рішення конкурсної комісії Івано-Франківського національного медичного університету, Н.В. Скрипник призначено на посаду професора кафедри ендокринології. З 2014 року – завідувач кафедри ендокринології.

Основні наукові напрями – цукровий діабет, метаболічний синдром, захворювання щитоподібної залози. Автор 191 друкованих наукових праць: з них 25 навчально-методичного характеру та 124 наукового характеру, в тому числі  Національний підручник із грифом Міністерства освіти і науки України та 6 навчальних посібників із грифом  Міністерства освіти і науки України. Дослідник багатьох міжнародних програм з вивчення нових препаратів для лікування цукрового діабету, 2-х монографій.

Професор Н.В. Скрипник була активною учасницею та доповідачкою на міжнародних наукових форумах, зокрема, у 2007 р. – на 17-му Конгресі Европейського товариства з артеріальної гіпертензії в Мілані, 2-му Міжнародному конгресі «Предіабет і метаболічний синдром. Епідеміологія, лікування і профілактика цукрового діабету і кардіоваскулярних захворювань» у Барселоні та Конгресі Європейського товариства кардіологів з серцевої недостатності у Гамбурзі; у 2008 р. – на ХХІІІ Конгресі Американського товариства з артеріальної гіпертензії  (Нью-Орлеан, США); у 2009 р. – на XIV Міжнародному Конгресі з реабілітації в медицині та імунореабілітації (Дубаї, ОАЕ), ХХІV Конгресі Американського товариства з артеріальної гіпертензії  (Сан-Франциско, США); у 2011 р. – на Конгресі Американської асоціації з артеріальної гіпертензії (Нью-Йорк, США), Європейському конгресі кардіологів (Париж, Франція), Європейській асоціації з артеріальної гіпертензії (Лондон, Великобританія). Професор Скрипник Н.В. є дійсним членом багатьох ендокринологічних спільнот світу та України, зокрема, член Правління та Президії Асоціації ендокринологів України, Голова Асоціації ендокринологів Івано-Франківської області, Голова Асоціації превентивної та антиейджинг медицини в Івано-Франківський області, Дійсний член Української діабетичної асоціації, член Українського лікарського товариства, член Європейської Асоціації з вивчення цукрового діабету (ЕАSD), член Європейського товариства ендокринологів, головним дослідником міжнародних багатоцентрових досліджень. Указом Президента України № 241/2018 від 24 серпня 2018 року присвоєно почесне звання Заслужений лікар України.

image025

Колектив кафедри ендокринології,  2018 рік

(зліва на право – лаборант Соківка О.А., доцент Ромаш Н.І., асистент Осадчук В.П., доцент Вацеба Т.С.,

асистент  Петровська І.Н., доцент Костіцька І.О., професор Боцюрко В.І.,

завідувач кафедри, професор Скрипник Н.В., доцент Марусин О.В., асистент Чернявська І.В.,

професор Дідушко О.М., асистент Гудз І.В., робітник Тихонюк О.О.)

 

З 2017р Дідушко О.М. працює на посаді професора кафедри ендокринології ІФНМУ, отримала атестат професора  згідно рішення Атестаційної колегії МОНМС України, від 5 березня 2019р., і присвоєно звання професора кафедри ендокринології.

З 2018 р. Костіцька І.О. працює на посаді професора кафедри ендокринології ІФНМУ, отримала атестат професора  згідно рішення Атестаційної колегії МОНМС України, і присвоєно звання професора кафедри ендокринології.

З 2018 р. Чернявська І.В. працює на посаді доцента кафедри ендокринології ІФНМУ, отримала атестат доцента  згідно рішення Атестаційної колегії МОНМС України, від 16 грудня 2019р., і присвоєно звання доцента кафедри ендокринології.

         На початку 2020 р основний колектив кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету сформувався таким чином: завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лікар-ендокринолог вищої категорії Скрипник Надія Василівна; доктор медичних наук, професор, лікар-ендокринолог вищої категорії Боцюрко Володимир Іванович; доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології, лікар-ендокринолог вищої категорії Дідушко Оксана Миколаївна; доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології, лікар-ендокринолог вищої категорії Костіцька Ірина Олександрівна; кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології, лікар-ендокринолог другої категорії Чернявська Ірина Василівна; кандидат медичних наук, асистент кафедри ендокринології Власюк Тетяна Іванівна; асистент кафедри Гудз Ірина Володимирівна.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Основу клінічної та матеріально-технічної бази кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету на сьогодні складають відділення ендокринології обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська (вул. Федьковича, 91), університетська клініка ІФНМУ (вул. Короля Данила, 15), ендокринологічне відділення та консультативна поліклініка Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні (вул. Коновальця,132), ДУ «ТМО МВС України по Івано-Франківській області» (вул. Академіка Сахарова,11).

Навчальний процес з ендокринології в даний час проводиться на 4-му і 6-му курсах медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа», «Педіатрія» та на 4-му і 6-му курсах факультету підготовки іноземних громадян за спеціальністю «Лікувальна справа» відповідно до наскрізної навчальної програми для вітчизняних студентів вищих навчальних закладів МОЗ України напряму 1201 «Медицина» щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з дисципліни «Внутрішня медицина», яка прийнята 20.05. 2015 р. за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа». Відповідальною за навчальний процес студентів на кафедрі є доцент Костіцька І. О. Крім того, колектив кафедри ендокринології розпочав роботу щодо забезпечення навчально-методичної, наукової, організаційної, лікувальної, виховної та матеріально-технічної бази кафедри ендокринології відповідно до основних вимог міжнародного стандарту ISO 9001 «Системи управління якістю. Вимоги» в новій редакції 2015 р.

Для науково-методичного забезпечення навчального процесу колективом кафедри ендокринології розроблено та видано низку методичних рекомендацій: ««Лікування коморбідного стану – артеріальної гіпертеріальної гіпертензії в поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом» (2016 р., автори – Н.В. Скрипник, Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк та ін.), «Вузлові захворювання щитоподібної залози у дорослих: діагностична концепція, лікування» (2017 р., автори – Н.В. Скрипник, І.О. Костіцька, О.М. Дідушко, О.В. Марусин, Т.С. Вацеба, І.В. Чернявська та ін.), «Дисфункція гіпоталамуса: етіологія, клініка, діагностика, лікування» (2017 р., автори – В.І. Боцюрко, О.М. Дідушко, І.О. Костіцька, О.В. Марусин, І.В. Чернявська). Крім цього, завідувач кафедри, професор Н.В. Скрипник є співавтором 3-х національних підручників «Ендокринологія» (2015, 2016, 2017 рр.) за редакцією професора П.М. Боднара, виданого з грифом Міністерства освіти і  науки України та Міністерства охорони здоров'я України, та 4 навчальних посібників  для лікарів, студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитацій, 1 навчально-методичного посібника «Methodical principles in clinical pharmacology» для англомовних студентів стоматологічних факультетів  із грифом Міністерства освіти і науки України.

Орієнтація на формування практичних навичок у майбутніх лікарів, що є невід’ємною складовою навчального процесу, спонукала професорсько-викладацький колектив кафедри ендокринології до використання не тільки нових методик навчання, але й залучення інноваційних методів лікувальної діяльності. За сприянням ректорату ІФНМУ у 2016 році закуплено обладнання, яке використовується на клінічних базах кафедри ендокринології – Апарат для постійного добового моніторування глюкози крові «Апарат Ipro 2 «Metronic». Доцентом, к. мед. н., Вацебою Т.С. освоєно і впроваджено в практику застосування методики добового моніторингу рівня глікемії з використанням апарату іPRO, Medtronic.

У плані виховної роботи співробітники кафедри ендокринології постійно дбають про високий рівень вимог щодо підготовки висококваліфікованих лікарів та науково-педагогічної майстерності, удосконалюють методику проведення усіх видів навчальних занять; проводять організаційну та індивідуальну роботу з науково-педагогічними працівниками і студентами, спрямовану на їх активну участь у навчальному процесі, розвиток професійної культури, дотримання етичних норм, правил внутрішнього розпорядку університету, забезпечення атмосфери вимогливості, доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами і студентами факультету. З метою виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності колектив кафедри ендокринології регулярно залучає студентів до участі в таких загально-університетських заходах, як «День науки», «Шевченківські свята», «День медика», спартакіада медичних працівників тощо.

image027

Обхід завідувача кафедри ендокринології Скрипник Н.В.

 у ендокринологічному відділенні ОКЛ

image029

Доцент Костіцька І.О. проводить глюкозотолерантний тест з студентами VI курсу

image031

Професор Дідушко О.М. проводить майстер-клас «Освоєння практичних навичок з ендокринології  для студентів VI курсу»

image033

Доцент Вацеба Т.С.проводить майстер-клас “Використання новітніх методів лікування хворих з цукровим діабетом”

image035

Асистент Чернявська І.В. проводить відкрите практичне заняття у студентів  VI курсу 56- групи

 

В 2020 році розроблені та затверджені:

- Навчальна програма з дисципліни Ендокринологія, 221 «Стоматологія» , кваліфікація освітня «Магістр стоматології».

- Навчальна програма. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки фахівців. Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень.Кваліфікація освітня - Магістр медицини.

- Робоча програма: Загальна медична підготовка: Ендокринологія, 221 «Стоматологія» , кваліфікація освітня «Магістр стоматології».

- Робоча програма: Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки фахівців. Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень.Кваліфікація освітня - Магістр медицини.

- Силабус навчальної дисципліни: Загальна медична підготовка: Ендокринологія. Рвень вищої освіти – другий (магістерський) рівень, кваліфікація освітня – магістр стоматології.

- Сілабус Освітньо-професійної програми вищої освіти підготовки фахівців. Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень.Кваліфікація освітня - Магістр медицини.

- Силабус навчальної дисципліни: «Новітні лікувально-діагностичні аспекти діабетологіїЇ». Освітньо-наукова програма вищої освіти підготовки фахівців.Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень. Кваліфікація освітня - Доктор філософії.

- Силабус навчальної дисципліни: «Сучасні аспекти ендокринної патологіїЇ». Освітньо-наукова програма вищої освіти підготовки фахівців.Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень. Кваліфікація освітня - Доктор філософії.

- Силабус навчальної дисципліни: «Сучасні наукові дослідження з актуальних питань патології щитоподібної залози». Освітньо-наукова програма вищої освіти підготовки фахівців.Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень. Кваліфікація освітня - Доктор філософії.

Доцентом кафедри ендокринології, к.мед.н., Чернявською І.В. і докторантом кафедри ендокринології, к.мед.н. Вацебою Т.С. освоєно і впроваджено в практику застосування методики добового моніторингу рівня глікемії з використанням апарату іPRO,  Medtronic.

З метою впровадження в навчальний процес сучасних інноваційних  методів навчання к.мед.н., доцентом кафедри ендокринології Чернявською І. В. під керівництвом завідувачки кафедри ендокринології д.мед.н., професора Скрипник Н.В. розроблено програму для студентів 4 та 6 курсів «Віртуальний пацієнт» і широко використовується дана програма на практичних заняттях для розвитку критичного мислення у майбутніх лікарів-медиків.

Професор кафедри. д. мед. н., Дідушко О.М. у 2017 році пройшла курси підвищення кваліфікації  «Організація навчального процесу, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу» на базі Празького Інститут підвищення кваліфікації м. Прага, Чехія, де ознайомилась з сучасними інноваційними методами навчання, методикою викладання і основними принципами контролю якості знань студентів в університетах Євросоюзу

Доцент кафедри ендокринології , к. мед. н.,  Чернявська І.В. пройшла стажування на базі Державної вищої медичної професійної школи в Ополе (Panstwowa Medyczna Wyzsza Szkola Zawodowa w Opolu) за сприяння адміністрації університету та завдяки участі ІФНМУ у програмі академічної мобільності «Еразмус+». Доцент кафедри ендокринології ознайомилась з організацією освітнього процесу у Польщі, ознайомилась з досвідом роботи Державної вищої медичної професійної школи в Ополе, з підходами до побудови навчальних програм, методикою викладання, системою складання підсумкових контролів, підходами щодо організації контролю знань студентів.

image001

 image003

image005

image007

НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота кафедри ендокринології охоплює дослідження проблем впливу ендемічної місцевості на розвиток йододефіцитних захворювань, впливу малих доз радіації на патологію щитовидної залози, патогенетичні особливості формування метаболічного синдрому, ранньої діагностики та лікування гіперпаратиреозу, вплив йододефіциту на інтелект дітей, роль стеатогепатозу у розвитку інсулінорезистентності, стан кишкового мікробіоценозу при цукровому діабеті 2 типу.

З 2002 р. на кафедрі виконувалися комплексні науково-дослідні роботи з держбюджетним фінансуванням: «Розробка препарату із порошка топінамбура і пробіотика Біфідум колі для лікування хворих на цукровий діабет і кишковий дисбактеріоз» (номер державної реєстрації – 01020007362; термін виконання – 2002–2004 рр.) та «Метаболічний синдром. Вивчення патогенетичних особливостей, розробка диференційованих методів лікування” (номер державної реєстрації – 0107U000044; термін виконання – 2006–2011 рр.).

Упродовж 1997–2018 рр. співробітники кафедри опублікували понад 150 наукових праць, а також отримали 14 патентів на винаходи за розробку кількісного визначення цинку в біологічних об’єктах (2000 р.), лікарського засобу «Біфтоп» (2002 р., Є.М. Нейко, В.І. Боцюрко, З.М. Митник, К.В. Курищук, Б.С. Пернак), способу лікування кишкового дисбактеріозу (2002 р., Є.М. Нейко, В.І. Боцюрко, І.Г. Бабенко, О.М. Сухолитка), способу лікування діабетичного гепатозу (2004 р., Є.М. Нейко, В.І. Боцюрко, І.Г. Бабенко, О.М. Сухолитка), способу діагностики гіпотиреоз-індукованого метаболічного синдрому (2008 р., Н.В. Скрипник, І.О. Якубовська), способу імунокорекції у хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом (2008 р., І.О. Костіцька, Б.М. Маньковський, О.А. Шаповал), способу ранньої діагностики гастропарезу у хворих на цукровий діабет (2014 р., І.О. Костіцька, Б.М. Маньковський, О.А. Шаповал), способу патогенетичної терапії діабетичного гастропарезу (2014 р., І.О. Костіцька, Б.М. Маньковський), лікарського засобу Біфтоп-М (2015 р., В.І. Боцюрко, Б.С. Пернак), способу одержання сухого продукту топінамбуру (2015 р., В.Д. Касіянчук, І.М. Волошинюк, М.В. Довбенко, В.І. Боцюрко й інші), способу ранньої діагностики ураження нирок у хворих на гіпотиреоз із метаболічним синдромом (2015 р., О.М. Дідушко, В.І. Паньків), способу немедикаментозного лікування діабетичного гастропарезу (2015 р., І.О. Костіцька, Б.М. Маньковський, Р.Й. Гриневич, О.А. Шаповал), способу стимуляції  блукаючого нерва у хворих з важким ступенем діабетичного гастропарезу (2015 р., І.О. Костіцька, Б.М. Маньковський, Р.Й. Гриневич, О.А. Шаповал), способу корекції інсулінорезистентності у хворих на первиннй гіпотиреоз з ожирінням та порушенням вуглеводного обміну на стадії предіабету (2017 р., Т.С. Вацеба, Н.В. Скрипник).

На сучасному етапі основними напрямками наукових досліджень колективу кафедри ендокринології є вивчення впливу ендемічної місцевості на розвиток йододефіцитних захворювань, впливу малих доз радіації на патологію щитовидної залози, патогенетичні особливості формування метаболічного синдрому, рання діагностика і лікування гіперпаратиреозу, патологія фізичного розвитку дітей, патологія цукрового діабету.

У період 2013–2018 рр. на кафедрі ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету виконується науково-дослідна робота на тему «Розробка нових підходів до комплексного лікування гіпотиреозу» (номер державної реєстрації – 0113U005376; науковий керівник – доктор медичних наук, професор В.І. Боцюрко, відповідальний виконавець – доктор медичних наук, доцент О.М. Дідушко).

ДИСЕРТАЦІЇ ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ЗАХИЩЕНІ СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ

 Всеукраїнські конференції організовані кафедрою

image053

Науково-практична конференція "Актуальні питання захворювань щитоподібної залози та іншої ендокринної патології“, 14– 15 травня 2015 року

image055

Всеукраїнська конференція «Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування дисфункції гіпоталамуса», 20 травня 2016 року

image057

Всеукраїнська науково-практична конференція «Досягнення та перспективи клінічної ендокринології», присвячена 50-річчю з року заснування курсу ендокринології та 20-річчю кафедри ендокринології  ІФНМУ, 10 листопада 2017 року

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ОБГОВОРЮВАЛИСЯ НА МІЖНАРОДНИХ ФОРУМАХ

Професор Скрипник Н. В.

 • 17 Конгрес Европейського товариства з артеріальної гіпертензії в Мілані, 2007 р.;
 • 2-й Міжнародний конгрес «Предіабет і метаболічний синдром“, (Барселона, 2007р.);
 • Конгрес Європейського товариства кардіологів з серцевої недостатності, Гамбург, 2007;
 • на ХХІІІ Конгресі Американського товариства з артеріальної гіпертензії (Нью-Орлеан, США, 2008);
 • XIV Міжнародний Конгрес з реабілітації в медицині та імунореабілітації (Дубаї, ОАЕ, 2009 р.);
 • ХХІV Конгрес Американського товариства з артеріальної гіпертензії (Сан-Франциско, США);
 • Конгрес Американської асоціації з артеріальної гіпертензії (Нью-Йорк, США, 2011);
 • Європейський конгрес кардіологів (Париж, Франція, 2011),
 • Європейська асоціація з артеріальної гіпертензії (Лондон, Великобританія, 2012).

Професор  Боцюрко В.І.

брав участь і доповідав на міжнародних наукових форумах у Берліні, Амстердамі, Відні, Празі, Римі, Флоренції, Лондоні, Стамбулі, Санкт-Петербурзі та Маямі. Серед них – 43-тя щорічна конференція Європейської асоціації з питань вивчення цукрового діабету (Амстердам, Нідерланди, 2007 р.); 44-та щорічна конференція Європейської асоціації з питань вивчення цукрового діабету (Рим, Італія, 2008 р.), 5-ий Європейський андрологічний саміт (Санкт-Петербург, Російська Федерація, 5-6 березня 2010 р.).

Професор Дідушко О.М.

 • Європейська асоціація з питань вивчення цукрового діабету «ENDO BRIDGE» в Анталії (Туреччина, 2013);
 • «Європейська конференція з біологічних і медичних наук» (Відень, 2016).

Доцент Костіцька І.О.

 • Європейська асоціація з питань вивчення цукрового діабету «ENDO BRIDGE» в Анталії (Туреччина, 2013);
 • NEURODIAB 2015 Annual Meeting Neuropathy Study Group of the EASD, (Ельсінор, Данія, 2015);
 • 52rd Annual Meeting EASD 2016 (Німеччина, Мюнхен, 2016);
 • 17th International Congress of Endocrinology jointly with the 15th Annual Conference of Chinese Society of Endocrinology (Пекін, Китай, 2016);
 • Advanced Thechnologies & Treatments for Diabetes (Італія, Мілан, 2016);
 • IOSR, 2017 (Індія, 2017);
 • 3rd International Conference of Interdisciplinary Management of Diabetes Mellitus and its Complications(Будапешт, 2017р);
 • ECE 2017 (Лісабон, Португалія, 2017 р.);
 • 19th European Congress of endocrinology (Лісабон, Португалія, 2017);
 • NEURODIAB 2017 Annual Meeting Neuropathy Study Group of the EASD, (Португалія, Коімбра, 2017).

Доцент Вацеба Т. С.

 • Конгрес Американської асоціації з артеріальної гіпертензії (Нью-Йорк, США, 2012).

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ВИДАНІ  З УЧАСТЮ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ

image060

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

З метою підготовки молодого покоління ендокринологів – як науковців, так і практикуючих лікарів, на кафедрі ендокринології продовжував діяти студентський науковий гурток. Студентський науковий гурток при курсі був організований в 1967 році. До 1982 року роботою наукового гуртка керувала завідуюча курсом ендокринології, професор Паращак Г.П., з 1982 року - професор Ванджура І.П., а з 1985 року - професор Боцюрко В.І., доц.Бабенко І.Г., з 2011-2015р. доц.Дідушко О.М. На даний час очолює роботу СНГ кафедри асистент Вацеба Т. С.

 Прищеплюючи студентам любов до науки, зокрема ендокринології, колектив кафедри заохочував їх до проведення досліджень під керівництвом досвідчених науковців, стимулював до участі в наукових конференціях. У підсумку – понад 10 студентів розробили власні дослідження актуальних проблем ендокринології та виступили з доповідями на наукових конференціях. Так, студентка Н.П. Гільтайчук 1998 р. під керівництвом професора В.І. Боцюрко виступила на конференції у Любліні (Польща), студентки Л.П. Дудій і М.І. Кіналь 2011 р. – на 80-ій міжвузівській конференції студентів і молодих вчених «Працюємо, творимо, презентуємо» (м. Івано-Франківськ, 2011). 

Переможці Всеукраїнської олімпіади та конференцій:

 1. Студентка 4 курсу Семенів І.П. зайняла призове місце (ІІ місце) на Всеукраїнській олімпіаді з ендокринології, що відбулась в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 12-13 квітня 2018 року та призове місце (ІІ місце) на Всеукраїнській олімпіаді з ендокринології, що відбулась в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 4-5 квітня 2019 року;
 2. Москалик Галина Петрівна 1 місце у 88 науково-практичній конференції студентів та молодих   вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині» , яка відбулась 28-30.03 20189р. в м. Івано-Франківськ.

Професор Скрипник Н. В. взяла участь у складі журі Всеукраїнських студентських олімпіад з ендокринології, що відбулись в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 12-13 квітня 2018 року та 2019 році.

11

22

У грудні 2019 року на базі науково-практичного центру «Фізіології» Івано-Франківського національного медичного університету відбувся майстер-клас сумісно з кафедрою ендокринології та кафедрою фізіології «Новітні методи діагностики і лікування цукрового діабету» для студентів учасників СНГ другого -шостого курсу. Були продемонстровані новітні методи діагностики та лікування цукрового діабету, що дало студентам змогу розібратись в спірних питаннях що до діагностики цукрового діабету, а також учасники вчились інтерпретувати фактори ризику цукрового діабету, оцінювати показники глюкозо-толерантного тесту, трактувати результати глікемії, вчились оцінювати результати добового моніторування глюкози  за допомогою iPRO та глюкозуричного профілю.

5.12.19 Міждисциплінарний майстер-клас на тему «Сучасні методи лікування невідкладних станів у хворих на цукровий діабет». Даний захід проводили: Дідушко О.М. д. мед. н., професор кафедри ендокринології, Тітов І.І. завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, д. мед. н., професор. Були розглянуті новітні засоби надання невідкладної допомоги при гострих ускладненнях цукрового діабету.

У 2020 році на базі кафедри ендокринології відбувся міжкафедральний майстер-клас на тему «Діабетична полінейропатія: диференційна діагностика». Заняття проводила професорка кафедри ендокринології Ірина Костіцька та доцентка кафедри неврології та нейрохірургії Ольга Михалойко.

Студенти були залучені до неврологічного обстеження хворого на цукровий діабет із використанням сучасних методів ранньої діагностики полінейропатії. Майстер-клас дозволив інтегрувати теоретичні знання, удосконалити практичні навики присутніх щодо диференційної діагностики діабетичної полінейропатії

33

44

55

66

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Наукові досягнення співробітників кафедри ендокринології знаходили практичне втілення в організації лікувально-профілактичної роботи. Під керівництвом доцента кафедри І.Г. Бабенко та головного позаштатного ендокринолога області Л.Д. Непорадної в травні, жовтні 1999 р. і в травні 2000 р. проведено п’яту експедицію по виявленню зобної ендемії на Прикарпатті. На підставі отриманих даних розроблено заходи щодо профілактики та лікування ендемічного зобу Крім того, завдяки зусиллям професора В.І. Боцюрко в області організований кабінет з діагностики і лікування остеопорозу, одним із перших в Україні відкритий Центр росту.

Працівники кафедри своєю працею активно та безпосередньо впливають на показники ефективності лікувально-діагностичного процесу базових відділень. Професорсько-викладацький склад забезпечує проведення клінічних обходів хворих з наступним обговоренням їх, надає планову і ургентну консультативну допомогу населенню міста і області, організовує і проводить науково-практичні і клініко-патанатомічні конференції, бере участь в науковому товаристві ендокринологів, у Європейських багатоцентрових дослідженнях препаратів, які застосовуються в ендокринологічній практиці.

image067

Обхід  в ендокринологічному відділенні

image069

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

На кафедрі ендокринології медичного університету з 2003 р. для лікарів-ендокринологів проводяться передатестаційні цикли за спеціальністю «Ендокринологія» для підвищення рівня професійної категорії лікарів-слухачів. На базі кафедри ендокринології також проводяться чотири рази на рік заняття тематичного удосконалення лікарів «Вибрані питання ендокринології» для лікарів медичного профілю. З 2015 року розроблена програма для лікарів загальної практики сімейної медицини: тематичне удосконалення «Питання ендокринології в практиці сімейного лікаря». З 2003 року підвищили свій рівень професійної освіти 1044 лікарів-слухачів.

image071

Курси з ендокринології, Коломия, 2017

image073

Курси з ендокринології, Надвірна, 2018

В 2020 році  з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах карантину є обмеження в спілкуванні та масових заходах. Карантин вносить свої корективи в життя студентів та викладачів:

Впроваджено новітній дистанційній метод навчання за допомогою платформи Teams. Курси тематичного удосконалення за час карантину проводили  з використанням платформи Teams.

Впроваджено на кафедрі цикли тематичного удосконалення::  «Ендокринна патологія у жінок репродуктивного віку», «Вибрані питання ендокринології» «Питання ендокринології в практиці сімейного лікаря», «Сучасні методи діагностики та лікування ендокринної патології згідно міжнародних стандартів».

З 2003 року на базі кафедрі ендокринології Івано-Франківського національного ммедичного університету пройшли ПАЦ та ТУ 1401 курсанти.

Перспективи розвитку кафедри ендокринології медичного університету

На сьогодні варто окреслити декілька пропозицій щодо перспективного розвитку кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету, як наукової школи й одного з провідних центрів розвитку медичної науки та практичної ендокринологічної служби в західному регіоні України.  

Першочерговим завданням кафедри є підвищення рівня сучасних вимог до підготовки висококваліфікованих лікарів, підвищення методичної майстерності науково-педагогічних працівників кафедри; удосконалення організації та забезпечення навчально-виховного процесу; удосконалення методики підвищення ефективності та якості проведення усіх видів навчальних занять; підготовка  до захисту кандидатської і докторських дисертацій; проведення організаційної та індивідуальної роботи з науково-педагогічними працівниками, студентами, спрямованої на їх активну участь у навчальному процесі, розвиток професійної культури, дотримання етичних норм, правил внутрішнього розпорядку Університету, забезпечення атмосфери вимогливості, доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами і студентами факультету.

У процесі організації навчального процесу співробітникам кафедри необхідно удосконалити організацію клінічних практичних занять з ендокринології,  вивчення невідкладних станів з дисципліни «Ендокринологія», розвиток клінічного мислення, вдосконалення та постійний тренінг практичних навичок, прагнучи зробити студента учасником процесу надання медичної допомоги пацієнтам від моменту їх госпіталізації, обстеження, постановки діагнозу, лікування до виписки зі стаціонару. 

Особлива увага на кафедрі приділяється організації ефективної підготовки наукових кадрів через відділ клінічної аспірантури зі спеціальності 14.01.14 – «Ендокринологія», що сприятиме формуванню у перспективі наукової школи ендокринології. З цією метою необхідно забезпечити постійний контроль за виконанням дисертаційних робіт здобувачами, закріпленими за кафедрою з метою вчасного виконання ними запланованих дисертаційних досліджень.

Одним із елементів підготовки наукових кадрів має бути постійна координація студентського наукового гуртка кафедри ендокринології, позитивні результати роботи якого за останнє десятиліття дали помітні результати; це дозволить сформувати нове покоління наукових кадрів, починаючи зі «студентської лавки», забезпечить наступність у процесі формування науковця і лікаря. Перспективним напрямом розвитку наукової роботи є активізація роботи по налагодженню міжнародної співпраці кафедри.

З метою покращення підготовки науково-педагогічних кадрів для читання лекцій та проведення занять англійською мовою професорсько-викладацькому складу кафедри продовжити навчання на курсах англійської мови для викладачів та скласти іспит FCE з англійської мови на сертифікат рівня В2.

Колективу кафедри необхідно ширше впроваджувати в навчально-методичний процес та клінічну практику інноваційні технології: застосування методики добового моніторингу рівня глікемії з використанням апарату іPRO та інсулінової помпи «Medtronic»; пункційну  біопсію щитоподібної  залози на базі диспансерного ендокринологічного відділення ОКЛ та в центрі пункційної біопсії щитоподібної залози в Івано-Франківському обласному клінічному онкологічному диспансері згідно графіків роботи; оперативне лікування гормонально-активних пухлин наднирників (феохромоцитома, гіперальдостеронізм, синдром Іценко-Кушинга), підшлункової залози (інсулінома) та гіпофіза (акромегалія, хвороба Іценко-Кушинга) на базі ОКЛ; оптимізацію обстеження та лікування хворих на діабетичний гастропарез; діагностику та лікування остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді із цукровим діабетом 2-го типу.

Перспективним напрямком розвитку системи післядипломної освіти та підвищення професійної кваліфікації лікарів на кафедрі ендокринології є дистанційна (у тому числі в режимі on-line) форма навчання, завдяки якій підвищення професійної кваліфікації можливе без припинення робочого процесу, тобто є максимально доступним для кожного спеціаліста.

 


Співробітники

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Скрипник Надія Василівна

Завідувач кафедри

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Боцюрко Володимир Іванович

доктор медичних наук, професор

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Дідушко Оксана Миколаївна

доктор медичних наук, професор

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Костіцька Ірина Олександрівна

доктор медичних наук, професор кафедри

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Чернявська Ірина Василівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Власюк Тетяна Іванівна

кандидат медичних наук, асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Гудз Ірина Володимирівна

асистент

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Соківка Оксана Антонівна

лаборант кафедри ендокринології

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Тихонюк Оксана Олексіївна

прибиральниця кафедри ендокринології

Діяльність