Кафедра фармакології

Про кафедру

korpus

Завідуючі кафедри

grosman 

1946 – 1947 н.р. – доцент Гросман Ю.С.

kovshar

1947 – 1974 рр.

Ковшар Федір Васильович

04.1904 – 04.1979

Доктор медичних наук професор

Випускник Північно-Кавказького університету. До 1941 р. працював на кафедрі фармакології Азербайджанського медінституту доцентом і завідувачем.

З 1941 – 1945 рр. – служба у рядах Радянської Армії. З 1945 – 1947 р. завідувач кафедри фармакології Львівського медичного інституту, з 1947 по 1974 рр. завідувач, з 1974 – 1978 – професор-консультант кафедри фармакології Івано-Франківського медичного інституту.

У 1957 р. викладав фармакологію у В’єтнамі. Впродовж 1960 – 61 н.р. проректор з навчальної роботи ІФДМА.

Автор 55 наукових праць, керівник докторської і 17 кандидатських дисертацій.

Науковий напрямок – фармакологія серцевих глікозидів.

kit

1974 – 1990 рр.

Кіт Степан Максимович

01 1922 – 12. 2000

доктор медичних наук професор

Захистив кандидатську дисертацію у 1950 р., докторську у 1969 р. Асистент з 1959 р., доцент, з 1974 по 1990 рр. професор і завідувач кафедри фармакології Івано-Франківської медакадемії. Автор 160 наукових праць, 6 авторських свідоцтв, співавтор 3-х монографій, підручника з фармакології для медичних вузів.

Наукові дослідження присвячені серцевим глікозидам, лікарським рослинам Прикарпаття і Карпат. Очолив роботу наукової експедиції з вивчення запасів та картування лікарських рослин Прикарпаття. Під його керівництвом виконана докторська і 3 кандидатські дисертації.

gyduvok

1990 – 2001 рр.

Гудивок Ярослава Степанівна

доктор медичних наук, професор, дійсний член Української академії наук

Випускниця Івано-Франківського (тоді Станіславського) медичного інституту 1959 р. Працювала до 1976 року на посаді асистента, до 1990 - доцента: з 1990 року - професора і завідувача кафедри фармакології. з 12. 2001 - професор кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології. З 1996 року - головний науковий співробітник Державного фармакологічного центру МОЗ України. З 2000 р. голова Івано-Франківської асоціації фармакологів.

В 1968 році захистила кандидатські дисертацію, в 1989 році докторську дисертацію. В 1997 році обрана академіком Української академії наук.

Основні напрямки наукової роботи присвячені вивченню фармакології кардіотонічних та антиоксидантних лікарських засобів.

Автор 210 наукових праць. 4-х авторських свідоцтв на винаходи, 10-и рацпропозицій. 2-х медичних рекомендацій та 2-х авторських листів, співавтор двох підручників "Фармакологія'' для студентів вищих медичних навчальних закладів України. Підготувала 4-х кандидатів медичних наук. Керівник або головний виконавець 42-х наукових праць первинного токсикологічного аналізу робіт з господарсько-договірної тематики.

kupnovucka

2001 – 2011 рр.

Купновицька Ірина Григорівна

доктор медичних наук, професор

В 1967 році закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут, в 1971 році – аспірантуру на кафедрі фармакології. З 1971 року по 1987 рік асистент кафедри факультетської і госпітальної терапії, з 1987 року по 1990 рік – доцент кафедри госпітальної терапії. У 1990-1993 рр. навчалась у докторантурі в Інституті кардіології імені М.Стражеска МОЗ України. З 1993 по 2001 р.р. – професор кафедри госпітальної терапії №1 Івано-Франківського державного медичного інституту. У 1971 році присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.05 фармакологія, у 1992 році – науковий ступінь доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.11 – кардіологія. Тема кандидатської дисертації ”Вплив послідовних введень новокаїну і строфантину К на перебіг експериментальних ізадринових некрозів міокарда”, тема докторської дисертації “Рефрактерні тахіаритмії: механізми виникнення, шляхи подолання”.

Кожні 5-8 років проходила навчання як асистент, доцент, потім професор на факультеті підвищення кваліфікації викладачів Київського медичного університету, КМАПО ім.П.Шупика, у 2006 році тематичне вдосконалення з нових медичних технологій у Харківській МАПО. Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії. Працює на постійній основі. Член спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей кардіологія, гастроентерологія, внутрішні хвороби і стоматологія. І.Г.Купновицька активно займається науковою роботою. Автор біля 280 наукових праць, серед них підручник з клінічної фармації, що витримав 2 перевидання, співавтор підручника з госпітальної терапії, 16 навчальних посібників для студентів-з клінічної фармакології, з різних розділів внутрішніх хвороб, фармакології для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету (затверджено ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України від 10.02.2004р.), невідкладної допомоги при амбулаторному прийомі терапевта, стоматолога (затверджено ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України), співавтор типової навчальної програми з клінічної фармакології, автор 1 винаходу, зареєстрованого в Російській Федерації. За останні 5 років опублікувала 84 наукових роботи. Приймає участь у міжнародних конгресах, конференціях. Колектив клініки відділення артеріальної гіпертензії обласного клінічного кардіологічного диспансеру, на базі якої розташована клінічна частина кафедри, є клінічною базою для випробовування лікарських засобів ДФЦ МОЗ України.

sheremeta

2011 – даний час професор Шеремета Л.М.

Асистенти і доценти, що працювали на кафедрі

Я.К. Балицький

Р.В. Бойчук

О.Г. Василик

О.В. Винничук

М.В. Дебенко

В.В. Кавенська

Л.Г. Кульчицька

Ф.П. Ольгіна

Ж.М. Рум’янцева

Я.Й. Сабодаш

І.О. Федяк

О.М. Шпильовий

Склад кафедри у 2003 – 2004 н. р.

Професор Купновицька І.Г.

Професор Гудивок Я.С.

Доцент Шеремета Л. М.

Доцент Козоріз-Калугіна С.М.

Кандидат медичних наук Дзвіняцька О.Ф.

Асистент Сулій-Белегай Р.І.

Асистент Королюк В.Д.

Асистент Романуха В.В.

Асистент Гурмак І.С.

Асистент Юрків І.Я.

Аспірант Голубєва М.Г.

Аспірант Сапатий А.Л.

 

На кафедрі – організовано

3 Всесоюзних- і Всеукраїнських конференцій, випущено 2 збірники з проблем серцево-судинної патології;

–   захищено 2 докторські і 23 кандидатські дисертації;

–  надруковано 3 підручники, 8 монографій, опубліковано понад 700 статей у журналах і наукових збірниках;

–  одержано 9 авторських свідоцтв на винаходи;

–  зареєстровано 31 раціоналізаторська пропозиція.

 

Найбільш вагомі наукові розробки колективу

Встановлення можливостей потенціювання кардітонічного ефекту серцевих глікозидів шляхом їх поєднаного застосування з препаратами інших фармакологічних груп, зокрема:

–  здатність α-токоферолу потенціювати кардіотонічний ефект строфантину і попереджувати розвиток токсичних реакцій при серцевій недостатності, змодельованій у тварин з експериментальним атеросклерозом;

–  встановлення позитивної інотропної дії, антиоксидантних властивостей нового вітчизняного кардіотоніка метаболічної природи – суфана в умовах експериментальної серцевої недостатності, а також доцільность поєднаного його застосування при цій патології з строфантином (препарат знаходиться на завершальному етапі клінічної апробації);

  • розробка, токсикологічне та фармакологічне вивчення нової комбінованої мазі нітафен з антиоксидантними та протимікробними властивостями, ефективної при лікуванні ран різного характеру, в тому числі вогнепальних, променевих, трофічних виразок;
  • токсикологічне та фармакологічне вивчення витяжок рослин Карпатського регіону (чистотіл великий, каштан альпійський) з наступною розробкою гепатопротекторних препаратів;
  • розроблення технічних умов на фітозбори;
  • розробка більше 40 первинних токсикологічних паспортів на продукти хімічного синтезу фірми „Барва” та встановлення ГДК у повітрі робочої зони для фенозанів;
  • дослідження хімічного складу та особливостей фармакодинаміки витяжок з понад 200 лікарських рослин;
  • картування та вивчення запасів лікарських рослин в Івано-Франківській області;
  • співпраця з фірмою „Фітолік” по створенню і впровадженню в практичну медицину милець ректальних та мазі з олійаронієвої та обліпихової, які виявляють протизапальну дію, покращують процеси регенерації, прискорюють загоєння ран, виразок.

 

Аспіранти кафедри

1952 – 1955              І.Д. Лановий

                                   М.Д. Гаєвий

1962 – 1965               В.О. Шляховенко

1966 – 1969               Т.М. Семенюк

1967 – 1970               І.Г. Купновицька

1968 – 1971               Ж.М. Румянцева

1969 – 1972               О.М. Шпильовий

1984 – 1987               Г.Г. Барила

1992 – 1994               О.В. Ткач-Мотуляк

2001 – 2004               М.Г. Голубєва

2005 – 2008               А.Л.Сапатий

 

Ними гордиться кафедра

М. Д. Гаєвий – д.м.н., професор, завідувач кафедри фармакології П’ятигорського медінституту (Росія).

Я.С. Гудивок – д.м.н., професор, завідувач кафедри фармаколгії ІФДМА в 1990 – 2001 р, член ДержФарм Комітету України.

І.Д. Лановий – д.м.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології ІФДМА в 1970 – 1990 р.

Ф.П. Ольгіна – д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтичної терапії в 1967 – 1970 рр.

В.О. Шляховенко – д.м.н., професор, проректор з наукової роботи Київського НДІ онкології, завідувач лабораторії.

Співробітники

Попович Юрій Іларіонович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Гайнюк Мар'яна Богданівна

Доцент, кандидат біологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Сенютович Наталія Романівна

в.о. доцента, кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Черкашина Олена Євгенівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Мельник Руслана Іванівна

Асистент кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Валецька Катерина Дмитрівна

Асистент кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Боднарчук Юлія Володимирівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Леськів Галина Миронівна

Асистент кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Web of Science

Бідочка Оксана Ігорівна

Асистент кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Web of Science

Данильців Любомир Орестович

Асистент кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Білоус Олександр Васильович

Асистент кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Угринчук Марія Дмитрівна

Старший лаборант кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Івасюк Марія Іванівна

Лаборант кафедри

Куриляк Оксана Михайлівна

Лаборант кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність