Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

 

Про кафедру

В ІФНМУ у 2017 році відкрито нову спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» і розпочато перший набір студентів.

Штат кафедри: д.мед.н., професор Чурпій І.К., к.н.ф.в.та спорту, доцент Голод Н.Р., викладачі: Куравська Ю.С., Федорівська Л.П., Янів О.В., Кравчук М.І., Фіцич М.В., ст. лаборант Хомин А.В..

Навчальні заняття з фізичної терапії та ерготерапії проводяться у аудиторіях спрямованих до профілю дисциплін, які оснащені необхідним інструментарієм та інвентарем.

Наукова робота:

НДР кафедри на тему: «Розробка і вдосконалення організаційно-методичних основ фізичної терапії у хворих із захворюваннями черевної порожнини та нервової системи» (державний реєстраційний номер 0119U000448) - науковий керівник – д.мед.н., професор, завідувач кафедри І.К. Чурпій; відповідальний виконавець к.н.фіз.вих. і спорту, доцент Н.Р. Голод

Терміни виконання: початок -  січень 2019р., закінчення – грудень 2023р.

Робота студенського наукового гуртка:

У 2013 році на кафедрі фізичного виховання та здоров’я, а зараз кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання відновлено діяльність студентського наукового гуртка.

Роботу студенського наукового гуртка розпочато з 2017 року.

Керівником студентського наукового гуртка кафедри є доцент кафедри Голод Наталія Романівна.

Діяльність гуртка починалася з дослідження та доповідей студентів про здоровий спосіб життя та вплив фізичних навантажень на організм людини. Згодом досліджувався стан здоров’я студентів спеціальних та основних груп, їх рівень фізичної підготовленості та спосіб життя.

Із появою у 2017 році нової спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», Більше уваги приділяється тематиці реабілітації. У зв’язку із великою чисельністю студентів, які досліджують проблематику фізичної терапії та ерготерапії, вперше із 2018 року в ІФНМУ на студентській науковій конференції з’являється нова окрема секція фізичної реабілітації і ерготерапії.

У 2019 році – секція фізичної реабілітації і ерготерапії була найбільшою з усіх в університеті за кількістю учасників. Загалом було опубліковано 19 тез та  7 учасників здобули призові місця.

У 2020 році кількість студентських наукових досліджень з фізичної терапії, ерготерапії збільшилася через залучення до поєднання навчання та наукової діяльності НПП інших кафедр.

Результати дослідження опубліковані у  матеріалах 87-ї, 88-ї, 89-ї, 90-ї та  91-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ».

У вересні 2019 року студентки 2 курсу студентського наукового гуртка, які проводили дослідження з ерготерапії про фактори навколишнього середовища, що обмежують активність пацієнтів неврологічного профілю на стаціонарному етапі лікування, приймали участь у міжнародній конференції з ерготерапії у м. Київ.

Студенти студентського наукового гуртка мають змогу самостійно обирати тематику досліджень, брати участь у науково-дослідних роботах усіх кафедр.

Навчально-дослідницька робота виконується здобувачами під час аудиторного навчання та проходження клінічних практик, а також в в позааудиторний час.

Таке поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП дає змогу не тільки покращити навчальний процес, але і виявити найбільш активних і здібних студентів, які здатні у майбутньому займатися науковою діяльність у галузі фізичної терапї, ерготерапії.

Презентація кафедри, роботи студентського наукового гуртка, баз практик,  представлені нижче.

Співробітники

Чурпій Ігор Костянтинович

Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Голод Наталія Романівна

Доцент

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Ліскевич Ірина Ігорівна

Доцент

Кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кравчук Марія Ігорівна

Викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Куравська Юлія Сергіївна

Викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Янів Олеся Володимирівна

Викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Федорівська Леся Петрівна

Викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Фіцич Мар’яна Василівна

Викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Гринчак Вікторія Іванівна

Викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Web of Science

Хомин Алла Василівна

Старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Web of Science
Діяльність