Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб

Про кафедру

Сучасна історія кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб розпочалась з 1 вересня 2012 року, коли наказом Ректора ІФНМУ було об’єднано кафедру фтизіатрії з кафедрою внутрішньої медицини № 3 з курсом професійних хвороб.

Вперше курс фтизіатрії було організовано в 1945 році. Першою завідувачкою курсом була доцент О. Г. Олексіюк. У 1961 р. курс очолив доцент - М. С. Страхов. З 1971 р. колектив кафедри фтизіатрії був таким - зав. каф., д.м.н., проф. М. С. Страхов, к.м.н., доц. М.І.Струтинський, к.м.н., асистент Г. В. Василик, ас. С. К. Гаврилюк. У 1973-1975р. колектив поповнився - к.м.н., доц. В. І. Зозуляком і ас. Б. М. Ткачуком. З 1983 кафедру очолював к.м.н., доцент М. І. Струтинський. З 1986 р. по 1988 р. зав. кафедри був професор В. М. Коломієць. З 1988 р. по 2012 р. кафедру фтизіатрії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» очолював В. І. Зозуляк - доктор медичних наук, професор, академік УАН.

Водночас наказом ректора Івано-Франківського державного медичного інституту № 125-д від 27 серпня 1992 р. у зв’язку зі збільшенням кількості студентів та розширенням клінічних баз створена кафедра госпітальної терапії № 2 (з 2009 р. – кафедра внутрішньої медицини № 3 з курсом професійних хвороб). В наказі вказано організувати з 27 серпня 1992 р. кафедру госпітальної терапії №2 з клінічною базою 350 ліжок. Клінічна база кафедри госпітальної терапії № 2 розташувалася в пульмонологічному, диференційно-діагностичному та професійно-патологічному відділеннях обласного фтизіопульмонологічного центру (ОФПЦ) м. Івано-Франківськ, а також у терапевтичному відділенні військового госпіталю Івано-Франківського гарнізону.

Першим завідувачем кафедри Вченою радою Івано-Франківського державного медичного інституту по конкурсу обрано доктора медичних наук, професора С. Я. Орната. У той час на кафедрі госпітальної терапії № 2 працювали професор З. В. Дума, доценти В. І. Зозуляк, М. І. Струтинський, В. І. Манько,   В. С. Михайлищук, Б. М. Волосянко, асистент В. М. Заячук, старший лаборант М. І. Кіровська. З вересня 2006 року наказом ректора Івано-Франківського державного медичного університету завідувачем кафедри призначено згідно рішення конкурсної комісії та Вченої ради доктора медичних наук, професора М. М. Островського, який займає дану посаду по теперішній час.

Завдяки тісній співпраці між адміністраціями ІФНМУ, ОФПЦ та ОДА за короткий час (2011-2014 рр.) зусиллями колективу кафедри переобладнано навчальні кімнати та оновлено лекційну аудиторію пуль монологічного блоку кафедри (м. Івано-Франківськ, вул. Франка 17), а в березні 2014 року для фтизіатричного блоку кафедри на базі обласного фтизіопульмонологічного центру (м. Івано-Франківськ, вул. Матейки 53) відкрили нове приміщення кафедри площею 200м2.

На кафедрі навчаються студенти медичного факультету, стоматологічного факультету, факультету підготовки іноземних громадян IV-VI курсів (VI курс – цикл пульмонологія та фтизіатрія, V курс – професійні хвороби, IV курс- фтизіатрія); лікарі-інтерни, курсанти та слухачі ТУ, ПАЦ спеціальностей «Фтизіатрія», «Пульмонологія», «Внутрішня медицина», «Загальна практика сімейна медицина» Інституту післядипломної освіти ІФНМУ. Клінічною базою кафедри є стаціонарні відділення та поліклініка обласного фтизіопульмонологічного центру (ОФПЦ) м. Івано-Франківськ.

Для проходження атестації лікаря-фтизіатра, один раз в п’ять років  та присвоєння категорії спеціаліста, лікарю – фтизіатру необхідно пройти навчання на передатестаційному одномісячному циклі та півмісячне тематичне удосконалення з актуальних проблем фтизіатрії. Фтизіатри області проходили передатестаційні цикли при кафедрі фтизіатрії і пульмонології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького та Національної медичної Академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. На оплату відряджень лікарів на курси Івано-Франківський фтизіопульмонологічний центр затрачав  великі фінансові кошти. Тому виникла нагальна проблема відкрити передатестаційні курси при кафедрі фтизіатрії Івано-Франківського національного медичного університету.           Тому за наказом МОЗ України №08.01.27/956 від 25.05.2004 року та наказом ректора ІФНМУ акад. Є.М. Нейка і начальника УОЗ ОДА М. Яворського від 31.08.2004р. при кафедрі фтизіатрії Івано-Франківської державної медичної академії відкрито передатестаційні цикли, цикли тематичного удосконалення, стажування для лікарів області з спеціальності «Фтизіатрія». Надзвичайно позитивний ефект для розвитку пульмонологічної школи області дало й відкриття на кафедрі у 2006 р. за сприянням ректорату академіка НАМН України Ю.І.Фещенка та академіка НАМН України Є.М. Нейка циклу з передатестаційної підготовки лікарів зі спеціальністі «Пульмонологія». Навчання лікарів здійснюється за Типовою робочою навчальною програмою згідно затвердженого навчального плану. Лікарі активно приймають участь у роботі клінічних конференцій, переривистих курсів, обходах професора, доцентів, проводять клінічні розбори курованих хворих.

Співробітники кафедри беруть активну участь і у громадському житті університету. Покійний доцент Б. М. Волосянко був керівником народної аматорської хорової капели «Сурма». Активним учасником капели були й доцент В. М. Заячук та асистент О. І. Варунків.

За час існування кафедри колективом видано низку навчально‑методичних посібників, найбільшим попитом серед лікарського загалу та викладачів ВНЗ Украхни медичного профілю користуються:

Національний довідник "Rx-index COMPENDIUM. Лікарські засоби для обструктивних захворювань дихальних шляхів" за редакцією Ю.І.Фещенка, М.М.Островського.

Навчальний посібник із грифом МОН України на англійській мові PULMONARY DISEASE M.M. Ostrovskyy, M.O. Kulynych-Miskiv, G.Z. Korz, O.V. Varunkiv, I.O. Savelikhina, A.B. Zuban, M.P. Stovban.

Тяжко уявити роботу відділень обласного фтизіопульмонологічного центру без обходів професорів та доцентів кафедри. Проф. Островський М.М. надає консультативну допомогу не лише хворим у профпатологічному, пульмонологічному та поліклінічному відділеннях ОФПЦ, а й консультує тяжких хворих у ЛПЗ області. Професор С. Я. Орнат курує хворих пульмонологічного відділення, консультує пацієнтів у базових поліклініках, надає планові та ургентні консультації в обласній інфекційній лікарні м. Івано-Франківськ. Доцент А. Б. Зубань виконує обов’язки завідувача відділення професійної патології ОФПЦ та обласного профпатолога УОЗ ОДА Івано-Франківської області. Доцент Г. З. Корж консультує хворих у пульмонологічному, диференційно-діагностичному та профпатологічному відділеннях обласного фтизіопульмонологічного центру та поліклініці ОФПЦ м. Івано-Франківськ.

Працівники кафедри також проводять консультації хворих в інших лікувальних закладах м. Івано-Франківська та області, здійснюють виїзди сумісно з обласними позаштатними спеціалістами в райони області в складі виїзних бригад ОФПЦ та лікувально-консультативних бригад ІФНМУ. Фахівці кафедри беруть участь у клінічних розборах складних історій хвороб та казуїстичних випадків у діагностичному плані, консиліумах під час огляду важких хворих і паталогоанатомічних конференціях з розбору летальних випадків, організовують та беруть участь у проведенні загально-лікарняних клінічних конференцій.

Завдяки такій наполегливій роботі працівників кафедри та продуктивній співпраці із ДУ «Національний інститут фтизіатрі і пульмонології ім.. Ф.Г. Яновського НАМН України», республіканським пульмонологом МОЗ України проф. Дзюбликом О.Я. та головного позаштатним пульмонологом ГУОЗ ОДА Івано-Франківської області Філіповою С.Л.  вдалося досягнути промінентних результатів: найнижчих в державі показників смертності від пневмоній.

В 2013 році на базі кафедри відкрито «Навчальний тренінговий центр оцінки функції зовнішнього дихання», де студенти та лікарі функціональної діагностики можуть навчитись та пройти стажування з оцінки функції зовнішнього дихання. Фахівці кафедри постійно беруть участь у клінічних розборах складних історій хвороб та казуїстичних випадків у діагностичному плані, консиліумах під час огляду тяжких хворих і паталогоанатомічних конференціях з розбору летальних випадків, організовують та беруть участь у проведенні загально-лікарняних клінічних конференцій. Для лікарів-терапевтів та фтизіопульмонологів області професорсько-викладацьким складом кафедри постійно проводиться робота, скерована на підвищення кваліфікаційно-освітнього рівня, на переривистих курсах читаються лекції з найактуальніших тем фтизіатрії та пульмонології.

У відповідності до стандартів діагностики туберкульозу затверджених МОЗ України парцівниками кафедри розроблено універсальний алгоритм виявлення ознак і критеріїв туберкульозу різної локалізації. У практику охорони здоров’я підпорядкованих медичних установ та районів Івано‑Франківської області кожен рік впроваджується низка нових методів діагностики і лікування, розроблених науковцями кафедри.

Згідно спільного наказу ДОЗ ОДА та ІФНМУ (№366/1153-д) у рамках пілотного проекту НАМН України із забезпечення організаційно-методичної роботи з хворими на хронічне обструктивне захворювання легень працівниками кафедри прочитано 18 актових лекцій та проведено 18 майстер-класів в кожній територіально-адміністративній громаді області.

В 2022 році було захищено комплексну НДР на тему «Підвищення ефективності лікування захворювань органів дихання при дії екзо- та ендогенних факторів на підставі вивчення їх патогенетичних ланок розвитку, прогресування та обґрунтування фармакологічної корекції»  за номером U 0116U006777.

ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ

Наукові розробки співробітників кафедри присвячені найактуальнішим проблемам пульмонології, за результатами яких отримано 25 патентів України. Загалом науковцями кафедри видано близько 600 наукових праць, 6 монографії та довідників, 11 навчально-методичних посібників.

20

 

 

 

 

 

У 2002 р. М. М. Островського за серію робіт “Терапевтичні аспекти пневмоній із затяжним перебігом: клініко-патогенетична характеристика та методи оптимізації лікування” нагороджено академічною премією НАМН України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У 2007 р. М. М. Островському присуджено премію за найкращу доповідь на І Всеукраїнському Астма Конгресі. 

21

В 2009 році доцент кафедри Корж Галина Зиновіївна стала лауреатом премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року», за шо була нагороджена дипломом та грошовою премією. 

22

В 2010 році за високий професіоналізм, сумлінну працю, активну громадську позицію та відданість справі під час пандемії грипу А/H1N1/ 2009 року нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України.

23

В 2011 році Європейським респіраторним товариством під час 21 щорічного європейського респіраторного конгресу в Нідерландах було відзначено СРІБНОЮ ПРЕМІЄЮ роботу на тему «Інгібуючі ефекти тіотропію броміду на процеси неоколагенезу протягом 6-ти місячного лікування у хворих з ХОЗЛ» за авторством проф. Островського М.М., Варунківа О.І., ас. Кулинич-Міськів М.О., Савеліхіної 

24

25

За серію робіт «Нові перспективи модифікації перебігу хронічного обструктивного захворювання легень: вплив тіотропію броміду на окремі патогенетичні ланки неоколагенезу та процеси морфологічної перебудови слизової облонки бронхіального дерева» в 2012 році доцента кафедри Кулинич Міськів Мар’яну Олегівну нагороджено грамотою Національної Академії Наук України.

26

 В 2013 році за редакцією академіка НАМН України, д.мед.н., проф., директора інституту ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» 

Ю.І.Фещенка та д.мед.н., проф. Островського М.М. вийшов довідник "RX index Лікарські засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів" для лікарів, провізорів, фармацевтів, студентів та викладачів медичних і фармацевтичних вузів. Науковими редакторами та редакторами перекладу виступили працівники кафедри фтизіатрії і пульмонології  з курсом професійних хвороб к.мед.н., ас. Варунків О.І., к.мед.н., доц. Кулинич-Міськів М.О., ас. Савеліхіна І.О.

27

 В 2013 році на 23 щорічному європейському респіраторному конгресі в Барселоні працівники кафедри фтизіатрії і пульмонології  виступали з двома усними доповідями та брали участь у трьох постерних дискусіях за авторством проф. Островського М.М., доц. Кулинич-Міськів М.О., доц. Корж Г.З., доц. Стовбана М.П., ас. Варунківа О.І., ас. Бондаренко Т. Я., асп. Савеліхіної І.О. 

28

 29

30

31

32

33

На основі проведених досліджень працівниками університету (Попович В.І., Островський М.М., Варунків О.І., Фіщук Р.М.)отримано: СВІДОЦТВО про відкриття “Закономірність порушення метаболізму арахідонової кислоти в організмі людини при інактивації циклооксигенази”, що розширює сучасне уявлення про універсальні механізми запального процесу. 

Крім того, проф. Островський М.М. став дійсним членом «Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів» та був нагороджений дипломом та орденом «Зірка з короною» Європейської Академії Природничих наук.

40

41

42

Професор Островський М.М. визнаний переможцем обласного рейтингового огляду «Техтворчість Прикарпаття», етапу 2013, у номінації – кращий вчений- винахідник.

43

44

27-28 березня 2014 року в рамках 83-ої науково-практичної конференції студентів і молодих вчених “Інновації в медицині” під керівництвом д.мед.н., проф. Островського М.М. студентку IV курсу Корж Н.В. нагороджено Дипломом І ступеня за кращу усну доповідь.45

46

Також в березні 2014року на базі обласного фтизіопульмонологічного центру (м. Івано-Франківськ, вул. Матейки 53) відкрили оновленіприміщення для фтизіатричного блоку кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету.

47

В 2014 році асистент кафедри Варунків Олександр Іванович став лауреатом премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року», за що був нагороджений пам’ятною медаллю, дипломом та грошовою премією.

48

49

50

Науковців кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб: проф. Островського М.М., доц. Кулинич-Міськів М.О., ас. Варунківа О.І. та Савеліхіну І.О. нагороджено двома СРІБНИМИ ПРЕМІЯМИ від Європейського респіраторного товариства за серію робіт, присвячених вивченню клініко-морфологічних та патогенетичних особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень за умов тривалої базової терапії, що є визнанням наукових розробок кафедри на міжнародному рівні.

51

52

53

54

9 вересня 2023 року відкрив свої двері 33-їй щорічний конгрес Європейського Респіраторного Товариства. Як і кожного року активну участь в панельних дискусіях, обговореннях та свої здобутки представляють лікарі-клініцисти, працівники кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб під супервізією проф. Миколи Островського. Нові методики діагностики та лікування, новітні девайси та сучасні технології респіраторної медицини вже незабаром будуть вроваджені в лікувальний та навчальний процес ІФНМУ.

55

56

 
 Обговорення питань лікувального та наукового процесу

Співробітники

Островський Микола Миколайович

Завідувач кафедри, професор

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar Web of Science

Корж Галина Зіновіївна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar Web of Science

Зубань Алла Богданівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Макойда Ірина Яремівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кулинич-Міськів Мар'яна Олегівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar Web of Science

Варунків Олександр Іванович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar Web of Science

Молодовець Ольга Богданівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Савеліхіна Ірина Олександрівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar Web of Science

Мельник-Шеремета Ольга Петрівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar Web of Science

Швець Костянтин Вікторович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar Web of Science

Корж Надія Володимирівна

асистент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Шевчук-Будз Уляна Ігорівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Лобанова Олена Олександрівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Чайгирева Лариса Василівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Саваневська Марія Генадіївна

лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Брода Наталія Миколаївна

старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймачук Мар'яна Миколаївна

старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кравчук Мар'яна Петрівна

лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність