Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб

Про кафедру

Сучасна історія кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб розпочалась з 1 вересня 2012 року, коли наказом Ректора ІФНМУ було об’єднано кафедру фтизіатрії з кафедрою внутрішньої медицини № 3 з курсом професійних хвороб.

Вперше курс фтизіатрії було організовано в 1945 році. Першою завідувачкою курсом була доцент О. Г. Олексіюк. У 1961 р. курс очолив доцент - М. С. Страхов. З 1971 р. колектив кафедри фтизіатрії був таким - зав. каф., д.м.н., проф. М. С. Страхов, к.м.н., доц. М.І.Струтинський, к.м.н., асистент Г. В. Василик, ас. С. К. Гаврилюк. У 1973-1975р. колектив поповнився - к.м.н., доц. В. І. Зозуляком і ас. Б. М. Ткачуком. З 1983 кафедру очолював к.м.н., доцент М. І. Струтинський. З 1986 р. по 1988 р. зав. кафедри був професор В. М. Коломієць. З 1988 р. по 2012 р. кафедру фтизіатрії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» очолював В. І. Зозуляк - доктор медичних наук, професор, академік УАН.

Водночас наказом ректора Івано-Франківського державного медичного інституту № 125-д від 27 серпня 1992 р. у зв’язку зі збільшенням кількості студентів та розширенням клінічних баз створена кафедра госпітальної терапії № 2 (з 2009 р. – кафедра внутрішньої медицини № 3 з курсом професійних хвороб). В наказі вказано організувати з 27 серпня 1992 р. кафедру госпітальної терапії №2 з клінічною базою 350 ліжок. Клінічна база кафедри госпітальної терапії № 2 розташувалася в пульмонологічному, диференційно-діагностичному та професійно-патологічному відділеннях обласного фтизіопульмонологічного центру (ОФПЦ) м. Івано-Франківськ, а також у терапевтичному відділенні військового госпіталю Івано-Франківського гарнізону.

Першим завідувачем кафедри Вченою радою Івано-Франківського державного медичного інституту по конкурсу обрано доктора медичних наук, професора С. Я. Орната. У той час на кафедрі госпітальної терапії № 2 працювали професор З. В. Дума, доценти В. І. Зозуляк, М. І. Струтинський, В. І. Манько,   В. С. Михайлищук, Б. М. Волосянко, асистент В. М. Заячук, старший лаборант М. І. Кіровська. З вересня 2006 року наказом ректора Івано-Франківського державного медичного університету завідувачем кафедри призначено згідно рішення конкурсної комісії та Вченої ради доктора медичних наук, професора М. М. Островського, який займає дану посаду по теперішній час.

Завдяки тісній співпраці між адміністраціями ІФНМУ, ОФПЦ та ОДА за короткий час (2011-2014 рр.) зусиллями колективу кафедри переобладнано навчальні кімнати та оновлено лекційну аудиторію пуль монологічного блоку кафедри (м. Івано-Франківськ, вул. Франка 17), а в березні 2014 року для фтизіатричного блоку кафедри на базі обласного фтизіопульмонологічного центру (м. Івано-Франківськ, вул. Матейки 53) відкрили нове приміщення кафедри площею 200м2.

На кафедрі навчаються студенти медичного факультету, стоматологічного факультету, факультету підготовки іноземних громадян IV-VI курсів (VI курс – цикл пульмонологія та фтизіатрія, V курс – професійні хвороби, IV курс- фтизіатрія); лікарі-інтерни, курсанти та слухачі ТУ, ПАЦ спеціальностей «Фтизіатрія», «Пульмонологія», «Внутрішня медицина», «Загальна практика сімейна медицина» Інституту післядипломної освіти ІФНМУ. Клінічною базою кафедри є стаціонарні відділення та поліклініка обласного фтизіопульмонологічного центру (ОФПЦ) м. Івано-Франківськ.

Для проходження атестації лікаря-фтизіатра, один раз в п’ять років  та присвоєння категорії спеціаліста, лікарю – фтизіатру необхідно пройти навчання на передатестаційному одномісячному циклі та півмісячне тематичне удосконалення з актуальних проблем фтизіатрії. Фтизіатри області проходили передатестаційні цикли при кафедрі фтизіатрії і пульмонології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького та Національної медичної Академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. На оплату відряджень лікарів на курси Івано-Франківський фтизіопульмонологічний центр затрачав  великі фінансові кошти. Тому виникла нагальна проблема відкрити передатестаційні курси при кафедрі фтизіатрії Івано-Франківського національного медичного університету.           Тому за наказом МОЗ України №08.01.27/956 від 25.05.2004 року та наказом ректора ІФНМУ акад. Є.М. Нейка і начальника УОЗ ОДА М. Яворського від 31.08.2004р. при кафедрі фтизіатрії Івано-Франківської державної медичної академії відкрито передатестаційні цикли, цикли тематичного удосконалення, стажування для лікарів області з спеціальності «Фтизіатрія». Надзвичайно позитивний ефект для розвитку пульмонологічної школи області дало й відкриття на кафедрі у 2006 р. за сприянням ректорату академіка НАМН України Ю.І.Фещенка та академіка НАМН України Є.М. Нейка циклу з передатестаційної підготовки лікарів зі спеціальністі «Пульмонологія». Навчання лікарів здійснюється за Типовою робочою навчальною програмою згідно затвердженого навчального плану. Лікарі активно приймають участь у роботі клінічних конференцій, переривистих курсів, обходах професора, доцентів, проводять клінічні розбори курованих хворих.

Співробітники кафедри беруть активну участь і у громадському житті університету. Покійний доцент Б. М. Волосянко був керівником народної аматорської хорової капели «Сурма». Активним учасником капели були й доцент В. М. Заячук та асистент О. І. Варунків.

За час існування кафедри колективом видано низку навчально‑методичних посібників, найбільшим попитом серед лікарського загалу та викладачів ВНЗ Украхни медичного профілю користуються:

Національний довідник "Rx-index COMPENDIUM. Лікарські засоби для обструктивних захворювань дихальних шляхів" за редакцією Ю.І.Фещенка, М.М.Островського.

Навчальний посібник із грифом МОН України на англійській мові PULMONARY DISEASE M.M. Ostrovskyy, M.O. Kulynych-Miskiv, G.Z. Korz, O.V. Varunkiv, I.O. Savelikhina, A.B. Zuban, M.P. Stovban.

Тяжко уявити роботу відділень обласного фтизіопульмонологічного центру без обходів професорів та доцентів кафедри. Проф. Островський М.М. надає консультативну допомогу не лише хворим у профпатологічному, пульмонологічному та поліклінічному відділеннях ОФПЦ, а й консультує тяжких хворих у ЛПЗ області. Професор С. Я. Орнат курує хворих пульмонологічного відділення, консультує пацієнтів у базових поліклініках, надає планові та ургентні консультації в обласній інфекційній лікарні м. Івано-Франківськ. Доцент А. Б. Зубань виконує обов’язки завідувача відділення професійної патології ОФПЦ та обласного профпатолога УОЗ ОДА Івано-Франківської області. Доцент Г. З. Корж консультує хворих у пульмонологічному, диференційно-діагностичному та профпатологічному відділеннях обласного фтизіопульмонологічного центру та поліклініці ОФПЦ м. Івано-Франківськ.

Працівники кафедри також проводять консультації хворих в інших лікувальних закладах м. Івано-Франківська та області, здійснюють виїзди сумісно з обласними позаштатними спеціалістами в райони області в складі виїзних бригад ОФПЦ та лікувально-консультативних бригад ІФНМУ. Фахівці кафедри беруть участь у клінічних розборах складних історій хвороб та казуїстичних випадків у діагностичному плані, консиліумах під час огляду важких хворих і паталогоанатомічних конференціях з розбору летальних випадків, організовують та беруть участь у проведенні загально-лікарняних клінічних конференцій.

Завдяки такій наполегливій роботі працівників кафедри та продуктивній співпраці із ДУ «Національний інститут фтизіатрі і пульмонології ім.. Ф.Г. Яновського НАМН України», республіканським пульмонологом МОЗ України проф. Дзюбликом О.Я. та головного позаштатним пульмонологом ГУОЗ ОДА Івано-Франківської області Філіповою С.Л.  вдалося досягнути промінентних результатів: найнижчих в державі показників смертності від пневмоній.

В 2013 році на базі кафедри відкрито «Навчальний тренінговий центр оцінки функції зовнішнього дихання», де студенти та лікарі функціональної діагностики можуть навчитись та пройти стажування з оцінки функції зовнішнього дихання. Фахівці кафедри постійно беруть участь у клінічних розборах складних історій хвороб та казуїстичних випадків у діагностичному плані, консиліумах під час огляду тяжких хворих і паталогоанатомічних конференціях з розбору летальних випадків, організовують та беруть участь у проведенні загально-лікарняних клінічних конференцій. Для лікарів-терапевтів та фтизіопульмонологів області професорсько-викладацьким складом кафедри постійно проводиться робота, скерована на підвищення кваліфікаційно-освітнього рівня, на переривистих курсах читаються лекції з найактуальніших тем фтизіатрії та пульмонології.

У відповідності до стандартів діагностики туберкульозу затверджених МОЗ України парцівниками кафедри розроблено універсальний алгоритм виявлення ознак і критеріїв туберкульозу різної локалізації. У практику охорони здоров’я підпорядкованих медичних установ та районів Івано‑Франківської області кожен рік впроваджується низка нових методів діагностики і лікування, розроблених науковцями кафедри. 

На даний час на кафедрі виконується комплексна НДР на тему «Підвищення ефективності лікування захворювань органів дихання при дії екзо- та ендогенних факторів на підставі вивчення їх патогенетичних ланок розвитку, прогресування та обґрунтування фармакологічної корекції»  за номером U 0116U006777. А в 2014 році було захищено комплексну НДР «Клініко-патогенетичні особливості механізмів розвитку прогресування й лікування захворювань органів дихання при дії екзо- та ендогенних факторів» за номером 0105U000622.

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

ОСТРОВСЬКИЙ Микола Миколайович у 1996 році закінчив „з відзнакою” медичний факультет Івано-Франківської державної медичної академії. Після закінчення інституту, як студент-відмінник, був рекомендований Вченою Радою в аспірантуру за спеціальністю “Терапія” при кафедрі госпітальної терапії №2. З 1997 року, через наявну виробничу необхідність, викладав практичні заняття та читав повний курс лекцій із воєнно-польової терапії (5 курс), до 2001 року був куратором терапевтичної служби військового госпіталю. У 1999 році успішно завершив навчання в аспірантурі та захистив кандидатську дисертацію „Клініко-імунологічне та комп’ютерно-спірографічне обґрунтування використання уролесану та імуналу в комплексному лікуванні хронічного обструктивного бронхіту” в спеціалізованій Вченій раді при ІФНМУ. З цього ж часу працював асистентом кафедри госпітальної терапії №2. З 2001 по 2006 рік завідував курсом професійних хвороб, а у 2002 році присвоєне вчене звання доцента кафедри госпітальної терапії №2. У 2002 році за серію робіт присвячених проблемі затяжного перебігу негоспітальної пневмонії отримав Премію Національної академії медичних наук України. У 2005 році в спеціалізованій Вченій раді при ДУ «Національний інститут фтизіатрі і пульмонології ім.. Ф.Г. Яновського НАМН України» захистив дисертацію „Клініко-патогенетична характеристика та шляхи оптимізації лікування хворих на негоспітальну пневмонію із затяжним перебігом” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія.

В березні 2006 року Вченої радою університету його обрано завідувачем кафедрою госпітальної терапії №2 (внутрішньої медицини №3 з курсом професійних хвороб, а з серпня 2012 року – кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб) ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». З 2008 року по січень 2017 року був Вченим секретарем університету, а з січня 2017 року по даний час є заступником Голови Вченої ради ДВНЗ «ІФНМУ». За його безпосередньої участі при підтримці адміністрації університету на базі кафедри створено навчальний тренінговий центр функціональної діагностики органів дихання, який за своїм оснащенням входить у 7 кращих у державі. За останні 5 років ним підготовлено 5 кандидатів медичних наук та 2 магістри медицини.

В 2010 році за високий професіоналізм, сумлінну працю, активну громадську позицію та відданість справі під час пандемії грипу А/H1N1/ 2009 року нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України. Є співавтором наукового відкриття в галузі медицини «Закономірність порушення метаболізму арахідонової кислоти в організмі людини при інактивації циклооксигенази», за що нагороджений пам’ятною медаллю Російської Академії Природничих Наук, став дійсним членом «Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів» та був нагороджений дипломом та орденом «Зірка з короною» Європейської Академії Природничих наук.

Указом Президента України №567/2015 від 4 жовтня 2015 року доктору медичних наук, професорові ОСТРОВСЬКОМУ Миколі Миколайовичу — завідувачеві кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет» за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

На даний час Островський М.М. є лауреатом премії НАМН України (2002р.), дійсним членом Президії асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, дійсним членом Міжнародної громадської академії авторів наукових відкриттів та винаходів, членом Європейського респіраторного товариства, членом спеціалізованих Вчених рад Д 20.601.01 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за фаховими напрямками «Внутрішні хвороби», «Кардіологія», «Стоматологія» та Д 20.601.02 за фаховим напрямком «Гістологія» ту «Нормальна анатомія». Є автором наукового відкриття в галузі медицини, 36 Державних Патентів України на винахід,  5 раціоналізаторських пропозицій та 588 друкованих робіт; членом редакційних колегій «Український пульмонологічний журнал», «Галицький лікарський вісник», «Архів клінічної медицини», «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція»

--ОРНАТ Степан Ярославович закінчив лікувальний факультет Івано-Франківського державного медичного інституту в 1972 році та аспірантуру в 1975р.  Після закінчення аспірантури був рекомендований Вченою Радою інституту на науково-педагогічну роботу. В 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вплив виробничих факторів на захворюваність працівників промислових підприємств”. Працював асистентом, а з 1983 року – доцентом кафедри пропедевтичної терапії інституту. В 1989-1991 роках навчався в клінічній докторантурі і в 1991 році захистив докторську дисертацію на тему: “Клініко-біохімічне обґрунтування лікування хворих на ревматоїдний артрит препаратами золота”. В 1992 р. рішенням Вченої ради інституту обраний по конкурсу на посаду завідувача новоствореної (наказ № 125-д від 27.08.1992 р.) кафедри госпітальної терапії № 2 з клінічною базою 250 ліжок. Базою кафедри являється обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр (вул. Франка 17). Автор 105 друкованих праць та  3 “Авторських свідоцтв” на винаходи способу лікування ревматоїдного артриту, лікування обструктивного бронхіту, затяжних пневмоній. Згідно “Положення” в базових клініках та поліклініках області веде консультативну, діагностичну та лікувальну роботу. Проводить обходи у відділеннях пульмонологічного центру. Впровадив у практику охорони здоров’я способи лікування обструктивного бронхіту, ревматоїдного артриту, бронхіальної астми, гематологічні тести інтоксикації, пікфлоуметричний контроль бронхіальної обструкції. Має вищу лікарську атестаційну категорію. Регулярно читає тематичні лекції для лікарів області на преривистих курсах, на передатестаційному циклі лікарів. В 1986-1988 рр. працював у республіці Афганістан в апараті Головного Радника. Учасник бойових дій. Нагороджений 5-ма медалями.

--КОРЖ Галина Зіновіївна, закінчила Івано-Франківську державну медичну академію в 1998 році за спеціальністю «медична справа».  З 1998 р. по 1999 р. пройшла інтернатуру по терапії на базі обласного фтизіопульмонологічного центру. З 1999 по 2008 рік  працювала лікарем-пульмонологом  відділення диференційної діагностики та малих форм туберкульозу обласного фтизіопульмонологічного центру (ОФПЦ). В 2001 році пройшла курси спеціалізації за спеціальністю – «Пульмонологія» на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика та склала іспит із спеціальності після їх закінчення. З 2003 року прийнята на посаду асистента кафедри Івано-Франківського національного медичного університету (ІФНМУ), а з лютого 2008 року за наказом ректора Івано-Франківського національного медичного університету переведена на посаду доцента кафедри. У листопаді 2006  року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія  на тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування хронічного обструктивного захворювання легень у хворих, інфікованих Chlamydia pneumoniae” в ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», керівник - проф. Островський М.М. З 2006 року є  відповідальною за педагогічний процес на кафедрі. В березні 2007 року – отримала першу кваліфікаційну категорію лікаря-пульмонолога,а у 2011 отримала вищу кваліфікаційну категорію лікаря-пульмонолога. В 2009 році стала лауреатом премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року», за шо була нагороджена дипломом та грошовою премією. Науково-педагогічні курси «Вища медична освіта в Україні. Сучасні освітні технології» та курси тематичного удосконалення «Актуальні проблеми внутрішньої медицини»  пройшла з 04.10 по 22.10. 2010 року на базі національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Є автором 82 друкованої праці та 2 патентів на винахід: «Спосіб лікування хворих на хронічний  бронхіт» та «Спосіб діагностики розвитку постпневмонічного й перибронхіального пневмосклерозу у хворих на ХОЗЛ».

--КУЛИНИЧ-МІСЬКІВ Мар'яна Олегівна в 2006 році закінчила Івано-Франківський Національний медичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Лікувальна справа". В 2006 році прийнята на роботу старшим лаборантом кафедри. З  2006   по   2008 р. пройшла  інтернатуру за спеціальністю "Внутрішні хвороби". З 2008 року працює асистентом кафедри. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Особливості патогенетичних порушень та можливості їх корекції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень II стадії" в ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» і отримала звання кандидата медичних наук. В 2011 році Європейським респіраторним товариством під час 21 щорічного європейського респіраторного конгресу в Нідерландах було відзначено срібною премією роботу на тему: "Інгібуючі ефекти тіотропію броміду на процеси неоколагенезу протягом 6-місячного лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень II стадії". Є автором 56 наукових праць та 2 Патентів України. Курує хворих на базі пульмонологічного та профпатологічного відділення обласного фтизіопульмонологічного центру.

--ЗУБАНЬ Алла Богданівна закінчила з відзнакою Львівський державний медичний інститут Дружби народів в 1996 році. В 1997 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «професійна патологія», яку проходила на базі Львівської обласної лікарні. В 2001 році прийнята на посаду асистента кафедри, а з 2011 року – доцента кафедри внутрішньої медицини №3 Івано-Франківського національного медичного університету. У 2007 р. в ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» асистентом Зубань А. Б. захищена кандидатська дисертація на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування препаратів уролесан та есмін у комплексній терапії хронічного обструктивного захворювання легень» під науковим керівництвом доктора медичних наук, професора М. М. Островського, 14.01.27 – пульмонологія. Є автором 53 61 наукових праць та двох патентів України на винахід. Проводить лікувальну та консультативну роботу на базі профпатологічного відділення обласного фтизіопульмоцентру, а з 2001 року виконує обов’язки головного позаштатного спеціаліста ДОЗ ОДА м.Івано-Франківськ з професійної патології та завідувача відділення професійної патології. Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Професійна патологія» з 2008 року.

--БАБЛЮК Людмила Антонівна - закінчила в 2004 році Івано-Франківську державну медичну академію з відзнакою, медичний факультет, спеціальність «Лікувальна справа». З 2004 по 2005 р. пройшла інтернатуру за спеціальністю "Внутрішні хвороби" з одночасним навчанням в магістратурі. В 2005 р. захистила наукову магістерську роботу на тему: «Комплексне лікування хронічного некалькульозного холециститу препаратом артишоку екстракт − „Здоров’я” і синглетно-кисневою терапією» і здобула кваліфікацію магістра медицини з фаху «Терапія». З 2005 р. – по 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб. З 2006 по 2009 р. навчалася в аспірантурі з фаху «Внутрішні хвороби». Кандидат медичних наук із 2010 року. Дисертацію за фахом 14.01.36.− гастроентерологія на тему «Комплексне лікування хронічного некалькульозного холециститу екстрактом артишоку і синглетно-кисневою терапією» захистила на засідання спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 при Івано-Франківському національному медичному університеті 14 травня 2010 року (протокол № 7/38 п.1). Отримала диплом кандидата медичних наук за рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 6 жовтня 2010 року (протокол № 38-09/6). З 2010 по 2011 р.  працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. З 2011 р. – по 2012 р. працювала на посаді асистента кафедри фтизіатрії з курсом оперативної хірургії та топографічної анатомії. В 2012 році пройшла курси  переспеціалізації за фахом «Фтизіатрія»  у Львівському національному медичному університеті ім.Данила Галицького. З 2012 року переведена на посаду доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійним хвороб. Є автором 57 друкованих праць: з них  14 навчально-методичного характеру та 35 наукового характеру, в тому числа 18 у фахових виданнях.

--МАКОЙДА Ірина Яремівна закінчила Івано-Франківську державну медичну академію в 1999 році за спеціальністю „Лікувальна справа”. У 1999-2000 роках пройшла інтернатуру за спеціальністю – «Внутрішні хвороби» на базі кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти ІФДМУ. З 2000 року по 2012 рік працювала асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. За час роботи, на кафедрі в 2011 захистила кандидатську дисертацію на тему "Клініко-патогенетичні особливості виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, поєднаної із хронічним холециститом, та їх медикаментозна корекція", та отримала диплом кандидата медичних наук. В 2012 році пройшла спеціалізацію з фаху гастроентерологія та отримала сертифікат лікаря спеціаліста. У 2013 році на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика пройшла спеціалізацію «Фтизіатрія» та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста. З січня місяця 2013 року працює на  посаді доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб. Проводить лікувальну та консультативну роботу на базі відділень обласного фтизіопульмоцентру та клінік міста. Неодноразово приймала участь у всеукраїнських та міжнародних тренінгах і конференціях  стосовно сучасних методів діагностики та лікування мультирезистентного туберкульозу та коморбідної патології при туберкульозі. На кафедрі проводить навчання на блоці післядипломної освіти ПАЦ, ТУ «Фтизіатрія» інтернатура «Пульмонологія та Фтизіатрія», «Фтизіатрія» інтернів ЗПСМ та внутрішні хвороби та викладання предмету Фтизіатрі у студентів 4-го та 6-го курсів навчання англійською мовою. У 2014 році пройшла навчання на «Факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету  ім. О.О.  Богомольця. У 2014-2017 роках була учасником конференцій «Актуальні проблеми викладання фтизіатрії та пульмонології у ВНМЗ України». Займається волонтерською діяльністю. 2016 році пройшла англомовний тренінг проекту «TEMPUS MUMEENA PROJECT». Опублікувала 61 друковані роботи, із них: 18 у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 43 тез.

--ВАРУНКІВ Олександр Іванович в 2007 році закінчив Івано-Франківський державний медичний університет. З 2007 по 2009 роки навчався в магістратурі на базі кафедри Івано-Франківського державного медичного університету. З 2009 році працював старшим лаборантом кафедри, того ж року вступає на навчання в аспірантуру в Івано-Франківський національний медичний університет. З 2012 року працює асистентом кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб. Кандидатська дисертація – «Клініко-патогенетичні особливості розвитку, діагностики та лікування негоспітальних пневмоній, поєднаних з ішемічною хворобою серця, в осіб, інфікованих Chlamydophila pneumoniae» (2013 р.). Є досвідченим педагогом, впроваджує новітні технології навчання, представляє здобутки університету на міжнародних і всеукраїнських конференціях. Систематично виступає з науковими доповідями на міжнародних та всеукраїнських наукових форумах. За час навчання в магістратурі та аспірантурі оволодів спеціалізованими методами дослідження та лікування пульмонологічних хворих, широким спектром сучасних імунологічних методик. Неодноразово приймав участь у всеукраїнських та міжнародних тренінгах стосовно сучасних методів діагностики функції зовнішнього дихання. Приймав активну участь у створенні навчального тренінгового центру функціональної діагностики органів дихання на базі кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету, де проводить навчання для пульмонологів та лікарів функціональної діагностики. В 2010 році за високий професіоналізм, сумлінну працю, активну громадську позицію та відданість справі під час пандемії грипу А/H1N1/ 2009 року нагороджений Грамотою головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації. У 2012 р. пройшов курси спеціалізації за спеціальністю «Пульмонологія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. В 2014 став лауреатом премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року», за що був нагороджений пам’ятною медаллю та дипломом. Є співавтором наукового відкриття в галузі медицини «Закономірність порушення метаболізму арахідонової кислоти в організмі людини при інактивації циклооксигенази», за що нагороджений пам’ятною медаллю Російської Академії Природничих Наук. З 2020 року переведений на посаду доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійним хвороб. На даний час Варунків О. І. є автором 136 наукових публікацій та 15 методичних рекомендацій. Ним отримано 11 патентів України на винахід та 4 раціоналізаторських пропозиції.

--МОЛОДОВЕЦЬ Ольга Богданівна, 1976 р. н., закінчила у 2000 році медичний факультет Івано-Франківської державної медичної академії. Із 2000 р. до 2002 р. – лікар-інтерн по спеціальності «Внутрішні хвороби» Івано-Франківського державного медичного університету; із  2002 р. до 2004 р. – клінічний ординатор за спеціальністю «Внутрішні хвороби» кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Івано-Франківського державного медичного університету. Із 2004 р. по   2004 р. – старший лаборант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Івано-Франківського державного медичного університету. Із  2004 р.  – аспірант за спеціальністю «Внутрішні хвороби» кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Івано-Франківського державного медичного університету. У 2009 році успішно закінчила аспірантуру і захистила дисертацію на тему: «Хронічний атрофічний гастрит: клініко-біохімічні та морфофункціональні особливості перебігу і лікування».  З 08.02.2009 року – асистент, а з  2015 року –  доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

На кафедрі фтизіатрії і пульмології з курсом професійних хвороб працює доцентом з 2015. У 2016 році на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика пройшла спеціалізацію «Фтизіатрія» та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста. Здійснює курацію хворих, консультації пацієнтів на базі відділень обласного фтизіопульмоцентру та у лікувальних закладах м. Івано-Франківська. На кафедрі проводить практичні заняття та читає лекції для студентів IV та VI курсів з предмету «Фтизіатрія». У 2017 році була учасником конференцій «Актуальні проблеми викладання фтизіатрії та пульмонології у ВНМЗ України». Є автором понад 42 друкованих праць, 24 тез, 16 статей опубліковано в наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України.

--САВЕЛІХІНА Ірина Олександрівна в 2009 році закінчила з відзнакою Івано-Франківський національний медичний університет. З серпня 2009 р. зарахована на інтернатуру на кафедру терапії та  сімейної медицини факультету післядипломної освіти, спеціальність „Внутрішні хвороби”. З жовтня 2009 року зарахована на навчання у магістратуру за фахом «Внутрішні хвороби» на кафедру. За період магістратури написала магістерську працю на тему: "Клініко-патогенетичні особливості перебігу негоспітальних пневмоній вірусної та вірусно-бактеріальної етіології під час пандемії грипу A(H1N1) в Івано-Франківській області в 2009-2010 рр." В червні 2011 року захистила магістерську роботу і отримала диплом магістра медицини з відзнакою. В 2010 році за роботу під час надання медичної допомоги населенню Прикарпаття в час пандемії грипу 2009 року нагороджений грамотою обласного управління охорони здоров’я. 30 березня  2015 року в ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» Савеліхіною І.О. під науковим керівництвом доктора медичних наук, професора М. М. Островського було захищено кандидатську дисертацію на тему: “ Особливості клінічних, морфо-функціональних та імунологічних порушень у хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхообструкції в процесі тривалої базової терапії ”, 14.01.27 – пульмонологія. З 2020 року переведена на посаду доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійним хвороб. Є автором 62 друкованих праць, 3 Патентів України на винахід та 1 Патенту України на корисну модель.

--ШВЕЦЬ Костянтин Вікторович  в  2012 році закінчив Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». З серпня 2012 р. зарахований на інтернатуру на кафедру фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб з базою проходження в обласному фтизіопульмонологічному центрі; спеціальність „Пульмонологія і фтизіатрія”. З вересня 2012р. по серпень 2014р. викладач біології медичного коледжу при Івано-Франківському національному медичному університеті. В січні 2014 р. закінчив інтернатуру. З лютого 2014 р. по серпень 2014р. лікар-фтизіатр Тлумацької ЦРЛ. В серпні 2014р. поступив в клінічну ординатуру з базою проходження в пульмонологічному відділенні обласного фтизіопульмонологічного центру; спеціальність «Пульмонологія». З вересня 2016 року прийнятий на посаду асистента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб. В 2019 році, під науковим керівництвом доктора медичних наук, професора М. М. Островського захистив кандидатську дисертацію на тему: “Саркоїдоз органів дихання на Прикарпатті: захворюваність, поширеність, коморбідність, клінічні форми, стадії та наслідки лікування”.Є автором 14 друкованих праць, методичної рекомендації, одного Патенту України на корисну модель. Дисциплінований, наполегливий, комунікабельний та виконавчий. Швець К.В. відповідає вимогам до здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук.

--ЛОБАНОВА Олена Олександрівна закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут в 1988 році за спеціальністю лікарська справа. З 1988 р. по 1989 р. проходила інтернатуру по фтизіатрії на базі Миколаївського тубдиспансеру. З 1989 по 1998 р. працювала районним фтизіатром в Братській ЦРЛ Миколаївської області. З лютого 1998 р. по 2008 працювала асистентом кафедри пропедевтичної педіатрії Івано-Франківської медакадемії. З січня 2009 р. переведена на кафедру фтизіатрії на посаду асистента кафедри вище названого вузу, де і працюю по даний час. Лікарською діяльністю займаюсь в відділенні легеневого туберкульозу і менінгіту для дітей Івано-Франківського ФПЦ. Займається проблемами дитячого туберкульозу. Є автором 15 друкованих праць.

--ЧАЙГИРЕВА Лариса Василівна в 1991 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут. В 1991 році проходила інтернатуру за спеціальністю «Фтизіатрія» від Одеського медичного університету. 1992 року працювала лікарем-фтизіатром в Миколаївському обласному тубдиспансері. З вересня 1997 року працює на кафедрі фтизіатрії. Асистентом на кафедрі працює з 2002 року. Надруковано – 14 наукових статей. В даний час досліджує вплив екології Прикарпаття на епідеміологічні показники туберкульозу. В 2016 році приймала участь в науково-методичній конференції з міжнародною участю в м. Івано-Франківську  « Досвід впровадження Європейської кредитно-трансферної системи у вищих навчальних закладах». Лікарською діяльністю займаюсь у відділенні хронічних і хіміорезистентних форм туберкульозу ОФПЦ .

--МЕЛЬНИК-ШЕРЕМЕТА Ольга Петрівна в червні 2012 р. закінчила Івано-Франківський національний медичний університет з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа». З серпня 2012 р. зарахована на інтернатуру на кафедру фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб з базою проходження в обласному фтизіопульмонологічному центрі; спеціальність „Пульмонологія і фтизіатрія”. З серпня 2012р. зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб. В січні 2014 р. закінчила інтернатуру, а в лютому 2014 р. захистила магістерську роботу на тему “Особливості клініко-функціональних та патогенетичних порушень у хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний із хронічним бронхітом”. З березня 2014 року прийнята на посаду асистента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб. Є автором 16 друкованих праць, 1 методичної рекомендації та 3 Патентів України на корисну модель.

--ШЕВЧУК-БУДЗ Уляна Ігорівна в 2011 році закінчила Державний вищий навчальний заклад Івано-Франківський національний медичний університет та отримала диплом  про повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» і здобула кваліфікацію лікаря. В червні  2013 року після закінчення інтернатури одержала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2013 по 2015 рр. проходила підготовку в клінічній ординатурі при ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», на базі пульмонологічних відділень обласного фтизіопульмонологічного центру, закінчила повний курс за спеціальністю «Терапія». З 2015 по 2018 рр. зарахована до аспірантури, запланована кандидатська дисертація на тему: «Підвищення ефективності лікування хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на підставі вивчення патогенетичних ланок їх розвитку та обгрунтування фармакологічної корекції». Є автором друкованих праць, одного патенту України. З 2018 р. прийнята на посаду асистента кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». В 2019 р. отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Пульмонологія». 

ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ

Наукові розробки співробітників кафедри присвячені найактуальнішим проблемам пульмонології, за результатами яких отримано 25 патентів України. Загалом науковцями кафедри видано близько 600 наукових праць, 6 монографії та довідників, 11 навчально-методичних посібників.

20

 

 

 

 

 

У 2002 р. М. М. Островського за серію робіт “Терапевтичні аспекти пневмоній із затяжним перебігом: клініко-патогенетична характеристика та методи оптимізації лікування” нагороджено академічною премією НАМН України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У 2007 р. М. М. Островському присуджено премію за найкращу доповідь на І Всеукраїнському Астма Конгресі. 

21

В 2009 році доцент кафедри Корж Галина Зиновіївна стала лауреатом премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року», за шо була нагороджена дипломом та грошовою премією. 

22

В 2010 році за високий професіоналізм, сумлінну працю, активну громадську позицію та відданість справі під час пандемії грипу А/H1N1/ 2009 року нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України.

23

В 2011 році Європейським респіраторним товариством під час 21 щорічного європейського респіраторного конгресу в Нідерландах було відзначено СРІБНОЮ ПРЕМІЄЮ роботу на тему «Інгібуючі ефекти тіотропію броміду на процеси неоколагенезу протягом 6-ти місячного лікування у хворих з ХОЗЛ» за авторством проф. Островського М.М., Варунківа О.І., ас. Кулинич-Міськів М.О., Савеліхіної 

24

25

За серію робіт «Нові перспективи модифікації перебігу хронічного обструктивного захворювання легень: вплив тіотропію броміду на окремі патогенетичні ланки неоколагенезу та процеси морфологічної перебудови слизової облонки бронхіального дерева» в 2012 році доцента кафедри Кулинич Міськів Мар’яну Олегівну нагороджено грамотою Національної Академії Наук України.

26

 В 2013 році за редакцією академіка НАМН України, д.мед.н., проф., директора інституту ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» 

Ю.І.Фещенка та д.мед.н., проф. Островського М.М. вийшов довідник "RX index Лікарські засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів" для лікарів, провізорів, фармацевтів, студентів та викладачів медичних і фармацевтичних вузів. Науковими редакторами та редакторами перекладу виступили працівники кафедри фтизіатрії і пульмонології  з курсом професійних хвороб к.мед.н., ас. Варунків О.І., к.мед.н., доц. Кулинич-Міськів М.О., ас. Савеліхіна І.О.

27

 В 2013 році на 23 щорічному європейському респіраторному конгресі в Барселоні працівники кафедри фтизіатрії і пульмонології  виступали з двома усними доповідями та брали участь у трьох постерних дискусіях за авторством проф. Островського М.М., доц. Кулинич-Міськів М.О., доц. Корж Г.З., доц. Стовбана М.П., ас. Варунківа О.І., ас. Бондаренко Т. Я., асп. Савеліхіної І.О. 

28

 29

30

31

32

33

На основі проведених досліджень працівниками університету (Попович В.І., Островський М.М., Варунків О.І., Фіщук Р.М.)отримано: СВІДОЦТВО про відкриття “Закономірність порушення метаболізму арахідонової кислоти в організмі людини при інактивації циклооксигенази”, що розширює сучасне уявлення про універсальні механізми запального процесу. 

 34

35

36

За відкриття в галузі медицини д.мед.н., професора Островського М.М., та к.мед.н. Варунківа О.І. було нагороджено пам’ятною медаллю Російської академії природничих наук, присвячену лауреату Нобелівської Премії П.О.Капіці.

37

38

39

Крім того, проф. Островський М.М. став дійсним членом «Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів» та був нагороджений дипломом та орденом «Зірка з короною» Європейської Академії Природничих наук.

40

41

42

Професор Островський М.М. визнаний переможцем обласного рейтингового огляду «Техтворчість Прикарпаття», етапу 2013, у номінації – кращий вчений- винахідник.

43

44

27-28 березня 2014 року в рамках 83-ої науково-практичної конференції студентів і молодих вчених “Інновації в медицині” під керівництвом д.мед.н., проф. Островського М.М. студентку IV курсу Корж Н.В. нагороджено Дипломом І ступеня за кращу усну доповідь.45

46

Також в березні 2014року на базі обласного фтизіопульмонологічного центру (м. Івано-Франківськ, вул. Матейки 53) відкрили оновленіприміщення для фтизіатричного блоку кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету.

47

В 2014 році асистент кафедри Варунків Олександр Іванович став лауреатом премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року», за що був нагороджений пам’ятною медаллю, дипломом та грошовою премією.

48

49

50

Науковців кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб: проф. Островського М.М., доц. Кулинич-Міськів М.О., ас. Варунківа О.І. та Савеліхіну І.О. нагороджено двома СРІБНИМИ ПРЕМІЯМИ від Європейського респіраторного товариства за серію робіт, присвячених вивченню клініко-морфологічних та патогенетичних особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень за умов тривалої базової терапії, що є визнанням наукових розробок кафедри на міжнародному рівні.

51

52

53

54


Співробітники

Островський Микола Миколайович

Завідувач кафедри, професор

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Корж Галина Зіновіївна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Зубань Алла Богданівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar

Макойда Ірина Яремівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar

Кулинич-Міськів Мар'яна Олегівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Баблюк Людмила Антонівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Варунків Олександр Іванович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Молодовець Ольга Богданівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar

Савеліхіна Ірина Олександрівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID

Мельник-Шеремета Ольга Петрівна

асистент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Швець Костянтин Вікторович

асистент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Орнат Степан Ярославович

професор

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шевчук-Будз Уляна Ігорівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Корж Надія Володимирівна

аспірант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Лобанова Олена Олександрівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Чайгирева Лариса Василівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Саваневська Марія Генадіївна

лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Семанишин Любов Миколаївна

старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Брода Наталія Миколаївна

старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймачук Мар'яна Миколаївна

старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кравчук Мар'яна Петрівна

лаборант

Діяльність