Кафедра хірургічної стоматології

Про кафедру

 image001

Кафедру хірургічної стоматології було засновано в січні 1980 року. Першим завідувачем і організатором кафедри був Скарбенчук Анатолій Романович, який вже мав досвід викладацької роботи і проявив себе як вмілий організатор. На той час бази кафедри - стаціонар обласної клінічної лікарні, яка була розташована біля міського озера по вул. Дзержинського (тепер вул. Мазепи), міська і обласна стоматологічні поліклініки. Першими викладачами були ас. Зелінський А.Л., ас. Селіверстов В.О., ас. Мулькевич В.В., ас. Кононенко Ю.Г., трохи згодом – ас. Денисенко О.Г., ас. Пюрик В.П., які прибули за направленням міністерства охорони здоров‘я після закінчення клінічної ординатури відповідно в Києві і у Львові. Робота колективу була спрямована на створення методичної документації, наочного обладнання, оснащення устаткуванням і матеріалами. Під керівництвом доц. А.Р.Скарбенчука було створено 26 моделей нижньої щелепи, на яких було відмодельовано методи лікування переломів нижньої щелепи.

У 1984 році доц. А.Р.Скарбенчук переїзджає до Донецька і до 1994 року керівництво кафедрою здійснювали О.Г.Денисенко, В.П.Пюрик, І.Д.Костишин. У цей складний час, коли не було викладачів із науковими ступенями, ректорат запросив для читання лекцій провідних вчених Львівського медичного інституту. Приїжджали зі Львова проф. Є.В.Гоцко, доц. І.М.Готь, доц. М.Ф.Рождественська, доц. В.О.Горицький, доц. М.І.Мігущенко. Це була хороша школа для молодих викладачів Івано-Франківська.

Надалі короткочасно кафедру очолював доц. Л.В.Кісельов, який впровадив у лікувальний процес методику лікування гемангіом киплячим новокаїном.

Не довгий час, але плодотворно і високопрофесійно керував кафедрою загальний хірург, професор М.В.Прокопишин.

У 1993 році очолив кафедру доц. Г.П.Рузін, який активізував наукову діяльність, захистив докторську дисертацію, отримав звання професора. У 1996 році проф. Г.П. Рузін переїхав до Харкова.

Із 1996 року і по нині кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Пюрик Василь Петрович.

image003

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Пюрик Василь Петрович

 

Вчений-винахідник, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології ІФНМУ, лауреат обласної премії ТВР і СНІО України ім. Г. Терсенова 2018 року

Пюрик Василь Петрович народився 8 лютого 1952 року в смт. Куликів, що на Львівщині. Здобувши вищу освіту в Львівському медичному інституті, з 1973 по 1980 рік працює лікарем-стоматологом відділкової лікарні Львівської залізниці, а з 1980 по 1982 рік - клінічним ординатором кафедри хірургічної стоматології Львівського медичного інституту.

На шляху набуття знань у 1984 році на базі Військово-медичної Академії ім. С. М. Кірова, Пюрик В. П. проходить тематичне вдосконалення викладачів із циклу «Вибрані питання щелепно-лицьової хірургії».

В 1985 році в Московському ОНДІ досвідчений хірург освоює методику кісткової пластики сегментарного дефекту нижньої щелепи, а у 1987 році поповнює знання на факультеті підвищення кваліфікації при Московському стоматологічному інституті із спеціальності «Хірургічна стоматологія». Захищає дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему: «Мієлохондропластика кісткових порожнин щелеп». Свої наукові дослідження вчений пов'язує з найактуальнішими проблемами клінічної медицини та лікуванням важкохворих пацієнтів, зокрема досліджує патології кісток лицевого черепа, щелепно-лицевої ділянки.

У 1992 - стає докторантом Українського медичного університету при кафедрі хірургічної стоматології, де успішно захистив дисертацію на тему: «Трансплантація кісткового мозку при лікуванні пародонтиту і кісткових порушень щелеп».

Пюрик В. П. вливається в сім'ю науковців ІФМУ, в стінах якого проходить десятилітній шлях асистента кафедри хірургічної стоматології і в 1996 році, уже як професор, очолює цю кафедру.

Вчений активно включається в громадську діяльність, обирається першим заступником обласного наукового товариства стоматологів, членом редакції науково-практичних журналів «Современная стоматология», «Архів клінічної медицини». Займаючись важливими науковими дослідженнями, концентрує увагу на проблемах вивчення стану тканин пародонту у жителів Івано-Франківської області, удосконаленні хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту і використання трансплантації кісткового мозку для заміщення дефектів кісткової тканини та використання стовбурових клітин для лікування кісткових дефектів щелеп.

Наслідуючи канон Конфуція Василь Петрович здобуває фахову інформацію у Кракові, Києві, Одесі, Львові, Москві і Санкт-Петербурзі, читає лекції в Гданську, освоює роботу із найбільш відомими в світі імплантатами системи «Бранемарк», «Остеоплант», «Т.В.R», «Альфа-Біо», «U-імпл», виступає з доповідями на VI, і VII Всесоюзних, VI і VII Українських та І Молдавському з'їздах стоматологів, бере участь в ХVІІІ конгресі Міжнародної асоціації щелепно-лицевих хірургів, І і ІІ Українському Міжнародному конгресах «Стоматологічна імплантація Остеоінтеграція», міжнародних конференціях щелепно-лицевих хірургів, морфологів, гематологів, ендокринологів.

Під керівництвом професора В.П. Пюрика в Івано-Франківську відбулися міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні технології щелепно-лицьової хірургії та хірургічної стоматології» в 2005р, 2010 і 2015 роках які отримали високу оцінку провідних хірургів-стоматологів та щелепно-лицевих хірургів України і міжнародної наукової громадськості.

Як лікар вищої категорії, оперуючий хірург, який володіє оперативними методиками різноманітної категорії складності, у своїй практичній роботі використовує найсучасніші методи діагностики і лікування стоматологічних захворювань хірургічного профілю, завжди добре і чуйно ставиться до хворих, наслідує одну із найзаповітніших заповідей Гіппократа «Не нашкодь». Під керівництвом професора медичних наук захищені 9 кандидатських дисертацій, успішно готуються докторська і 3 пошукові роботи.

image005

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Пюрик Василь Петрович

Василь Петрович користується великим авторитетом серед наукової і винахідницької спільноти, веде громадську діяльність. Є членом редакційних рад науково-практичних журналів «Архів клінічної медицини» (Івано-Франківський медичний університет), науково-практичного журналу «Галицький лікарський вісник», Член Вченої Ради, член наукової комісії, центральної методичної комісії стоматологічного факультету, член спеціалізованої Вченої Ради, член наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка, Член Української Асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів.

За заслуги в розвитку медицини і лікувальної практики відомий доктор медичних наук нагороджений Почесною Грамотою Міністра охорони здоров'я України. Його творчий доробок становить біля 350 опублікованих наукових робіт, 68 патентів України на винаходи і корисні моделі, біля десяти нових винахідницьких рішень знаходяться на стадії експертизи, більше 30 інформаційних листків, монографія у співавторстві, понад 20 навчальних та навчально-методичних посібників.

У серпні 2018 р. вчений-винахідник відзначений обласною премією ТВР ім. Г. Терсенова за комплексну розробку «Клініка, діагностика, лікування патологічних станів зубо-щелепової системи, які викликають або супроводжуються втратою кісткової тканини».

image007

Професор В.П. Пюрик, вчений-винахідник відзначений обласною премією ТВР ім. Г. Терсенова за комплексну розробку «Клініка, діагностика, лікування патологічних станів зубо-щелепової системи, які викликають або супроводжуються втратою кісткової тканини».

21 листопада 2018 року в рамках засідання Інтелектуального Клубу творчих особистостей «Галицькі кмітливці» відбулася творча зустріч з видатним науковцем.

Особливі заслуги Василя Петровича Пюрика у галузі стоматології у своєму слові відзначив Голова обласної громадської організації ТВР України Богдан Іванович Середюк. Він наголосив, що саме таким унікальним талантом лікаря-хірурга наділив науковця сам Всевишній, адже на його прикладі вивчилось і виховалось не одне покоління молодих фахівців.

У своєму виступі Президент обласної громадської організації СНІО України Лідія Михайлівна Шляхтич відмітила, що практична діяльність вченого-винахідника упродовж 45 років дала змогу не тільки опанувати основні навички оперативних втручань при травмах та захворюваннях черепно-лицевої ділянки, але й творчо осмислювати їх причини і наслідки та дивувати науковий світ і колег нетрадиційними підходами та унікальними вирішеннями здавалось би не вирішуваних проблем в хірургічній стоматології.

Богдан Середюк та Людмила Бабій вручили Василю Петровичу Пюрику Диплом, посвідчення, нагрудний знак та пам'ятний буклет дійсного члена клубу, а також цінний подарунок від п. Марії Волосовської.

Лікувальна робота кафедри здійснюється на базі хірургічного відділення стоматологічної поліклініки ІФНМУ, хірургічного відділення обласної стоматологічної поліклініки (ОСП) та стаціонарного відділення щелепно-лицьової хірургії обласної клінічної лікарні (50 ліжок).

Із часу заснування кафедри хірургічної стоматології, а це понад 30 років, наукові дослідження спрямовувалися на вивчення основних стоматологічних захворювань, які потребують хірургічного лікування.

Фахівцями кафедри виконано ряд науково-дослідних робіт, які є фрагментами НДР за період 1980-2019 р.р.

Науковий напрямок кафедри – травматологія і запальні процеси щелепно-лицьової ділянки, хірургічне лікування генералізованого пародонтиту, підвищення ефективності діагностики та лікування хворих із патологічними станами, які супроводжуються втратою кісткової тканини щелеп, корекція порушень мікроциркуляції і гемостазу при різних патологічних станах.

 

На кафедрі виконано чотири комплексні НДР:

 1. НДР 1980-1984 рр. “Розробити і удосконалити методи діагностики та лікування переломів кісток лицьового скелета”. Науковий керівник - доц. Скарбенчук А.Р., відповідальний виконавець ас.Зелінський А.Л. Список виконавців: Скарбенчук А.Р., Зелінський А.Л., Денисенко О.Г., Мулькевич В.В., Селіверстов В.О., Пюрик В.П., Кононенко Ю.Г.
 2. НДР 1991-1993 рр. “Розробити диференційовані методи лікування переломів нижньої щелепи та їх ускладнень”. Науковий керівник - проф. Рузін Г.П., відповідальний виконавець ас. Чиплик Л.В. Список виконавців: Рузін Г.П., Денисенко О.Г., Пермінов О.Б., Чечін О.Д., Челій О.І., Чиплик Л.В.
 3. 1994-1996 рр. “Розробити і удосконалити методи профілактики, діагностики та лікування запальних процесів щелепно-лицьової ділянки”. Науковий керівник - проф. Рузін Г.П., відповідальний виконавець – доц. Денисенко О.Г. Список виконавців: Рузін Г.П., Денисенко О.Г., Пермінов О.Б., Чиплик Л.В., Чечін О.Д., Челій О.І., Проць Г.Б., Рудницький В.М.
 4. НДР 2005-2010 “Клініка, діагностика, лікування патологічних станів зубо-щелепової системи, які викликають або супроводжуються втратою кісткової тканини”. Наукові керівники проф.Пюрик В.П., проф.Рижик В.М., відповідальний виконавець доц.Проць Г.Б. Список виконавців: Пермінов О.Б., Тарнавська Л.В., Деркач Л.З., Дудій П.Ф., Витвицький З.Я., Ничипорчук Г.П., Білоус О.Т., Пантус А.В., Гайошко О.Я., Грекуляк В.В., Слюсаренко Н.Я.

У грудні 2013 р. запланована науково-дослідна робота на тему: «Патогенетичне обґрунтування діагностики, лікування і реабілітації хворих із захворюваннями щелепно-лицьової ділянки запального та дистрофічного характеру з урахуванням стану кісткової тканини і вікового аспекту». Мета дослідження - розробити напрямки підвищення ефективності хірургічної підготовки хворих до ортопедичного лікування шляхом запропонованої системи реабілітаційно-лікувальних заходів, підвищити ефективність  загоювання ран у хворих на хірургічному амбулаторному прийомі при операціях видалення зубів шляхом екзо- та ендогенного застосування гігієнічно-профілактичних засобів на пектиновій основі.

 image009

Відповідальна за наукову роботу кафедри д.мед.н., професор Г.Б. Проць 

У дослідженні планується використати сучасні аналітичні, статистичні, загально-клінічні та спеціальні стоматологічні методи дослідження, які відповідають сучасним вимогам та суті дослідження, дають можливість у повному обсязі досягти поставленої мети та завдань.

Співробітниками кафедри за поточні роки надруковано 718 наукових праць, понад
десяток статей надруковано у наукометричних базах Scopus, отримано 131 авторських
свідоцтв на винаходи та патенти, видано 58 інформаційних листків для впровадження
розроблених методів діагностики, лікування та профілактики в лікувальні заклади України,
надруковано чотири монографії. Робота у цьому напрямку триває активно і нині із
врахуванням вимог сьогодення.

image011

image013

Навчально-методична література, видана на кафедрі протягом 2018-2022 н.р.

Захищено 4 докторські дисертації:
1. Рузін Г.П. “Клиника и лечение переломов нижней челюсти в различных
медико-географических условиях». Киев. 1991 р.
2. Пюрик В.П. “Трансплантація кісткового мозку при лікуванні пародонтиту і
кісткових порушень щелеп”. Київ. 1993 р.
3. Проць Г.Б."Комплексні методи хірургічної підготовки хворих до ортопедичної
реабілітації залежно від стану тканин протезного ложа". Івано-Франківськ. 2020 р.
4. Пантус А.В. "Розробка нових методик остеопластики щелеп з використанням
біокаркасів". Івано-Франківськ, 2021 р.
На кафедрі захищено 21 кандидатську дисертацію, 6 магістерських робіт

У 2015 році на базі кафедри була проведена науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 35-річчю заснування кафедри хірургічної стоматології ІФНМУ “Сучасні технології щелепно-лицьової хірургії і хірургічної стоматології”. Учасниками конференції були більше 100 провідних вчених хірургів-стоматологів України та зарубіжжя.

За звітний період на кафедрі хірургічної стоматології перейшли на кредитно-модульну систему навчання, яка базується на індивідуалізації та диференціації навчання, зміні методик навчання, посиленні ролі самостійної роботи студентів. На шляху інтеграції в систему Європейських медичних вузів для підвищення рівня засвоєння предмету та вдосконалення педагогічного процесу, працівниками кафедри хірургічної стоматології пропонує використовувати в навчальному процесі сучасні технічні засоби, новітні комп'ютерні технології, оволодівати практичними навичками у спеціальних навчально-практичних центрах.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: хірургічна стоматологія (ІІІ–Vкурси), основи стоматології (V курс медичного та факультету підготовки іноземних громадян), курси за вибором: «Косметологія» (ІІ курс), «Провідникові анестезії при операціях на кістках лицьового черепа» (ІІІ курс), «Сучасні підходи до операції видалення зуба» (ІІІ курс), «Сучасна діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба та слинних залоз» (ІV курс), «Пластична та реконструктивна хірургія» (ІV курс), «Підготовка порожнини рота до протезування» (V курс); виробнича практика «Сестринська практика в стоматології» (ІІ курс), виробнича практика «Виробнича лікарська практика в стоматології» ( ІV курс).  

Доцентами і асистентами кафедри щорічно поновлюються методичні розробки та рекомендації. Навчально-методичну роботу на кафедрі очолює к.мед.н., доцент Деркач Лілія Зіновіївна.  Створено банк тестових завдань та ситуаційних задач Крок-2. На кожному практичному занятті проводиться вирішення тестових завдань та ситуаційних задач із банку Крок-2. Наявний банк тестових завдань із питань невідкладних соматичних станів, які мають уніфіковану структуру та еталони відповідей, що сприяє поліпшенню підготовки студентів-стоматологів. Розроблено ситуаційні задачі з невідкладних соматичних станів.

image017

Навчально-методична робота

image019

Відповідальна за навчально- методичну роботу к.мед.н., доцент Деркач Лілія Зіновіївна

Викладачами кафедри були розроблені і частково відкоректовані робочі програми з усіх дисциплін, які викладаються на кафедрі хірургічної стоматології відповідно до вимог Болонського процесу; структури залікових кредитів поточних модулів; критерії оцінювання знань студентів; визначено форми контролю; підготовлено навчально-методичне забезпечення.

Організація навчально-виховного та навчально-практичного процесу на кафедрі хірургічної стоматології визначається матеріально-технічним, науково-методичним та інформаційним забезпеченням. Підготовка хірургів-стоматологів здійснюється в поєднанні класичних методів викладання у вищій школі з новітніми технологіями навчання, застосуванням у навчальному процесі сучасних комп'ютерних технологій, оволодівання практичними навичками з використанням фантомів та муляжів, поєднання навчальної та виховної роботи, науково-дослідна робота студентів у студентському науковому гуртку.

Пред­мет хірургічної стоматології складається з:

 • пропедевтики хірургічної стоматології включно з анестезіологією і реанімацією;
 • розділу запальних захворювань зубів, обличчя і органів порожнини рота;
 • розділу травматичних пошкоджень щелепно-лицьової ділянки;
 • пародонтології;
 • онкостоматології з пухлиноподібними ура­женнями і кістами обличчя, органів порожнини рота, щелеп та шиї;
 • нейростоматології;
 • пластичної хірургії обличчя, шиї і щелеп;
 • косметології;
 • імплантології.

Така багатогранність зумовлює тривалість навчання предмету хірургічної стоматології - з 3-го по 10-й семестри, тобто впродовж другого, третього, четвертого і п’ятого років навчання.

Викладачами кафедри створено комп'ютерні програми розділів відновної хірургії, розділу діагностики захворювань стану кісткової тканини. У співпраці з кафедрою рентгенології було створено архів даних спіральної комп'ютерної томографії для аналізу яких було використано та розроблено сучасне спеціалізоване програмне забезпечення. Отримані архівні дані спіральної комп'ютерної томографії застосовувались також у якості інтерактивних шаблонів для моделювання студентами оперативних втручань.

За останні роки за сприянням ректорату кафедрою створено кабінет імплантології і пародонтології. Операційна для дентальної імплантації обладнана сучасними інструментами, приладами та новітньою світлодіодною лампою. У навчальний процес впроваджено методику проведення дентальної імплантації і модифіковану професором В.П.Пюриком клаптьову операцію при генералізованому пародонтиті з пересадкою аутологічного кісткового мозку.

image021image023image025

Операційна для дентальної імплантації обладнана сучасними інструментами та приладами, новітньою світлодіодною лампою (а, б, с)

image027image029image031

Професійна підготовка хірургів-стоматологів здійснюється на базі хірургічного відділення стоматологічної поліклініки ІФНМУ та відділення щелепно-лицьової хірургії ІФОКЛ, які добре забезпечені сучасною медичною апаратурою та обладнанням.

Учбові кімнати кафедри на базі щелепно-лицьового відділення ОКЛ, при підтримці ректорату, оснащені новітніми технічними засобами. Під час проведення практичних занять, студенти мають можливість спостерігати online трансляцію із операційної, що дає змогу усім студентам бачити хід операції, «бути присутніми» в операційній.

image033

Практичне заняття проводить к.мед.н., доцент Г. Б. Проць. Обговорення операції в режимі online 

У 2018 році студенти-стоматологи Івано-Франківського національного медичного університету отримали нову навчальну аудиторію. У приміщенні обласної стоматологічної поліклініки (ОСП) відкрився новенький клас кафедри хірургічної стоматології.

image035

Учбова кімната на базі обласної стоматологічної поліклініки Практичне заняття проводить к.мед.н., доцент Н.Я. Слюсаренко

За словами доцента Назара Яремовича Слюсаренка, до появи цієї аудиторії теоретичні заняття зі студентами доводилося проводити в актовому залі поліклініки.

Створена науково-практична і клінічна база для навчання студентів з акцентом на вдосконалення практичних навичок. Тож тепер майбутні стоматологи можуть займатися з викладачем у значно затишніших умовах, крім того, в цьому ж приміщенні вони можуть спокійно перевдягнутися і перевзутися перед заняттями і після них.

image037

Учбова кімната на базі обласної стоматологічної поліклініки. Практичне заняття проводить к.мед.н, доцент Н.Я. Слюсаренко

Практичні знання та вміння студенти мають можливість відпрацювати на базі клініки обласної стоматологічної поліклініки.

image039

У клінічному залі ОСП практичне заняття проводить асистент кафедри, к.мед.н. О.Б.Гайошко

Традиційно на лекціях і практичних занят­тях на кафедрі хірургічної стоматології додатково використовуються засоби візу­ального засвоєння інформації - таблиці, слай­ди, моделі, муляжі, рентгенограми, стенди, альбоми, фантоми, кінофільми, а також застосовуються сучасні технічні засоби, новітня проекційна апаратура з використанням прозірок та діапозитивів, мультимедійна електронна апаратура, відеоапаратура.

image041

Практичне заняття із відпрацюванням основних навичок та вмінь 

При проведенні практичних занять застосовуються комп'ютерна техніка для програмованого навчання, контролю знань та користування електронними підручниками, створеними викладачами кафедри. Студентам надається варіант візуальної діагностики, тобто демонструються відеосюжети, які наочно показують процес появи того чи іншого патологічного процесу, також демонструються відеосюжети обстеження хворих, проведення хірургічних операцій і стоматологічних операцій тощо. Використання сучасних технічних засобів на лекціях і практичних заняттях з хірургічної стоматології сприяє вдосконален­ню навчання, підвищенню засвоєння теоретичних знань і практичних навичок.

При допомозі і підтримці ректорату на базі кафедри хірургічної стоматології створено три навчально-практичні центри: навчально-практичний центр «Невідкладні стани в стоматології» забезпечено медичним столом для хірургічного інструментарію, спеціальним фантомом для відпрацювання венопункції та надання першої невідкладної допомоги, а також індивідуальним робочим місцем для кожного студента. Навчально-практичний центр «Рентгенодіагностика» забезпечено трьома рентгенологічними апаратами, а навчально-практичні центри «Анестезії в стоматології» та «Видалення зубів» забезпечено 10-ма фантомами для вивчення і вдосконалення практичних навичок із видалення зубів; та спеціальний фантом для відпрацювання навиків місцевих анестезій студентами ІІІ, IV, V курсів стоматологічного факультету і факультету підготовки іноземних громадян. Складено алгоритми щодо діагностики пошкоджень кісток лицьового скелету на сучасних апаратах і приладах (КТ, МРТ).

image043

   Навчально-практичний центр «Рентгенодіагностика»

image045

              Навчально-практичний центр «Невідкладні стани в стоматології»

image047

Навчально-практичний центр «Анестезії в стоматології»

image049

  Навчально-практичний центр «Видалення зубів»

Наприкінці 2017 року відбулося відкриття оновленого хірургічного відділення Центру стоматології ІФНМУ та кабінету цього відділення на базі кафедри хірургічної стоматології для прийому містян. Це спільний проект університету та міської стоматологічної поліклініки. Створено якісні та безпечні умови для пацієнтів, зроблено ремонт та придбано сучасну світлодіодну операційну лампу, комп'ютери для електронної бази і перегляду КТ знімків; створено зручні умови для лікарів та можливість навчання для студентів. У відкритті відділення також взяв участь міський голова Руслан Марцінків.

image051

Оновлене хірургічне відділення Центру стоматології ІФНМУ:  клінічний зал

image053

Оновлене хірургічне відділення Центру стоматології ІФНМУ: у клінічному залі є комп'ютер, що дає змогу оглянути знімки, зроблені за допомогою конусної томографії  

image055

            Оновлене хірургічне відділення Центру стоматології ІФНМУ:  стерилізаційна

image057

Оновлене хірургічне відділення Центру стоматології ІФНМУ: б – операційна із новою сучасною світлодіодною операційною лампою

Під час відкриття, професор кафедри стоматології Інституту післядипломної ІФНМУ Микола Рожко зазначив, що цей спільний проект з відкриття хірургічного відділення міської стоматполіклініки та хірургічного відділення Центру стоматології медуніверситету - це ще один крок задля покращення медицини міста, умов прийому пацієнтів, підвищення якості навчального процесу, адже тут є і операційні, і навчальні, і фантомні кімнати.

Викладачі кафедри також приймають активну безпосередню участь у лікуванні та наданні кваліфікованих консультацій містянам. Відповідальним за лікувальну роботу на кафедрі є к.мед.н., доцент Пермінов Олександр Борисович.

image059

Відповідальний за лікувальну роботу к.мед.н., доцент Пермінов Олександр Борисович.

 Окрім якісного повноцінного навчання студентів, в оновленому хірургічному відділенні Центру стоматології та міської  стоматполіклініки городяни можуть прийти на планові операції, серед яких, приміром, непроста операція з видалення зубів мудрості, амбулаторні операції на щелепно-лицьовій ділянці, видалення доброякісних пухлин, як на шкірі, так і в ротовій порожнині. Також тут вставлять імпланти, нададуть невідкладну допомогу, коли є флегмони, абсцеси, потреба в екстреному видаленні зубів тощо.

Міський голова Руслан Марцінків, у свою чергу, додав, що попереду спільно з університетом будуть втілені й інші проекти, адже  в обох сторін є бачення і потреба працювати в тому числі й для жителів міста.

image061

На відкритті оновленого хірургічного відділення Центру стоматології ІФНМУ.

      Заняття проводить к.мед.н., доцент Л.З. Деркач

image063

На відкритті оновленого хірургічного відділення Центру стоматології ІФНМУ

На кожному практичному занятті студенти під керівництвом викладача працюють з фантомами, муляжами чи технічними засобами, засвоюючи практичну навичку згідно тематичного плану. А після того, як  студенти закріплюють свої знання на фантомі, вони  вже сміливіше  переходять до практики і роботи  з пацієнтами. Зокрема, у навчально-практичних центрах на базі кафедри хірургічної стоматології виконуються такі практичні навички, як: анестезії при операціях у порожнині рота і на щелепах (на фантомах), де мають змогу відточити навики руху введення шприца, навики введення анестетика тощо. У фантомній кімнаті фантом для анестезії видає звуковий сигнал. Його звучання свідчить про те, що маніпуляція виконана правильно. Такого у Центрі стоматології не було і на сьогодні  ІФНМУ є чи не єдиним університетом, де  студентам пропонують відшліфувати методику анестезії найперше на фантомі.

image065

Демонстрація роботи фантому для проведення анестезій к.мед.н., доцентом Л.В. Тарнавською

Студентам стоматологічного факультету особливо важливо досконало вивчити невідкладні стани, що трапляються в практиці лікаря-стоматолога, а також вміти негайно надати адекватну допомогу. Для цього у спеціально оснащеному навчально-практичному центрі «Невідкладні стани в стоматології»  на муляжах і фантомах проводяться наступні навчання:

 • проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень;
 • показання і проведення конікотомії;
 • невідкладна допомога при зупинці серця і дихання;
 • невідкладна допомога при гострій серцево-судинній недостатності;
 • невідкладна допомога при астматичному стані;
 • невідкладна допомога при гострих алергозах;
 • невідкладна допомога при гіпертермічному синдромі;
 • невідкладна допомога при різних формах шоку;
 • невідкладна допомога при коматозних станах;
 • невідкладна допомога при гострих отруєннях;
 • невідкладна допомога при ураженнях електричним струмом;
 • невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності;
 • невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності;
 • невідкладна допомога при тромбоемболії легеневої артерії.

image067image069

       Проведення студентом  штучної вентиляції легень (а) і непрямого масажу серця (б) на фантомі. Третьокурсник-стоматолог Арсен Вітрецький  зумів надати невідкладну допомогу правильно з першого разу. Про успішне проведення маніпуляції сигналізував манекен. Доречі, Арсен Вітрецький окрім стоматології, професійно займається музикою, був фіналістом національного співочого конкурсу «Голос».

Викладачі кафедри також відмічають, що перший досвід надання невідкладної медичної допомоги людині, без попереднього тренування на манекені - це розгубленість, різноманітні помилкові дії і навіть травмування. У навчально-практичному центрі стоматології невідкладних станів студенти якраз працюють з манекеном – відпрацьовують навичку надання невідкладної допомоги. Кажуть, давали лікарську  присягу при вступі, тож  мають вміти врятувати життя пацієнта, чи то на прийомі у стоматолога, чи то на вулиці. А серед причин називають найрізноманітніші:  від втрати свідомості в разі больового шоку в кріслі стоматолога аж до проблем із серцево-судинною системою, з наслідками чого можна перетнутися цілком випадково у середмісті, просто неба. За відгуками студентів і викладачів демонстрація та виконання згаданих практичних навичок сприяють доброму, якісному і трива­лому засвоєнню учбового матеріалу.

На кафедрі хірургічної стоматології наявний банк тестових завдань з питань невідкладних соматичних станів, які мають уніфіковану структуру та еталони відповідей, що сприяє поліпшенню підготовки студентів – стоматологів.

Викладачами кафедри проводиться підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі. Підготовлено комплекти лекцій із презентаціями англійською та російською мовами для студентів ІІІ, IV, V курсів стоматологічного факультету та студентів-іноземців       факультету підготовки іноземних громадян.

Перероблено методичні розробки відповідно до вимог Болонського процесу для студентів ІІІ, IV, V курсів стоматологічного факультету та студентів-іноземців       факультету підготовки іноземних громадян, доповнено методичні розробки з елективного курсу «Косметологія» для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету, розроблено робочі програми та методичні рекомендації відповідно до вимог  Болонського процесу з елективного курсу «Сучасна діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба та слинних залоз», «Пластична та реконструктивна хірургія», «Провідникові анестезії при операціях на кістках лицьового черепа», «Сучасні підходи до операції видалення зуба», «Сучасна діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба та слинних залоз», «Пластична та реконструктивна хірургія», «Підготовка порожнини рота до протезування». Доповнено методичні розробки для студентів V курсу медичного, педіатричного факультетів та факультету підготовки іноземних громадян із дисципліни “Основи стоматології” відповідно до вимог Болонського процесу. Перекладено методичні розробки на російську та англійську мови. Доповнено електронний банк іноземної та вітчизняної сучасної літератури. Підготовлено матеріали до державного іспиту, оновлено алгоритми до практично-орієнтованого іспиту на V курсі.

Визначальне значення для можливості вивчити, засвоїти і повторити практичні навички має самостійне відпрацювання практичних навичок на спеціальних фантомах. Працівниками кафедри розроблені спеціальні фантоми і методики освоєння операції видалення зуба з використанням біологічного матеріалу – щелепи свині. Запропонована методика дає можливість вивчити оперативні втручання на кістках лицьового черепа, на пародонті і нервових стовбурах. У поєднанні із ситуаційними задачами і тестовими завданнями використання  спеціальних фантомів і комп’ютерних програм дозволить вивчити хірургічну стоматологію на високому рівні.

image071

Самостійне відпрацювання студентами практичних навичок на спеціальних фантомах

На кафедрі впроваджується передовий досвід організації навчального процесу, спрямований перш за все на практичну підготовку студентів. З цією метою працівниками кафедри виготовлено 211 схем-муляжів із поролону, на яких студенти моделюють оперативні методики усунення слинних нориць, деформуючі рубці за Лімбергом, патології вуздечок верхньої і нижньої губи, закриття співустя верхньощелепової пазухи з порожниною рота клаптем, що взято з піднебіння. Виготовлено фантом-фіксатор щелеп кісток тварин (великої рогатої худоби) для відпрацювання практичних навичок.

Студенти поглиблено вивчають клініку доброякісних пухлин щелепно-лицьової ділянки та методи диференційної діагностики. Складено банк тестових завдань і ситуаційних задач до теми «Диференційна діагностика доброякісних пухлин щелепно-лицьової ділянки».

На практичній частині занять із розділу доброякісних пухлин, усіх студентів залучено до взяття біопсії в поєднанні з візуальним аналізом комп’ютерних томограм, рентгенограм із відміткою в журналі обліку практичних навичок.

Кращою формою демонстрації навчальних відеофільмів є демонстрація спеціально відібраних фрагментів під час читання лекції, причому лекція може проходити одночасно з відеофільмом. При розборі найбільш важливих моментів операції, фільм доцільно зупинити і дати відповідний коментар. Використання учбових відеофільмів на лекціях і практичних заняттях із хірургічної стоматології сприяє вдосконаленню навчання, підвищенню засвоєння теоретичних знань і практичних навичок.

Розроблено методики знеболення та операції видалення зуба, де викладач повинен показати, а студент побачити перспективу, багатоплановість, взаємозв'язок кожного розділу хірургічної стоматології. Тільки тоді, в процесі поетапного вивчення предмета упродовж 3-х років, у студента створюється цілісне враження про патологічні процеси, про значення та можливості методів їх вивчення, про багатогранність проявів і методів лікування.

Для студентів-стоматологів вивчення методик сучасної діагностики є особливо важливим. На кафедрі хірургічної стоматології, у навчально-практичному центрі, студенти можуть оволодіти методикою прицільної рентгенографії зубів на дентальному апараті 5Д2 та методикою панорамної рентгенографії щелеп на ортопантомографі ОР-100, використовуюючи новітні методи діагностики стану стоматологічного здоров’я пацієнта. Студентами під керівництвом викладачів проводиться комплексна програма діагностичного обстеження за допомогою сучасного рентгенологічного обладнання компанії ТOSHIВA (Японія) та артикулятора компанії KAVO (Німеччина). Цей комплекс діагностики дозволяє майбутньому лікарю сформувати цілісне уявлення про стан здоров'я пацієнта, виявити наявні патологічні стани і розробити індивідуальну та ефективну тактику і схему лікування (план лікування).

На кафедрі хірургічної стоматології впроваджено методику комп'ютерної тривимірної реконструкції 3Д (апарат MakerPi) за допомогою комп'ютерної томографії з метою діагностики стоматологічних захворювань та планування реконструктивних оперативних втручань на щелепно-лицьовій ділянці.

image075

Д.мед.н., професор А.В.Пантус проводить практичне заняття у навчально-практичному центрі «Рентгенодіагностика»

На практичних заняттях у навчально-практичному центрі «Рентгенодіагностика» викладачі кафедри застосовують методики комп'ютерного тривимірного моделювання при вивченні наступних тем: “Аномалії і деформації щелеп. Нижня і верхня прогнатія, відкритий прикус. Види хірургічного лікування”; “Визначення показань, вибір методу лікування і пластичного матеріалу при лікуванні дефектів і деформацій щелеп різної етіології. Хейлопластика. Уранопластика”.

Використання методики комп'ютерної тривимірної реконструкції при плануванні реконструктивних операцій на лицьовому черепі допомагає студентам при підготовці до вирішення тестових завдань, сприяє освоєнню важких розділів хірургічної стоматології, а також в процесі вивчення наступних практичних навичок: - оцінка даних спіральної комп'ютерної томографії (візуальний контроль, оцінка показників щільності кісткової тканини, реєстрація антропометричного статусу альвеолярного відростка, реєстрація цефалометричного статусу лицьового скелета), визначення діагнозу та складання плану операції;  аналіз інтерактивної бібліотеки інструментарію; моделювання операції резекції кісток лицьового скелету при пухлинах черепно-щелепно-лицьової ділянки; моделювання операції остеотомії кісток черепно-щелепно-лицьової ділянки при черепно-щелепно-лицьових аномаліях і деформаціях; моделювання ендопротезування кісток лицьового скелету із застосуванням системи автоматизованого проектування біомеханічних інженерних конструкцій ендоімплантантів лицьового скелету; моделювання операції постановки імплантатів.

У рамках 88-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині» відбувся майстер-клас з використання 3D-моделювання у стоматології. Проводив його  доцент кафедри хірургічної стоматології, доктор медичних наук Андрій Володимирович Пантус. Він роз’яснив, що першим етапом до трьохвимірної реконструкції є створення так званої маски, яка будується на основі візуалізації. Однак навіть тут є певні труднощі, оскільки дуже часто програмі складно розрізнити де закінчуються м’які тканини, а де починається кістка. Тому Андрій Пантус закликає майбутніх дантистів бути дуже уважними при побудові 3D-моделей шаблонів, оскільки комп’ютерних програм для їх побудови є декілька. Крім того, стоматологія – це та галузь медицини, яка щороку розвивається. З’являються нові методики лікування, засоби та обладнання, і потрібно постійно рухатись в ногу з часом. До того ж, все більше людей з-закордону приїжджають до України лікувати зуби, а це означає ще й високий рівень конкуренції між фахівцями, потребує вмінь у найкоротші терміни здійснювати необхідні процедури без ускладнень. Андрій Володимирович Пантус радить студентам стежити за сферою інноваційних розробок в стоматології і вчитися новому.

image077

Майстер-клас з використання 3D-моделювання у стоматології

image079

Майстер-клас з використання 3D-моделювання у стоматології проводить д.мед.н., професор Пантус А.В. 

У такому контексті змінюється роль викладача: він стає організатором самостійної роботи студента. У поєднанні із ситуаційними задачами і тестовими завданнями використання спеціальних фантомів і комп’ютерних програм дозволить вивчити хірургічну стоматологію на високому рівні.

На кафедрі проведена організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних і взаємних відвідувань; виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу; складання та виконання планів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; проводиться керівництво над виконанням кандидатських дисертацій, консультацій докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри; підготовка відгуків і рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надійшли до університету; підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури із проблем медичної освіти для системи МОЗ України.

З метою систематичного контролю за виконанням плану роботи кафедри, оперативного реагування на поставлені завдання, здійснення принципу колегіальності не менше 1 разу в місяць проводяться засідання кафедри, які оформляються протоколом. Рішення, схвалені на засіданнях, є обов'язковими для виконання працівниками кафедри.

Колективом кафедри хірургічної стоматології визначено основні напрямки розвитку нашої спеціальності і є певні напрацювання, які подані до апробації у вигляді журнальних статей, інформаційних листків, патентів та дисертаційних робіт.

На сьогоднішній день працівниками кафедри використовуються унікальні способи лікування невралгій, проводяться реконструктивні і відновні операції на щелепах, проводяться пластичні операції на вухах і носі. На лікування приїжджають пацієнти з багатьох куточків світу. За останніх 5 років на кафедрі лікувалися хворі з Португалії, Польщі, Італії, Франції, США.

Співробітники кафедри беруть активну участь у науковому житті. Неодноразово виступили з доповідями на Всесоюзних, Українських, І Молдавському з’їздах стоматологів, прийняли участь у ХУІІІ Конгресі Міжнародної Асоціації щелепно-лицьових хірургів; міжнародних конференціях щелепно-лицьових хірургів, морфологів, гематологів, ендокринологів Бельгії, Румунії, Польщі.

Викладачі кафедри приймали участь у науково-практичній конференції «Актуальные вопросы и перспективы развития стоматологии» 11 травня 2010 р.у м.Харків та у ІІ – міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 17-18 травня 2011 р. м.Вінниця, а також брали участь та виступали з доповідями на конгресах та науково-практичних конференціях зі стоматології (м.Київ, м.Брно (Словаччина), м. Харків, м.Яремче, м.Івано-Франківськ), і у науково-практичній конференції стоматологів Закарпаття, 17-18 квітня 2010 р.у м.Ужгород, приймали участь у стоматологічних олімпіадах у м.Полтава (2016-2017р.р.), у підсумкових науково-практичних всеукраїнських конкурсах у м. Чернівці (2017р.)

23-24 вересня 2015 року на базі кафедри хірургічної стоматології була проведена міжнародна науково-практична конференція на тему: ²Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку². У підготовці та проведенні конференції, крім колективу кафедри, активну участь брали студенти старших курсів і були ознайомлені із сучасними досягненнями хірургічної стоматології.

Кафедрою хірургічної стоматології за останні роки, разом із суміжними кафедрами університету, видано 12 навчальних посібників, направлено до друку 36 статтей в наукових журналах, більше 40 тез, 8 інформаційних листів, 6 методичних рекомендацій, отримано 3 патенти.

Стисла інформація про найбільш вагомі наукові досягнення кафедри за 2017-2019 роки:

Наукова розробка «Пристрій для навчання лікарів-стоматологів» Спосіб захищено патентом України №71363, МПК G09В 23/28 (2006.01)  G09В 23/36 (2006.01) // Пюрик В.П., заявник ІФНМУ; заявл. 03.01.2012р., опубл. 10.07.2012р. В основу даної розробки поставлено завдання розробити пристрій для навчання лікарів-стоматологів, який дозволить відпрацьовувати всі види навчальних операцій з максимальним наближенням до реальних клінічних умов. (Джерело фінансування – власні кошти).  

- «Спосіб усунення діагностичних помилок при визначенні глибини присінка рота» З.Р.Ожоган, В.П.Пюрик, Н.П.Махлинець. Спосіб захищено інформаційним листом (Український центр медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. – Київ, 2012). Запропонований спосіб вимірювання глибини присінка рота з урахуванням анатомічних особливостей  присінка рота та пристрій для вимірювання глибини присінка рота забезпечують попередження діагностичних помилок у ході обстеження стоматологічного  хворого. (Джерело фінансування – власні кошти). 

- «Хірургічна корекція присінка рота як етап комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит» В.П.Пюрик, З.Р.Ожоган, Н.П.Махлинець. Спосіб захищено методичною рекомендацією (Український центр медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. – Київ, 2012). Метою запропонованого способу є підвищення ефективності лікування хворих на генералізований пародонтит шляхом хірургічного та медикаментозного впливу на тканини присінка рота. (Джерело фінансування – власні кошти). 

- «Спосіб лікування нагноєних одонтогенних кіст із клінічними проявами в передньому відділенні піднебіння» Г.П.Ничипорчук,  В.П.Пюрик. Спосіб захищено інформаційним листом (Український центр медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. – Київ, 2012 – №199. Метою запропонованого способу є підвищення ефективності лікування хворих на нагноєні одонтогенні кісти щелепних кісток шляхом розробки нових універсальних оперативних доступів при комплексному двохетапному оперативному лікуванні нагноєних кіст. (Джерело фінансування – власні кошти).

- «Спосіб видалення ретенованого нижнього третього моляра» Пюрик В.П., Пиптюк Т.В. Спосіб захищено патентом України на корисну модель №63745, МПК А61С3/14(2006.01). Заявник ІФНМУ; опубл. 25.10.2012 р. В основу способу поставлено завдання підвищити ефективність лікування хворих шляхом зменшення травматизації при видаленні ретенованого нижнього третього моляра. Спосіб полягає в проведенні розрізу слизової оболонки та окістя, видаленні кісткового фрагменту над ретенованим зубом і видаленні зуба, який відрізняється тим, що після видалення зуба кістковий фрагмент повертають на його ж місце і фіксують відомим способом.

- «Спосіб проведення тунельної реваскуляризації при лікуванні генералізованого пародонтиту в осіб похилого віку». Спосіб захищено патентом України на корисну модель №75253, МПК А61В 17/24 (2006.01) Турчин Р.С., Пюрик В.П., Проць Г.Б. Заявник ІФНМУ; заявл. 14.05.2012 р., опубл. 26.11.2012

 -  «Спосіб фіксації мембрани при лікуванні генералізованого пародонтиту методом направленої тканинної регенерації» В.П.Пюрик, Слюсаренко Н.Я., Проць Г.Б., Пюрик Я.В., Грекуляк В.В. Спосіб захищено інформаційним листом (Український центр медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. – Київ, 2012 – №213; 4 стор.).

      - «Спосіб лікування генералізованого пародонтиту» Спосіб захищено патентом України на корисну модель №119631, МПК А61К 31/00 (2019.01) Огієнко С.А., Пюрик В.П.,Огієнко Т.О., Пюрик Я.В.. Заявник ІФНМУ; заявл. 17.12.2018р., опубл.10.07.2019р.

- «Спосіб лікування невралгії трійчастого нерва» Спосіб захищено патентом України на корисну модель №118825, МПК А61К 6/00 (2019.01) Рожко М.М., Огієнко С.А., Пюрик В.П.,Огієнко Т.О., Пюрик Я.В. Тарнавська Л.В. Заявник ІФНМУ; заявл. 03.03.2018р., опубл.11.03.2019р.

Золотою медаллю за наукову розробку «Інтерактивна форма навчання на основі 3D –флеш-технології» нагороджено ІФНМУ; за активну наукову діяльність асистента А.В.Пантуса – дипломом. В основу даної розробки поставлено завдання створення нового способу інтерактивної форми дистанційного навчання, що базується на основі 3D -технології, яка дає можливість транслювати в oн-лайн-режимі вшиті в програму дані отриманої комп’ютерної томографії з наступним проведенням на них віртуальної хірургії.

Протягом 2017-2019 р.р. проведено більше восьми переривистих курсів зі стоматологами області. Співробітники кафедри беруть участь у клінічних та клініко-патанатомічних конференціях, здійснюють планово-консультативні виїзди в райони області. Доцент кафедри Г.Б.Проць та доцент Н.Я.Слюсаренко, брали участь з відео презентацією “Сучасні хірургічні методи усунення парестезій нижньолуночкового нерва, що виникли після дентальної імплантації на нижній щелепі” на переривистих курсах 19.05.2018р.

Наукові розробки працівників кафедри активно впроваджені в практику лікувальних закладів Києва, Львова, Запоріжжя, Харкова, Москви, Кемерова, Санкт-Петербурга. Працівники кафедри стажувалися у Великобританії, Росії, США, Австрії, Данії, а також всі працівники кафедри є авторами нововведень, які впроваджені в роботу відділення ЩЛХ ОКЛ.

Працівники кафедри здійснюють значну лікувально-профілактичну і консультативну роботу, надаючи медичну допомогу населенню краю.

Завідувач кафедри проф. В.П.Пюрик постійно консультує хворих у стаціонарі ОКЛ. Щотижнево проводяться обходи відділення разом із завідувачем та співробітниками кафедри та відділення ЩЛХ, передопераційні огляди хворих. Ведеться журнал обходів та консультацій.

Доцент  Г.Б. Проць консультує хворих у обласній стоматологічній поліклініці та веде хворих в ОКЛ; доцент Г.П. Ничипорчук консультує та виконує лікувально-профілактичну роботу на базі ОКЛ.

image081

Доценти Г.П. Ничипорчук та Г.Б. Проць обговорюють клінічний випадок 

Доценти О.Б. Пермінов, Л.В. Тарнавська, та Л.З.Деркач ведуть консультаційний прийом хворих у стоматологічній поліклініці ІФНМУ. Професор Пюрик Василь Петрович, доценти: Пермінов Олександр Борисович, Проць Галина Богданівна, Тарнавська Лілія Володимирівна, Ничипорчук Григорій Петрович, Деркач Лілія Зіновіївна, Пантус Андрій Володимирович – члени державної ліцензійної комісії з фаху «Стоматологія». Кандидат медичних наук, асистент Білоус Орест Теодорович – координатор “Крок-2” на стоматологічному факультеті. Пермінов Олександр Борисович - член центрального методкому ІФНМУ, член апробаційної ради ІФНМУ. Професор Василь Петрович Пюрик – член редакційної колегії журналів “Современная стоматология”, “Архів клінічної медицини”

У наукових досягненнях університету велике значення мають наукові розробки студентів і молодих учених, які стосуються фундаментальних і клінічних досліджень. Студенти   мають змогу не лише навчатися за стандартною навчальною програмою, а й займатися науково-дослідною роботою. На кафедрі працює Студентський науковий гурток, під керівництвом к.мед.н, доцента Тарнавської Лілії Володимирівни. Вихованці гуртка беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях України та за її межами.. 

image083image085

Засідання студентського наукового гуртка (а, б) проводить к.мед.н.,  доцент Л.В. Тарнавська

Протягом 2020/2021 н.р. кількість учасників студентського наукового гуртка кафедри налічувала 16 студентів ІІ-V курсів стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних громадян за спеціальністю  «стоматологія». Згідно із планом роботи гуртка, за звітній період проведено 18 семінарських засідань, на яких обговорювалися проміжні і кінцеві результати виконаних гуртківцями досліджень, аналізувалися проведені протягом навчального року хірургічні наукові форуми і зібрання (як в Україні, так і за її межами), розглядалися тематичні доповіді, проводились обходи і обговорювали нетипові клінічні ситуації, які траплялися в щелепно-лицьовому відділенні ОКЛ, ОСП та поліклініці медуніверситету.

Основним напрямком наукової роботи гуртка кафедри є розробка нових медичних технологій діагностики та лікування найважливіших стоматологічних захворювань людини, у рамках якого виконуються кандидатські і докторські дисертації.

Більшість студентів-гуртківців ще не завершили свого наукового пошуку, тому кожним студентом формуються основні етапи досліджень, які будуть включені до плану роботи гуртка на 2021/2022 навчальний рік.

Підсумовуючи роботу студентського наукового гуртка за 2020/2022 н.р. на кафедрі хірургічної стоматології, можна стверджувати про виконання річного плану роботи, а представлені на конференціях розробки і досягнення слугуватимуть збереженню здоровיя населенню України. Рішення про виконання річного плану роботи студентського наукового гуртка затверджено на методичному засіданні кафедри.

image087

Молоді науковці кафедри та гуртківці виступають із доповідями на звітних студентських науково-практичних конференціях та отримують призові місця

Підсумком наукової діяльності СНТ і співпраці є щорічна конференція, у якій беруть участь не тільки студенти і молоді вчені ІФНМУ, але й науковці більшості вищих навчальних закладів України. Молоді науковці кафедри виступають з доповідями на звітних студентських науково-практичних конференціях, завжди отримують призові місця, що часто є першим кроком до серйозної наукової діяльності.

Свої наукові дослідження молоді науковці кафедри здійснюють під керівництвом доцента кафедри Проць Галини Богданівни, а також викладачів кафедри.

Молоді викладачі кафедри у співпраці з кафедрою післядипломної освіти лікарів Огієнко С.А., Вінтоняк У.І., Дільна В. О. брали участь у ІV міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених  із доповіддю «Оцінка ефективності застосування препарату «Генгігель» у хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит», яка відбувалася 17-18 травня 2017 р. У м.Вінниця.

Панчишин О.Т., Тахер Ж.. брали участь у ІV міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених із доповіддю «Особливості проведення хірургічної стоматологічної санації порожнини рота у хворих із хронічним ураженням печінки вірусного генезу» (17-18 травня 2018р., м.Вінниця).

Усі викладачі кафедри неодноразово підвищували кваліфікацію в центральних академічних інститутах Києва, Полтави, Харкова, Москви, Санкт-Петербурга, Німеччини, Польщі, Румунії, Швеції тощо; брали активну участь та виступали з доповідями на наукових форумах в Україні та за кордоном.

Усі викладачі кафедри неодноразово підвищували кваліфікацію в центральних академічних
інститутах Києва, Полтави, Харкова, Москви, Санкт-Петербурга, Німеччини, Польщі,
Румунії, Швеції тощо; брали активну участь та виступали з доповідями на наукових
форумах в Україні та за кордоном, а також перебували на науковому стажуванні за кордоном:
- д.м.н., професор Пантус Андрій Володимирович - науково-педагогічне стажування
за програмою підвищення кваліфікації на тему «Scientific research in the didactic process»
на базі Opole Medical School. 2020р. Польша
- д.м.н., професор Проць Галина Богданівна - вища школа менеджменту
інформаційних систем ISMA. Сертифікат № MSI-213116-ISMA 2021 р. (Латвійська
Республіка) пройшов(ла) науково-педагогічне стажування підвищення кваліфікації на тему
«Поліпшення якості медичної освіти в Україні та ЄС»;
- к.м.н., доцент кафедри Слюсаренко Назар Яремович - науково-педагогічне
стажування за програмою підвищення кваліфікації на тему «Дистанційна освіта: інноваційні
методи та цифрові технології». Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; на базі
інноваційної іцифрової платформи CloudA. м. Новий Сонч, Польща. – 2021 р.; науковопедагогічне стажування на тему «МЕДИЧНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ
ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ЄС» за фахом «Медичні науки» у Куявському університеті Влоцлавеку
(Республіка Польща);
- к.м.н., доцент кафедри Гайошко Олена Богданівна - науково-педагогічне
стажування за програмою підвищення кваліфікації на тему VUZF Finance, insurance,
entrepreneurship and innovation «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in
Higher Education: European and Global Trend». University of Finance, business and
entrepreneurship The training consisted of the lectures and workshops Sofia, Bulgaria, 2021.
Викладачі кафедри проф. Проць Г.Б., доц. Гайошко О.Б., ас. Білоусу О.Т. здійснюють
неодноразові виїзди у Ворохтянський обласний кістково-туберкульозний санаторій
«Смерічка» для проведення медогляду дітей та надання дітям консультацій.

На кафедрі хірургічної стоматології під керівництвом професора Пюрика В.П., навчаються клінічні ординатори із зарубіжних краЇн  Алан Рашід та Хайдер Абдулнабі.

image089

image091

Клінічні ординатори Алан Рашід та Хайдер Абдулнабі

 Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції. Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють свою лікарську майстерність, отримують лікарські категорії, освоюють нові напрямки медицини, а також беруть активну участь у громадському житті університету.

 

 

 


Співробітники

Пюрик Василь Петрович

завідувач кафедри

доктор медичних наук

тел.: 0976471967

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

завідувач кафедри хірургічної стоматології

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Проць Галина Богданівна

професор

доктор медичних наук

тел.: 0506238170

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за організаційно-методичну,наукову,патентно-ліцензійну роботу

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Пантус Андрій Володимирович

професор

доктор медичних наук

тел.: 0661026856

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

англомовний викладач, англомовний лектор, керівник СНТ англомовних студентів

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Деркач Лілія Зіновіївна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: 0660915745

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

завуч кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Пермінов Олександр Борисович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: 0505798498

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальний за навчально-методичну роботу студентів 5-го курсу (укр. мовні студенти)

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Тарнавська Лілія Володимирівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: 0507181451

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

науковий керівник СНТ, відповідальна за навчально-методичну роботу 3-го курсу

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Слюсаренко Назар Яремович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: 0509610196

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

англомовний викладач, англомовний лектор

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Гайошко Олена Богданівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: 0662501791

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за навчально-методичне забезпечення 4-го курсу (укр.мовні студенти),організацію проведення ОСКІ; за організацію і проведення випускного іспиту

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Білоус Орест Теодорович

асистент

кандидат медичних наук

тел.: 0679161382

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальний за навчально-методичну роботу із студентами 4-го курсу (укр.мовні студенти)

Детальна інформація (pdf) ORCID Web of Science

Огієнко Святослав Анатолійович

асистент

кандидат медичних наук

тел.: 0976119197

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальний за навчально-методичну роботу із студентами 4-го курсу (укр.мовні студенти)

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Ільків Мар'яна Михайлівна

асистент

кандидат медичних наук

тел.: 0996831268

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за навчально-методичне забезпечення студентів 3-курсу;

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Когут Володимир Любомирович

асистент

тел.: 0505786971

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

англомовний викладач, англомовний лектор

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Панчишин Оксана Тарасівна

асистент

тел.: 0662842202

ORCID Web of Science

Яремина Оксана Миколаївна

старший лаборант

тел.: 0967723767

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за створення і розміщення інформації на сайті університету,електронній хмарі кафедри, у т.ч. на порталі Sharepoint

Палій Юлія Вадимівна

старший лаборант

тел.: 09910448109

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за наявність навчально-методичної інформації на стендах кафедри

Заяць Софія Володимирівна

старший лаборант

тел.: 0985317332

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за наявність навчально-методичної інформації на стендах (іноз. студенти)

Бігун Роман Михайлович

лаборант

тел.: 0662842202

відповідальний за проведення інструктажів з пожежної безпеки та охорони праці на кафедрі

Діяльність