Кафедра хірургічних хвороб

Про кафедру

Кафедру хірургії стоматологічного факультету організовано, як кафедру загальної хірургії в 1946 р. на базі Станіславського госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни (нині Перша міська клінічна лікарня м. Івано-Франківська).

image001

Першим завідувачем кафедри загальної хірургії був доцент П. І. Голобородько. Викладачів було троє – асистенти В. Е. Коваль, І. І. Калюжний, І. І. Микитенко.

У 1947 р. посаду завідувача кафедри обійняв професор П. Я. Ільченко – висококваліфікований хірург і педагог, вчений-новатор. Викладацький склад кафедри складався із доцента Л. О. Нікольської, асистентів А. Р. Гнилорибова, А. А. Омеляшко, Д. С. Жардецького.       Професор П. Я. Ільченко велику увагу приділяв лікуванню вроджених і набутих захворювань опорно-рухового апарату, лікуванню інфікованих ран, вивченню впливу антибіотиків при гнійних процесах різної етіології. Роботи асистентів А. А. Омеляшко з техніки вторинного шва при інфікованих ранах і В. Е. Коваля з профілактики травматизму в нафтовій промисловості Прикарпаття переросли в кандидатські дисертації.

image002

Петро Якович  ІЛЬЧЕНКО, доктор медичних наук, професор. Завідувач кафедри загальної хірургії (1947–1954)..

У 1948 р. кафедру загальної хірургії переведено до другої міської клінічної лікарні м. Cтаніслава.

         Нетривалий час кафедру загальної хірургії очолював професор Е. О. Сакфельд.

image003

У 1954 р., завідувачем став Д. Л. Ротенберг – хірург високої кваліфікації і талановитий педагог, який мав значний досвід у науковій роботі. Професор Д. Л. Ротенберг спрямував роботу колективу кафедри на розробку проблем, пов’язаних з вивченням окисно-відновних процесів при різних патологічних станах організму. З цією метою на кафедрі організовано спеціальну лабораторію газового аналізу крові. Під безпосереднім керівництвом професора Д. Л. Ротенберга з 1954 до 1966 р. виконано 7 докторських і 44 кандидатські дисертації. У той час доцентами кафедри працювали П. І. Ісаєв, Ж. М. Ваврик, Г. М. Райцес, І. І. Гудивок, А. М. Федорчук, а також практичні лікарі Б. П. Глинський і Л. Ю. Федущак.ві.

image004

Давид  Лазарович  РОТЕНБЕРГ, доктор медичних наук, професор. Завідувач кафедри загальної хірургії  (1954–1966 рр.)

У 1966 р. завідувачем кафедри загальної хірургії призначено професора В. Ф. Сенютовича. З його приходом на кафедру активізувалась хірургічна діяльність, особливо з патології шлунково-кишкового тракту. Поліпшенню і розширенню хірургічних втручань сприяло засвоєння холецистографії, холецистотонометрії, холедохографії). У грудні 1968 р. професора В. Ф. Сенютовича було переведено на посаду завідувача кафедри госпітальної хірургії.

image005

Василь Федорович СЕНЮТОВИЧ, доктор медичних наук, професор.. Завідувач кафедри загальної хірургії (1966–1968).

У 1968 році, кафедру загальної хірургії очолив професор М. Й. Романяк. Досвідчений практичний лікар і науковець. М. Й. Романяк, разом із удосконаленням оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту, успішно впроваджував у практику методики оперативних втручань при зобній хворобі та захворюваннях прищитоподібних залоз. У цей час на кафедрі працювали і захистили докторські дисертації М. Г. Шевчук, І. І. Гудивок, кандидатські дисертації І. І. Кулівник, Р. Г. Зеленецький, А. М. Федорчук.

image006

Мирослав Йосипович  РОМАНЯК,доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар УРСР. Завідувач кафедри загальної хірургії (1968–1978).

У 1978 р. кафедру загальної хірургії очолив професор Ждан Михайлович Ваврик. Співробітники кафедри виступили ініціаторами впровадження в клінічну практику гіпербаричної оксигенації, УЗД, ендоскопічних методик, дослідження гемореології крові, кислотно-лужної рівноваги тощо.

 У травні 1988 р. кафедру загальної хірургії перейменовано на кафедру хірургії стоматологічного факультету.

image007

Колектив кафедри загальної хірургії (1978).

Нижній ряд (зліва направо): Л. Г. Петрина, І. І. Кулівник, Ж. М. Ваврик, А. М. Федорчук, М. І. Коробейко. Верхній ряд: В. В. Кенцало, М. Г. Гончар,  Г. І. Соколова, Р. Г. Зеденецький, Ю. В. Дудик, С. А. Кахно.

image008

Ждан Михайлович ВАВРИК, доктор медичних наук, професор. Завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету (1978–1993).

З 1993 по 2007 роки – завідувачем кафедри хірургії стоматологічного факультету був доктор медичних наук, професор Гончар М. Г. В даний час – професор цієї ж кафедри. Під його керівництвом виконано і захищено 7 кандидатських і 1 докторська дисертації.

У 1994 кафедру реорганізовано на кафедру хірургії факультету інтернатури з курсом хірургії стоматологічного факультету. Колектив кафедри поповнили  викладачі: професор М. В. Прокопишин та асистент Я. М. Кучірка. Розширилась база кафедри, до її складу ввійшло хірургічне відділення військового госпіталю.

У 2000р кафедра набула статус кафедри хірургії стоматологічного факультету.

image009

Михайло Григорович ГОНЧАР, доктор медичних наук, професор.

З 2007 по сьогодняшній день кафедру очолює проф. Пиптюк О. В. У 1980 році закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут. Після закінчення інституту  працював хірургом в Чернігівській і Івано-Франківській області. 1986р.- 1988 клінічна ординатура.у  по спеціальності «хірургія». 1988р. асистент кафедри загальної хірургії. В 1990р. захистив кандидатську дисертацію на тему: « Хірургічне лікування посттромбофлебітичної хвороби в залежності від морфофункціонального стану лімфатичної системи», 2006 р.- докторську дисертацію на тему: «Комплексна хірургічна реваскуляризація у хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок». Автор 270 друкованих праць, 37 патентів на винаходи, 64  раціоналізаторських пропозиції, співавтор підручника по хірургії, методичних розробок. Під керівництвом Пиптюка О. В. виконані і захищені 1 докторська і 2 кандидатські дисертації.

Пиптюк О.В

Олександр Володимирович ПИПТЮК, доктор медичних наук, професор.

Чурпій І. К

Ігор Константинович ЧУРПІЙ, д.мед.н., професор. Закінчив  Вінницький державний медичний інститут в 1994 р.,. працював лікарем-ординатором Маловисківської ЦРЛ Кіровоградської області. 2003 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічний регіональний метод лікування гнійно-некротичних процесів при діабетичних ангіопатіях нижніх кінцівок» за спеціальністю «хірургія», 2015 році докторську дисертацію на тему: "Хірургічне лікування та реабілітація хворих на перитоніт залежно від патогномонічних факторів ризику та прогнозування перебігу захворювання". Автор більше 160 наукових праць. Має 12 патентів на винаходи, 10 раціоналізаторських пропозицій.

Сабадош Р. В

Ростислав Васильович  САБАДОШ, д.мед.н., професор. У 1998 році з відзнакою закінчив Івано-Франківську державну медичну академію. З листопада 2000 року - аспірант кафедри загальної хірургії ІФДМА. У 2002 р захистив кандидатську дисертацію на тему: "Комплексне хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи, ускладненого дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові«, 2015 року - докторську дисертацію на тему: «Діагностика і комплексне хірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок та її ускладнень». Автор та співавтор 82 друкованих праць, серед яких 2 посібники з хірургії, 1 монографія, 47 статей, 9 патентів та 23 тези доповідей.

Кучірка Я. М

Ярослав Михайлович КУЧІРКА, к.мед.н., доцент.  У  1978 р. закінчив Івано-Франківвський медичний інститут. Працював хірургом Любомльської ЦРЛ Волиньської області,  Лисецької ЦРЛ Івано-Франківської області, на кафедрі анатомії медінституту. Під час роботи на кафедрі пат. анатомії та хірургом Лисецької ЦРЛ займався науковою роботою. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію «Комплесне хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка і 12 палої кишки». Автор 76 наукових праць.

melnik

Іван Васильович МЕЛЬНИК, к.мед.н, доцент. Після служби в армії у 1992 році з відзнакою закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут. У 1995-1997р.р.-проходив навчання в клінічній ординатурі по хірургії, а 1997-2000р.р.-навчався в аспірантурі і в 2001 році захистив кандидатську дисертацію по хірургії на тему: «Гастрит кукси шлунка та анастомозит: комплексна консервативна терапія та показання до оперативного лікування». Автор 107 друкованих праць та 14 патентів.

Іваночко Н. Я

Наталія Ярославівна ІВАНОЧКО, к.мед.н, доцент. У 1996р. закінчила лікувальний факультет Івано-Франківської державної медичної академії. З 1998 по 2001 рік працювала лікарем-хірургом Узинської ЦРЛ Київської області, ургентним хірургом Івано-Франківської ЦМКЛ. В 2004-2006 р. очна аспірантура по хірургії.  В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості хірургічного лікування гострого  калькульозного  холециститу у осіб похилого та старечого віку». Автор 33  наукових друкованих робіт.

Телемуха С. Б

Святослав Богданович ТЕЛЕМУХА, к.мед.н., доцент.        У 1999 р. закінчив Ужгородський державний університет, медичний факультет. Працював лікарем-хірургом Калуської районної поліклініки і ургентним хірургом стаціонару ТМО. З 2003 р. по  2005 клінічна ординатура, за спеціальністю “Хірургія". З вересня 2005 р. по листопад 2005 р. працював лікарем-хірургом ЦМКЛ м. Івано-Франківська. З 2005 р. до 30.11.2008 р. очна аспірантура за фахом „Хірургія”. У.2009р. захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему «Комплексне хірургічне лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок з використанням культивованих фібробластів і аутодермопластики». Автор 45 наукових праць,  3 патентів на корисну модель.

Міщук В. В

Віталій Васильович МІЩУК, к.мед.н., доцент. У 2002 р. закінчив Івано-Франківську державну медичну академію, медичний факультет. По завершенню медичної академії з 2004 по 2007 роки працював практичним лікарем-хірургом Івано-Франківської центральної клінічної лікарні. З 2007 по 2010 роки - очна аспірантура за спеціальністю «Хірургія». У 2011 році захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему «Патогенетичне обгрунтування комплексної хірургічної тактики лікування гострого розлитого перитоніту». Автор 28 наукових праць, 1 патенту на корисну модель, 1 інформаційного листа. В 2019 році присвоєно звання доцента.

Павляк А. Я

Андрій Ярославович ПАВЛЯК, к.мед.н., доцент. У 2001 році закінчив Івано-Франківську державну медичну академію. З 2001 року по 2003 рік пройшов інтернатуру по хірургії на базі ЦМКЛ, м Івано-Франківськ.. З 2009 р. по 2012 р. очна аспірантура за фахом „Хірургія” при ІФНМУ. У 2013 році захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: «Моніторинг і корекція ендотоксикозу у комплексному хірургічному лікуванні хворих на гнійний перитоніт». Автор та співавтор 27 наукових і навчально-методичних праць, з них 2 навчально-практичні посібники, 2 патенти на корисну модель, 1 інформаційний лист.

Михалойко І.Я

Ігор Ярославович МИХАЛОЙКО, к.мед.н., асистент.

У 2010 р. закінчив ДВНЗ «Івано-Франківський-національний медичний університет». З 2010 по 2013 роки навчався в інтернатурі на базі Івано-Франківського націонпльного медичного університету та здобув кваліфікацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Хірургія”. Паралельно з 2010 по 2016 роки працював на посаді старшого лаборанта кафедри хірургії стоматологічного факультету, а з 2016 року асистент цієї ж кафедри .

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне диференційоване хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи з урахуванням вираженості медіакальцинозу артерій». Автор і співавтор 35 наукових праць,  3 патентів на корисну модель.

Пасько А. Я

Андрій Ярославович ПАСЬКО к.мед.н., асистент. закінчив ІФДМА в 2001 році, з 2003 по 2017 рік працював лікарем-хірургом ЦМКЛ м.Івано-Франківська , 2015-2018 рік навчання в аспірантурі по хірургії в ІФНМУ, з вересня 2017 року асистент кафедри хірургії стоматологічного факультету ІФНМУ. У червні 2018 року на базі ЛНМУ захистив дисертаційну роботу по темі «Комплексна профілактика і лікування післяопераційного гіпопаратиреозу», рішенням ДАК України присвоєно наукове звання кандидата медичних наук. Автор понад 30 наукових праць, 8 патентів на корисну модель. З березня 2019 року виконує обов’язки заступника декана медичного факультету ІФНМУ.

Решетило В. А

Віталій Анатолійович РЕШЕТИЛО ассистент.

У 2000 році, закінчив Івано-Франківську державну медичну академію Проходив інтернатуру на базі Рівненської ОКЛ та Івано-Франківської ЦРЛ. З 2002 року по даний час працює на посаді асистента цієї кафедри. Працює над науковою роботою: «Комплексна хірургічна профілактика і лікування тромбозів шунтів після реконструктивних операцій з приводу облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок», в ході якої глибоко вивчаються генетичні та інші причини тромбоутворення. Має три свідоцтва на корисні моделі та винаходи.

maksimiv

Максимів Лілія Іванівна, старший лаборант. У 2018 році закінчила ПНУ ім. Василя Стефаника, факультет природничих наук, спеціальність «Біологія». На кафедрі працює з 2017 року.

bilinska

Білінська Марія Михайлівна, технічний працівник

Співробітники

Пиптюк Олександр Володимирович

завідувач кафедри

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Гончар Михайло Григорович

професор кафедри

доктор медичних наук

тел.: +380955584737

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Сабадош Ростислав Васильович

професор кафедри

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Чурпій Ігор Костянтинович

професор кафедри

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Кучірка Ярослав Михайлович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Ризюк Микола Дмитрович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380974402590

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Телемуха Святослав Богданович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +30683760343

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Пасько Андрій Ярославович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Іваночко Наталія Ярославівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Міщук Віталій Васильович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Павляк Андрій Ярославович

доцент кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Михалойко Ігор Ярославович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Решетило Віталій Анатолійович

асистент кафедри

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Максимів Лілія Іванівна

старший лаборант кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Голуб Аліна Володимирівна

старший лаборант кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність