Кафедра хірургії №1 та дитячої хірургії

Про кафедру

Підрозділ дитячої хірургії

Підрозділ дитячої хірургії створено у вересні 2019 року.

В червні 1962 року на Прикарпатті відкрита обласна дитяча клінічна лікарня на 250 ліжок. В складі лікарні організовано 6 відділень, в тому числі дитяче хірургічне відділення на 40 ліжок, останнє стало лікувальним, організаційним і навчальним центром з питань хірургії дитячого віку. Першим керівником відділення був Г.С.Ізбенко.

На базі відділення у вересні 1962 року організовано курс дитячої хірургії Івано-Франківського медичного інституту. Завідувачем курсу був доцент І.В.Лапа, який курував курсом до вересня 1985 року. Після захисту кандидатської дисертації з вересня 1971 року асистентом курсу дитячої хірургії зачислено Й.І.Библюка. З 1986 по 1995 рік курсом дитячої хірургії завідував доцент В.І.Фучко. З травня 1995 року курсом дитячої хірургії керував к.м.н., доцент Й.І.Библюк.

В 1992 році асистентом курсу дитячої хірургії став О.Д.Фофанов. У 2001 році на посаду асистента курсу дитячої хірургії прийнятий М.В.Глагович.

За період функціонування курсу дитячої хірургії захищено 5 кандидатських дисертацій (1971 рік - Й.І.Библюк, 1999 рік - О.Д.Фофанов, 2006 рік - М.В.Глагович, 2014 рік – Курташ О.О. та Матіяш О.Я.) та одна докторська дисертація:

О.Д.Фофанов «Лікування новонароджених та дітей раннього віку з вродженою обструктивною патологією шлунково-кишкового тракту» у 2011 році.

Й.І.Библюк „Бактеріальна деструкція легень у дітей”, 1971р. (Науковий керівник – к.м.н., доцент І.В.Лапа).

О.Д.Фофанов „Клініко-імунологічні аспекти діагностики і лікування гнійної хірургічної інфекції у дітей раннього віку”, 1999р. (Науковий керівник – професор Д.Ю.Кривченя).

М.В.Глагович „Лапаростомія та гірудотерапія в комплексному лікуванні перитоніту у дітей”, 2006 р. (Науковий керівник – к.м.н., доцент Й.І.Библюк).

О.О.Курташ ”Колостомія на етапах корекції аноректальних вад розвитку у дітей” 2014 р. (Науковий керівник д.м.н., проф. Притула В.П.).

О.Я.Матіяш “Реконструктивно-пластичні операції після обширних резекцій ободової кишки у дітей”. (Науковий керівник д.м.н., проф. Притула В.П.).

Співробітниками кафедри дитячої хірургії опубліковано понад 130 наукових робіт, у 2006 році Й.І.Библюк видав підручник «Хірургія дитячого віку».

Працівники кафедри дитячої хірургії брали активну участь в багато численних конференціях дитячих хірургів в Україні та країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. На кафедрі дитячої хірургії пройшли навчання понад 15 тисяч студентів медичного університету.

За роки свого існування кафедра дитячої хірургії ІФДМУ стала лікувальним, організаційно-методичним і науковим центром дитячої хірургії на Прикарпатті. За цей період в хірургічному відділенні ОДКЛ лікувалось більше 85 тисяч хворих дітей, виконано біля 50 тисяч оперативних втручань. Освоєно ряд складних оперативних втручань при цілому ряді природжених вад розвитку шлунково-кишкового тракту, сучасні методи лікування ано-ректальних атрезій, зокрема операція Моларда, Пена, операція Соєве при хірургічному лікуванні хвороби Гіршпрунга, пластичні операції з приводу вродженої щілини верхньої губи та піднебіння, вродженого гідронефрозу, гіпоспадії, антирефлуксні операції, також слід відмітити позитивні результати лікування гастрошизису, екстрофії клоаки завдяки використанню ксеноперикарду, атрезії стравоходу, діафрагмальної грижі. Досягнуто значних успіхів при лікуванні дітей з гнійно-септичними захворюваннями. Співробітниками курсу дитячої хірургії впроваджено в практику сучасні методи лікування перитоніту, гострого гематогенного остеомієліту, бактеріальної деструкції легень, що призвело до зниження загальної летальності від 1,8% до 0,2%, а післяопераційної – з 4% до 0,3%, значно знизився відсоток післяопераційних ускладнень у дітей в порівнянні з попереднім періодом та даними показниками по Україні.

На протязі останніх 20 років на базі кафедри дитячої хірургії працює науковий студентський гурток. Гуртківці виступали на Всеукраїнських наукових конференціях –   Київ, Тернопіль, Львів, Чернівці, Вінниця  та інші. Четверо гуртківців продовжили наукову роботу, троє із них захистили кандидатські дисертації, один докторську.

З метою оптимізації педагогічного процесу на курсі створено патологоанатомічний музей, великий банк рентгенограм, цифрових фотографій, що занесені в комп’ютер, останні дають можливість наглядно демонструвати різноманітні вроджені вади розвитку та набуті захворювання, методику оперативного втручання (діафрагмальні грижі, атрезія стравоходу, гастрошизис, пілоростеноз, екстрофія клоаки, аноректальні вади розвитку, вроджена кишкова непрохідність, кистозні утворення черевної порожнини тощо).

Безперечні досягнення в лікуванні дітей з хірургічною патологією пов’язані із розширенням, розробкою і впровадженням в клінічну практику нових діагностичних та хірургічних технологій.

{foto=middle=Fafanov_O.D.}

Професор Фофанов Олександр Дмитрович, що очолює структурний підрозділ, народився 10 жовтня 1964 р. в м. Івано-Франківську. З 1971р. по 1981р. навчався в середній школі № 1 м. Івано-Франківська. З 1981р. по 1982р. працював на приладобудівному заводі м. Івано-Франківська. У 1988 році закінчив з відзнакою Вінницький державний медичний інститут, фах за дипломом - лікар – педіатр. У 1988-1989рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «Дитяча хірургія» на базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де по закінченні інтернатури працював хірургом по наданню невідкладної допомоги дітям.

З 1992р. працював асистентом курсу дитячої хірургії. Кандидат медичних наук з 1998 року. Тема дисертації: «Клініко-імунологічні аспекти діагностики і лікування гнійної хірургічної інфекції у дітей раннього віку». Дисертацію захистив у спеціалізованій Вченій раді Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (номер диплому ДК № 000845 від 25.06.1998р.).

З 2005р. працював доцентом курсу дитячої хірургії, а з 2010 р. очолює курс дитячої хірургії. Автор 110 наукових статей, 7 патентів України на винаходи, 3 раціоналізаторських пропозицій. Захистив докторську дисертацією «Лікування новонароджених та дітей раннього віку з вродженою обструктивною патологією шлунково-кишкового тракту» у 2011 р.

Фофанов О.Д. з 1998 року очолює бригаду хірургів – неонатологів, спеціалізується на операціях з приводу вроджених вад у новонароджених та дітей раннього віку. Оперує дітей із найбільш складною ургентною та плановою хірургічною патологією, курує хворих в хірургічному та реанімаційному відділах обласної дитячої лікарні, забезпечує ургентні виклики в хірургічне, реанімаційне відділення, відділення реанімації новонароджених. Забезпечує виклики по санавіації в райони області, міський пологовий будинок та обласний перинатальний центр. Проводить консультації в трьох відділеннях обласної дитячої лікарні, міській дитячій лікарні, обласному перинатальному центрі, міському пологовому будинку.

Співробітники кафедри проводять лікувально-профілактичну та консультативну роботу на базі відділень обласної дитячої клінічної лікарні, міської дитячої клінічної лікарні, обласного перинатального центру та міського пологового будинку. Крім того, працівники кафедри проводять консультативний прийом дітей на філіалах поліклініки. Співробітники кафедри опікуються дітьми з притулку св. Миколая. Працівники кафедри освоїли та проводять функціональні методи дослідження (ЕКГ, спірометрія, варіабельність серцевого ритму).

На кафедрі дитячої хірургії працюють:

зав. кафедри, професор Фофанов О.Д.; доценти: Глагович М.В., Курташ О.О., Матіяш О.Я., асистент Дідух І.М., ст.лаборант Бубнів Л.Г.

{foto=middle=pracivnyky_dyt_hir}

Підрозділ хірургії №1

{foto=middle=Fisanovych_A.L.}

Кафедра факультетської хірургії була заснована у 1946 році. Першим завідувачем кафедри був уродженець міста Єлизаветград, Херсонської губернії професор Арон Львович Фісанович (1896 р.н.), який знаходився на цій посаді з 1946 по 1950 рік. Після закінчення в 1922 році Харківського медичного інституту отримав добру хірургічну школу в закладах охорони здоров’я Слобожанщини. З 1934 по 1938 рік він перебував на посаді асистента кафедри факультетської хірургії Харківського медичного інституту. Під час Другої світової війни був лікарем-експертом Сталінградського військового округу, армійським хірургом Південного фронту, 2-го Білоруського та 3-го Українського фронту. Керував армійськими шпиталями під час Сталінградської, Ясно-Кишиневської та Віденської операцій.  Нагороджений двома орденами та чотирма медалями. Докторська дисертація на тему «Струс головного мозку» була захищена ним у 1940 році. У 1942 році А.Л.Фісанович стає доктором медичних наук, а у 1947 – професором. За його завідування кафедра активно становлюється, починає проводити наукові дослідження з актуальних проблем хірургії та військової медицини. А.Л.Фісанович обирається головою ревізійної комісії хірургічної секції Станіславського медичного товариства. Автор 29 наукових праць, присвячених проблемам практичної хірургії та військової медицини.

{foto=middle=Akimov}

З 1950 року кафедру очолює доцент кафедри факультетської хірургії Львівського медичного інституту Василь Йосипович Акімов (народився в с. Мигаєве, Одеської обл. в 1900 році, помер у 1964 р.). Закінчив Одеський медичний інститут у 1930 році. З 1935 по 1941 рр. працював на посаді асистента Харківского інституту удосконалення лікарів. З 1941 по 1945 рр. – хірург військових шпиталів, за що нагороджений двома орденами і двома медалями. У 1939 році захистив кандидатську дисертацію «Ріделевський зоб», а в 1950 році – докторську дисертацію «Інервація щитоподібної залози». З 1951 року – професор. За його ініціативи на кафедрі починає впроваджуватися хірургія щитоподібної залози. Йододефіцит, і пов’язана з ним висока захворюваність населення гірських районів Прикарпаття на зоб, спричинили появу великої кількості таких хворих у клініці. З’являлась можливість для напрацювання хірургічної тактики, нових методик операцій, особливостей ведення пацієнтів у перед- та післяопераційному періоді. На кафедрі, вперше на Прикарпатті, починають проводити операції на грудній клітці. Автор близько 40 наукових праць, серед них 2 монографії. Підготував 10 кандидатів, 2 докторів наук.

{foto=middle=Martyniuk}

З 1953 по 1954 роки кафедрою факультетської хірургії керує випускник Московського державного університету професор Арсен Григорович Мартинюк. Народився 1898 року в селі Лідихівка Теофіпольського району. Загальну освіту здобував у Теофіполі. Під час громадянської війни мав комуністичний світогляд, був підпільником, партизаном, військовим комісаром. У 1925 році закінчив медичний факультет Московського державного університету, після чого був направлений завідувачем Гунською сільською лікарнею на Полтавщині, а з 1928 року – завідувачем Онопріївською районною лікарнею Кременчуцького округу. У 1931 році переведений до міста Новогеоргіївська на посаду хірурга. Навчався в аспірантурі, захистив кандидатську дисертацію. В 1939 році йому присуджено вчений ступінь кандидата медичних наук. З 1932 по 1941 рр. він перебував на посаді асистента кафедри хірургії Харківського медичного інституту. Під час Другої Світової війни був мобілізований в армію, працював хірургом військового шпиталю. Був комісований з фронту за станом здоров’я, працював хірургом військового шпиталю у місті Гадяч Полтавської області. З 1946 по 1953 рік працює у Станіславі спочатку доцентом, а потім професором кафедри шпитальної хірургії. У 1937 році ним була захищена кандидатська дисертація «Оцінка деяких функціональних проб з точки зору хірургічної клініки», а у 1949 р. – докторська  на тему «Функція і стан нирки, залишеної після однобічної нефректомії». Автор 28 наукових праць. З його приходом на посаду завідувача напрацьовуються оперативні втручання на печінці і нирках.

{foto=middle=Sakfeld}

З 1954 року завідувачем кафедри стає професор Егон Олександрович Сакфельд – випускник Саратовського медичного інституту 1924 року. Народивмя в м. Таллін, Естонія (1898 р.), похований у м. Івано-Франківську (1968 р.). Працював ординатором хірургічних відділень лікарень міста Саратова (1924-1930), Фергани (1930-1933), Термеза (1933-1935), Ташкента (1935-1937), Чарджоу (1937-1944), хірург військового шпиталю м. Чарджоу (1941-1944); головний хірург військових шпиталів Донецької (1944-1946) та Львівської (1946-1947) обл. З 1947 року – завідувач травматологічного відділення, а з 1953 року – керівник клінічного відділу Львівського НДІ переливання крові і невідкладної хірургії. Керував кафедрою факультетської хірургії Івано-Франківського медичного інституту до 1968 року. У 1940 році він захищає кандидатську дисертацію «Перекрут яєчка». У 1952 році – докторську дисертацію «Хірургічне лікування вогнепальних пошкоджень плечового сплетення». Автор 80 наукових праць. Егон Олександрович підтримує талановиту молодь, запрошує на кафедру практичних хірургів, які прагнуть займатися науковою роботою. Загалом, під його керівництвом було захищено 12 кандидатів наук. За період його керівництва у клініці стрімко розвивається хірургія цивільних травм, розробляються оперативні втручання на підшлунковій залозі, серці, венах нижніх кінцівок.

{foto=middle=Lobko}

З 1968 року кафедру очолила професорка Ганна Федорівна Лобко – випускниця Київського медичного інституту. З 1944 по 1950 рр. працювала у хірургічних відділеннях лікарень Челябінська і Запоріжжя. З 1957 року асистент, а з 1967 року – доцент кафедри факультетської хірургії Одеського медичного інституту. У 1956 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування гнійно-хірургічних хворих із застосуванням пеніциліну, аскорбінової кислоти і брому», а у 1966 році – докторську «Пункційна біопсія та її діагностичне значення при операціях на органах черевної порожнини». Авторка 32 наукових праць з фізіології та патології органів травлення/

{foto=middle=Borovkov}

У 1970 році на кафедру приходить професор Сергій Олександрович Боровков – майстерний хірург, автор чотирьох монографій, чотирьох винаходів, 160 наукових праць. Він був випускником 1-го Ленінградського медичного інституту, з 1940 по 1947 рр. служив на Північному флоті в якості військового хірурга. З 1947 по 1963 рр. працював на керівних посадах в МОЗ Латвії та викладав у Ризькому медичному інституті. З 1964 року – завідувач кафедри шпитальної хірургії Калінінградського медичного інституту. Його докторська дисертація, захищена у 1963 році, була присвячена операційним втручанням на печінці та магістральних судинах торакоабдомінальним доступом. За час його керівництва у клініці починають вперше в області широко впроваджуватися операції на печінці, венозній та артеріальній системі верхніх і нижніх кінцівок. Міська клінічна лікарня № 1 стає провідною ангіохірургічною школою Західної України. Приїжджають лікарі та пацієнти з Закарпаття, Львівщини, Буковини. На базі кафедри виконуються революційні на той час операції на позапечінкових жовчних шляхах, підшлунковій залозі, кишківнику, артеріях і глибоких венах нижніх кінцівок.

{foto=middle=Vasyliuk_M}

З 1987 по 2006 рік завідувачем кафедри є професор Михайло Дмитрович Василюк – Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук, автор 300 наукових праць, в тому числі п’яти монографій, 15 авторських свідоцтв на винаходи. М.Д.Василюк народився у с. Нові Кривотули, Івано-Франківської обл. 11 червня 1936 р., помер 10 травня 2013 року, похований у м. Івано-Франківську. Випускник Станіславського медичного інституту, він починав свою лікарську діяльність завідувачем хірургічним відділенням Гвіздецької районної лікарні Городенківського району нашої області. У 1970 році, будучи практичним хірургом, захистив кандидатську дисертацію «Питання діагностики і лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок». З 1971 року – асистент кафедри факультетської хірургії Івано-Франківського медичного інституту. У 1984 році захищає докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування посттромбофлебітичного синдрому нижніх кінцівок при звиразкуванні та індурації тканин». Основні напрямки його наукових досліджень – питання  діагностики та хірургічного лікування патології магістральних вен нижніх кінцівок і тазу, атеросклеротичної оклюзії черевної аорти та її термінальних гілок, патології панкреатобіліарної зони, щитовидної залози, нагнійних процесів легень і плеври, а також питання медичної екології.

Професор М.Д.Василюк є автором унікальної методики диск-електрофорезу в поліакриламідному гелі, яка дозволяє оцінити 27 протеїнових фракцій сироватки крові. Під його керівництвом на кафедрі була створена гепатологічна лабораторія. Результати досліджень, проведених в ній лягли в основу багатьох дисертацій з різних спеціальностей: хірургії, терапії, стоматології, акушерства, гінекології та ін. Загалом під керівництвом М.Д.Василюка було захищено 15 кандидатських дисертацій, він брав участь у виконанні фрагментів близько 30 кандидатських і 3 докторських робіт. Для проведення комплексних наукових досліджень часто залучалися спеціалісти з кафедри анестезіології і інтенсивної терапії (проф. О.В.Волошинський, проф. І.І.Тітов) та кафедри інфекційних хворіб (проф. Б.М.Дикий).

У цей період на кафедрі формується потужна хірургічна школа. Вчаться хірургічної майстерності і освоюють ази наукових досліджень молоді талановиті практичні хірурги: Володимир Іванович Пилипчук (на даний час – головний хірург управління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації), Ігор Миколайович Збирак (на даний час – завідувач хірургічним відділенням обласної клінічної лікарні), Михайло Іванович Яворський (на даний час – головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області), Ігор Михайлович Копчак (на даний час – завідувач відділенням мініінвазивної хірургії обласної клінічної лікарні), Остап Любомирович Беркій (на даний час – завідувач хірургічним відділенням міської поліклініки № 1).

У цей період на кафедрі працювало багато відомих в області і за її межами хірургів:

- доцент Марія Іванівна Гладун – високої кваліфікації хірург, автор більше 40 наукових робіт, володіла найскладнішими методами оперативних втручань на органах черевної порожнини та щитоподібній залозі, беззмінний керівник наукового студентського гуртка. Її кандидатська дисертація була присвячена питанням експериментальної та клінічної кардіохірургії.

-доцент Зіновій Васильович Калуський – торакальний хірург вищої кваліфікації, завідувач педагогічним процесом кафедри, чуйна добра людина, майстерно працював в операційній, цікаво проводив практичні заняття, активно ургентував по санітарній авіації. Активно займався науковою роботою, приймав участь в написанні та виданні методичних розробок, автор більше 50 наукових робіт.

- доцент Роман Володимирович Куриш – займався хірургічною патологією жовчних шляхів, автор більше 30 наукових робіт та двох винаходів.

- доцент Анатолій Григорович Шевчук – практичний лікар, заочний аспірант кафедри факультетської хірургії, виконав кандидатську дисертацію з питань лікування облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок, співавтор двох монографій та підручника для фармацевтів, автор 124 наукових робіт, заслужений лікар України. Тривалий час працював головним хірургом Республіки Кабо Верде (Африка). 

- асистент Ігор Іванович Боднарук – висококваліфікований хірург, автор власне запропонованих швів, близько 20 наукових робіт, на даний час працює хірургом обласної клінічної лікарні.

- асистент Леонід Адамович Курташ – закінчив очну аспірантуру Курського медичного інституту. Цікавився проблемою перитоніту, автор більше 30 наукових робіт. Працює хірургом в Лисецькій центральній районній лікарні.

Кафедрою були проведені три Всеукраїнські науково-практичні конференції з міжнародною участю: у 1999 році – «Гнійно-септичні ускладнення у хірургії», у 2002 році – «Нові технології у хірургії» та у 2003 році – «Проблеми клітинної та тканинної трансплантології».

 3 2006 року завідувачем кафедри є доктор медичних наук Сергій Михайлович Василюк (8.04.1974 р.). Випускник Івано-Франківського державного медичного університету, з 1997 по 1999 рр. працював хірургом у Коломийській центральній районній лікарні і паралельно навчався у магістратурі на кафедрі хірургії стоматологічного факультету. З 1999 по 2001 рр. – асистент кафедри хірургії стоматологічного факультету. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену автоматизованому комп’ютерному розшифруванню і оцінці сироваткового білка при різній хірургічній патології органів черевної порожнини. У 2006 році ним захищена докторська дисертація, присвячена проблемі гнійно-некротичних ран у хворих на синдром діабетичної стопи. Результати цієї дисертаційної роботи були широко впроваджені у багатьох лікувальних закладах України. Професор С.М.Василюк є автором понад 300 наукових робіт, член багатьох міжнародних асоціацій хірургів: Асоціації хірургів-гепатологів країн СНД, EAES (European Association for Endoscopic Surgery and other interventional techniques), PAAS (Panafrican Association of Surgeons) та ін. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

Приоритетним напрямком лікувальної роботи кафедри на даний час є лапароскопічні операційні втручання та впровадження хірургічного лікування за типом «операцій одного дня». В клініці кафедри вперше в області були проведені операції Ліхтенштейна, трансабдомінальної преперитонеальної пластики пахових гриж, лапароскопічна апендектомія та ін. На даний час, у відділенні надається спеціалізована планова і невідкладна хірургічна допомога мешканцям міста та області з приводу захворювань печінки і жовчновивідних шляхів (хронічного та гострого калькульозного холециститу, обтураційної жовтяниці, холедохолітіазу, холангіту, кіст печінки), підшлункової залози (гострий панкреатит та кісти залози), шлунка і кишківника (гострий апендицит, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, пухлинні новоутвори, виразкова хвороба щлунку і дванадцятипалої кишки),  гінекологічних захворювань, захворювань судин нижніх кінцівок. На кафедрі напрацьовані і впроваджені у практику оригінальні високоефективні методики лікування гриж передньої черевної стінки різної локалізації, пластичної хірургії передньої черевної стінки, синдрому діабетичної стопи, гнійних уражень верхніх і нижніх кінцівок. Кафедра налагоджує дружні зв’язки з колегами з США і Польщі, співпрацює з Державним експертним центром МОЗ України, впроваджує стандарти Болонської системи навчання.

Працівники кафедри проходили стажування у Інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова, є постійними учасниками міжнародних конференцій та майстер-класів з різних напрямків сучасної хірургії у Польщі, Болгарії, Угорщині, Греції. Всі співробітники є кандидатами медичних наук або виконують дисертаційні роботи.

На кафедрі навчаються студенти 4 і 6 курсів медичного факультету та факультету підготовки іноземних студентів, 2 курсу фармацевтичного факультету, 2-4 курсів медичного коледжу. На кафедрі створений клас мультимедійного навчання для тестового контролю знань студентів та перегляду навчальних відеофільмів.

Клінічна база кафедри: Міська клінічна лікарня № 1, вул. Матейка, 34, Івано-Франківськ, 76014.

{foto=middle=operaciyna}

Робота в операційній

{foto=middle=ekzamen}

Професор С.О.Боровков та асистент М.Д.Василюк екзаменують студентів 4 курсу.

{foto=middle=kolektuv_hirur}

колектив кафедри факультетської хірургії (1992 р.).

Зліва направо: 1 ряд – доцент З.В.Калуський, проф. М.Д.Василюк, лаборант Є.С.Вовк, доцент А.Г.Шевчук;

2 ряд - асистент Л.А.Курташ, асистент В.М.Федорченко, асистент І.І.Боднарук, магістранти П.П.Ігнацевич і Мисліборський.

{foto=middle=Konferenc}

Вересень 2003 конференція в м.Яремче

{foto=middle=Kolekt2}

Колектив кафедри факультетської хірургії (2003 р.).

Зліва направо: 1 ряд – доцент В.М.Федорченко, доцент С.М.Василюк, проф. М.Д.Василюк, доцент А.Г.Шевчук;

2 ряд – аспірант В.С.Осадець, препаратор Ю.П.Таджибаєва,  доцент В.І.Гудивок, асистент І.В.Біцька, асистент І.В.Черепенко, препаратор Г.Д.Вінтоняк, асистент В.О.Кавин

{foto=middle=visit}

У клініці перебувають з візитом хірурги шпиталю Найтон Уілліс (м. Шревпорт, Луїзіана, США).

Зліва направо – проректор з навчальної роботи академії проф. Л.В.Глушко, проф. М.Д.Василюк,

заступник мера Г.Карась, головний лікар міської клінічної лікарні Є.І.Романишин,

ректор академії, академік АМН України проф. Є.М.Нейко, лікар-ендоскопіст С.Шевелюк, хірург Грег Мелдер,

хірург Вільям Норвуд, народний депутат України В.В.Костіцький.

{foto=middle=Kolekt_vukl}

Колектив викладачів кафедри факультетської хірургії (2006 р.).
Зліва направо: асистент В.О.Кавин, доцент В.І.Гудивок, асистент А.І.Гуцуляк,
доцент В.М.Федорченко, магістрант В.М.Галюк, доцент А.Г.Шевчук,
аспірант В.С.Осадець, асистент І.В.Біцька, д.м.н. С.М.Василюк,
асистент І.В.Черепенко. Сидить за столом проф. М.Д.Василюк

{foto=middle=Borovko_Vasuluk}

Професор М.Д. Василюк і професор С.О. Боровков

{foto=middle=zaviduvachi}

Завідувачі кафедри факультетської хірургії.
Зліва направо: 1 ряд – А.Л.Фісанович, В.Й.Акімов, А.Г.Мартинюк,
2 ряд -  Е.О.Сакфельд, Г.Ф.Лобко, С.О.Боровков.

{foto=middle=Z_ak_Shalim}

З академіком О.О. Шалімовим

{foto=middle=Likarnya}

КНП Міська клінічна лікарня № 1 ІФМР, на базі якої знаходиться кафедра хірургії №1 та дитячої хірургії ІФНМУ

{foto=middle=Operacijna}

Лапароскопічна операційна кафедри.

{foto=middle=Zagal_ne_foto}

Колектив кафедри 2014рік:
перший ряд (зліва направо) ас. Н.М.Павлюк, лаборант Ю.М.Довган,
професор С.М.Василюк, доцент В.М.Федорченко, ас. В.М.Климюк, доцент І.В.Біцька.
Другий ряд (зліва направо) доц. В.М.Галюк, асистенти О.М.Дмитрук, В.В.Іванина, І.Р.Лабяк,
доцент В.І.Гудивок, доцент В.С.Осадець, асистент О.В.Прудніков.

Співробітники

Василюк Сергій Михайлович

Завідувач кафедри

доктор медичних наук,професор

Фофанов Олександр Дмитрович

професор

доктор медичних наук

Гуцуляк Андрій Іванович

професор

доктор медичних наук

Гудивок Володимир Іванович

доцент

к.мед.н

Біцька Ірина Володимирівна

доцент

к.мед.н

Осадець Віталій Степанович

доцент

к.мед.н

Ткачук Олег Степанович

доцент

к.мед.н

Прудніков Олександ Валентинович

доцент

к.мед.н

Дмитрук Олександр Михайлович

доцент

к.мед.н

Глагович Михайло Васильович

доцент

к.мед.н

Курташ Олег Олегович

доцент

к.мед.н

Матіяш Олег Ярославович

доцент

к.мед.н

Лаб'як Іван Романович

асистент

к.мед.н

Іванина Василь Васильович

асистент

к.мед.н

Павлюк Наталія Михайлівна

асистент

к.мед.н

Атаманюк Віталія Михайлівна

асистент

к.мед.н

Дідух Іван Миколайович

асистент

к.мед.н

Криса Богдан Васильович

асистент, медичний коледж

к.мед.н

Бурко Микола Ярославович

асистент, медичний коледж

Бубнів Лілія Григорівна

Старший лаборант

Вінтоняк Галина Дмитрівна

Препаратор

Надкернична Наталія Василівна

препаратор

Діяльність