Кафедра хірургії №2 та кардіохірургії

Про кафедру

Кафедра госпітальної хірургії організована в 1946 році на базі Станіславської центральної міської лікарні. Першим завідувачем кафедри був досвідчений хірург і педагог професор С.А. Верхратський.

В 1947 році на базі кафедри були відкриті окремі відділення: урологічне, травматологічне, онкологічне і кістково-суглобового туберкульозу. Крім предмету загальної хірургії в той час співробітники кафедри проводили викладання курсів військово-польової хірургії, хірургії дитячого віку, травматології, урології, стоматології, судинної хірургії, анестезіології і реаніматології. З часом, ці предмети були відокремлені в окремі кафедри і курси.

Основними напрямками наукової роботи кафедри на той час були профілактика і боротьба з травматизмом, удосконалення і розробка нових методів знеболювання, хірургічного лікування патології щитовидної залози і органів травлення.

В 1968 році кафедру очолив доктор медичних наук професор В.Ф. Сенютович. За час його керівництва кафедрою інтенсивний розвиток отримала хірургія органів травлення, зокрема виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, удосконалювалися і впроваджувались в практичну охорону здоров’я реконструктивні та органозберігаючі оперативні втручання при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки. Свій подальший розвиток отримали розділи хірургії периферичних судин, були організовані відділення проктології та судинної хірургії.

В 1977 кафедру очолив Заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. наук професор М.Г. Шевчук. Колектив кафедри на той час продовжував розробляти проблеми хірургічного лікування органів травлення, зокрема, печінки, виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, поза печінкових шляхів, підшлункової залози, а також хірургічного лікування захворювань органів грудної клітки. Організовані відділення малоінвазивної та торакальної хірургії.

З 2005 р. кафедру госпітальної хірургії очолив д. мед. наук професор І. М. Шевчук. З його приходом на кафедру організовується обласний панкреатологічний центр, впроваджуються в практику оперативні втручання про гострому і хронічному панкреатитах, запроваджуються мініінвазивні технології у хворих із захворюваннями підшлункової залози, печінки, позапечінкових жовчних шляхів, при гнійних процесах та травмі органів грудної клітки. Клінічною базою кафедри є відділення гастрохірургії, торакальне і проктологічне відділення обласної клінічної лікарні.

Співробітниками кафедри захищено 11 докторських, 34 кандидатських дисертацій, опубліковано 15 монографій, 4 підручники, 46 інформаційних листів та методичних рекомендацій, понад 1046 наукових праць, отримано 30 патентів і авторських свідоцтв.

На кафедрі навчаються студенти 5 та 6 курсів медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян. Навчальний процес на кафедрі тісно пов¢язаний з лікувальною роботою базових хірургічних відділень обласної клінічної лікарні, що дозволяє наблизити рівень підготовки фахівців до потреб практичної медицини.

Співробітники кафедри крім педагогічної та наукової діяльності, проводять значну лікувально-консультативну роботу по наданню спеціалізованої хірургічної допомоги населенню міста і області.

В зв’язку із запровадженням кредитно-модульної системи навчання кафедру переіменовано на кафедру хірургії № 2 та кардіохірургії.


Співробітники

Шевчук Ігор Михайлович

Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Шаповал Анатолій Леонідович

к.мед.н доцент

Scopus Google Scholar

Пилипчук Володимир Іванович

доктор медичних наук, професор

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus

Сніжко Сергій Степанович

доктор медичних наук, професор

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Дроняк Микола Миколайович

к.мед.н доцент

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Новицький Олег Васильович

к.мед.н доцент

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Клименко Юрій Анатолійович

к.мед.н асистент

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Кузенко Роман Тарасович

к.мед.н, доцент

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Садовий Ігор Яремович

к.мед.н, доцент

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Клим Віталій Михайлович

асистент

Гаврилюк Оксана Сергіївна

асистент, сумісник

Діяльність

- Силабуси навчальних дисциплін