Кафедра хірургії післядипломної освіти та урології

Про кафедру

Історія кафедри хірургії післядипломної освіти

З часу заснування вузу і до 2007 року післядипломна підготовка лікарів-інтернів а з 2002 року і навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації з хірургії здійснювалася на базі кафедри госпітальної хірургії ім. С.А.Верхратського. Однак зростання кількості інтернів та курсантів, диференціація вимог до підготовки останніх а також запровадження Болонської системи підготовки студентів створили передумови для відокремлення викладачів, які займалися цим напрямком підготовки у окрему кафедру. У березні 2007 року на підставі наказу ректора про реорганізацію кафедри госпітальної хірургії була створена кафедра хірургії факультету післядипломної освіти. Завідувачем кафедри був призначений доктор медичних наук, професор Ткачук Олег Любомирович. На момент заснування кафедри до її колективу увійшли: Заслужений діяч науки і техніки України, учень професора Верхратського, доктор медичних наук, професор Шевчук Михайло Григорович, професор Герич Роман Петрович, Заслужений лікар України, професор Шевчук Анатолій Григорович та асистент Атаманюк Олег Юрійович. У 2008 році асистентом кафедри призначений Кіндракевич Юрій Богданович. З 2010 року на кафедрі працює доцент а після захисту докторської дисертації професор Скрипко Василь Дмитрович, захистили кандидатські дисертації та стали доцентами Пюрик Маркіян Васильович та Гудз Олексій Іванович. У 2022 році захистив ступінь доктора філософії та став асистентом кафедри Ростислав Парахоняк. У цьому ж році прийнятий на посаду асистента к.м.н. Роман Федорика. Викладачі кафедри – висококваліфіковані педагоги з великим досвідом практичної роботи. Співробітники кафедри є авторами навчальних посібників, численних патентів, оригінальних винаходів. На кафедрі виконуються 4 кандидатських дисертації, видаються щорічно десятки наукових праць.

Навчальна база кафедри розміщена у хірургічних відділеннях обласної клінічної лікарні, центральної міської та першої міської клінічної лікарні а також Прикарпатського клінічного онкоцентру. На базі обласної клінічної лікарні здійснюється підготовка курсантів передатестаційного циклу та тематичного удосконалення а також частини інтернів-хірургів усіх трьох років навчання. На клінічних базах міських клінічних лікарень викладачі кафедри проводять очну підготовку інтернів-хірургів. Поєднання кількох лікувальних баз та ротація інтернів між базами протягом навчання дає змогу більш повноцінно представити увесь об’єм хірургічної патології, включаючи як хворих з первинними хірургічними захворюваннями у хірургічних відділеннях міських лікарень, так і складні для лікування та вибору хірургічної тактики ускладнення, які концентруються переважно у хірургічних відділеннях обласної клінічної лікарні.

Співробітники кафедри надають лікувально-профілактичну і консультативну допомогу населенню області. Завідувач кафедри проводить огляд хворих на клінічних базах з обговоренням та вирішенням подальшої тактики складних клінічних випадків захворювань.

Працівники кафедри щороку здійснюють до 30% усіх оперативних втручань, виконаних у базових відділеннях. Усі працівники кафедри мають вищу атестаційну категорію та володіють широким діапазоном сучасних оперативних втручань при різних хірургічних захворюваннях черевної порожнини та грудної клітки.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є розвиток малоінвазивних хірургічних технологій у абдомінальній хірургії, підвищення ефективності хірургічного лікування ускладнень жовчекамяної хвороби, гострого панкреатиту, пухлинних захворювань біліарної системи та підшлункової залози. Багато уваги спрямовується на розширення діапазону лапароскопічних хірургічних втручань, а також розробку та впровадження новітніх технологій у абдомінальній хірургії.

Співробітники кафедри неодноразово підвищували кваліфікацію в провідних академічних інститутах Києва та Харкова. Професор О.Л.Ткачук проходив навчання та стажування в Німеччині (Дюссельдорф), Франції(Страсбург) та Бельгії (Брюссель). Виконує докторську дисертацію доцент Олег Атаманюк. Сфера наукових інтересів співробітників кафедри включає широкий діапазон хірургічних захворювань черевної порожнини, судинної системи та ендокринних органів. Вперше в університеті запроваджуються матеріали для підготовки пластичних хірургів.

Своїми досягненнями вчені кафедри щедро діляться з колегами. Працівники кафедри приймають участь у роботі асоціації хірургів області, на засіданнях якої розглядаються актуальні питання хірургії. Щомісячно проводяться виїзні засідання асоціації на базі хірурічних відділень центральних районних лікарень та міста Івано-Франківська. Робота кафедри чітко координується з Департаментом охорони здоров’я та обласним хірургом.

Викладачі кафедри широко використовують сучасні методи викладання дисциплін з використанням мультимедійних презентацій лекцій для лікарів-інтернів, курсантів передатестаційних курсів та тематичних курсів удосконалення. У навчальний процес впроваджено сучасний програмований тестовий та комп'ютерний контроль знань інтернів та курсантів. Застосовують відео-трансляцію хірургічних втручань у навчальні аудиторії. Колектив кафедри з честю долає випробування та труднощі на шляху розвитку медичної освіти України.

Історія кафедри урології

Кафедра урології розпочала своє існування як курс у 1970 р. До цього в Станіславському медичному інституті урологію викладали під час вивчення загального курсу хірургічних хвороб, оскільки чіткого поділу хірургічної дисципліни за спеціалізацією не було.

Наукова урологія на Прикарпатті набула розвитку завдяки доктору медичних наук, професору Арсену Григоровичу Мартинюку, випускнику медичного факультету Московського державного університету (1925), який прийшов працювати на кафедру госпітальної хірургії Станіславському медичного інституту у 1946 р. До цього працював хірургом в лікарнях Полтавської області, аспірантом, асистентом, приват-доцентом Харківського медичного інституту. Під час війни був провідним хірургом чотирьох евакогоспіталів. Наукові дослідження професора А.Г. Мартинюка присвячені вивченню питань функціональної діагностики печінки та хірургії нирок. Автор 78 наукових праць, монографії «Стан і функція нирки, яка залишилась». Нагороджений медаллю «За перемогу над Німеччиною», знаком «Відмінник охорони здоров'я», почесними грамотами.

А.Г. Мартинюк з 1946 по 1950 р. працював доцентом, у 1951-1953 pp. - професором кафедри госпітальної хірургії, а згодом, у 1953-1954 pp., обіймав посаду завідувача кафедри факультетської хірургії. Водночас на початку 1950-х років був заступником директора Станіславського медичного інституту з навчально-наукової частини. З другої половини 1950-х років А.Г. Мартинюк як один із організаторів Тернопільського медичного інституту працював заступником директора з навчально-наукової частини цього закладу.

Першим завідувачем курсу урології Івано-Фран­ківського медичного інституту призначено кандидата медичних наук, доцента В.І. Кліпича, асистентом - кандидата медичних наук В. І. Осадчука. З 1971 р. асистентом працював також завідувач урологічного відділення Івано-Франківської міської лікарні, кандидат медичних наук Ф.І. Мамчур.

У цей час головними напрямами наукових досліджень працівників курсу урології стали проблеми етіопатогенезу та лікування сечокам'яної хвороби, лікування туберкульозу органів сечової та чоловічої статевої систем, вивчення функціональних паралелей при деяких урологічних захворюваннях. Захищено 4 кандидатські (В.І. Осадчук, Ф.І. Мамчур, А.І. Лесін) і докторські (В.І. Кліпич) дисертації, видано 3 монографії з лікування сечокам'яної хвороби.

У 1989 р. курс урології реорганізовано в кафедру урології з курсом онкології. Першим завідувачем кафедри став професор Т.Л. Томусяк. У 1997 р. кафедру урології очолив професор М.В. Зеляк.

З 1998 р. колектив кафедри урології поповнили кваліфіковані працівники: асистент (згодом – доцент) кандидат медичних наук Є.А. Литвинець, що успішно захистив докторську дисертацію в 2010 році та отримав звання професора у 2012 році. З 2013 року по 2019 року – д.мед.н., професор Є.А. Литвинець обіймав посаду завідувача кафедри та асистент Д.Б. Соломчак: 2003 рік – захист кандидатської, а в 2018 році – захист докторської дисертації. В 2008 р. на посаду асистента кафедри прийнято кандидата медичних наук Р.Р. Антоніва.  

Результатом спрямованого наукового пошуку працівників кафедри стали проблеми вивчення клініко-патогенетичних характеристик патологічних станів сечовидільної системи і чоловічих статевих органів та обґрунтування ефективних методів лікування. За період 2013-2020 років захищено 4 кандидатські дисертації (О.Р. Вінтонів, О.П. Сандурський, В.І.Тріщ, В.Р. Балабаник, Н.Т. Скоропад).

Сьогодні доцентом кафедри і науковим керівником аспіранта Альфіндіни Кабір Юсуф на здобуття вченого ступеня доктора філософії /тема дисертаційної роботи: Клініко-патогенетичні механізми патоспермії при хронічному абактеріальному простатиті та їх корекція./ є к.мед.н. Р.Р. Антонів. Професором кафедри -  д.мед.н. Д.Б. Соломчак, який також виконує обов’язки декана факультету підготовки іноземних громадян. Асистентами кафедри є : к.мед.н. Тріщ В.І., к.мед.н. Вінтонів О.Р., к.мед.н. Гродзінський В.І., к.мед.н. Скоропад Н.Т., Земан-Габур Т.З., Кушнерук А.В.,  Литвинець В.Є., Височанський В.О., Шміголь В.В., Сенів Ю.М., Шиян Н.І.

На даний момент кафедра урології Івано-Франківського національного медичного університету - самостійний підрозділ. Клінічними базами кафедри є урологічні відділення обласної та центральної міської клінічних лікарень.

За останні роки значно підвищено вимоги до якості підготовки студентів. Додипломну підготовку за спеціальністю «Урологія» студенти проходять на ІV курсі. На практичних заняттях студенти, окрім теоретичної підготовки, мають можливість приймати участь в оглядах хворих професорами, клінічному розгляді історій хвороб, інтерпретації рентгенограм, роботі в операційних, перев'язочних, цистоскопічних та рентгенологічних кабінетах. Особливу увагу студентів викладачі звертають на діагностику, диференціальну діагностику урологічних захворювань, вивчення методик досліджень і тактику лікування урологічних хворих згідно принципів доказової медицини. Крім того, на кафедрі урології працює науковий студентський гурток, що сприяє поглибленому вивченню предмету та науковій спрямованості студентів. В цілому, сучасні підходи до освіти студентів на кафедрі побудовані згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Значний об’єм роботи кафедри займає забезпечення післядипломної освіти лікарів. На базах урологічних відділень під керівництвом співробітників кафедри проводиться первинна спеціалізація урологів, курси тематичного удосконалення, підготовка сімейних лікарів.

Працівники кафедри урології активно надають допомогу органам охорони здоров'я.

Професор М.В. Зеляк є головою Івано-Франківського товариства Асоціації урологів України. Фахівці кафедри урології провели організаційну роботу зі створення обласного наукового товариства урологів, андрологів та сексопатологів. З ініціативи та за сприяння науковців постійно проводяться засідання Івано-Франківського товариства урологів, науково-практичні конференції Асоціації сексопатологів та андрологів Прикарпаття. Крім того, співробітниками кафедри проводиться активна планова консультативна та ургентна лікувальна робота як на клінічних базах, так і інших лікувальних закладах міста та районів області.

Науковий інтерес кафедри охоплює різні аспекти розвитку, перебігу та контролю широкого спектра урологічної патології. Нині співробітники кафедри працюють над науковими проблемами «Діагностика та лікування обструкції сечоводів», «Урологічні ускладнення в акушерстві», «Оптимізації лікування пізніх стадій онкоурологічної патології».

З 1 вересня 2022 р. наказом ректора ІФНМУ від 21.06.2022 р №638-д “Про реорганізацію кафедр” кафедра хірургії ПО об'єднана з кафедрою урології. Очолює кафедру хірургії ПО та урології д.мед.н, професор Ткачук Олег Любомирович.

Співробітники

Ткачук Олег Любомирович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science Research Gate

Зеляк Микола Володимирович

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science Research Gate

Соломчак Дмитро Богданович

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Скрипко Василь Дмитрович

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Антонів Ростислав Ростиславович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Пюрик Маркіян Васильович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Атаманюк Олег Юрійович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Тріщ Володимир Іванович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Земан-Габур Тетяна Зіновіївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мандзій Андрій Павлович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science Research Gate

Литвинець Владислава Євгенівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Парахоняк Ростислав Любомирович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Федорика Роман Яремович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science Research Gate

Височанський Володимир Олегович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Тромбола Олег Вікторович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Соломчак Петро Володимирович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Когут Юлія Іванівна

старший лаборант кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лучак Марк Володимирович

старший лаборант кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність