Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

Про кафедру

Історія кафедри клінічної фармакології  та клінічної фармації

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації була створена 5 грудня 2001 року. Спочатку це була кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології, тобто наказом ректора кафедру фармакології було об'єднано з щойно створеним клінічним курсом на базі відділення артеріальних гіпертензій КНП «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр». До кінця 2001/2002 н.р. на кафедрі викладались 2 дисципліни (фармакологія та клінічна фармакологія), які в навчальному плані всіх факультетів існували раніше. Оскільки набирав потужності фармацевтичний факультет, де було заплановано багато клінічних дисциплін, в університеті, тоді ще академії, потрібна була клінічна кафедра для викладання студентам-фармацевтам. У міру появи у навчальному плані для студентів-фармацевтів тієї чи іншої дисципліни на кафедрі почали викладатися етика й деонтологія у фармації, фармакокінетика, лабораторна діагностика, фармакотерапія і, вперше в історії навчального процесу в Україні, у 2003/2004 н.р. з’явилася дисципліна «клінічна фармація».

 У вересні 2009 року наказом ректора кафедра, що складалася з теоретичної і клінічної частин, знову була реформована: була відділена окремо кафедра фармакології як самостійний розділ З 2011 року на кафедрі викладається нова дисципліна «основи біоетики і біобезпеки» для студентів усіх факультетів і, відповідно, знову змінюється назва кафедри  – це кафедра клінічної фармації, фармакотерапії з курсом основ біоетики. З 2017 року наказом ректора кафедра знову була перейменована і отримала назву - кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії, а у вересні 2021 року у зв'язку з реорганізацією фармацевтичного факультету в цілому стала кафедрою клінічної фармакології та клінічної фармації.

Першим і єдиним завідувачем кафедри була доктор медичних наук професор Ірина Купновицька. У міру того, як на кафедрі збільшувалась кількість дисциплін, що викладалися, число викладачів зростало. До кінця 2001/2002 навчального року на клінічній базі кафедри працювали дві особи – професор Ірина Купновицька і асистент, кандидат медичних наук, згодом доцент - Оксана Дзвіняцька. Пізніше кафедра розширилася за рахунок асистента, сьогодні доцента, Роксолани Белегай, закінчив аспірантуру Андрій Сапатий, магістратуру і аспірантуру закінчила Ірина Кутинська, зараз уже доцент кафедри. У зв'язку із збільшенням кількості годин на кафедру була переведена кандидат медичних наук Віра Клименко, сьогодні доцент кафедри. У 2009 році з теоретичної частини кафедри була переведена в клініку доцент Світлана Калугіна. У 2010 році на кафедрі в магістратурі, потім у аспірантурі навчалася Оксана Данилюк, зараз - кандидат медичних наук, доцент кафедри. На кафедрі почали працювати асистентами молоді випускники Любов Дронь, Юлія Микула, Неля Романишин, Мар'яна Ванчуляк.

У вересні 2015 року кафедра поповнилася кандидатом медичних наук, доцентом Наталією Губіною, У 2018 році аспірант Руманех Ваел Валід Сулейман під керівництвом професора Ірини Купновицької успішно захистив кандидатську дисертацію. Вісім працівників кафедри з науковими ступенями, за винятком доцента Клименко В.І., кандидатські дисертації виконали на базі кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії. У жовтні 2019 року відбувся прилюдний захист кандидатської дисертації асистента Дронь Любові, у березні 2021 року – Романишин Нелі.

На даний час на кафедрі виконуються дві докторські дисертації доцентами Іриною Фітковською та Наталією Губіною, дві кандидатські дисертації – асистентами Юлією Микулою, Мар’яною Ванчуляк.

Лікувально-консультативна робота колективу кафедри здійснюється на базі відділення артеріальної гіпертензії КНП «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр» шляхом ведення хворих у стаціонарі, обходів та оглядів хворих у відділенні, консиліумів, амбулаторного прийому, консультативних виїздів у ЦРЛ області. Крім того, працівники кафедри консультують хворих хірургічного відділення ЦМКЛ міста Івано-Франівськ.  

Старші лаборанти кафедри – Вівчаренко М.П. (вища біологічна освіта), котра, окрім основної роботи, є асистентом-сумісником, Осташ Д.О. та Р.В.Максимів. Технічний працівник на кафедрі – Ганна Німчук.

Кафедра розміщена на ІІІ поверсі КНП «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр» (вул. Мазепи, 114) у відділенні артеріальних гіпертензій, у двох навчальних кімнатах корпусу медсестринства ОККЦ і двох навчальних кімнатах ЦМКЛ.  Доц. Світлана Калугіна працює на базі поліклініки військової частини № 1121 з денним стаціонаром, де кафедра займає одну навчальну кімнату (2  поверх). Окрім того, кафедра орендує навчальну кімнату в поліклініці № 3 (вул. Франка).

Викладацький склад кафедри постійно працює над підвищенням свого педагогічного, наукового і лікувального рівня.

На сьогоднішній день на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

-для медичного факультету - клінічна фармакологія і основи біоетики та біобезпеки, елективні курси – основи гомеопатії, побічна дія лікарських засобів;

- для стоматологічного факультету – основи біоетики та біобезпеки і елективний курс – побічна дія лікарських засобів;

-для фармацевтичного факультету – клінічна фармація та фармацевтична опіка, фармакотерапія з основами фармакокінетики, лабораторна діагностика, етика та деонтологія у фармації, елективні курси з побічної дії ліків, соціальної взаємодії: фармацевт, хворий, лікар та нутріціологія і броматологія, основ гомеопатії ;

-для аспірантів і клінічних ординаторів – клінічна фармакологія;

-для аспірантів і здобувачів – основи біоетики;

-Для інституту післядипломної освіти на кафедрі викладаються  клінічна фармакологія для всіх клінічних ординаторів, інтернів різних медичних спеціальностей, клінічна фармація для інтернів-провізорів і курсантів передатестаційних циклів.

{foto=big=image001}

Навчально-методична робота

Колектив кафедри веде велику методичну роботу, оскільки обслуговує всі факультети не тільки студентів стаціонарної форми навчання, але і заочників-фармацевтів, що вимагає серйозних зусиль для підготовки кваліфікованих кадрів.

Колектив кафедри методично забезпечує на сьогоднішній день викладання наступних дисциплін: клінічної фармакології (для студентів медичного факультету, аспірантів і клінічних ординаторів), основи біоетики та біобезпеки (для студентів усіх факультетів і аспірантів та здобувачів), клінічна фармація та фармацевтична опіка, фармакотерапія з основами фармакокінетики, лабораторна діагностика (для денної та заочної форми навчання), фармакології за професійним спрямуванням (для студентів спеціальності 227 фізична терапія, ерготерапія),  а також дисциплін за вибором - для медичного факультету: основи гомеопатії,  побічна дія ліків; для стоматологічного факультету: побічна дія лікарських засобів; для фармацевтичного факультету нутріціологія і броматологія,   побічна дія лікарських засобів, основи гомеопатії, соціальна взаємодія: фармацевт, хворий, лікар.

Викладання більшості дисциплін відбувається за своїми авторськими підручниками. Протягом 10 років, коли не існувало ніяких матеріалів з новоствореної дисципліни «клінічна фармація», професор І.Купновицька написала короткий лекційний курс для студентів, який перевидавався кілька разів українською й російською мовами. У 2013 році розширений підручник «Клінічна фармація» згідно вимог болонської декларації був фактично написаний колективом кафедри і у 2014 році став національним, кілька разів перевидавався і перекладений на російську мову.

З грифами ЦМК Міністерства освіти й науки України підручник «Фармакотерапія» за редакцією професора Купновицької І.Г. витримав 2 перевидання і перекладений на російську мову. Завідувач кафедри є співавтором національних підручників з фармакології, клінічної фармакології, внутрішніх хвороб. У 2014 році колективом кафедри створений навчальний посібник «Лабораторна й функціональна діагностика», який може бути використаний студентами всіх факультетів і двічі видавався видавництвом «Нова книга». У 2015 році педагогічний колектив видав підручник з «Етики й деонтології у фармації».

{foto=small=image002}

Щорічно до атестації випускників колектив кафедри випускає матеріали, де представлені на 3-ьох мовах перелік симптомів і синдромів, нозоологічних форм і медичних маніпуляцій, лікарських засобів, знання яких є критеріями оцінювання знання дисципліни "Клінічна фармація та фармацевтична опіка", крім того подаються критерії оцінювання задач діяльності та вміння їх виконання, перелік завдань з товарознавчої експертизи лікарських засобів, листки призначень за відомим діагнозом, завдання з тактики та надання консультативної допомоги з фармацевтичної опіки та вміння надати першу долікарську допомогу при патологічних станах.

Протягом 10 років, коли не існувало ніяких матеріалів з новоствореної дисципліни «клінічна фармація», професор І.Купновицька написала короткий лекційний курс для студентів, який перевидавався кілька разів українською й російською мовами. У 2013 році розширений підручник «Клінічна фармація» згідно вимог болонської декларації був фактично написаний колективом кафедри і у 2014 році став національним. Сьогодні колектив кафедри веде викладання більшості дисциплін за своїми авторськими підручниками. У підручнику викладено основні принципи і положення клінічної фармації, головні симптоми і синдроми, що зустрічаються у практиці лікаря і фармацевта й потребують призначення фармакотерапії рецептурними і безрецептурними препаратами, клінічна фармакологія основних груп лікарських засобів і правила фармацевтичної опіки фармацевтом відвідувачів аптек, вивчення яких передбачено програмою з клінічної фармації для студентів фармацевтичних факультетів ІІІ-IV рівнів акредитації. Зазнав кілька перевидань (2004,2006,2008,2010 рр.). У 2007році був перекладений на російську мову.

"Клінічна фармація"- це національний базовий підручник для студентів фармацевтичних закладів IV рівня акредитації за редакцією В.П. Черних, І.А. Зупанця, І.Г. Купновицької (2013), написаний в основному колективом кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації (доценти. Н.В. Губіна, С.М. Калугіна, В.І. Клименко та іншими викладачами). Підручник підготований відповідно до концепції 3-ох складових клінічної фармації - основ клінічної медицини, клінічної фармакології та фармацевтичної опіки, підготований в повній відповідності до навчальної програми з клінічної фармації. На російську мову перекладений у 2015р.

{foto=small=image008}

Навчальний посібник (2013р.) виданий за рекомендації Вченої ради ІФНМУ, призначений для студентів медичних і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, лікарів-лаборантів, провізорів, клінічних провізорів. Написаний співробітниками кафедри: доцентами Р.І. Белегай, Н.В. Губіною, С.М. Калугіною, В.І. Клименко, І.П. Фітковською, А.Л. Сапатим, асистентами: І.В. Мартинів, М.М. Ванчуляк, М.П. Вівчаренко, Л.А. Дронь, Ю.І. Микулою, Н.М. Романишин.

{foto=small=image009}

Навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів, і закладів післядипломної освіти МОЗ України, рекомендований ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України за редакцією професорів І.Г. Купновицької та А.М. Ерстенюк, написаний співробітниками кафедри: доцентами Р.І. Белегай, Н.В. Губіною, С.М. Калугіною, В.І. Клименко, І.П. Фітковською, А.Л. Сапатим, асистентами: І.В. Мартинів, М.М. Ванчуляк, М.П. Вівчаренко, Л.А. Дронь, Ю.І. Микулою, Н.М. Романишин. У посібнику на сучасному рівні представлено основні відомості про анатомію і фізіологію морфологічних елементів крові, органів і систем, які беруть участь у процесі виділення, утворення харкотиння, травлення, лабораторні біохімічні лабораторні показники крові і сечі в нормі та при патології, методи дослідження шлункового і дуоденального вмісту, дослідження калу. Представлена роль клінічних і лабораторних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності й безпечності лікарських препаратів, шляхи можливого впливу ліків на лабораторні показники.

Навчальний посібник за авторством І.Г. Купновицької, Ю.Г. Кононенка, Н.В. Нейко, М.М. Рожка  для студентів стоматологічних факультетів та лікарів-інтернів, де на основі нормативних документів, літературних даних та особистого досвіду авторів викладено питання клініки, діагностики, профілактики невідкладних станів, пов’язаних як із соматичної патології пацієнта, так і з проведенням амбулаторного стоматологічного  втручання. Зазнав перевидання (2005,2006,2017рр.). У 2010 році перекладений на російську мову.

{foto=small=image012}

На основі особистого досвіду авторів викладено питання клініки, діагностики, профілактики невідкладних станів (пов’язаних як з соматичною патологією пацієнта, так і  з проведенням відповідного амбулаторного втручання), які можуть виникнути у повсякденній роботі, дано вміст аптечки стоматологічного кабінету, подані протоколи МОЗ України "Медицина невідкладних станів". Зазнав 3 перевидання (2010,2011,2012рр.)

{foto=small=image013}

Навчальний посібник за авторством Ю.Г. Кононенка, М.М. Рожка І.В. Палійчука, І.Г. Купновицької,  для студентів стоматологічних факультетів та лікарів-інтернів, де на основі нормативних документів, літературних даних та особистого досвіду авторів викладено питання клініки, діагностики, профілактики, терапевтичної і хірургічної стоматології, невідкладних станів, пов’язаних як із соматичною патологією пацієнта, так і з проведенням маніпуляцій стоматологом.

{foto=small=image014}

ЕТИКА І ДЕОНТОЛОГІЯ У ФАРМАЦІЇ

Посібник складений проф. І.Г. Купновицькою, доцентом Н.В. Губіною і кандидатом медичних наук І.В. Мартинів, де на сучасному рівні представлені етичні й деонтологічні аспекти моральності фармацевтичних працівників, коротко подана інформація про вимоги ВООЗ до сучасних фармацевтів, етичний кодекс фармацевтичних працівників України, принципи GCP та GPP, інформація про корпоративну культуру, права та обов’язки фармацевтичного працівника

ФАРМАКОТЕРАПІЯ (2010,2013р.)

Підручник для студентів фармацевтичних факультетів, який витримав кілька видань і написаний колективом авторів у складі: Крайдашенка О.В., Купновицької І.Г., Кліща І.М. та ін., де на сучасному рівні представлені етіологія, патогенез, клінічний перебіг основних нозологічних одиниць, сучасні лікарські засоби для їх лікування.

{foto=small=image017}

Клінічна фармакологія (2010р.)

Є підручником для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації за редакцією проф. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана,  де викладено основи сучасної клінічної фармакології. Це національний підручник, складений фармакологами України, один з розділів якого написаний проф.. Купновицькою. Підручник двічі перевиданий (2008, 2010рр.). У 2012 році перекладений на російську мову.

{foto=small=image018}

Підручник для студентів медичних факультетів складений відповідно до навчальної програми з фармакології, де чітко,  раціонально, логічно, послідовно і лаконічно викладено  матеріал з урахуванням сучасних досягнень фармакологічної науки та досвіду викладання предмета студентам. Окремі розділи підручника написані проф. І.Г. Купновицькою. Підручник зазнав 4 видання (2010,2011,2016,2017), на російську мову перекладений в 2013р.

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрям кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації – клініко-патогенетичні механізми виникнення і прогресування артеріальної гіпертензії, удосконалення діагностичних та лікувальних підходів до неї, профілактика ускладнень артеріальної гіпертензії, особливості її перебігу в поєднанні з супутньою патологією.

 Монографічні видання викладачів кафедри 

"Амбулаторный приём терапевта"/ Е.М. Нейко, И.Г. Купновицкая, В.М. Боцюрко и соавт.// К., „Здоровье”, 1986. – 346 с.

"Рефрактерные тахиаритмии"/В.А. Бобров, И.Г. Купновицкая// К.: 3доровье, 1994 – 200 с.

" Діагностика і лікування невідкладних станів" Н.М.Середюк, І.Г. Купновицька, О.В. Волошинський, І.П.Вакалюк// Івано-франківськ.- 1997- 147с.

"Діагностика і лікування невідкладних станів і загострень терапевтичних захворювань".Розділ „Захворювання серцево-судинної системи” За ред. Є.М. Нейка/ Н.М.Середюк, І.Г. Купновицька, І.П.Вакалюк// Вінниця, Нова книга.- 2003.- 492 с.

"Аритмії серця"/ Є.М. Нейко, , І.Г. Купновицька, І.П.Вакалюк// Ів.-Франківськ: Місто-НВ. – 2004. – 144 с.

"Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога"./ І.Г. Купновицька, Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, М. М. Рожко.// Івано-Франківськ,: Ресурси. – 2005. – 187 с.

"Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога"./ І.Г. Купновицька, Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, М. М. Рожко.// Івано-Франківськ,: Ресурси. - 2006. - 218 с.

"Клінічний довідник лікаря-стоматолога загального профілю"./ Ю.Г.Кононенко, І.Г. Купновицька, М.М.Рожко, Г.В.Кіндрат, О.Ю.Семенюк// Івано-Франківськ - 2010. - 346 с.

"Неотложные состояния на амбулаторном приеме у стоматолога"./ И.Г. Купновицкая, Ю.Г.Кононенко, Н.В.Нейко, Н.М.Рожко// Винница.: «Нова книга». - 2010. - 271 с.

"Неотложные состояния на амбулаторном приёме у стоматолога"./ И.Г. Купновицкая, Ю.Г.Кононенко, Н.В.Нейко, Н.М.Рожко// Винница.: «Нова книга». - 2012. - 271 с.

"Артеріальна гіпертензія й коморбідні стани" / під ред.. І.Купновицької, Белегай Р.І., Губіна Н.В.// Видавництво ІФНМУ., 2015.- 200с.

"Невідкладні стани на амбулаторному прийомі стоматолога" / І.Г.Купновицька , Ю.Г.Кононенко,  Н.В.Нейко, М.М.Рожко// Вінниця: Нова книга. - 2017. - 287с.

 

- Тематика дисертаційних досліджень викладачів кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

 

Нагороди та відзнаки в галузі науки

Проф. Купновицька І.Г. 

Значок «Відмінник освіти Україн» (посвідчення № 29799 від 12.02.1998 р.).

Подяка Міністра охорони здоров'я за вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю (№4 від 12 січня 2009 р.)

Значок Івано-Франківської обласної держадміністрації «Кращий науковець року» від 2010 року

Медаль ім..В. Образцова «За заслуги в охороні здоров'я» Національної Академії Медичних Наук України №345 Наказ 36-к від 15.09. 2013 р.

Значок Івано-Франківської обласної держадміністрації «Відомий науковець року» від 2013 року

Заслужений лікар України – Указ Президента України від 15.06.2017 р. № 162/2017- ПЗ № 014199

Знак «За заслуги» Асоціації кардіологів України – посвідчення №50 від 29.11.2016

Вища категорія з кардіології – від 06.12.2016 № 138-0

Участь у складі вчених рад, редколегій

Викладачі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації ведуть активну наукову і просвітницьку роботу. Ірина Купновицька - член спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій із спеціальності кардіологія, входить до складу редколегій журналу «The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Medicine", журналу "Фармакологія та токсикологія НАМН України", журналу "Пульс" товариства імені Т.Шевченка, журналу «Терапевтика» ІФНМУ.

Наукова робота зі студентами

Під керівництвом доцента Віри Клименко на кафедрі багато років працює студентський науковий гурток. Кращі  студенти щорічно систематично беруть участь у щорічних науково-практичних конференціях студентів і молодих учених з міжнародною участю «Інновації в медицині» на базі ІФНМУ та інших навчальних закладів, предметних олімпіадах.

На засіданнях наукового гуртка студенти знайомляться з пацієнтами, у котрих клінічні прояви захворювання можуть бути діагностованими візуально при вході в аптеку, їм можна буде здійснювати  фармацевтичну опіку, виявити загрозливі симптоми, своєчасно направити до лікаря. Студенти переглядають навчальні фільми, інформаційні матеріали у вигляді мультимедійних презентацій, знайомляться  з наочними матеріалами (листки призначення, історії хвороб, дані лабораторного та інструментального методів дослідження) у відділеннях обласного клінічного кардіологічного центру.

 Студенти представляють доповіді згідно тематики засідань наукового гуртка за допомогою мультимедійного технічного засобу. Крім того, студенти мають можливість здійснювати наукову роботу у вигляді дипломних та магістерських робіт, приймати участь в конференціях, олімпіадах, універсіаді при допомозі викладачів кафедри.

Гуртківці проявляють себе дисциплінованими, наполегливими, працьовитими. У студентів, котрі беруть участь у науковому гуртку, посилюється мотивація до вивчення дисциплін, які викладаються на кафедрі, покращується їх успішність.

{foto=big=image019}

Голова журі, завідувач кафедри клінічної фармакології НМУ  імені О. Богомольця М.В. Хайтович вручає дипломи учасникам універсіади з клінічної фармакології

{foto=big=image020}

Доцент Калугіна С.М. як член журі з учасниками Всеукраїнської Універсіади з клінічної фармакології ІФНМУ.

{foto=small=image021}

У монографії вперше в літературі викладено механізми розвитку рефрактерності до лікування медикаментозними засобами хворих з пароксизмальними аритміями, клінічний перебіг рефрактерних тахіаритмій, їх патогенетичні механізми виникнення, методи діагностики їх рефрактерності і лікування. (1994р.)

{foto=small=image022}

У монографії викладені сучасні методи діагностики і лікування аритмій серця. Розглянуті питання їх патогенезу і класифікації, подані методи медикаментозної і не медикаментозної терапії, рекомендації оптимального диференційованого використання методів лікування

{foto=small=image023}

У монографії, написаній колективом кафедри подані загальні уявлення про коморбідні стани та проблеми, пов’язані з їх виникненням, лікуванням і профілактикою побічних реакцій при боротьбі з ними, про перебіг і лікування артеріальної гіпертензії у випадках поєднаної патології з розвитком атеросклерозу й ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності або порушеного обміну речовин чи патології суглобів, особливо у жінок постменопаузального періоду, чи захворювань органів дихання, артеріальної гіпертензії й патології нирок чи захворювань щитоподібної залози.

Лікувальна робота

Працівники кафедри є добре знаними в області і поза її межами кардіологами і терапевтами. В основному лікувально-консультативну роботу вони здійснюють на базі відділення артеріальної гіпертензії КНП «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр» шляхом ведення хворих у стаціонарі, обходів та оглядів хворих у відділенні, консиліумів, амбулаторного прийому, консультативних виїздів у ЦРЛ області. Крім того, працівники кафедри консультують хворих хірургічного відділення ЦМКЛ міста Івано-Франівськ, поліклінічне відділення військової частини 1121. 

Ректор проф. Рожко М.М. і проф. Купновицька І.Г. серед нагороджених орденами і відзнаками президента в обл. адміністрації (6.07.2017р.)

Співробітники

Купновицька Ірина Григорівна

завідувачка кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

доктор медичних наук

тел.: +380672810981

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Калугіна Світлана Михайлівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380678574102

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Фітковська Ірина Петрівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380977805478

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Данилюк Оксана Ігорівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380955296663

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Губіна Наталія Василівн

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380509705595

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Микула Юлія Ігорівна

асистент кафедри

тел.: +380976680635

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Клименко Віра Іванівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380660525125

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Романишин Неля Миколаївна

асистент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380688355629

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Дронь Любов Анатоліївна

асистент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380971844184

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Вівчаренко Марія Павлівна

асистент кафедри

тел.: +380508201812

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Осташ Діана Олександрівна

Старший лаборант кафедри

тел.: +380953001309

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Німчук Анна Володимирівна

прибиральниця кафедри

тел.: +380951548655

Діяльність