Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

Про кафедру

Історія кафедри клінічної фармакології  та клінічної фармації

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації була створена 5 грудня 2001 року. Спочатку це була кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології, тобто наказом ректора кафедру фармакології було об'єднано з щойно створеним клінічним курсом на базі відділення артеріальних гіпертензій КНП «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр». До кінця 2001/2002 н.р. на кафедрі викладались 2 дисципліни (фармакологія та клінічна фармакологія), які в навчальному плані всіх факультетів існували раніше. Оскільки набирав потужності фармацевтичний факультет, де було заплановано багато клінічних дисциплін, в університеті, тоді ще академії, потрібна була клінічна кафедра для викладання студентам-фармацевтам. У міру появи у навчальному плані для студентів-фармацевтів тієї чи іншої дисципліни на кафедрі почали викладатися етика й деонтологія у фармації, фармакокінетика, лабораторна діагностика, фармакотерапія і, вперше в історії навчального процесу в Україні, у 2003/2004 н.р. з’явилася дисципліна «клінічна фармація».

 У вересні 2009 року наказом ректора кафедра, що складалася з теоретичної і клінічної частин, знову була реформована: була відділена окремо кафедра фармакології як самостійний розділ З 2011 року на кафедрі викладається нова дисципліна «основи біоетики і біобезпеки» для студентів усіх факультетів і, відповідно, знову змінюється назва кафедри  – це кафедра клінічної фармації, фармакотерапії з курсом основ біоетики. З 2017 року наказом ректора кафедра знову була перейменована і отримала назву - кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії, а у вересні 2021 року у зв'язку з реорганізацією фармацевтичного факультету в цілому стала кафедрою клінічної фармакології та клінічної фармації.

Першим і єдиним завідувачем кафедри була доктор медичних наук професор Ірина Купновицька. У міру того, як на кафедрі збільшувалась кількість дисциплін, що викладалися, число викладачів зростало. До кінця 2001/2002 навчального року на клінічній базі кафедри працювали дві особи – професор Ірина Купновицька і асистент, кандидат медичних наук, згодом доцент - Оксана Дзвіняцька. Пізніше кафедра розширилася за рахунок асистента, потім доцента, Роксолани Белегай, закінчив аспірантуру Андрій Сапатий, магістратуру і аспірантуру закінчила Ірина Кутинська, зараз уже доцент кафедри. У зв'язку із збільшенням кількості годин на кафедру була переведена кандидат медичних наук Віра Клименко, сьогодні доцент кафедри. У 2009 році з теоретичної частини кафедри була переведена в клініку доцент Світлана Калугіна. У 2010 році на кафедрі в магістратурі, потім у аспірантурі навчалася Оксана Данилюк, зараз - кандидат медичних наук, доцент кафедри. На кафедрі почали роботу асистенти молоді випускники, нині кандидати медичних наук Любов Дронь і  Неля Романишин. У жовтні 2019 року відбувся прилюдний захист кандидатської дисертації асистента Дронь Любові, у березні 2021 року – Романишин Нелі.

Асистенти  Юлія Микула й Мар'яна Ванчуляк зараз у відпустках по догляду за малолітніми дітьми,  працюють над виконанням кандидатських дисертацій.

У вересні 2015 року кафедра поповнилася кандидатом медичних наук, доцентом Наталією Губіною. У 2018 році аспірант Руманех Ваел Валід Сулейман під керівництвом професора Ірини Купновицької успішно захистив кандидатську дисертацію. Вісім працівників кафедри з науковими ступенями, за винятком доцента Клименко В.І., кандидатські дисертації виконали на базі кафедри клінічної фармакології і клінічної фармації.

У вересні 2022 року колектив кафедри поповнився доцентом Сергієм Краснопольським і викладачами-сумісниками – доцентом Наталією Артеменко і Денисом Волинським.

На даний час на кафедрі виконуються дві докторські дисертації доцентами Іриною Фітковською та Наталією Губіною, дві кандидатські дисертації – асистентами Юлією Микулою, Мар’яною Ванчуляк.

Лікувально-консультативна робота колективу кафедри здійснюється на базі відділення артеріальної гіпертензії КНП «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр» шляхом ведення хворих у стаціонарі, обходів та оглядів хворих у відділенні, консиліумів, амбулаторного прийому, консультативних виїздів у ЦРЛ області. Крім того, працівники кафедри консультують хворих хірургічного відділення ЦМКЛ міста Івано-Франівськ.  

Старші лаборанти кафедри з вищою освітою  – Вівчаренко М.П, окрім основної роботи, є асистентом-сумісником, та Осташ Д.О.

Технічний працівник на кафедрі – Ганна Німчук.

Кафедра розміщена на ІІІ поверсі КНП «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр» (вул. Мазепи, 114) у відділенні артеріальних гіпертензій, у двох навчальних кімнатах корпусу медсестринства ОККЦ.  Доц. Світлана Калугіна працює на базі поліклініки військової частини № 1121 з денним стаціонаром, де кафедра займає одну навчальну кімнату (2  поверх). Окрім того, кафедра орендує навчальну кімнату в поліклініці № 3 (вул. Франка, 16).

Викладацький склад кафедри постійно працює над підвищенням свого педагогічного, наукового і лікувального рівня.

На сьогоднішній день на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

-для медичного факультету - клінічна фармакологія і основи біоетики та біобезпеки, вибіркові курси – основи гомеопатії, побічна дія лікарських засобів;

-для стоматологічного факультету – основи біоетики та біобезпеки і вибірковий курс – побічна дія лікарських засобів;

-для фармацевтичного факультету – клінічна фармація та фармацевтична опіка, фармакотерапія з основами фармакокінетики, лабораторна діагностика, етика та деонтологія у фармації, вибіркові курси з побічної дії ліків, соціальної взаємодії: фармацевт, хворий, лікар та нутріціологія і броматологія, основ гомеопатії ;

-для аспірантів і клінічних ординаторів – клінічна фармакологія;

-для аспірантів і здобувачів – основи біоетики;

-Для інституту післядипломної освіти на кафедрі викладаються  клінічна фармакологія для всіх клінічних ординаторів, інтернів різних медичних спеціальностей, клінічна фармація для інтернів-провізорів і курсантів передатестаційних циклів.

{foto=big=image001}

Навчально-методична робота

Колектив кафедри веде велику методичну роботу, оскільки обслуговує всі факультети не тільки студентів стаціонарної форми навчання, але і заочників-фармацевтів, що вимагає серйозних зусиль для підготовки кваліфікованих кадрів.

Колектив кафедри методично забезпечує на сьогоднішній день викладання наступних дисциплін: клінічної фармакології (для студентів медичного факультету, аспірантів і клінічних ординаторів), основи біоетики та біобезпеки (для студентів усіх факультетів і аспірантів та здобувачів), клінічна фармація та фармацевтична опіка, фармакотерапія з основами фармакокінетики, лабораторна діагностика (для денної та заочної форми навчання), фармакології за професійним спрямуванням (для студентів спеціальності 227 фізична терапія, ерготерапія),  а також дисциплін за вибором - для медичного факультету: основи гомеопатії,  побічна дія ліків; для стоматологічного факультету: побічна дія лікарських засобів; для фармацевтичного факультету нутріціологія і броматологія,   побічна дія лікарських засобів, основи гомеопатії, соціальна взаємодія: фармацевт, хворий, лікар.

Викладання більшості дисциплін відбувається за своїми авторськими підручниками. Протягом 10 років, коли не існувало ніяких матеріалів з новоствореної дисципліни «клінічна фармація», професор І. Купновицька написала короткий лекційний курс для студентів. У 2013 році розширений підручник «Клінічна фармація» згідно вимог болонської декларації був фактично написаний колективом кафедри і у 2014 році став національним.

У підручнику викладено основні принципи і положення клінічної фармації, головні симптоми і синдроми, що зустрічаються у практиці лікаря і фармацевта й потребують призначення фармакотерапії рецептурними і безрецептурними препаратами, клінічна фармакологія основних груп лікарських засобів і правила фармацевтичної опіки фармацевтом відвідувачів аптек, вивчення яких передбачено програмою з клінічної фармації для студентів фармацевтичних факультетів ІІІ-IV рівнів акредитації. Зазнав кілька перевидань (2004, 2006, 2008, 2010 рр.).

{foto=small=image006}

"Клінічна фармація"- це національний базовий підручник для студентів фармацевтичних закладів IV рівня акредитації за редакцією В.П. Черних, І.А. Зупанця, І.Г. Купновицької (2013), написаний в основному колективом кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації (доценти. Н.В. Губіна, С.М. Калугіна, В.І. Клименко та іншими викладачами). Підручник підготований відповідно до концепції 3-ох складових клінічної фармації - основ клінічної медицини, клінічної фармакології та фармацевтичної опіки, підготований в повній відповідності до навчальної програми з клінічної фармації.

{foto=small=image008}

З грифами ЦМК Міністерства освіти й науки України підручник «Фармакотерапія» за редакцією професора Купновицької І.Г. витримав 2 перевидання. Завідувач кафедри є співавтором національних підручників з фармакології, клінічної фармакології, внутрішніх хвороб. У 2014 році колективом кафедри створений навчальний посібник «Лабораторна діагностика», який може бути використаний студентами всіх факультетів і двічі видавався видавництвом «Нова книга». У 2015 році педагогічний колектив видав підручник з «Етики й деонтології у фармації».

{foto=small=image002}

Щорічно до атестації випускників колектив кафедри випускає матеріали, де представлені на  мовах викладання перелік симптомів і синдромів, нозоологічних форм і медичних маніпуляцій, лікарських засобів, знання яких є критеріями оцінювання знання дисципліни "Клінічна фармація та фармацевтична опіка", крім того подаються критерії оцінювання задач діяльності та вміння їх виконання, перелік завдань з товарознавчої експертизи лікарських засобів, листки призначень за відомим діагнозом, завдання з тактики та надання консультативної допомоги з фармацевтичної опіки та вміння надати першу долікарську допомогу при патологічних станах.

Навчальний посібник «Лабораторна діагностика» (2013р.) виданий за рекомендації Вченої ради ІФНМУ, призначений для студентів медичних і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, лікарів-лаборантів, провізорів, клінічних провізорів.

{foto=small=image009}

Навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів, і закладів післядипломної освіти МОЗ України, рекомендований ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України за редакцією професорів І.Г. Купновицької та А.М. Ерстенюк, написаний співробітниками кафедри: доцентами Р.І. Белегай, Н.В. Губіною, С.М. Калугіною, В.І. Клименко, І.П. Фітковською, асистентами І.В. Мартинів, М.М. Ванчуляк, М.П. Вівчаренко, Л.А. Дронь, Ю.І. Микулою, Н.М. Романишин. У посібнику на сучасному рівні представлено основні відомості про анатомію і фізіологію морфологічних елементів крові, органів і систем, які беруть участь у процесі виділення, утворення харкотиння, травлення, лабораторні біохімічні лабораторні показники крові і сечі в нормі та при патології, методи дослідження шлункового і дуоденального вмісту, дослідження калу. Представлена роль клінічних і лабораторних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності й безпечності лікарських препаратів, шляхи можливого впливу ліків на лабораторні показники.

{foto=small=image011}

Навчальний посібник «Невідкладні стани на амбулаторному прийомі стоматолога» за авторством І.Г. Купновицької, Ю.Г. Кононенка, Н.В. Нейко, М.М. Рожка  для студентів стоматологічних факультетів та лікарів-інтернів, де на основі нормативних документів, літературних даних та особистого досвіду авторів викладено питання клініки, діагностики, профілактики невідкладних станів, пов’язаних як із соматичною патологією пацієнта, так і з проведенням амбулаторного стоматологічного втручання. Зазнав перевидання (2005, 2006, 2017рр.).

{foto=small=image012}

На основі особистого досвіду авторів викладено питання клініки, діагностики, профілактики невідкладних станів (пов’язаних як з соматичною патологією пацієнта, так і  з проведенням відповідного амбулаторного втручання), які можуть виникнути у повсякденній роботі, дано вміст аптечки стоматологічного кабінету, подані протоколи МОЗ України "Медицина невідкладних станів". Зазнав 3 перевидання (2010, 2011, 2012рр.)

{foto=small=image013}

Навчальний посібник «Довідник стоматолога» за авторством Ю.Г. Кононенка, М.М. Рожка І.В. Палійчука, І.Г. Купновицької  для студентів стоматологічних факультетів та лікарів-інтернів, де на основі нормативних документів, літературних даних та особистого досвіду авторів викладено питання клініки, діагностики, профілактики, терапевтичної і хірургічної стоматології, невідкладних станів, пов’язаних як із соматичною патологією пацієнта, так і з проведенням маніпуляцій стоматологом.

{foto=small=image014}

Посібник «Етика і деонтологія у фармації» складений проф. І.Г. Купновицькою, доцентом Н.В. Губіною і кандидатом медичних наук І.В. Мартинів, де на сучасному рівні представлені етичні й деонтологічні аспекти моральності фармацевтичних працівників, коротко подана інформація про вимоги ВООЗ до сучасних фармацевтів, етичний кодекс фармацевтичних працівників України, принципи GCP та GPP, інформація про корпоративну культуру, права та обов’язки фармацевтичного працівника

{foto=small=image016}

Підручник «Фармакотерапія» (2010,2013р.) для студентів фармацевтичних факультетів витримав кілька видань, написаний колективом авторів у складі: Крайдашенка О.В., Купновицької І.Г., Кліща І.М. та ін., де на сучасному рівні представлені етіологія, патогенез, клінічний перебіг основних нозологічних одиниць, сучасні лікарські засоби для їх лікування.

{foto=small=image017}

«Клінічна фармакологія» (2010р.) є підручником для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації за редакцією проф. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана,  де викладено основи сучасної клінічної фармакології. Це національний підручник, складений фармакологами України, один з розділів якого написаний проф. Іриною Купновицькою. Підручник двічі перевиданий (2008, 2010рр.). 

{foto=small=image018}

Підручник з фармакології для студентів медичних факультетів складений відповідно до навчальної програми з фармакології, де чітко,  раціонально, логічно, послідовно і лаконічно викладено  матеріал з урахуванням сучасних досягнень фармакологічної науки та досвіду викладання предмета студентам. Окремі розділи підручника написані проф. І.Г. Купновицькою. Підручник зазнав 4 видання (2010, 2011, 2016, 2017 роки), 

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрям кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації – клініко-патогенетичні механізми виникнення і прогресування артеріальної гіпертензії, удосконалення діагностичних та лікувальних підходів до неї, профілактика ускладнень артеріальної гіпертензії, особливості її перебігу в поєднанні з супутньою патологією.

  Монографічні видання викладачів кафедри 

"Амбулаторний прийом терапевта"/ Є.М. Нейко, І.Г. Купновицька, В.М. Боцюрко і співав..// К., „Здоров’я”, 1986. – 346 с.

"Рефрактерні тахіаритмії"/В.А. Бобров, І.Г. Купновицька// К.: 3доров’я, 1994 – 200 с.

" Діагностика і лікування невідкладних станів" Н.М.Середюк, І.Г. Купновицька, О.В. Волошинський, І.П.Вакалюк// Івано-Франківськ.- 1997- 147с.

"Діагностика і лікування невідкладних станів і загострень терапевтичних захворювань". Розділ „Захворювання серцево-судинної системи” За ред. Є.М. Нейка / Н.М.Середюк, І.Г. Купновицька, І.П.Вакалюк// Вінниця, Нова книга.- 2003.- 492 с.

"Аритмії серця"/ Є.М. Нейко, , І.Г. Купновицька, І.П.Вакалюк// Ів.-Франківськ: Місто-НВ. – 2004. – 144 с.

"Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога"./ І.Г. Купновицька, Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, М. М. Рожко.// Івано-Франківськ,: Ресурси. – 2005. – 187 с.

"Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога"./ І.Г. Купновицька, Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, М. М. Рожко.// Івано-Франківськ,: Ресурси. - 2006. - 218 с.

"Клінічний довідник лікаря-стоматолога загального профілю"./ Ю.Г.Кононенко, І.Г. Купновицька, М.М.Рожко, Г.В.Кіндрат, О.Ю.Семенюк// Івано-Франківськ - 2010. - 346 с.

"Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога"./ І.Г. Купновицька, Ю.Г.Кононенко, Н.В.Нейко, Н.М.Рожко// Винница.: «Нова книга». - 2010. - 271 с.

"Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога"./ І.Г. Купновицька, Ю.Г.Кононенко, Н.В.Нейко, Н.М.Рожко// Винница.: «Нова книга». - 2012. - 271 с.

"Артеріальна гіпертензія й коморбідні стани" / під ред.. І.Купновицької, Белегай Р.І., Губіна Н.В.// Видавництво ІФНМУ., 2015.- 200с.

"Невідкладні стани на амбулаторному прийомі стоматолога" / І.Г.Купновицька , Ю.Г.Кононенко,  Н.В.Нейко, М.М.Рожко// Вінниця: Нова книга. - 2017. - 287с.

Нагороди та відзнаки в галузі науки

Проф. Купновицька І.Г. 

Значок «Відмінник освіти України» (посвідчення № 29799 від 12.02.1998 р.).

Подяка Міністра охорони здоров'я за вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю (№4 від 12 січня 2009 р.)

Значок Івано-Франківської обласної держадміністрації «Кращий науковець року» від 2010 року

Медаль ім. В. Образцова «За заслуги в охороні здоров'я» Національної Академії Медичних Наук України №345 Наказ 36-к від 15.09. 2013 р.

Значок Івано-Франківської обласної держадміністрації «Відомий науковець року» від 2013 року

Заслужений лікар України – Указ Президента України від 15.06.2017 р. № 162/2017- ПЗ № 014199

Знак «За заслуги» Асоціації кардіологів України – посвідчення №50 від 29.11.2016

Вища категорія з кардіології – від 06.12.2016 № 138-0

Участь у складі вчених рад, редколегій

Викладачі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації ведуть активну наукову і просвітницьку роботу. Ірина Купновицька - член спеціалізованої Вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій із спеціальності кардіологія, входить до складу редколегій журналу «The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Medicine", журналу "Фармакологія та токсикологія НАМН України", журналу "Пульс" товариства імені Т.Шевченка, журналу «Терапевтика» ІФНМУ.

Наукова робота зі студентами

Під керівництвом доцента Віри Клименко на кафедрі багато років працює студентський науковий гурток. Кращі  студенти щорічно систематично беруть участь у щорічних науково-практичних конференціях студентів і молодих учених з міжнародною участю «Інновації в медицині» на базі ІФНМУ та інших навчальних закладів, предметних олімпіадах.

На засіданнях наукового гуртка студенти знайомляться з пацієнтами, у котрих клінічні прояви захворювання можуть бути діагностованими візуально при вході в аптеку, їм можна буде здійснювати  фармацевтичну опіку, виявити загрозливі симптоми, своєчасно направити до лікаря. Студенти переглядають навчальні фільми, інформаційні матеріали у вигляді мультимедійних презентацій, знайомляться  з наочними матеріалами (листки призначення, історії хвороб, дані лабораторного та інструментального методів дослідження) у відділеннях обласного клінічного кардіологічного центру.

 Студенти представляють доповіді згідно тематики засідань наукового гуртка за допомогою мультимедійного технічного засобу. Крім того, студенти мають можливість здійснювати наукову роботу у вигляді дипломних та магістерських робіт, приймати участь в конференціях, олімпіадах, універсіаді при допомозі викладачів кафедри.

Гуртківці проявляють себе дисциплінованими, наполегливими, працьовитими. У студентів, котрі беруть участь у науковому гуртку, посилюється мотивація до вивчення дисциплін, які викладаються на кафедрі, покращується їх успішність.

{foto=big=image019}

Голова журі, завідувач кафедри клінічної фармакології НМУ  імені О. Богомольця М.В. Хайтович вручає дипломи учасникам універсіади з клінічної фармакології

{foto=big=image020}

Доцент Калугіна С.М. як член журі з учасниками Всеукраїнської Універсіади з клінічної фармакології ІФНМУ.

У монографії  «Рефрактерні тахіаритмії» вперше в літературі викладено механізми розвитку рефрактерності до лікування медикаментозними засобами хворих з пароксизмальними аритміями, клінічний перебіг рефрактерних тахіаритмій, їх патогенетичні механізми виникнення, методи діагностики їх рефрактерності і лікування. (1994р.)

{foto=small=image022}

У монографії  «Аритмії серця» викладені сучасні методи діагностики й лікування аритмій серця. Розглянуті питання їх патогенезу і класифікації, подані методи медикаментозної і немедикаментозної терапії, рекомендації оптимального диференційованого використання методів лікування

{foto=small=image023}

У монографії «Артеріальна гіпертензія й коморбідні стани», написаній колективом кафедри, подані загальні уявлення про коморбідні стани та проблеми, пов’язані з їх виникненням, лікуванням і профілактикою побічних реакцій при боротьбі з ними, про перебіг і лікування артеріальної гіпертензії у випадках поєднаної патології з розвитком атеросклерозу й ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності або порушеного обміну речовин чи патології суглобів, особливо у жінок постменопаузального періоду, чи захворювань органів дихання, артеріальної гіпертензії й патології нирок чи захворювань щитоподібної залози.

Лікувальна робота

Працівники кафедри є добре знаними в області і поза її межами кардіологами і терапевтами. В основному лікувально-консультативну роботу вони здійснюють на базі відділення артеріальної гіпертензії КНП «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр» шляхом ведення хворих у стаціонарі, обходів та оглядів хворих у відділенні, консиліумів, амбулаторного прийому, консультативних виїздів у ЦРЛ області. Крім того, працівники кафедри консультують хворих хірургічного відділення ЦМКЛ міста Івано-Франівськ, поліклінічне відділення військової частини 1121. 

{foto=gallery=klin}

Ректор проф. Рожко М.М. і проф. Купновицька І.Г. серед нагороджених орденами і відзнаками президента в обл. адміністрації (6.07.2017р.)

Співробітники

Купновицька Ірина Григорівна

завідувачка кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

доктор медичних наук

тел.: +380672810981

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Калугіна Світлана Михайлівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380678574102

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Краснопольський Сергій Захарович

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380506776117

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Фітковська Ірина Петрівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380977805478

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Губіна Наталія Василівн

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380509705595

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Микула Юлія Ігорівна

асистент кафедри

тел.: +380976680635

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Клименко Віра Іванівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380660525125

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Романишин Неля Миколаївна

асистент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380688355629

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Петруняк Софія Олексіївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Дронь Любов Анатоліївна

асистент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: +380971844184

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Вівчаренко Марія Павлівна

асистент кафедри

тел.: +380508201812

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Осташ Діана Олександрівна

Старший лаборант кафедри

тел.: +380953001309

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Німчук Анна Володимирівна

прибиральниця кафедри

тел.: +380951548655

Діяльність