Кафедра медичної біології і медичної генетики

Про кафедру

Кафедра медичної біології і медичної генетики

         Кафедра біології розпочала свою діяльність з моменту відкриття Станіславського медичного інституту у 1945 році. Над її створенням та організацією навчальних матеріалів працювали на той час весь науково-педагогічний колектив під керівництвом завідувача кафедри П. І. Ростінського, який був її очільником до 1949.  Наступними завідувачами були Ф. С. Леоненко (1949-1951), згодом Г. П. Гаєнко (1951-1954), професор В. Н. Гамбурцев (1954-1956), професор Ф. Н. Бассін (1956-1965), професор Г. А. Машталер (1965-1972), В. С. Гітіліс (1972-1980), професор В. П. Стефурак (1980-1993). З 1993 року завідувачем кафедри медичної біології і медичної генетики є професорка Л. Є. Ковальчук.

{foto=big=zaviduvachi_kafedru}

 

         Свого часу науково-педагогічний колектив кафедри біології був представлений асистентами та доцентами, а саме: І. І. Яременко (1945-1951),        Ф. С. Леоненко (1947-1949), В. В. Стовбун (1955-1959), Л. І. Лупачова (1954-1959), Р. П. Коцкович (1957-1972), Л. І. Антків (1959-1967), Г. В. Гавриленко (1968-1989). Л. Г. Савицька (1970-1980), А. С. Новоземцева (1973-1979), Ф. С. Башинський (1972-1978), І. В. Мислюк (1973-1976), Р. А. Адаменко (1978-1980), Н. В. Потоцька (1981-1982), Н. В. Бондарь (1981-1984), Т. М. Бережницька (1983-1985), М. Є. Чучук (1990-1991), Н. М. Толоконнікова (1990-1991), Н. І. Синіцина 91985-1996) та інші.

{foto=big=kolectyv_kafedru1977}

Колектив кафедри біології, 1977 р.

{foto=big=kolectyv_kafedru1985}

Колектив кафедри біології, 1985 р.

{foto=big= kolectyv_kafedru1995}

Колектив кафедри біології, 1995 р.

{foto=big=kolectyv_kafedru2000}

Колектив кафедри біології з курсом медичної генетики, 2000 р.

{foto=big=kolectyv_kafedru2005}

Колектив кафедри медичної біології з курсом медичної генетики біології, 2005 р.

{foto=big=kolectyv_kafedru2015}

Колектив кафедри медичної біології і медичної генетики 2015 р.

{foto=big=kolectyv_kafedrudrugephoto2015}

Колектив кафедри медичної біології і медичної генетики 2015 р.

{foto=big=kolectyv_kafedru2019}

Колектив кафедри медичної біології і медичної генетики біології 2019 р.

        

Сьогодні кадровий потенціал кафедри медичної біології і медичної генетики представлений:

4 професорами: завідувачка професор Л.Є. Ковальчук, професор В. П. Стефурак, професор Р. В. Козовий, професор Н. І. Кіцера;

6 доцентами: П. М. Телюк, Л. С. Швець, Н. В. Довганич, Н. І. Фрич, М. В. Бондаренко, Л. П. Передерко;

4 асистентами: О. С. Ястребова, З. І. Дрогомирецька, Р. І. Багриновський, Н. В. Федорищак.

Викладачами фахового медичного коледжу, викладачами підготовчого відділення: Л. П. Бойко, Г. М. Кузь, Л. Д. Павлюк;

Лаборантами: І. Б. Ганяк, Ю. Я. Шуляр, Р. Я. Гоцуляк

Допоміжними робітниками: М. Д. Бажан та Г. М. Пастернак.

            Викладачі кафедри постійно удосконалюють науково-педагогічну,  фахову майстерність та є постійними активними учасниками професійних стажувань, наукових семінарів, вебінарів, форумів, телемостів, конференцій за відповідними програмами в Україні та за її межами. Працівники кафедри є членами Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова» Також професорка Л. Є. Ковальчук – член  European Cytogeneticists Assotiation; Професорка Л. Є. Ковальчук, професор Р. В. Козовий та доцент М. В. Бондаренко – члени американсько-українського альянсу з профілактики вроджених вад розвитку. Професорка Н. І. Кіцера – член European Society for Medical Oncology з 2006, International Genetic Epidemiology Society з 2019, рецензент міжнародних статей. Окремі науково-педагогічні співробітники мають міжнародні сертифікати володіння англійською мовою, є авторами публікацій у фахових виданнях України, Web of Science та Scopus.

Матеріально-технічна та інформаційна бази кафедри є основою для забезпечення фундаментальних медичних знань та для удосконалення навчально-практичної діяльності студентів. Викладання навчальних дисциплін здійснюється у Морфологічному корпусі ІФНМУ та клінічною базою є комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківський обласний перинатальний центр». Відповідне забезпечення представлене навчальними кімнатами, цитогенетичною лабораторією, телемоніторами, планшетами, ноутбуками, навчальними стендами, таблицями, мікропрепаратами, науковими фото-та відео фрагментами. 

{foto=big=professorKovalchukrasomsdocentom­­}

Професор Ковальчук Л. Є. разом з доцентом Козовим Р. В.

в цитогенетичній лабораторії

{foto=big=osvitnyseredovysheyMorfocorp}

Освітнє середовище кафедри у Морфологічному корпусі}

{foto=big=osvitnyseredovysheKlinichnoibasu}

Освітнє середовище клінічної бази «Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківський обласний перинатальний центр».

{foto=big=docentTeliuksstudentamu}

доцент П. М. Телюк з студентами

{foto=big=docentPerederkostudentamy}

доцент Л. П. Передерко з студентами

Кафедра медичної біології і медичної генетики забезпечує навчальну діяльність нормативних та вибіркових дисциплін на медичному, стоматологічному, фармацевтичному факультетах українською, англійською та російською мовами. Зокрема розроблені навчальні програми, робочі програми та силабуси з наступних дисциплін: медична біологія, сучасні проблеми молекулярної біології, сучасні клітинні та генні технології у медицині, прикладні аспекти сучасної паразитології, біологія з основами генетики, прикладна генетика, біологічні основи спадкових захворювань, основи генетичного здоров’я, сучасні методи генетичної діагностики та спільно з кафедрою клінічної фармакології та клінічної фармакотерапії – дисципліна клінічна  фармакологія та медична генетика. 

Відповідно до вимог часу заняття зі студентами науково-педагогічні працівники проводять у двох форматах онлайн та офлайн. Для забезпечення функціонування навчальної діяльності в онлайн просторі розроблені відповідні алгоритми дій викладачів і студентів, створені бази поточного тестування, ситуаційних завдань, фото-та відео фрагментів, презентацій лекцій та практичних занять.

{foto=big=vukladachipraciutstudentam}

Викладачі кафедри працюють зі студентами

{foto=big=studentufacultrtypidgovku}

Студенти факультету підготовки іноземних громадян

На кафедрі функціонує науковий гурток, де щомісяця студенти мають можливість висвітлити підготовлену доповідь наукового характеру. А щороку студенти під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри беруть участь у студентських конференціях з міжнародною участю.

{foto=big=sertuficatustydentiv}

Сертифікати студентів

{foto=big=studentusasystentamuSoloviy}

Студенти з асистентами кафедри Р. Д. Соловій та В. П. Веляник на конференції

Всі відомості про участь студентів у науковому гуртку кафедри можна переглянути на порталі SharePoint у розділі документів кафедри медичної біології і медичної генетики.

{foto=big=studentusVelianyk}

Студенти з В. П. Веляник та Л. П. Передерко виконують експериментальне дослідження

Викладачі кафедри є кураторами академічних груп та здійснюють свою діяльність відповідно до принципів виховання, визначених у Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепції громадянського виховання, а саме: гуманізації, демократизації, диференціації та індивідуалізації виховного процесу, створення умов для розвитку активності, самодіяльності та творчої ініціативи студентської молоді. Аналітична функція передбачає планування та організацію виховної роботи із іноземними групами на основі вивчення та врахування міжособистісних стосунків у колективі, мотивації навчальної діяльності, індивідуальних особливостей студентів, соціально - побутових умов життя, стану здоров'я та інших чинників.

{foto=big=exyrsiamistom}

Екскурсія містом Івано-Франківськ

зі студентами підготовки іноземних громадян

Лікувальна робота

Лікувально-консультативну роботу кафедри ведуть викладачі в обʼємі передбаченому положенням про клінічні установи. Лікувальними базами є обласний перинатальний центр,  міський перинатальний центр, ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України.

Основні напрямки лікувальної роботи:

  • медико-генетичне консультування
  • пренатальна та постнатальна діагностика спадкової патології,
  • профілактика природженої та спадкової патології.

Майбутні спеціалісти мають можливість брати участь у лікувально-консультативній роботі працівників кафедри, консилярних оглядах, презентувати цікаві клінічні випадки, висвітлювати свої дослідження на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

{foto=big=studentuBondarenko}

{foto=big=studentuBondarenko1}

Студенти разом з доц. Бондаренко М.В. проводять огляд новонароджених дітей з генетичною патологією, вивчають методи пренатальної діагностики

{foto=big=studentusmetodu}

Студенти знайомляться з новітніми методами репродуктивної медицини та можливостями діагностики спадкової патології в ембріонів методом PGD

 

{foto=big=studentusKosovuy}

Проф. Козовий Р.В проводить практичне заняття із медичної генетики на базі ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України.

 

Наукова робота кафедри

 

Перші напрямки наукових досліджень були присвячені реалізації еко-генеичної програми, що включали розробку і впровадження комплексних тест-систем, які об’єктивно відображають інтенсивність мутагенного забруднення довкілля і прогнозування генетичної небезпеки для населення з наступною організацією про­фі­лактичних заходів негатив­них генетичних наслідків.  За цим напрямом виконано п’ять НДР, що виграли конкурс МОЗ України на цільове фінансування. Чотири наукові проекти отримали гранти Швейцарського наукового товариства, Міжна­род­ної на­у­ково-освітньої програми (ІSSEP), Європейської молекулярно-біологічної асоціації та багатоцентрового дослідження INTAS (1999-2001).

  Спільно з науковцями інституту Ф. Мішера (Базель, Швейцарія) Ольга Ковальчук та Ігор Ковальчук вперше розробили технологію  використання трансгенних ліній рослин Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabacum для діагностики забруднення дов­кілля радіонуклідами. Дана розробка  підтверджена Європатенто. Спільно з науковцями Інституту генетики рослин (м. Гетер­с­лебен, ФРН) аспіранткою Орел Надією отримано 14 трансгенних ліній рослин Arabidopsis thaliana, що можуть тестувати хімічні мутагени.

Другий науковий напрям – генетика мультифакторних хвороб. У генетичній лабораторії про­водиться медико-генетичне консультування сімей з обтяженою спадковістю; вста­нов­люються генетичні маркери спадкової схиль­ності до мультифакторних полігенних хвороб та  ефективність їхнього лікування препаратами віт­чиз­няного виробництва. Разом із вченими-генетиками університету м. Фрайбурга (ФРН) визначено генетичні маркери порушення фертильності чоловіків. За даним проектом працювала студенти Каммерер Зоряна, Масюрняк Оксана. В рамках українсько-американсь­кої програми “Запобігання врод­женим вадам розвитку” проводиться моні­торинг, дослідження та попередження цієї патології.

    У 2021 р продовжується співпраця з “ДУ Інститут спадкової патології НАМН України” (відповідно до угоди, підписаної в грудні 2018 р. щодо виконання НДР, № держреєстрації 0119U003647. Фрагмент роботи «Спектр природжених вад розвитку у нащадків довгожителів Івано-Франківської області». виконувався спільно з працівниками кафедри медичної біології і медичної генетики Івано-Франківського національного медичного університету. У виконанні беруть участь д.м.н. проф. Кіцера Н. І., д. м. н., проф. Козовий Р.В., д. м. н., проф. Ковальчук Л.Є. Суть науково-дослідної роботи полягає в аналізі факторів виникнення природжених вад розвитку та їх вплив на супутню патологію, пошук клінічних та біохімічних маркерів схильності до ПВР. Метою дослідження є оцінка природжених вад розвитку у нащадків довгожителів з Івано-Франківської області (Україна). Відповідно до мети роботи поставлено наступні завдання: сформувати вибірку довгожителів віком понад 90 років і більше, що проживають в Івано-Франківській області й мають дітей та встановити частоту і спектр ПВР серед нащадків довгожителів Івано-Франківської області.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у визначенні внеску генетичного чинника у виникненні природжених вад розвитку в кожного пацієнта із врахуванням генеалогічного анамнезу відповідних родин.

{foto=small=Kovalchuk}

КОВАЛЬЧУК ЛАРИСА ЄВГЕНІВНА

Доктор медичних наук, професор,

Завідувач кафедри медичної біології і медичної генетики

Ковальчук Л.Є. з відзнакою закінчила Івано-Франківський державний медичний інсти­ту­т у 1972 році. За відмінне навчання як лауреат всесоюзного конкурсу АМН за кращу наукову роботу була рекомендована Вченою Радою в аспірантуру при кафедрі анатомії людини. В 1975 році дост­роково захистила кандидатську, а в 1989 році - докторську дисертацію на тему “Морфологія і становлення юкстагломерулярного комплексу нирки хребетних” і була переведена на посаду професора кафедри медичної біології, яку очолила в 1993 році.

Ковальчук Л.Є. створила наукову школу генетиків Прикарпаття, започаткувала новий науковий напрямок з екологічної генетики, організувала гене­тичну лабораторію, а в 1999 р. – науковий центр медичної генетики, де проводиться медико-генетичне консультування сімей з обтяженою спадковістю; вста­нов­люються генетичні маркери спадкової схиль­ності до мультифакторних хвороб; прогнозуються негативні генетичні наслідки забруднення довкілля та розробляються профілактичні заходи. 

            Ковальчук Л.Є. багато зусиль приділяє пошуку та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток науки в університеті. Професорка була керівником чотирьох науково-дослідних робіт, які виграли конкурси МОЗ України на цільове фінан­сування і п’яти наукових проектів, які отримали гранти Швейцарського (SNSF 1996-98 і 2000-2003) і Європейського (EST 1998-1999) наукових товариств, Європейської молекулярно-біологічної асоціації, багатоцентрового дослід­ження INTAS (1999-2001). Учні Ковальчук Л. Є. отримали 7 персо­наль­них грантів на робочі місця в провідних генетичних лабораторіях Європи: Інститут Ф. Мішера (FMI, Базель), Інститут генетики людини (Гьотінген), Інститут генетики рослин (Гатерслебен).

Вперше в світовій науці спільно з науковцями інституту Ф. Мішера (Базель, Швейцарія) розроблена технологія вери­фікації впливу на живі організми іонізуючої радіації з використанням трансгенних рослин. Отримані результати мають пріоритетне для України значення, оскільки трансгенні рослини успішно апробовані в Чорно­бильській зоні і на території Прикарпаття та зареєстровані як маркери діагностики забруднення дов­кілля радіонуклідами. Дана розробка підтверджена Європатентом.

З 2009 року вперше з ученими університету м. Летбрідж (Канада) розпочато тестування мутагенів довкілля в різних районах області за допомогою гетерозиготних за геном Sulfur (Su) рослин Nicotiana tabacum. Це створило базу для кар­тування територій за інтенсивністю мутагенного фо­­ну, а також для про­гнозування стану генофонду населення Прикарпаття.

Під керівництвом Ковальчук Л.Є. виконані кандидатські дисертації з генетики, генетичні фрагменти до­к­тор­ських і кандидатських дисертацій з різних галузей медицини. Серії наукових робіт, виконаних в генетичній лабора­торії, отри­ма­ли 4 премії АМН Ук­раїни для молодих науковців і студентів (1999, 2007, 2009), дру­гу Шевченківську премію на Все­українській науковій студентській конфе­ренції та індивідуальний грант Міжна­род­ної на­у­ково-освіт­­ньої про­грами ІSSEP, дип­ломи та інші відзнаки на міжнародних конференціях.

            Творчий доробок Ковальчук Л.Є. налічує по­над 400 нау­ко­вих праць, в тому числі підручники, навчальні посібники, монографії, український медико-медико-генетичний тлумачний словник, патенти, раціоналізатор­ські пропозиції. За значний особистий внесок у розвиток науки та освіти, професорка має Подяку Президента України (2004). Американським біографічним товариством відзначена медаллю «Жінка року» (2005). Нагороджена ювілейною медаллю до 20-річчя України (2011), почесним дипломом Міністерства освіти і науки України (2009), грамотою МОЗ України (2009), дипломами ОДА «Кращий науковець року» у 2004, 2007 роках, лауреат обласної премії імені Мирослава Стельмаховича (2007), переможець обласного рейтингового огляду «Техтворчість Прикарпаття – 2009»” в номінації «Кращий винахідник серед жінок» (2010). 

 

 

 

 

Співробітники

Ковальчук Лариса Євгенівна

завідувачка кафедри медичної біології і медичної генетики

доктор медичних наук, професор

тел.: 0506711323

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Стефурак Василь Петрович

професор кафедри медичної біології і медичної генетики

доктор біологічних наук

тел.: 0674186105

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Кіцера Наталія Іванівна

професор кафедри медичної біології та медичної генетики

доктор медичних наук

тел.: 097 334 26 09

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 2020-2021 рр. отримала 7 сертифікатів як рецензент закордонних статей

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Козовий Руслан Васильович

професор кафедри медичної біології та медичної генетики

доктор медичних наук

тел.: 0504338338

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

керівник генетичної лабораторії

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Бондаренко Майя Вікторівна

Доцент кафедри медичної біології і медичної генетики

Кандидат медичних наук

тел.: 0671249531

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за викладання курсу медичної генетики

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Телюк Поліна Михайлівна

доцент кафедри медичної біології і медичної генетики

кандидат біологічних наук

тел.: 0955573794

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

секретар кафедри

Детальна інформація (pdf)

Фрич Наталія Ігорівна

доцент кафедри медичної біології і медичної генетики

кандидат медичних наук

тел.: 0991635806

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відрповідальна за навчально-методичну роботу з іноземними студентами

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Швець Любов Степанівна

доцент кафедри медичної біології і медичної генетики

кандидат біологічних наук

тел.: 0502353365

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за навчально-методичну роботу на фармацевтичному факультеті

ORCID

Передерко Леся Петрівна

доцент кафедри медичної біології і медичної генетики

кандидат біологічних наук

тел.: 0965800127

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за навчально-методичну роботу зі спеціальності Фізична терапія, ерготерапія

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus

Довганич Наталія Василівна

доцент кафедри медичної біології і медичної генетики

кандидат біологічних наук

тел.: 0956781551

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за навчально-методичну роботу на медичному факультеті

Детальна інформація (pdf) ORCID

Ястребова Ольга Станіславівна

асистент кафедри медичної біології і медичної генетики та викладач фахового медичного коледжу

тел.: 0502206019

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

керівник студентського наукового гуртка кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Web of Science

Дрогомирецька Зоряна Іванівна

асистент кафедри медичної біології і медичної генетики

тел.: 0958236716

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за документацією кафедри

ORCID

Багриновський Роман Іванович

асистент кафедри медичної біології і медичної генетики

тел.: 097 64 34 954

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Федорищак Наталія Василівна

асистент кафедри медичної біології і медичної генетики

тел.: 0992469441

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Кузь Галина Михайлівна

викладач фахового медичного коледжу

тел.: 0966059200

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за навчально-методичну роботу у фаховому медичному коледжі з медичної біології

ORCID

Бойко Леся Петрівна

викладач фахового медичного коледжу

 

тел.: 0994470022

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за навчально-методичну роботу у фаховому медичному коледжі з біології

ORCID

Павлюк Олександра Дмитрівна

викладач фахового медичного коледжу

 

тел.: 0958300787

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

цитогенетик в генетичній лабораторії

ORCID

Шуляр Юлія Ярославівна

старший лаборант кафедри медичної біології і медичної генетики

тел.: 0665110482

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за навчально-технічне забезпечення кафедри

Діденко Іванна Богданівна

лаборант кафедри медичної біології і медичної генетики

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гоцуляк Ростисав Ярославович

лаборант кафедри медичної біології і медичної генетики

тел.: 0993144989

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність