Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

Про кафедру

Геолокація кафедри

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики

Минуле

Історія кафедри крокує в ногу з історією університету і почалась у далекому 1945 році.

Першим  завідувачем кафедри фізики (на сьогодні кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики) в 1946-1949 роках був кандидат фізико-математичних наук, доцент Кузьма Свириденков, який в 1936 році закінчив Смоленський педагогічний інститут. До 1938 р. працював в Усурійській області директором Гроденківської СШ № 1. В 1938 р. працював директором Боровської СШ Смоленської області. В 1941-1944 рр активний учасник Великої Вітчизняної війни. З 1944 р. працював доцентом Смоленського педагогічного інституту.  В 1946 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Про еліптичні інтеграли”. Вчене звання доцента присвоєне в 1946 році.

З 1950 по 1954 рік кафедру очолював інженер Владислав Городиський, який закінчив Львівський політехнічний інститут в 1931 році. До 1933 р. працював вчителем фізики середньої школи м. Станіслава. З 1933 р. працював інженером Станіславської електростанції. З 1945 р. асистент, а з 1950 р. зав. кафедрою фізики Станіславського медінституту. В 1954-1955 працював асистентом кафедри фізики Станіславського медінституту. Постійно займався виготовленням і ремонтом фізичних приладів і апаратів. Основний напрямок наукової роботи: “Дослідження радіоактивності вод Станіславської області”.

З 1954 по 1962 рік кафедру очолював професор Юхим Скублевський, який закінчив Харківський університет в 1917 році. До 1918 року працював асистентом кафедри фізики Вищих педагогічних курсів в м. Харкові. В 1918-1919 рр. працював викладачем фізики в ІІ чоловічій гімназії м. Єкатеринославля. В 1919-1921 рр. очолював професійну освіту Дніпропетровського губернського відділу народної освіти. В 1921 р. завідував кафедрою фізики і був деканом фізико-математичного факультету Дніпропетровського інституту народної освіти. З 1930 р. завідував кафедрою фізики Дніпропетровського медичного інституту. В 1937 році присвоєне вчене звання професора по кафедрі фізики. В 1943 р. завідував кафедрою фізики інституту кольорових металів в м. Орджонікідзе. З 1950 р. завідував кафедрою фізики Донецького індустріального інституту. Автор 67 наукових і науково-популярних робіт, в т.ч. 5 науково-педагогічних робіт, 5 підручників, 6 монографій, 4 винаходи, дев’ять робіт в рукописі, присвячених питанню: ”Визначення поверхневої енергії твердих тіл металів”. Одним із основних досліджень є робота: “До питання про вплив пластичних деформацій на теплоємність і електропровідність вуглецевих сталей У-2, У-10”.

З 1962 по 1980 рік кафедру очолював доцент Юхим Падалка. Його основні наукові інтереси були повязані з вивченням впливу ультразвуку на тканини живих організмів. Доцент Богдан Яворський згадує: «Юхим Падалка народився в 1922 році і під час другої світової війни був військовим розвідником. По життю – виважений, комунікабельний, доступний для спілкування чоловік, котрий водночас виявляв власну дисциплінованість, а також вимогливість до підлеглих».

У цей період викладачами кафедри працювали Орест Цок, Христина Саєвич, Василь Лазарович, Богдан Самелюк, Казимир Річка, Дмитро Борадайкевич., Богдан Яворський. Основним напрямком наукових досліджень кафедри було вивчення дії фізичних факторів на біофізичні і біохімічні показники живих об’єктів. Вивчення дії ультразвуку й електромагнітних полів на біологічні об’єкти завершилось захистом п’яти кандидатських дисертацій  (Орест Цок, Христина Саєвич, Василь Лазаревич, Дмитро Борадайкевич, Богдан Самелюк).

image001

Доцент Христина Саєвич

image003

Доцент Василь Лазарович

image005

Доцент Богдан Самелюк

image007

Асистент Каземир Річка

Христина Саєвич – єдина жінка на кафедрі в той час, котра вчила і виховувала, як академічний наставник, не одне покоління майбутніх лікарів, є непересічною особистістю, бо, народжена в родині Миколи Саєвича – вояка Легіону УСС (ранґ поручник), а також Української Галицької Армії (сотник), видатного лісівника-практика, зокрема в галузі лісоохорони, через усе життя несе любов до своєї родини, примноживши її в дітях і онуках, а також з трепетом у душі оберігає цінності родини на сьогодні.

Професійна діяльність Христини Саєвич склалась так, що в одній з груп, якою вона опікувалась як академічний наставник, вчився майбутній ректор нашого університету професор Микола Рожко, котрий і на сьогодні має добрі відносини зі своїм наставником, ставши в певному сенсі для неї життєвим оберегом завдяки щирим намірам і вчинкам.

image009

Жанна Панкратова

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувала кафедрою з 1981 до 1991 років

З 1981 по 1991 рік кафедру очолювала кандидат фізико-математичних наук, доцент Жанна Панкратова, яка закінчила Чернівецький державний університет в 1957 році. З 1958 р. працювала в Чернівецькому державному університеті старшим лаборантом кафедри напівпровідників, потім молодшим науковим співробітником кафедри експериментальної фізики (1962), старшим інженером науково-дослідницької групи фізики анізотропних напівпровідників (1965), старшим інженером лабораторії анізотропних напівпровідників (1967), аспірантом кафедри анізотропних напівпровідників (1969), старшим інженером проблемної науково-дослідницької лабораторії анізотропних напівпровідників (1972). З 1977 р. працювала асистентом кафедри фізики Чернівецького державного медичного інституту.         В 1976 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему: ”Термоелектричні властивості одновісного деформованого n-Ge в області змішаної провідності”. Автор декількох десятків наукових публікацій в тому числі одного винаходу

image010

Викладацький склад кафедри 1985 року

Зліва на право, перший ряд: доцент Христина Саєвич, доцент Жана Панкратова, доцент Олександр Гамарник; другий ряд: професор Микола Мойсеєнко, доцент Ігор Карельських, доцент Богдан Яворський

image012

Викладацький склад кафедри 1995 року

Зліва на право, перший ряд: к.б.н. Іван Мащакевич, професор Микола Мойсеєнко, доцент Олександр Гамарник; другий ряд: доцент Ігор Карельських, професор Любомира Петрина, доцент Анна Добровольська, доцент Богдан Яворський

У 1981 році викладацький склад кафедри суттєво оновився. На кафедрі розпочали працювати доценти Микола Мойсеєнко, Олександр Гамарник, Ігор Карельських, з 1991 року – кандидат біологічних наук Любомира Петрина, а з 1994 року – кандидат біологічних наук Іван Мащакевич і кандидат фізико-математичних наук Анна Добровольська.

image014

Колектив кафедри 2003 року

Зліва на право, перший ряд: доцент Анна Добровольська, ст. лаборант Валентина Олійник, професор Микола Мойсеєнко, професор Любомира Петрина, доцент Анна Гамарник; другий ряд: лаборант Валентина Божкова, асистент Світлана Клюка, к.б.н. Іван Мащакевич, к.ф.-м.н. Ірина Іванишин, доцент Богдан Яворський, доцент Олена Мойсеєнко, доцент Олександр Гамарник, технік Світлана Гапоненко, лаборант Лідія Качан

image016

Колектив кафедри 2005 року

Зліва на право, перший ряд: доцент Олена Мойсеєнко,   к.б.н. Іван Мащакевич, к.ф.-м.н. Ірина Іванишин, професор Микола Мойсеєнко, професор Любомира Петрина, доцент Уляна Писклинець, лаборант Лідія Качан; другий ряд: асистент Ігор Павлюк, асистент Тетяна Потапенко, асистент Світлана Клюка, доцент Олександр Гамарник, доцент Анна Гамарник, доцент Анна Добровольська, технік Світлана Гапоненко, лаборант Валентина Божкова, доцент Богдан Яворський

Втрачене

Втрачати завжди болісно … Особливо, коли втрачаєш тих, кого знав довго і добре … Особливо, коли втрачаєш розумних, порядних і щирих … Особливо, коли втрачаєш передчасно …

Втрати, які розчинились у вирі минулих десятиліть, спричиняють невиразний біль …

Втрати, що зухвало забрали можливість радіти за життєві гаразди однодумців, котрі ще вчора вітались з тобою, є причиною тривалого болю …

image018

Доцент Олександр Гамарник (1953-2016 рр.)

12 жовтня 2016 року в одну мить пішов з життя доцент Олександр Гамарник – професійно грамотний і принциповий у житті чоловік.

Він знайшов сили жити далі, коли втратив наймолодшого сина, випускника фармацевтичного факультету, переклавши всю свою батьківську любов на онука, щодо котрого мав велику кількість планів і в цьому сенсі був непересічною особистістю.

Цим планам не судилось бути втіленими в життя. Доля вирішила вчинити не так, як думав і мріяв Олександр Гамарник. На жаль …

Ми пам’ятаємо про Вас, колего … Вічна пам’ять …

Теперішнє

Колектив і керівник … Їх успішна співпраця має ґрунтуватись виключно на взаємоповазі і взаєморозумінні. За таких умов неможливо недооцінювати доступність керівника для підлеглих під час вирішення професійно спрямованих завдань і спілкування, котрий має бути авторитетною особистістю для колег.

 image020

Мойсеєнко  Микола  Іванович

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри з 1991 року

З 1991 року кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Микола Мойсеєнко, який закінчив Чернівецький державний університет в 1978 році. З 1978 р. навчався в аспірантурі кафедри теоретичної фізики Чернівецького державного університету. Достроково закінчивши аспірантуру, з 1981 р. працював асистентом, а з 1982 р. старшим викладачем кафедри медичної та біологічної фізики Івано-Франківського медичного інституту. В 1988-1991 - доцент кафедри. В період з 1987 по 1992 рр. очолював підготовче відділення Івано-Франківського медичного інституту. В 1981 році захистив дисертацію “Вплив зарядового впорядкування на фізичні характеристики кристалів” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. В 1997 році захистив дисертацію “Дозові навантаження від інкорпорованих радіонуклідів та порушення процесів перекисного окислення ліпідів у тварин” на здобуття наукового ступеня доктор біологічних наук за спеціальністю “радіобіологія”. В 1998 році присвоєно вчене звання професор кафедри біологічної фізики, інформатики і медичної апаратури. Опублікував більше 120 наукових праць, співавтор ряду патентів на корисну модель та рацпропозицій. Здійснював наукове керівництво комплексною науково-дослідною роботою “Дослідження кінетики нестабільних елементів в органах і тканинах у тварин, що постійно знаходяться в 30-км зоні Чорнобильської АЕС”, яка є фрагментом Державної програми ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

З 2005 по 2018 рр. працював на посаді декана фармацевтичного факультету.

Професор Микола Мойсеєнко – керівник, для котрого добре продумане і виважене розв’язання будь-яких проблем завжди нероздільне з виявом людяності і чуйності. Здатність слухати і чути, аналізувати і виокремлювати головне, приймаючи рішення і поважаючи себе, а також опонентів, робить його непересічною особистістю в історії кафедри. Доля щедро дарувала Миколі Мойсеєнку можливість бути особливим чоловіком і люблячим батьком для чотирьох доньок.

image022

Колектив кафедри 2012 року

Зліва на право, перший ряд: техпрацівник Ольга Цюпира, ст.викладач Наталія Остапович, викладач Світлана Шулепа, ,   к.б.н. Іван Мащакевич, професор Микола Мойсеєнко, доцент Уляна Писклинець, доцент Анна Гамарник, професор Любомира Петрина, доцент Лілія Туровська; другий ряд: асистент Павло Буяк, лаборант Валентина Божкова, асистент Ігор Цюцьмаць, доцент Любов Побережна,  доцент Олександр Гамарник, лаборант Лідія Качан, ст. лаборант Ольга Федорович,  викладач Тетяна Потапенко, доцент Богдан Яворський,  доцент Анна Добровольська, доцент Сергій Войтович, асистент Оксана Кисляк; третій ряд: асистент Андрій Копчук-Кашецький, асистент Петро Сулима, асистент Ірина Дорошенко, доцент Роман Лісовський, доцент Павло Колковський, доцент Мар’яна Шуфнарович, асистент Ігор Павлюк, асистент Ірина Рачкевич, доцент Роман Мерена, асистент Ігор Юрчишин, доцент Тарас Паращук

Провідними викладачами кафедри у двохтисячних роках є професор Любомира Петрина, завуч кафедри доцент Уляна Писклинець, доцент Анна Добровольська, доцент Богдан Яворський.

image024

Професор Любомира Петрина

image026

Доцент Уляна Писклинець

image028Доцент Анна Добровольська  

image030

Доцент Богдан Яворський

Доцент Богдан Яворський – ветеран  кафедри, працює понад п’ятдесят років, у віці 70+, долає з великим оптимізмом випробування долі, є прадідусем, має активну життєву позицію – пише вірші, співає в хоровій капелі «Сурма» імені Богдана Волосянка, ходить на танці, грає в студентських виставах, бере участь у флешмобах, тобто є прикладом для колег, бо залишається молодим і духом, і тілом.

 

Майбутнє

Альберт Ейнштейн сказав: “Я ніколи не думаю про майбутнє. Воно приходить само досить скоро.”

Майбутнє кафедри безперечно пов'язане з колективом (спільнота особистостей) і нероздільне з життям університету, бо динамічно змінний, достатньо молодий за віком колектив, склад якого на сьогодні налічує 29 осіб (2 професори, 10 доцентів, 1 старший викладач, 13 асистентів, 1 старший лаборант, 2 оператора ЕОМ, серед котрих 2 доктори біологічних наук (Микола Мойсеєнко, Любомира Петрина), 17 кандидатів наук (Уляна Писклинець, Анна Добровольська, Богдан Яворський, Анна Гамарник, Роман Мерена, Роман Лісовський, Сергій Войтович, Мар’яна Шуфнарович, Лілія Туровська, Уляна Томин, Назар Сташко, Мирослав Кузишин, Софія Яремій, Любов Побережна, Наталія Остапович, Оксана Костюк, Юлія Мазуренко), 7 викладачів (Ірина Рачкевич, Ігор Павлюк, Світлана Клюка, Володимир Маковишин, Світлана Шулепа, Христина Бандура, Світлана Лісовська), а також навчально-допоміжний персонал – Ольга Федорович, Світлана Жгір, Лідія Качан) тримає руку на його пульсі, виконуючи завдання, визначені в стратегії розвитку університету, і забезпечуючи реалізацію освітнього процесу в межах виконання Закону України «Про вищу освіту».

Освітній процес на кафедрі здійснюється за спеціальностями «Фармація, промислова фармація», «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фізична терапія та ерготерапія», «Медсестринство». На кафедрі викладаються такі дисципліни як «Медична і біологічна фізика», «Біологічна фізика з фізичними методами аналізу», «Вища математика і статистика», «Медична інформатика», «Основи медичної інформатики», «Інформаційні технології в фармації», «Комп’ютерне моделювання в фармації», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності», «Основи системного аналізу», «Основи хімічної метрології», «Інформатика», «Фізика», «Математика», «Астрономія».

На підготовчому відділенні кафедра здійснюють підготовку іноземних студентів з дисциплін «Фізика», «Математика», «Інформатика», «Креслення».

Колектив кафедри постійно удосконалює навчально-методичну роботу і бере активну участь у наукових дослідженнях за такими напрямками:

 • вивчення впливу фізичних факторів на біофізичні і біохімічні показники тканин організму;
 • вивчення оптичних властивостей напівпровідників;
 • вивчення фізичних характеристик тонких плівок;
 • математичне моделювання в фізіології і медицині;
 • розробка нових технологій комп’ютерної обробки даних медико-біологічних досліджень.

До основних наукових здобутків співробітників кафедри можна віднести:

 • вивчення дозових навантажень на тканини й органи тварин від інкорпорованих радіонуклідів 137Cs і 90Sr та порушення процесів пероксидного окиснення ліпідів;
 • вивчення динаміки та дозових залежностей змін нуклеїнових кислот і пероксидного окиснення ліпідів у кровотворних органах і крові за різних режимів опромінення тварин;
 • вивчення процесів пероксидного окиснення ліпідів сурфактонтної системи легень при різних ступенях гіпоксичної гіпоксії;
 • розроблення методів швидкої тривимірної реконструкції зображення внутрішньої структури об'єктів;
 • вивчення електронної і магнітної структури монокристалічних ферит-гранатових плівок з порушеним шаром;
 • розроблення моделей квазіхімічних реакцій утворення точкових дефектів;
 • дослідження дефектної підсистеми і процесів дефектоутворення в монотелуриді олова;
 • дослідження властивостей тонких плівок і кристалів PbSе, легованих вісмутом і талієм.

Представники кафедри були виконавцями фундаментальної науково-дослідної держбюджетної теми «Дослідження фізико-хімічних властивостей електродних наноматеріалів на основі оксидів Ti, Si, Mg, Zn і вуглецю, легованих полівалентними елементами (V, Cr, Mn, Fe)», а також дослідниками науково-освітнього центру «Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії», створеного за фінансової підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF), а також Міністерства освіти і науки України в рамках програми «Співробітництво в науково-технічних дослідженнях і освіті» (CREST) (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника).

Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, а також у науково-дослідній роботі з психолого-педагогічних проблем вищої медичної і фармацевтичної освіти.

Під керівництвом викладачів кафедри в межах роботи наукового гуртка регулярно виконуються студентські наукові роботи, які неодноразово відзначались дипломами вищих ступенів на студентських наукових конференціях.

Колектив кафедри активно здійснює академічне наставництво, працюючи з академічними групами фармацевтичного, медичного факультетів, а також факультету підготовки іноземних громадян.

Співробітники

Мойсеєнко Микола Іванович

Завідувач кафедри

доктор біологічних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Лісовський Роман Петрович

Завуч кафедри

доктор фізико-математичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Добровольська Анна Михайлівна

доктор педагогічних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Писклинець Уляна Михайлівна

кандидат хімічних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Гамарник Анна Михайлівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мерена Роман Іванович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Туровська Лілія Вадимівна

кандидат хімічних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Пачків Мар’яна Антоніївна

кандидат технічних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Войтович Сергій Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Остапович Наталія Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мазуренко Юлія Степанівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Рачкевич Ірина Олександрівна

доктор філософії, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Бандура Христина Володимирівна

кандидат фізико-математичних наук, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кузишин Мирослав Миронович

кандидат фізико-математичних наук, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Яремій Софія Іванівна

кандидат фізико-математичних наук, викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Шулепа Світлана Георгіївна

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Павлюк Ігор Ростиславович

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Лісовська Світлана Андріївна

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Федорович Ольга Йосипівна

старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Жгір Світлана Миколаївна

оператор ЕОМ

Качан Лідія Іванівна

оператор ЕОМ


Діяльність
Студентський гурток