Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Про кафедру

 

Znachok

Кафедра медицини катастроф та військової медицини (далі по тексту – кафедра) Івано-Франківського національного медичного університету організована 1 вересня 2016 року на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р.  № 143 "Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів", спільного наказу Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 р. № 514/633/989 "Про утворення кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів" та відповідно до ст. 32 Закону України "Про вищу освіту", а також на підставі наказу ректора університету від 30.06.2016 р. № 640-д.

Кафедра, відповідно до Статуту Івано-Франківського національного медичного університету, є одним із структурних підрозділів ІФНМУ, що проводить навчально-виховну й методичну діяльність і здійснює  наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність.

Основне призначення кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців із надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій, забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань необхідною кількістю військовонавчених лікарів.

 Головними завданнями кафедри є:

 • навчання студентів наданню екстреної та невідкладної медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій, збройного конфлікту, на місці подій;
 • навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби;
 • забезпечення державних потреб у висококваліфікованих фахівцях при створенні та удосконаленні єдиної загальнодержавної системи медичного забезпечення цивільного населення і збройних сил на випадок надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу;
 • виховання у студентів глибокого почуття патріотизму, любові до України та її народу, особистої відповідальності за оборону і безпеку України, формування у них якостей захисника Вітчизни;
 • підвищення професійного рівня та методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників кафедри; впровадження сучасних інноваційних технологій проведення усіх видів навчальних занять; участь у наукових дослідженнях, вирішенні актуальних проблем і перспектив розвитку медичної науки.
 • На кафедрі здійснюється підготовка студентів, інтернів та слухачів із нормативних та вибіркових дисциплін циклу "професійна підготовка": "Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я" викладається на ІІ-V курсах, "Перша медична допомога в екстремальних ситуаціях" для іноземних студентів, "Долікарська допомога" для фізіо- та ерготерапевтів, "Екстремальна медицина" для студентів фармацевтів, "Екстрена та невідкладна медична допомога" для вітчизняних та іноземних студентів стоматологічного та медичного факультетів. Слухачі, що займаються за дворічною програмою підготовки офіцерів запасу, вивчають дисципліни "Загальновійськову підготовку", "Загальну тактику", "Військову топографію", "Організацію медичного забезпечення військ", "Військову токсикологію, радіологію та медичний захист", "Медичну допомогу пораненим на догоспітальному етапі". Молодші спеціалісти вивчають дисципліни циклу загальновійськової підготовки - "Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій", "Безпека життєдіяльності", "Захист Вітчизни".

Проведення навчання ґрунтується на кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Професорсько-викладацький склад кафедри

 Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Левченко В. А.;

 • доктор медичних наук, професор Криса В. М.;
 • старші викладачі Максим’як М. В., Мороз О. С., Овчар А. І., Свистун І. І., Фабрика Р. Р.;
 • викладачі Ганас В. М., Гловлюк І. І., Гордійчук Л. І., Дегтярьова Л. С., Дзюбанюк М. О., Загайкевич І. С., Зарівна І. В., Карабанович М. М., Лесіцький М. М., Пилип’як Г. І., Половчук М. В., Пташник І. І., Солтисік Л. М., Ханенко О. Б.;
 • викладачі коледжу Дмитришин Р. М., Кваснюк Я. Б., Лесіцький М. М.;
 • викладачі, які працюють з іноземними студентами – Мороз О. С., Овчар А. І., Ганас В. М., Зарівна І. В., Пилип’як Г. І., Скидоненко С. В.

На кафедрі медицини катастроф та військової медицини навчаються студенти медичного (спеціальність «лікувальна справа», «педіатрія», «фізична терапія, ерготерапія»), стоматологічного, фармацевтичного факультетів, факультету підготовки іноземних громадян, медичного коледжу та слухачі інституту післядипломної освіти.

Протягом навчального року дисципліни кафедри вивчають понад 4500 студентів. Із них:

 • на денній формі навчання — близько 600;
 • на заочній формі навчання — близько 500;
 • на факультеті підготовки іноземних громадян – близько 1400;
 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст – 500 студентів;
 • післядипломна освіта – більше 1000 слухачів;
 • підготовка офіцерів запасу – до 100 слухачів;
 • курс за вибором – понад 400 слухачів.

Для проведення навчальної та наукової роботи на кафедрі наявні:

 • мультимедійний проектор в лекційній аудиторії № 14;
 • мультимедійний проектор  - 2;
 • ЛЕД телевізор в навчальному класі № 4 (аудиторія на 40 місць) та №5 (аудиторія на 30 місць);
 • стенди, які містять інформацію навчального, навчально-методичного характеру;
 • тести і ситуаційні задачі, розроблені співробітниками кафедри українською, російською та англійською мовами;
 • комп’ютерні тестові програми для перевірки кінцевого рівня знань;
 • навчальні відеофільми;
 • симуляційний тренувальний клас;
 • електронні варіанти підручників.

Відпочиваємо

Військова підготовка

Молоді вчені

Навчаємось

Спортивні досягнення

Співробітники

Левченко Валерій Анатолійович

завідувач кафедри

д.м.н., професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Свистун ІВанна Іванівна

заступниця завідувача – начальниця навчальної частини кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Криса Василь Михайлович

професор

д.м.н., професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Максим'як Мар'яна ВІкторівна

старша викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Мороз Олеся Степанівна

старша викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Овчар Анна Ігорівна

старша викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Фабрика Роберт Романович

старший викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Ганас Владилена Миколаївна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Гордійчук Любов Іванівна

викладачка

Детальна інформація (pdf)

Дегтярьова Лілія Сергіївна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Дзюбанюк Михайло Олександрович

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Дмитришин Романія Михайлівна

викладачка фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Загайкевич Ігор Степанович

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Зарівна Ірина Володимирівна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Карабанович Мар'яна Миколаївна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) Google Scholar

Кваснюк Ярема Богданович

викладач фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Лесіцький Михайло Миронович

викладач фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Масич Ігор Тарасович

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Пилип'як Галина Ігорівна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Половчук Марія Володимирівна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Пташник Ірина Ігорівна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Скидоненко Станіслав Валер'янович

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Солтисік Леся Миколаївна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Ханенко Олександр Богданович

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Борисевич Анастасія Андріївна

старша лаборантка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Мязіна Людмила Петрівна

старша лаборантка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Діяльність