Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Про кафедру

 

Znachok

Кафедра медицини катастроф та військової медицини (далі по тексту – кафедра) Івано-Франківського національного медичного університету організована 1 вересня 2016 року на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р.  № 143 "Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів", спільного наказу Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 р. № 514/633/989 "Про утворення кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів" та відповідно до ст. 32 Закону України "Про вищу освіту", а також на підставі наказу ректора університету від 30.06.2016 р. № 640-д.

Кафедра, відповідно до Статуту Івано-Франківського національного медичного університету, є одним із структурних підрозділів ІФНМУ, що проводить навчально-виховну й методичну діяльність і здійснює  наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність.

Основне призначення кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців із надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій, забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань необхідною кількістю військовонавчених лікарів.

 Головними завданнями кафедри є:

 • навчання студентів наданню екстреної та невідкладної медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій, зоні бойових дій, на місці події відповідно до сучасних вимог ERC, АНА, ATLS, тактичної медицини, рекомендацій і протоколів МОЗ України;
 • навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби відповідно до стандартів НАТО;
 • забезпечення державних потреб у висококваліфікованих фахівцях при створенні та удосконаленні єдиної загальнодержавної системи медичного забезпечення цивільного населення і ЗСУ на випадок надзвичайних ситуацій мирного часу, в умовах російсько-української війни;
 • виховання у студентів глибокого почуття патріотизму, любові до України та її народу, особистої відповідальності за оборону і безпеку України, формування у них якостей захисника України під війни з російським агресором;
 • підвищення професійної компетентності та методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників кафедри відповідно до сучасних стандартів ЄС і тактичної медицини; впровадження сучасних інноваційних технологій проведення усіх видів навчальних занять; участь у наукових дослідженнях, вирішенні актуальних проблем і перспектив розвитку медичної науки.

На кафедрі медицини катастроф та військової медицини навчаються студенти медичного (спеціальність «лікувальна справа», «педіатрія», «фізична терапія, ерготерапія»), стоматологічного, фармацевтичного факультетів, факультету підготовки іноземних громадян, медичного коледжу та слухачі інституту післядипломної освіти. Кафедра готує вітчизняних, іноземних студентів, інтернів та слухачів, докторів філософії із нормативних та вибіркових дисциплін циклу "професійна підготовка".

Також здійснюється підготовка офіцерів медичної служби запасу відповідно до професійних стандартів тактичного рівня військової освіти за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Проведення навчання ґрунтується на кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Дисципліни, які вивчаються на кафедрі

Професорсько-викладацький склад кафедри

 Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Валерій Левченко;

 • Заступник завідувача кафедри – начальник навчальної частини Мар’ян Яремчук;
 • доктор медичних наук, професор Василь Криса;
 • кандидат медичних наук, доцент Юрій Клим’юк;
 • старші викладачі та викладачки Мар’яна Кутура, Олеся Мороз, Анна Овчар, Леся Солтисік, Роберт Фабрика;
 • викладачі та викладачки Вікторія Білінська, Владилена Ганас, Любов Гордійчук, Лілія Дегтярьова, Михайло Дзюбанюк, Вікторія Дрималик, Ігор Загайкевич, Ірина Зарівна, Мар’яна Карабанович, Галина Ситницька, Марія Половчук, Станіслав Скидоненко, Олександр Ханенко;
 • викладачі коледжу Ярема Кваснюк, Володимир Домнич, Романна Дмитришин;
 • викладачі та викладачки, які працюють з іноземними студентами – Анна Овчар, Владилена Ганас, Галина Ситницька, Ірина Зарівна, Олеся Мороз, Станіслав Скидоненко.

Протягом навчального року дисципліни кафедри вивчають понад 4500 студентів. Із них:

 • на денній формі навчання — близько 600;
 • на заочній формі навчання — близько 500;
 • на факультеті підготовки іноземних громадян – близько 1400;
 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст – 500 студентів;
 • післядипломна освіта – більше 1000 слухачів;
 • підготовка офіцерів запасу – до 100 слухачів;
 • курс за вибором – понад 400 слухачів.

Для проведення навчальної та наукової роботи на кафедрі наявні:

 • мультимедійний проектор в лекційній аудиторії № 14;
 • мультимедійний проектор  - 2;
 • ЛЕД телевізори в навчальному класі № 4 (аудиторія на 40 місць) та №5 (аудиторія на 30 місць);
 • стенди, які містять інформацію навчального, навчально-методичного характеру;
 • тести і ситуаційні задачі, розроблені співробітниками кафедри українською та англійською мовами;
 • комп’ютерні тестові програми для перевірки кінцевого рівня знань;
 • навчальні відеофільми;
 • симуляційні тренувальні класи;
 • електронні варіанти підручників.

Видавнича діяльність

Навчаємо

Навчаємося

Військова підготовка

Молоді вчені

Спортивні досягнення

Відпочиваємо

Співробітники

Левченко Валерій Анатолійович

завідувач кафедри

д.м.н., професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Яремчук Мар'ян Антонович

заступник завідувача – начальник навчальної частини кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Web of Science

Криса Василь Михайлович

професор

д.м.н., професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Клим'юк Юрій Васильович

старший викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Кутура Мар'яна ВІкторівна

старша викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Мороз Олеся Степанівна

старша викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Овчар Анна Ігорівна

старша викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Солтисік Леся Миколаївна

старша викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Фабрика Роберт Романович

старший викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Білінська ВІкторія Володимирівна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Ганас Владилена Миколаївна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Годлик Ольга Іванівна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Гордійчук Любов Іванівна

викладачка

Детальна інформація (pdf) Google Scholar Web of Science

Дегтярьова Лілія Сергіївна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Web of Science

Дзюбанюк Михайло Олександрович

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Дмитришин Романія Михайлівна

викладачка фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Web of Science

Домнич Володимир Олегович

викладач фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Дрималик Вікторія Костянтинівна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Web of Science

Загайкевич Ігор Степанович

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Зарівна Ірина Володимирівна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Карабанович Мар'яна Миколаївна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Кваснюк Ярема Богданович

викладач фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Лесіцький Михайло Миронович

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Половчук Марія Володимирівна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Ситницька Галина Ігорівна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Скидоненко Станіслав Валер'янович

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Web of Science

Ханенко Олександр Богданович

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Яремин Божена Ігорівна

викладачка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Борисевич Анастасія Андріївна

старша лаборантка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Мязіна Людмила Петрівна

старша лаборантка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Діяльність