Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Про кафедру

 

Znachok

Адреса кафедри: 760018 м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2, центральний корпус університету.

Телефон:  +38 (342) 53-02-54.

Електронна адреса:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини (далі по тексту – кафедра) Івано-Франківського національного медичного університету організована 1 вересня 2016 року на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 143 "Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів", спільного наказу Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 р. № 514/633/989 "Про утворення кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів" та відповідно до ст. 32 Закону України "Про вищу освіту", а також на підставі наказу ректора університету від 30.06.2016 р. № 640-д.

Кафедра, відповідно до Статуту Івано-Франківського національного медичного університету, є одним із структурних підрозділів ІФНМУ, що проводить навчально-виховну й методичну діяльність і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність.

Основне призначення кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців із надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій, забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань необхідною кількістю військовонавчених лікарів.

Головними завданнями кафедри є:

 • навчання студентів наданню екстреної та невідкладної медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій, збройного конфлікту, на місці подій;
 • навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби;
 • забезпечення державних потреб у висококваліфікованих фахівцях при створенні та удосконаленні єдиної загальнодержавної системи медичного забезпечення цивільного населення і збройних сил на випадок надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу;
 • виховання у студентів глибокого почуття патріотизму, любові до України та її народу, особистої відповідальності за оборону і безпеку України, формування у них якостей захисника Вітчизни;
 • підвищення професійного рівня та методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників кафедри; впровадження сучасних інноваційних технологій проведення усіх видів навчальних занять; участь у наукових дослідженнях, вирішенні актуальних проблем і перспектив розвитку медичної науки.
 • На кафедрі здійснюється підготовка студентів, інтернів та слухачів із нормативних та вибіркових дисциплін циклу "професійна підготовка": "Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я" викладається на ІІ-V курсах, "Перша медична допомога в екстремальних ситуаціях" для іноземних студентів, "Долікарська допомога" для фізіо- та ерготерапевтів, "Екстремальна медицина" для студентів фармацевтів, "Екстрена та невідкладна медична допомога" для вітчизняних та іноземних студентів стоматологічного та медичного факультетів. Слухачі, що займаються за дворічною програмою підготовки офіцерів запасу, вивчають дисципліни "Загальновійськову підготовку", "Загальну тактику", "Військову топографію", "Організацію медичного забезпечення військ", "Військову токсикологію, радіологію та медичний захист", "Медичну допомогу пораненим на догоспітальному етапі". Молодші спеціалісти вивчають дисципліни циклу загальновійськової підготовки - "Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій", "Безпека життєдіяльності", "Захист Вітчизни".

Проведення навчання ґрунтується на кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Левченко В. А.;

 • доктор медичних наук, професор Криса В. М.;
 • кандидат медичних наук, доцент Паращук Л. Д.;
 • старші викладачі Фабрика Р. Р., Овчар А. І., Свистун І. І., Нерода М. П.;
 • викладачі Гловлюк І. І., Гордійчук Л. І., Загайкевич І. С., Зарівна І. В., Карабанович М. М., Копчук С. І., Лесіцький М. М., Мороз О. С., Максим’як М. В., Пилип’як Г. І., Половчук М. В., Солтисік Л. М., Ханенко О. Б.;
 • викладачі коледжу Кваснюк Я. Б., Копчук С. І., Лесіцький М. М.;
 • викладачі, які працюють з іноземними студентами – Овчар А. І., Мороз О. С., Скидоненко С. В., Пилип’як Г. І., Зарівна І. В., Гордійчук Л. І.

На кафедрі медицини катастроф та військової медицини навчаються студенти медичного (спеціальність «лікувальна справа», «педіатрія», «фізична терапія, ерготерапія»), стоматологічного, фармацевтичного факультетів, факультету підготовки іноземних громадян, медичного коледжу та слухачі інституту післядипломної освіти.

Протягом навчального року дисципліни кафедри вивчають понад 4500 студентів. Із них:

 • на денній формі навчання — близько 600;
 • на заочній формі навчання — близько 500;
 • на факультеті підготовки іноземних громадян – близько 1400;
 • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст – 500 студентів;
 • післядипломна освіта – більше 1000 слухачів;
 • підготовка офіцерів запасу – до 100 слухачів;
 • курс за вибором – понад 400 слухачів.

Для проведення навчальної та наукової роботи на кафедрі наявні:

 • мультимедійний проектор в лекційній аудиторії № 14;
 • мультимедійний проектор - 2;
 • ЛЕД телевізор в навчальному класі № 4 (аудиторія на 40 місць) та №5 (аудиторія на 30 місць);
 • стенди, які містять інформацію навчального, навчально-методичного характеру;
 • тести і ситуаційні задачі, розроблені співробітниками кафедри українською, російською та англійською мовами;
 • комп’ютерні тестові програми для перевірки кінцевого рівня знань;
 • навчальні відеофільми;
 • симуляційний тренувальний клас;
 • електронні варіанти підручників.

Відпочиваємо

Військова підготовка

Молоді вчені

Навчаємось

Спортивні досягнення

Співробітники

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Levchenko

Левченко Валерій Анатолійович

Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

лікар вищої категорії

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Paraschuk 02

Паращук Любомир Дмитрович

заступник завідувача-начальник навчальної частини, доцент кафедри

кандидат медичних наук, доцент

Полковник медичної служби запасу

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Krysa

Криса Василь Михайлович

Професор

доктор медичних наук, професор

лікар вищої категорії

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Neroda

Нерода Микола Петрович

Старший викладач

Полковник у відставці

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Ovchar

Овчар Анна Ігорівна

спеціаліст з викладання предметів кафедри англійською мовою

Старший викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Svystun

Свистун Іванна Іванівна

Старший викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Fabryka

Фабрика Роберт Романович

лікар-спеціаліст з «Медицини невідкладних станів»

Старший викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Hlovlyuk

Гловлюк Ірина Ігорівна

лікар-спеціаліст з "Медицини невідкладних станів"

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Hordiychuk

Гордійчук Любов Іванівна

лікар І категорії з "Медицини невідкладних станів"

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Zahaykevych

Загайкевич Ігор Степанович

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Zarivna

Зарівна Ірина Володимирівна

Спеціаліст з викладання предметів кафедри англійською мовою

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Karabanovych

Карабанович Мар’яна Миколаївна

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Kvasnyuk

Кваснюк Ярема Богданович

Викладач коледжу

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Kopchuk 05

Копчук Степан Іванович

Викладач 

полковник у запасі

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Lesickyj

Лесіцький Михайло Миронович

Викладач коледжу

Полковник у запасі

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Maxym

Максим’як Мар’яна Вікторівна

лікар-спеціаліст з ме-дицини невідкладних станів

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Moroz

Мороз Олеся Степанівна

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Moroz

Пилип’як Галина Ігорівна

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Polovchuk

Половчук Марія Володимирівна

лікар-спеціаліст з медицини невідкладних станів

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Polovchuk

Пташник Ірина Ігорів-на

лікар-спеціаліст з медицини невідкладних станів

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Skydonenko 04

Скидоненко Станіслав Валер’янович

вища лікарська категорія з медицини невідкладних станів

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Skydonenko 04

Солтисік Леся Миколаївна

лікар-спеціаліст з ме-дицини невідкладних станів

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Skydonenko 04

Ханенко Олександр Богданович

лікар-спеціаліст з хі-рургії

Викладач

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Myazina

Мязіна Людмила Петрівна

Старший лаборант

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Borysevych

Борисевич Анастасія Андріївна

Старший лаборант

Діяльність