Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Про кафедру

Адреса: вул. Гетьмана Мазепи, 25.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. 54-71-56

тел. зав.каф. Куцика Р.В. 75-01-04

 

БАЗА КАФЕДРИ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Кафедра мікробіології Івано-Франківського національного медичного університету організована в жовтні 1945 р. одночасно з відкриттям навчального закладу (тоді - Станіславського державного медичного інституту). Сьогодні матеріальна база кафедри займає 3 поверхи і включає сучасну бактеріологічну лабораторію, імунологічну лабораторію, 8 навчальних лабораторій для студентів.

Організатором і першим завідувачем кафедри (1945-1949 рр.) була доцент Ганна Єремеївна Тамаріна. У 1949 р. Г.Є.Тамаріна була звинувачена в симпатіях до генетики, яка в той час переслідувалась державними структурами, і звільнена з роботи.

Після цього протягом року кафедру очолював доцент Третяк Констянтин Володимирович. В 1950-1951 навчальному році кафедрою завідував доцент Манолов Дмитро Георгієвич, а в 1951-1952 навчальному році - знову К.В.Третяк.

З 1952 по 1972 рік кафедру мікробіології Івано-Франківського державного медичного інституту очолювала професор Тамара Іллівна Іванова (1912-1972). З приходом на кафедру проф. Т.І.Іванової пов’язаний початок інтенсивних наукових досліджень по проблемі «Антибіотики».

image001

Професор Т.І.Іванова

 

В 1972 р. кафедру очолив професор Володимир Михайлович Витвицький (1928-2005). Він завідував кафедрою мікробіології у 1972-1988 і 1992-1995 роках.

Починаючи з 1973 року, продовжуючи працювати по проблемі «Антибіотики», колектив кафедри одночасно розробляє нову наукову проблему – «Загальна і прикладна імунологія».

image003

Професор В.М.Витвицький

 

image005

Професор С.Т.Дзюбак

В 1988-1992 роках кафедрою завідував професор Станіслав Тимофійович Дзюбак (1932-1996) - також вихованець кафедри. У зв’язку з важкою хворобою проф. С.Т.Дзюбак з 1993 року вийшов на пенсію, і протягом 1992-1995 рр. кафедру знову очолював проф. В.М.Витвицький.

Усе своє життя свою трудову діяльність з кафедрою мікробіології пов’язали доцент Нікольська Марина Олександрівна (1929-1996), доц. Никифорчин Ростислав Миколацович (нар. 1941), асистент Смолінська (Турчинська) Любов Едуардівна (нар. 1938), доцент Куровець Леся Михайлівна (нар. 1959). Великий вклад в забезпечення науково-педагогічного процесу на кафедрі внесли лаборант Яцишин Любов Дмитрівна (нар. 1946) – 1962-2013 рр., препаратори Дубова Ніна Іванівна (1934-1978) – 1960-1972 рр., Герасим Марія Михайлівна (1939-1985) – 1959-1985 рр., Друк Ольга Романівна (1955-2002) – 1974-1998 рр.

За час свого існування кафедра мікробіології підготувала викладачів - завідувачів кафедр різних вузів: проф. Сумароков Олексій Адольфович (був директором і завідував відділом в Московському Державному інституті стандартизації і контролю біологічних препаратів ім. Л.О.Тарасевича), проф. Павлович Сергій Олександрович (завідував кафедрами мікробіології Калінінського, Горьківського і Гродненського медичних інститутів), проф. Дикий Богдан Миколайович (завідує кафедрою інфекційних захворювань Івано-Франківського національного медичного університету), проф. Гудз Іван Михайлович (завідує кафедрою загальної хірургії Івано-Франківського національного медичного університету), проф. Маляр Василь Андрійович (завідує кафедрою акушерства і гінекології на медичному факультеті Ужгородського державного університету).

В 1995 році професор В.М.Витвицький вийшов на пенсію. З 1995 р. кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Роман Володимирович Куцик (нар. 1964) - також вихованець кафедри. Наукові дослідження кафедри у цей період присвячені вивченню впливу шкідливих екологічних факторів на імунну систему організму людини, системи місцевого імунітету слизових оболонок ротової порожнини і верхніх дихальних шляхів, проблеми антибіотикорезистентності госпітальних штамів умовно-патогенних мікроорганізмів, протимікробних та імуномодулюючих властивостей синтетичних гетероциклічних сполук і біологічно активних речовин рослинного походження.

У 2002 р. на кафедрі мікробіології Р.В.Куциком у тісній співпраці з доцентом кафедри фармації і ботаніки, канд. фарм. наук Богданом Михайловичем Зузуком (1954-2009) організовано фітохіміч­ну лабораторію, у якій розроблено оригінальні способи одержання біологічно активних сполук з рослинної сировини та їх вивчення.

Сьогодні на кафедрі також виконуються клінічні і експериментальні дослідження мікробіоценозів кишечника, вивчення мікробіоценозів ротової порожнини при генералізованому пародонтиті та при протезуванні знімними протезами, розробляються методи корекції дизбіотичних змін мікрофлори організму.

В цілому за весь період існування на кафедрі мікробіології виконано 5 докторських і 42 кандидатські дисертації.

image007

  Колектив кафедри у 2009 р.

З 1998 р. колектив кафедри  поповнили досвідчені викладачі кафедри інфекційних захворювань - доценти Василик Любов Василівна і Левицька Олександра Володимирівна, та досвідчений лікар-бактеріолог, завідувач відділу особливо небезпечних інфекцій Івано-Франківської обласної СЕС Ворощук Петро Володимирович.

IMG 20160831 190135

Колектив кафедри у 2016 році

 Зліва направо: ас. Огієнко Т.Ю., ст. викладач Ворощук П.В., ас. Руско Г.В., доц. Куровець Л.М., доц. Левицька О.В., проф. Куцик Р.В., в.о.доц. Гаморак Г.П.,

ас. Янків О.О., ас. Шикета Л.М., лаборанти Лотоцька М.Ю., Черкас Л.Б., Яцишин Л.Д., ас. Засідко В.В. та ас. Юрчишин О.І.

 

Одночасно з проведенням наукових досліджень колектив кафедри систематично працював і продовжує працювати над удосконаленням методичної роботи і покращенням педагогічного процесу, який проводиться на засадах впровадження ідей Болонського процесу.

Кафедра постійно надає науково-методичну і практичну допомогу закладам охорони здоров’я міста та області. Співробітники кафедри постійно надають допомогу лікувальним закладам міста і області в діагностиці та лікуванні інфекційних захворювань і госпітальних інфекцій.

 

Штати професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу

Всього співробітників кафедри – 22;

Завідувач кафедри професор – 1;

Доценти – 3;

Старший викладач – 1;

Асистенти – 10;

Лаборанти – 3;

Робітники – 3;

Майстер по ремонту мед. апаратури – 1.

Колектив кафедри в цілому працює з натхненням, сумлінно ставиться до своїх службових обов’язків, намірений і надалі удосконалювати навчальний процес, готувати науково-педагогічні кадри, проводити наукові дослідження, які принесли б якнайбільшу користь народу незалежної України.

Співробітники

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Куцик Роман Володимирович

завідувач кафедри

доктор мед. наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Роман Володимирович Куцик – завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології, доктор медичних наук, професор. В 1987 р. закінчив з відзнакою Івано-Франківський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». В 1987-1989 рр. навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби», в 1989-1992 рр. в аспірантурі на кафедрі мікробіології, вірусологій та імунології. У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості іму¬нітету при ревматизмі (клініко-експериментальні дані)» за спеціальністю 14.00.36 – алергологія і імунологія в Українському державному медичному університеті ім. О.О. Богомольця (м. Київ). В 2008 році захистив докторську дисертацію на тему «Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження» за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія в ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України» (м. Харків). З 1992 р. працює на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ, якою завідує з 1996 р. Доцент (1995), професор (2013) кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ, почесний професор ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України». Автор 380 наукових та науково-методичних праць, серед яких 175 статей, 22 патенти на винахід або корисну модель, 2 інформаційні листи, 1 монографія, 2 підручники, 7 навчально-методичних посібників. Лауреат іменної премії Марії Волосовської Івано-Франківської організації ТВР України у 2020 р. Керівник Науково-дослідної лабораторії мікробіологічних досліджень, сертифікованої Головною організацією метрологічної служби МОЗ України (свідоцтво про технічну компетентність №087/20, чинне 20.11.2020-19.11.2025 р.). Відповідальний виконавець і керівник 4 міжкафедральних НДР. Р.В.Куцик в 2011-12 рр. Приймає участь в багатоцентрових міжнародних клінічних дослідженях антибіотикорезистентності Survey of Antibiotic Resistance (SOAR 2010/13, 2019/22): Antibacterial resistance among Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae in Europe, Africa, Asia, Latin-America and the Middle-east. Під керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій: Яковина І.М. (1997), Борщ С.К. (2010), Фрич Н.І. (2012), Гаморак Г.П. (2013), Мізюк Р.М. (2016), Юрчишин О.І. (2018); виконуються дисертаційні роботи асистентами Руско Г.В,, Огієнко Т.Ю., Процюк В.В., Шикети Л.М., Павлюк Н.В. Офіційний опонент 1 докторської і 1 кандидатської дисертацій.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Куровець Леся Михайлівна

канд. мед. наук, доцент

Леся Михайлівна Куровець – кандидат медичних наук, доцент. У 1983 р. закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ працює з 1989 р. В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Респіраторна захворюваність працівників галузі промислового птахівництва та патогенетичне обґрунтування її профілактики» за спеціальністю 14.00.05 – внутрішні хвороби в Івано-Франківському медичному інституті. Кандидат медичних наук (1994), доцент (2002). Автор 98 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 31 статті, 3 патентів на винахід або корисну модель, 1 підручника, 6 навчально-методичних посібників.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Василик Любов Василівна

канд. мед. наук, доцент

Василик Любов Василівна – кандидат медичних наук, доцент. В 1964 р. закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1969 по 1998 роки працювала на кафедрі інфекційних хвороб Івано-Франківського медичного інституту. В 1970 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Влияние экстремальных факторов (магнитные поля и экранированные пространства) на некоторые компоненты инфекционного процесса» за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби в Кишиневському державному медичному інституті. Кандидат медичних наук (1973), доцент (2002). З 1998 р. працює на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ. Автор 67 друкованих праць.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Ворощук Петро Володимирович

старший викладач

Ворощук Петро Володимирович – старший викладач. В 1980 р. закінчив Львівський зооветеринарний інститут. З 1980 по 1992 рр. працював завідувачем бактеріологічної лабораторії Івано-Франківської міської СЕС. У 1992-2007 рр. – завідувач лабораторії особливо небезпечних інфекцій Івано-Франківської обласної СЕС. Лікар-бактеріолог вищої категорії (1994). На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ працює з 1997 р. Автор 5 друкованих праць і 5 навчально-методичних посібників. З 1998 р. – незмінний учасник чоловічої хорової капели «Сурма». Профгрупорг кафедри.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Гаморак Галина Петрівна

канд. мед. наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гаморак Галина Петрівна – кандидат медичних наук, доцент. У 2003 р. закінчила з відзнакою Івано-Франківську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа», у 2007 р. – інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика. Сімейна медицина». На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ працює з 2003 р. В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив нашкірних аплікацій ітаконової кислоти на мікрофлору товстої і дистального відділу тонкої кишки» за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія в ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України» (м. Харків). Кандидат медичних наук з 2013 р., займає посаду доцента з 2018 р. Отримала сертифікат мовної освіти рівня В2 з англійської мови (2018 р.). Автор 43 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 18 статей, 5 навчально-методичних посібників.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Семанів Мар’яна Володимирівна

канд. мед. наук, в.о. доцента

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Семанів Мар’яна Володимирівна – кандидат медичних наук, в.о. доцента. У 2004 р. закінчила Івано-Франківську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа», у 2005 р. – інтернатуру за спеціальністю «Терапія». З 2005 р. працює на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клінічного перебігу та механізми формування цитокін-індукованої анемії при хронічному гепатиті С» за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби у Вінницькому національному медичному університету ім. М.І. Пирогова. Автор 6 наукових праць, з них 4 статті.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Юрчишин Оксана Іванівна

канд. мед. наук, асистент

Юрчишин Оксана Іванівна – кандидат медичних наук, асистент. У 2009 р. з відзнакою закінчила Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», у 2011 р. – інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2011 р. працює асистентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення протимікробної активності екстрактів лікарських рослин флори України відносно шкірних ізолятів мікроорганізмів з різними механізмами MLS-резистентності» за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія у Вінницький національному медичному університету ім. М.І.Пирогова. Приймає участь в багатоцентровому міжнародному клінічному досліджені антибіотикорезистентності Survey of Antibiotic Resistance (SOAR 2019/22): Antibacterial resistance among Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae in Europe, Africa, Asia, Latin-America and the Middle-east. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2017 р.). У 2020 р. пройшла стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників в Економічному Університеті м.Краків (Польща). Автор 32 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 12 статей та 2 патентів на винахід і корисну модель.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Шикета Любов Миколаївна

асистент

Шикета Любов Миколаївна – асистент. У 2002 р. закінчила Івано-Франківську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа», у 2005 р. – інтернатуру за спеціальністю «Акушерство та гінекологія». Працювала лікарем-лаборантом в ПП «Медсервіс». З 2005 р. – асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ, викладачем медичного коледжу. Секретар Івано-Франківського обласного відділення Товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського. З 2018 р. є здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Модифікація антибіотикорезистентності стрептококів біологічно активними сполуками рослинного походження». Автор 9 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 1 статті, 1 патенту на корисну модель.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Дмитрук Ірина Василівна

асистент

Дмитрук Ірина Василівна – асистент. У 1998 р. закінчила Івано-Франківську державну медичну академію за спеціальністю «Стоматологія», у 2000 р. – інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія». З 2000 по 2003 рр. працювала лікарем-стоматологом у Черняхівській лікарській амбулаторії Ніжинського району. З вересня 2011 р. – асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ, викладач медичного коледжу. Автор 3 наукових статей.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Руско Галина Володимирівна

асистент

Руско Галина Володимирівна – асистент. У 2007 р. закінчила Івано-Франківський державний медичний університет за спеціальністю «Стоматологія», у 2009 р. – інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія». З 2007 р. працює асистентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ. З вересня 2019 р. є здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення протимікробної активності лікарських рослин флори України відносно Propionibacterium acnes». Є автором 18 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 5 статей і 1 патенту на винахід.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Огієнко Тетяна Юріївна

асистент

Огієнко Тетяна Юріївна – асистент. У 2014 р. закінчила Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Стоматологія», у 2016 р. – інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія». З 2014 р. працює асистентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ. З 2018 р. є здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Мікробіологічне обгрунтування нових засобів на основі лікарських рослин для лікування кандидозних стоматитів». Автор 24 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 6 статей, 13 патентів на винаходи і корисні моделі. Лауреат іменної премії Марії Волосовської Івано-Франківської організації ТВР України у 2016 та 2020 рр. Лауреат обласного рейтингового огляду «Галицький кмітливець 2016 р.» у номінації «»Кращий винахідник серед жінок».

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Процюк Вікторія Володимирівна

асистент

Процюк (Засідко) Вікторія Володимирівна – асистент. У 2015 р. з відзнакою закінчила Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», 2017 р. – інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2010 р. була активним членом студентського наукового гуртка кафедри мікробіології, неодноразово представляла результати досліджень на студентських наукових конференціях. В 2011 р. проходила стажування в дослідницькій групі Redox Proteomics (Faculty of Medicine, Ruhr-University Bochum, Німеччина). Стипендіат Кабінету Міністрів України для обдарованих студентів (2015 р.). З 2015 р. працює асистентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ. Отримала сертифікат мовної освіти рівня В2 з англійської мови (2018 р.). З 2018 р. є здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження протигрибкових властивостей нових синтетичних гетероциклічних сполук – похідних тіазолідину». У 2020 р. пройшла он-лайн стажування за програмами «Бактерії і хронічні інфекції» в Університеті Копенгагена та «Антимікробна резистентність: Теорія і методи» в Технічному університеті Данії на онлайн-платформі Coursera. Куратор студентського наукового гуртка кафедри мікробіології. Автор 21 наукової і навчально-методичної праці, в тому числі 4 статей, 2 патентів на винахід і корисну модель.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Павлюк Наталія Василівна

асистент

Павлюк Наталія Василівна – асистент. У 2016 р. з відзнакою закінчила Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», у 2018 р. – інтернатуру за спеціальністю «Інфекційні хвороби». З 2016 р. – асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ. Отримала сертифікат мовної освіти рівня В2 з англійської мови (2019 р.). З 2020 р. є здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення протимікробних, протизапальних і антиоксидантних властивостей екстрактів рути садової Ruta graveolens L.». Приймає участь в багатоцентровому міжнародному клінічному досліджені антибіотикорезистентності Survey of Antibiotic Resistance (SOAR 2019/22): Antibacterial resistance among Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae in Europe, Africa, Asia, Latin-America and the Middle-east. Є автором 12 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 1 статті, та 1 патенту на корисну модель.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Матвіюк Ольга Ярославівна

асистент

Матвіюк (Яців) Ольга Ярославівна – асистент. У 2017 р. з відзнакою закінчила Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», у 2019 р. – інтернатуру за спеціальністю «Інфекційні хвороби». З 2017 р. – асистент кафедри інфекційних хворіб та кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ. Отримала сертифікат мовної освіти рівня В1 з англійської мови (2020 р.). З 2019 р. є здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні особливості кору у дорослих, прогностичні критерії тяжких та ускладнених форм захворювання, корекція лікування». Автор 9 наукових праць, в тому числі 3 статей.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Василишин Вікторія Русланівна

асистент

Василишин Вікторія Русланівна – асистент, викладач медичного коледжу. У 2018 р. з відзнакою закінчила Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», у 2020 р. – інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2018 р. працює на посаді асистента кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ. Отримала сертифікат мовної освіти рівня В2 з англійської мови (2019 р.) Автор 4 наукових публікацій.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Решетняк Надія Ігорівна

асистент

Решетняк Надія Ігорівна – асистент. У 2015 р. закінчила Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Стоматологія», у 2017 р. – інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія». У 2017 р. працювала асистентом кафедри фізіології ІФНМУ, з 2019 р. – асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ. Автор 1 навчально-методичної праці.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Двуліт Мирослав Миколайович

асистент

Двуліт Мирослав Миколайович – асистент. У 2018 р. закінчив Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Педіатрія». З 2019 р. працює на посаді асистента кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІФНМУ. Автор 1 наукової публікації.

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Лотоцька Марія Юліянівна

старший лаборант

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Лисько Наталія Олегівна

старший лаборант

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Яцишин Любов Дмитрівна

лаборант

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Черкас Леся Богданівна

лаборант

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Дрогомирецька Іванна Петрівна

лаборант

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Ібрагімова Діана Ігорівна

лаборант

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Харко Надія Ярославівна

технік

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Гаврись Надія Петрівна

прибиральниця

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Магдей Ганна Миколаївна

прибиральниця

Діяльність