Кафедра мовознавства

Про кафедру

Завідувач кафедри – проф. Луцак С.М.

Історія кафедри мовознавства починається в жовтні 1945 року, тобто від самого заснування Станіславського медичного інституту.

Одним з організаторів Станіславського медичного інституту та кафедри іноземних мов був доктор лінгвістичних наук Антін Якович Ульванський. Із 1945 року по 1959 рік він займав посаду старшого викладача кафедри іноземних мов. Досконало володів латинською, німецькою та грецькою мовами, підготував до друку кишеньковий «Українсько-латинський медичний словник» з короткою граматикою латинської мови на 24000 слів.

foto 1 Antin Ul vans kyj

Антін Якович Ульванський

Старший викладач кафедри іноземних мов (1945–1959)

 Із 1945 р. в інституті діяли дві окремі кафедри: кафедра іноземних мов та кафедра латинської мови. Першим завідувачем кафедри іноземних мов був Ярослав Миколайович Ульванський.

foto 2 YAroslav Ul vans kyj

Ярослав Миколайович Ульванський

Перший завідувач кафедри іноземних мов (1945–1954)

Він працював викладачем латинської, згодом – старшим викладачем німецької мови.

Кафедрою латинської мови керував М.П. Стрільців.

У 1949 р. дві кафедри були об’єднані.

Із вересня 1954 р. до серпня 1970 р. кафедрою іноземних мов завідував професор Микита Савич Думка. Він працював над історією стародавньої медицини, зокрема вивчав історію медичних знань скіфів. Багато робіт Микита Савич присвятив питанням латинської та грецької термінології; зробив великий внесок у розвиток курсу латинської мови для медичних спеціальностей. Опублікував наукову  працю «Про медицину скіфів: історико-медичне дослідження» (1960), чимало розвідок, рецензій, полемічних статей.

У 1949 році кафедри було об’єднано. На посаду завідувача новоствореної кафедри було призначено Я.М. Ульванського. Першими викладачами кафедри були М.О. Топіліна, М.С. Думка; пізніше викладацький склад поповнили Р.М. Василевська, В.М. Василевський, Л.С. Звєрєва, М.П. Лаврик, Р.М. Лотовська, С.М. Сенів (англійська мова), І.М. Мельник (німецька мова), В.Г. Матвіїшин (французька мова). Ярослав Миколайович Ульванський очолював кафедру до 1954 р. Спочатку він працював викладачем латинської, згодом – старшим викладачем німецької мови.

З вересня 1954 р. до серпня 1970 р. кафедрою іноземних мов завідував Микита Савич Думка.

1

Микита Савич Думка

Завідувач кафедри іноземних мов (1954–1970)

Кандидат філософських наук, професор

У липні 1970 р. кафедру іноземних мов було реорганізовано і з вересня того ж року створено окремо кафедру іноземних мов і кафедру латинської мови. Штат кафедри латинської мови складали професор М.С. Думка, кандидат філологічних наук І.Я. Козовик, викладач Л.Д. Шипайло.

З 1970 р. по 2000 р. посаду завідувача кафедри іноземних мов обіймав доцент Степан Петрович Букавін.

3

Степан Петрович Букавін

Завідувач кафедри іноземних мов (1970 - 2000)

З 1971 по 1978 р. завідувачем кафедри латинської мови був літературознавець, мовознавець, церковний діяч УГКЦ, к.ф.н. Іван Якимович Козовик.

2

Іван Якимович Козовик

Завідувач кафедри латинської мови (1971 - 1978)

Кандидат філологічних наук, доцент

У 1978 р. кафедри іноземних мов та латинської мови було знову об’єднано і створено кафедру іноземних мов. Іван Якимович продовжив завідувати курсом латинської мови до 1994 року, але вже при кафедрі іноземних мов.

У викладацький склад кафедри входили:  Василевська Р.М., Василевський В.М., Звєрєва Л.С., Лаврик М.П., пізніше – Лотовська Р.М., Сенів С.М., Бігун  В.М. (англійська мова), Мельник І.М. (німецька мова), Матвіїшин В.Г. (французька мова), Уздінська Є.М. (англійська мова), Пивоварчук В.М. (німецька мова), Боднарук В.М. (німецька мова).

foto 6 sklad kafedry inoz mov

На фото – склад кафедри іноземних мов:

 1-й ряд: ст.викладач французької мови Чухилевич А.Ф., доцент  Козовик І.Я., завідувач кафедри Букавін С.П., доцент Лотовська РМ., викладач німецької мови Мельник І.М.

 2-й ряд: викладач англійської мови Федак О.Г., ст. викладач латинської мови Шипайло Л.Д., старший викладач англійської мови Сенів С.М.; лаборанти Буник О. та Заровінська М.М.

 3-й ряд: викладач латинської мови Шеремета Л.В., викладач німецької мови Бойчин М.М., викладач англійської мови Ржевська О.П., ст. викладач німецької мови Кенцало Р.С. та ст. викладач англійської мови Бігун В.М.

 

Викладачі кафедри займалися активною видавничою діяльністю. Було опубліковано такі книги:

-         Козовик І.Я., Шипайло Л.Д. Підручник латинської мови для студентів медичних інститутів (1976);

-         Лотовская Р.Н., Гурская А.И.  Английский язык для студентов санитарно-гигиенических факультетов медицинских институтов (1984);

-         Лотовская Р.М., Сенив С.М. Пособие по английскому языку (1980);

-         Lotovska R.M. English for Medical Students (1988);

-         Козовик І.Я., Малець Р.І. Підручник з латинської мови (1988);

-         Матвіїшин  В. Г. Французька мова (підручник для студентів-медиків) (1992) та ін.

444

У 70–90-х роках кафедра іноземних мов працювала над удосконаленням методики викладання іноземних мов у немовному вузі. На кафедрі проводилися методичні та наукові конференції. Викладачі кафедри брали участь у республіканських наукових конференціях. У результаті викладачами кафедри було видано ряд підручників, якими користувалися майже всі медичні внз України.

Викладачі кафедри також проводили активну виховну роботу серед студентів. При кафедрі було створено клуб інтернаціональної дружби (КІД), який очолювали старші викладачі Василевський В.М. та Сенів С.М. Англійською мовою проводилися вечори, присвячені звичаям та традиціям Великобританії, творчості В. Шекспіра та іншим відомим людям Англії. Проведення таких заходів значно підвищувало інтерес студентів до вивчення іноземних мов. Студенти КІДу також брали  участь в інтернаціональних конференціях внз інших республік, часто ставали переможцями наукових студентських конференцій.

 foto 12 vykladachi u Karpatah

Старший викладач англійської мови, куратор групи Сенів С.М. зі студентами в Карпатах

foto 13 bilya stomat

Студенти з викладачами біля міської стоматологічної поліклініки

Викладачі кафедри разом із підшефними групами організовували вечори, присвячені творчості українських поетів, вечори-зустрічі зі студентами ІФІНГу та Івано-Франківського педагогічного інституту, з воїнами, які служили в м. Івано-Франківську. Незмінними кураторами кафедри були Чухилевич А.Ф., Шипайло Л.Д., Сенів С.М., Мельник І.М.

foto 14

foto 15

foto 16 zustrich z Nim

Вечір зустрічі з гостями із Німеччини

У 2001 р. кафедру перейменовано на кафедру мовознавства, у її структурі з’явився предмет «Ділова українська мова». Очолив кафедру Роман Богданович Голод.

6

Роман Богданович Голод

Завідувач кафедри мовознавства з 2001 р. до 2014 р.

Доктор філологічних наук, професор

За період керівництва кафедрою Р.Б. Голодом її склад збільшився кількісно та якісно (з 15 викладачів у 2001 році до 80 осіб професорсько-викладацького складу в 2014 році). Було створено авторські колективи для укладання навчально-методичної літератури з української, англійської, німецької, латинської мов, видано чимало підручників, посібників, робочих зошитів тощо. Багато викладачів кафедри підвищили свою кваліфікацію, захистили кандидатські дисертації, у т.ч. під керівництвом проф. Голода Р.Б. (Г.О. Онуфрик, Н.В. Кобзей, З.Я. Родчин).

 З 14 листопада 2014 року очолює кафедру професор Луцак Світлана Миколаївна.

image014

Луцак Світлана Миколаївна

 Доктор філологічних наук, професор

Луцак С.М., 1976 р.н., у 1998 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Українська мова і література».

1998–2001 рр. – аспірант кафедри української літератури Прикарпатського університету ім. В.Стефаника, за сумісництвом – вчитель української мови і літератури Української гімназії №1 м. Івано-Франківська.

Кандидатську дисертацію «Внутрішня організація прозового тексту (на матеріалі художньої прози Івана Франка)» захистила 05.04.2002 р. у спеціалізованій вченій раді К 58.053.02 Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.

2001–2006 рр. – асистент, 2006–2007 рр. – доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Вчене звання доцента кафедри української літератури присвоєно 24.10.2007 р.

2007–2010 рр. – докторант кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, за сумісництвом – доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Докторську дисертацію «Художня домінанта: категоріальний статус і поліфункціональна природа (на матеріалі української літератури межі ХІХ – ХХ століть)» захистила 15.12.2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.178.01 Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України зі спеціальностей 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література.

2010–2012 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 20.051.07 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

З 01.12.2010 р. – професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Вчене звання професора кафедри української літератури присвоєно 28.03.2013 р.

Науковий керівник 6-ти захищених кандидатських дисертацій (у т.ч. працівників кафедри мовознавства – доц. Трефяк Н.І., викл. Голодюк І.Р.).

Головні напрямки наукових зацікавлень стосуються трансдисциплінарних методологій вивчення художньо-естетичного процесу, зокрема синергетики, когнітивістики й рецептивно-комунікативного підходу, а також українського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Автор більше 90 наукових і навчально-методичних праць.

Нині штат кафедри складається з 69 осіб, 1 доктор філологічних наук, професор; 1 доктор філологічних наук, в. о. професора, доцент; 20 доцентів; 13 старших викладачів, 22 викладачів, 7 старших лаборантів, 3 лаборанти, 2 оператори комп’ютерного набору.

11111

2222222

 

Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри представлені різними напрямками філологічних досліджень.

Доктор філологічних наук, доцент Ільків А.В. вивчає українську літературну критику, інтимний дискурс в письменницькому епістолярії 2-ї пол. ХХ ст.; доцент Гончарук О.В. – характеристику вставлених конструкцій в українській мові; доцент Гуцол М.І. – традиційні образи і сюжети в українській та німецькій драматургії кінця XX – початку XXI ст.; доцент Іванишин Г.Я. – методику навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення іноземних студентів; доцент Кобзей Н.В. – проблеми літературних стилів в українській літературі загалом і у творчості В. Винниченка зокрема; доцент Косило Н.В. – особливості англійського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття; доцент Криницька О.І. – комунікативні тактики і стратегії в художньому тексті, зосібна в українській модерній драмі кінця ХІХ – початку ХХ століття; доцент Кут С.М. – своєрідність художнього мислення Т. Мельничука; доцент Мельничук О.М. – актуальні проблеми сучасного синтаксису в загальнотеоретичному і практично-методичному аспектах; доцент Огринчук О.П. – лінгвопоетичний аспект дієслова у віршових текстах; доцент Родчин З.Я. – жанрові особливості західноукраїнської драматургії; доцент Сілевич Л.І. вивчає історію української журналістики в персоналіях; доцент  Соловій У.В. – проблеми лінгвоаналізу художнього тексту й аксіологію; доцент Венгринович Н.Р. – феномен натуралізму Івана Франка й американську прозу кінця XX – початку XXI ст.; доцент Личук С.В. – семантику та структуру народних географічних назв Івано-Франківщини; доцент Музика Т.Є. – антропологічні аспекти прози Василя Барки;  доцент Федорова О.А. – формування адитивних умінь іноземних слухачів підготовчого відділення у процесі навчання української мови; доцент Шпільчак Л.Я. – підготовку майбутніх соціальних педагогів до психолого-педагогічного супроводу дітей із дистантних сімей; кандидат філологічних наук Чура Ю.О. – німецькомовну мазепіану ХІХ століття і пенталогію Богдана Лепкого «Мазепа».

У 2003 р. кафедру визнано опорною з навчальної дисципліни «Ділова українська мова», а у  2011 р. з «Української мови (за професійним спрямуванням)». 2014 року кафедра стала опорною з навчальної дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна». Відповідно до Примірного положення про опорну кафедру вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України (наказ МОЗУ №86 від 26.02.2003 р.), організація роботи опорної кафедри мовознавства ІФНМУ зорієнтована на кілька основних векторів: 

 • узагальнення та поширення передового досвіду організації навчально-методичної роботи;
 • розробка методологічної стратегії викладання дисциплін на основі новітніх технологій навчання;
 • робота над створенням нормативних документів з вищої медичної та фармацевтичної освіти;
 • створення та введення у навчальний процес ЗВО МОЗУ удосконалених навчальних планів і програм, міжкафедральних підручників, посібників, навчальних відеофільмів тощо;
 • розробка ефективних форм проміжного та підсумкового контролю знань студентів;
 • організація відкритих лекцій, практичних занять і обговорення їх методики та змісту;
 • проведення компетентної експертизи рукописів навчальної літератури, методичної документації, підготовленої на однопрофільних кафедрах, та представлення заключення до Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України;
 • проведення семінарів, нарад завідувачів однопрофільних кафедр для обговорення завдань та проблем у вивченні дисципліни;
 • залучення співробітників однопрофільних кафедр ВМЗ МОЗУ до всіх видів робіт відповідно до функцій опорної кафедри.

У зв’язку з отриманням статусу опорності кафедрою мовознавства ІФНМУ у 2014-2019 р.р. було проведено семінари-наради «Викладання «Української мови (за професійним спрямуванням)», «Української мови як іноземної» у вищих медичних навчальних закладах» (2014), «Актуальні проблеми викладання української (російської) мови іноземним студентам і аспірантам» (2015), «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних вишах», спільно з НФаУ, м. Харків (2016), «Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у вищих навчальних закладах МОЗ України» (2016), «Змістове наповнення програм та забезпечення навчального процесу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» та вибіркових мовних дисциплін», вебінар, спільно з  НФаУ (2017), «Лінгводидактичні стратегії навчання української мови як іноземної у вищих навчальних закладах МОЗ України» (2017), «Актуальні питання дисципліни «Українська мова як іноземна»: презентація проекту міжкафедрального підручника» (2018), «Актуальні питання оптимізації навчального процесу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», спільно з  НФаУ, м. Харків (2018), «Актуальні питання організації навчального процесу з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» (2019), «Концепція викладання «Української мови (за професійним спрямуванням)» у контексті освітньої та медичної реформ» (2019) з участю осіб, відповідальних за організацію викладання вище зазначених дисциплін у ЗВО МОЗ України.

Зазвичай у семінарах-нарадах брали участь понад 60 учасників, зокрема із Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці), ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова», ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», ДВНЗ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), ДЗ «Дніпропетровська медична академія», Запорізького державного медичного університету, Луганського державного медичного університету (м. Рубіжне), Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), Національного фармацевтичного університету (м. Харків), Одеського національного медичного університету, Сумського державного університету, Харківського національного медичного університету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна тощо.

4

Семінар-нарада, м. Яремче, 2017

5 грудня 2014 року кафедрою мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету було проведено семінар-нараду щодо викладання української мови у вищих медичних навчальних закладах та засідання робочої групи для написання міжкафедрального підручника з «Української мови (за професійним спрямуванням)».

На порядок денний семінару було винесено та розглянуто такі питання:

 • обговорення змін і доповнень до типової програми з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»;
 • аналіз структури та змістового наповнення національного підручника з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» відповідно до вимог нового Закону «Про вищу освіту» й оновлення типової програми;
 • проблемні аспекти єдиного підходу до структури та змістового наповнення навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна». 

26–27 травня 2015 року кафедрою мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету було проведено семінар-нараду завідувачів однопрофільних кафедр «Актуальні проблеми викладання української (російської) мови іноземним студентам і аспірантам», на порядок денний якого винесено такі питання:

 • програмовий матеріал та методика викладання курсу українська (російська) мова як іноземна;
 • інноваційні технології у викладанні української (російської) мови як іноземної;
 • актуальні проблеми формування комунікативної компетентності студентів-іноземців на заняттях з української (російської) мови як іноземної;
 • затвердження проектів типових програм з «Української мови як іноземної» для підготовчих факультетів/відділень та студентів I-IV курсу (англійська мова навчання).

Одним із рішень семінару стала пропозиція опорній кафедрі розпочати роботу з укладання типових програм з дисципліни «Російська мова як іноземна», залучивши до неї працівників відповідних кафедр Запорізького державного медичного університету, Харківського національного медичного університету, Харківського національного фармацевтичного університету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які мають чимало напрацювань у цій сфері.

Відповідно до цього рішення 01 липня 2015 року на базі Івано-Франківського національного медичного університету було проведено дистанційне засідання учасників робочої групи з укладання типових програм із дисципліни «Російська мова як іноземна».

24–25 березня 2016 року спільно з опорною кафедрою українознавства та латинської мови НФаУ (м. Харків) на базі ДВНЗ «Національний фармацевтичний університет» (м. Харків) згідно з планом роботи опорної кафедри мовознавства ІФНМУ було проведено семінар-нараду «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних вишах».

На порядок денний семінару було винесено та розглянуто такі питання:

 • проблеми викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у світлі нових стандартів медичної та фармацевтичної освіти;
 • шляхи оптимізації процесу викладання української мови як фахової у медичних і фармацевтичних ЗВО;
 • змістове наповнення програм і методичне забезпечення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»;
 • проблема впровадження елективних мовних курсів, що сприяють удосконаленню мовної і мовленнєвої компетенцій сучасного фахівця;
 • актуальність упровадження дистанційних форм навчання та підтримки самостійної роботи студентів.

19–20 травня 2016 року на базі Івано-Франківського національного медичного університету було проведено семінар-нараду «Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у вищих навчальних закладах МОЗ України».

На семінарі-нараді розглянуто такі питання:

 • актуальні проблеми викладання української (російської) мови як іноземної у вищих навчальних закладах МОЗ України;
 • методичне забезпечення дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна»;
 • проект програми навчальної дисципліни «Російська мова як іноземна» для студентів підготовчих факультетів/відділень вищих навчальних закладів МОЗ України (російськомовна форма навчання)»;
 • проект програми навчальної дисципліни «Російська мова як іноземна» для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (російськомовна форма навчання)»;
 • проект програми навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (українськомовна форма навчання)».

21 березня 2017 року спільно з опорною кафедрою українознавства та латинської мови НФаУ (м. Харків) на базі Івано-Франківського національного медичного університету було проведено дистанційний семінар-нараду «Змістове наповнення програм та забезпечення навчального процесу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» та вибіркових мовних дисциплін».

На порядок денний семінару було винесено та розглянуто такі питання:

 • актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів;
 • змістове наповнення програм з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та вибіркових мовних дисциплін;
 • методичне забезпечення навчального процесу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та вибіркових мовних дисциплін.

22–23 травня 2017 року було проведено семінар-нараду «Лінгводидактичні стратегії навчання української мови як іноземної у вищих навчальних закладах МОЗ України» з метою вдосконалення методологічної стратегії викладання дисципліни «Українська мова як іноземна» на основі новітніх технологій навчання та створення і впровадження у ЗВО МОЗ України вдосконалених навчальних планів і програм.

Семінар-нарада відбувався у форматі пленарних засідань та круглого столу, на яких було роглянуто такі питання:

 • компетентнісна спрямованість навчання української мови як іноземної в контексті професійно зорієнтованого підходу;
 • інноваційні технології навчання української мови як іноземної у вищій школі: прикладний аспект;
 • теорія і практика укладання навчально-методичного забезпечення з української мови як іноземної;
 • презентація Примірної програми навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» для спеціальностей: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація».

5

6

Семінар-нарада, м. Яремче, 2017

2–3 березня 2018 року на базі Івано-Франківського національного медичного університету було проведено семінар-нараду фахівців однопрофільних кафедр української мови та іноземної ЗВО медичного та фармацевтичного напрямків з метою доопрацювання концепції національного підручника з дисципліни «Українська мова як іноземна» та формування авторського колективу для його написання з числа робочих груп однопрофільних кафедр ЗВО МОЗ у рамках удосконалення методологічної стратегії викладання дисципліни «Українська мова як іноземна» на основі новітніх технологій навчання та створення і впровадження у ЗВО МОЗ України вдосконалених навчальних планів і програм, міжкафедральних підручників та посібників.

На порядок денний семінару-наради було винесено такі питання:

 • концепція національного підручника з «Української мови як іноземної», принципи й вимоги його укладання;
 • обговорення членами робочих груп з різних ЗВО МОЗ України оптимального варіанту викладу тексту підручника у форматі презентацій з відеоматеріалами апробації «уроків»;
 • затвердження вимог до укладання підручника та конфігурації авторського колективу (лексико-граматичний мінімум, зміст та структура підручника; вимоги до викладу та оформлення матеріалу; розподіл тем між членами авторського колективу).

19–20 квітня 2018 року на базі Національного фармацевтичного університету (м. Харків) кафедрою українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету (м. Харків), яка є опорною з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» з підготовки фахівців спеціальностей медичного напрямку, та кафедрою мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету, яка є опорною з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» з підготовки фахівців спеціальностей медичного напрямку, було проведено спільну семінар-нараду завідувачів кафедр української мови ЗВО медичного та фармацевтичного профілю «Актуальні питання оптимізації навчального процесу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)».

На семінарі-нараді розглянуто такі питання:

 • відповідність змістового наповнення програм із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» потребам сьогодення і запитам сучасного ринку праці;
 • можливість розробки універсального курсу, що становить собою інтегровану міжкафедральну дисципліну, яка включає аспекти української мови, психології та етики і пристосована до практичних потреб фахівців відповідної галузі;
 • особливості формування реєстру вибіркових дисциплін, здатних забезпечувати мовно-комунікативні компетенції майбутніх фахівців фармацевтичного та медичного профілів;
 • можливості викладання дисципліни за вибором для аспірантів та здобувачів «Культура наукової мови лікарів/фармацевтів: термінологічний аспект»;
 • роль електронних освітніх ресурсів, дистанційних курсів в умовах розширення навчального простору і досвід упровадження інформаційних та ІТ-технологій у процес викладання мовних дисциплін;
 • затвердження примірних програм навчальних дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Культура мовлення», «Теорія і практика професійної мовної комунікації» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 228 «Педіатрія».

20 червня 2018 року було проведено семінар-нараду «Актуальні питання викладання дисципліни «Українська мова як іноземна»: презентація проекту міжкафедрального підручника» (з дистанційною участю фахівців однопрофільних кафедр ЗВО МОЗ України) з метою вдосконалення методологічної стратегії викладання дисципліни «Українська мова як іноземна» на основі новітніх технологій навчання та створення і впровадження у ЗВО МОЗ України вдосконалених навчальних планів і програм, міжкафедральних підручників, посібників. Цій нараді передували 4 вебінари, під час яких поступово напрацьовувався зміст і структура національного підручника.

Під час семінару-наради обговорювалися такі питання:

 • концепція міжкафедрального підручника з дисципліни «Українська мова як іноземна» для англійськомовних студентів І-ІІ курсів закладів вищої освіти;
 • структура та змістове наповнення міжкафедрального підручника з дисципліни «Українська мова як іноземна», презентованого робочими групами однопрофільних кафедр ЗВО МОЗ України;
 • стандартизоване оцінювання іноземців із мови навчання: вимоги, принципи, підходи.

22 березня 2019 року кафедрою мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету (м. Івано-Франківськ), яка є опорною з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» з підготовки фахівців спеціальностей медичного напряму, й кафедрою українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету (м. Харків), яка є опорною з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) з підготовки фахівців спеціальностей фармацевтичного напряму, було проведено семінар-нараду завідувачів кафедр української мови ЗВО медичного на фармацевтичного напрямів «Концепція викладання «Української мови (за професійним спрямуванням)» у контексті освітньої та медичної реформ».

Під час семінару-наради обговорювалися такі питання:

 • актуальні питання комунікативної компетентності студентів (здобувачів) ЗВО медичного та фармацевтичного напрямків;
 • навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у ЗВО МОЗ України: сучасні виклики та перспективи;
 • формування у студентів навичок укладання професійної документації у світлі впровадження електронного медичного документообігу;
 • актуальні проблеми творення, упорядкування та застосування термінів і номенклатурних назв у медицині та фармації;
 • презентація національного підручника з навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна».

27-28 травня 2019 року спільно з опорною кафедрою культурології та українознавства Запорізького державного медичного університету (м. Запоріжжя) було проведено семінар-нараду «Актуальні питання організації навчального процесу з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у ЗВО МОЗ України з метою вдосконалення методологічної стратегії викладання дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» на основі новітніх технологій навчання та створення і впровадження у ЗВО МОЗ України вдосконалених навчальних планів і програм, міжкафедральних підручників, посібників.

На порядок денний семінару було винесено та розглянуто такі питання:

 • презентація міжкафедрального підручника з дисципліни «Українська мова як іноземна» для англійськомовних студентів І-ІІ курсів ЗВО медичного та фармацевтичного напрямів та обговорення його ефективного впровадження в навчальний процес;
 • актуальні проблеми викладання дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна»;
 • розширення компетенцій студента та змістове наповнення дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» і споріднених курсів за вибором;
 • інноваційні технології навчання під час викладання дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна)»;
 • змістове наповнення курсів за вибором «Українська (російська) мова» відповідно до вимог програми ЗНО з мови навчання;
 • інноваційні технології навчання та досвід створення курсів на базі освітньої платформи edX.

8 травня 2020 року кафедра мовознавства ІФНМУ організувала відеосемінар «Нормативно-законодавчі та навчально-методичні проблеми викладання української мови у ЗВО МОЗ України». Під керівництвом завідувачки, професорки Світлани Луцак відбулася уже традиційна нарада з дистанційною участю завідувачів та фахівців однопрофільних кафедр у програмі Microsoft Teams. Співорганізатором заходу стала кафедра українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету (Харів), очолювана доценткою Євгенією Світличною.

Основними питаннями, що обговорювалися на заході, були:

 • особливості використання інтернет ресурсів та мультимедійних засобів у процесі вивчення української мови як іноземної, зокрема імплементація в освітній процес новітніх підходів і технологій (змішаного навчання, технологій перевернутого заняття, створення інноваційного середовища, технологій інтегрованого оволодіння мовою та змістом навчання тощо);
 • розробка завдань для проведення стандартизованого тестування з мови навчання;
 • упровадження в освітній процес підручника з української мови як іноземної для іншомовних студентів англійськомовної форми навчання;
 • упровадження в освітній процес норм нового українського правопису.

6 травня 2021 року кафедра мовознавства ІФНМУ провела семінар-нараду «Навчання української мови у ЗВО МОЗ України: стан, виклики й перспективи». У події взяли дистанційну участь науковці, відповідальні за організацію викладання дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням» та «Українська мова як іноземна» у закладах вищої освіти Міністерства охорони здоров’я.

Цьогорічна географія учасників вражає, адже захід зібрав понад 80 представників однопрофільних кафедр із 15 закладів вищої освіти України, а також і Польщі (Лукасевич-Інститут зварювання, м. Глівіце). Спілкування відбувалось за допомогою онлайн-платформи Microsoft Teams.

Основними питаннями, що обговорювалися на заході, були:

 •  лінгводидактика в умовах дистанційного та змішаного навчання;
 •  впровадження курсів за вибором комунікативного спрямування;
 •  корекція змістового наповнення й методичних підходів до викладання української мови за професійним спрямуванням;
 •  академічне письмо в освітньо-професійних і освітньо-наукових програмах;
 •  виховний потенціал мовознавчих дисциплін;
 •  підходи щодо реалізації Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» у ЗВО МОЗ України.

Заняття на кафедрі мовознавства відбуваються у двох корпусах.

Нині в структурі кафедри мовознавства функціонують 4 секції:

-  українська мова (за професійним спрямуванням);

-  українська мова як іноземна;

-  іноземні мови (підсекції англійської, німецької мов);

-  латинська мова.

 Секція української мови (за професійним спрямуванням) об’єднує близько 6 працівників кафедри, які викладають дисципліни «Українська мова» і «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів університету та медичного коледжу ІФНМУ.

 7

Викладачі секції є авторами примірних програм з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», а також примірних програм курсів за вибором «Культура мовлення» для кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина», «Основи діловодства та риторика» для кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар-реабілітолог», «Лікар-психолог», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 225 «Медична та психологічна реабілітація», «Теорія і практика професійної мовної комунікації» для кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина»; монографій, навчальних посібників, численних наукових статей у фахових виданнях, тез, рецензій.

8

У 2017 році вийшов друком національний підручник з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у видавництві «Медицина» .

  9  10

Викладачі секції активно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, нарадах-семінарах, присвячених питанню оптимізації викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», актуальним проблемам функціонування сучасної української літературної мови, її утвердженню як державної.

Згідно з наказами Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, на базі Івано-Франківських вишів у 2016-2017 н.р. відбувся ІІ етап престижних лінгвістичних конкурсів.

Івано-Франківський національний медичний університет 13 грудня 2016 року прийняв понад 50 студентів − учасників XVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету 15 грудня 2016 року – майже 30 учасників VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Конкурсанти продемонстрували високий рівень грамотності, майстерність у написанні творів, ерудицію, креативний підхід до вирішення завдань.

За підсумками конкурсу найкращих результатів досягнули і стали переможцями  такі студенти: Коцовська О. О. (І курс, 1 група) – І місце в XVІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; Федорів О. В. (І курс, 13 група) – ІІ місце в XVІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; Демків Ю. В. (3 група, І курс) – І місце в XVІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; Соботник Д.Л. (7 група, І курс) – ІІІ місце в XVІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; Лукаш Т. В. (ІІ курс, 30 група)   – І місце в XVІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; Плешкан І.П. (30 група, ІІ курс) – І місце в ХІХ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; Дебенко С.В. (2 група, І курс) – ІІ місце в ХІХ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; Ціжма А. Ю. (І курс, 9 група) – ІІ місце в VІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; Соботник Д.Л. (7 група, І курс) – ІІ місце в VІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; Шпіляревич С.Р. (6 група, І курс) – ІІІ місце в VІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; Дебенко С.В. (2 група, І курс) – І місце в ІХ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Рожко С. В. (ІІ курс, 47 група) – ІІІ місце у Всеукраїнському марафоні з української мови імені Петра Яцика. 

У секції української мови як іноземної є близько 20 працівників кафедри, які викладають дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів ФПІГ. 

11

Викладачі секції систематично виступають на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і конгресах, семінарах-нарадах, працюють над укладанням словників, написанням монографій, наукових статей, тез, рецензій, робочих зошитів і методичних комплексів, спрямованих на підвищення ефективності викладання «Української мови як іноземної», редагують видання «Галицький вісник» і «Архів клінічної медицини» (доц. Гончарук О.В.). Скажімо, у співпраці з носіями мови викладачі підготували до друку «Українсько-англійсько-арабський тлумачний словник медичних термінів» (Р.Б. Голод, Г.Я. Іванишин, С.В. Личук). Також видано чимало робочих зошитів для іноземних студенів ІФНМУ (автори Н.С. Голод, Н.В. Кобзей, З.Я. Родчин, У.В. Соловій та ін.).

У зв’язку з визнанням ЦМК МОЗ України кафедри опорною з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у грудні 2014 року, викладачі секції розпочали активну роботу з написання примірних програм та підготовки необхідного методичного забезпечення з цього предмету.  

 12

У 2018 році авторським колективом секції подано у видавництво «Медицина» національний (міжкафедральний) підручник із дисципліни «Українська мова як іноземна» (Книга 1, Книга 2), який надруковано у  2019 році.

13

 image036

За основу структури міжкафедрального підручника прийнято розподіл його на тематичні блоки:

 • перший розділ підручника (19 тематичних блоків, більшість із яких орієнтовані на 4-6 год.) передбачає соціокультурну складову та початки професійного мовлення;
 • другий розділ підручника (14 тематичних блоків, орієнтованих на 6-8 год.) покликаний формувати навики фахової комунікації.

Основними векторами концепції національного підручника є:

 • Домінування комунікативного принципу і професійного підходу.
 • Зорієнтованість змістового наповнення на англомовних студентів І-ІІІ курсів ЗВО МОЗ України.
 • Дотримання принципу системності при підготовці завдань з усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письма).
 • Збереження автентичності матеріалів та їх адаптація до комунікативних потреб студентів-медиків.
 • Дотримання укладеного кафедрою мовознавства ІФНМУ лексико-граматичного мінімуму.

Основними структурними одиницями кожного розділу є тематичні блоки (підрозділи). Вони, у свою чергу, діляться на заняття. Структурні межі занять є умовними і визначаються підтемами, включеними у тематичний блок. Кожен тематичний блок містить відповідну кількість занять, завдання для самостійної роботи студентів, словник активної лексики. Завершує підручник граматичний довідник та словник лінгвістичних термінів. Як додаток, подано на диску аудіозапис до завдань на слухання.

Передбачено завдання різного рівня складності. Основними видами завдань є лексичні, граматичні, дотекстові, післятекстові вправи, текстове завдання, вправи на аудіювання, розвиток монологічного і діалогічного мовлення, письма. Орієнтовна пропорція кількості завдань у структурі тематичного блоку: 15-20 завдань для основної частини заняття, 3-5 – на перевірку вивченого, 10-15 – на самостійну роботу. До завдань для самостійної роботи студентів входять короткі тексти для читання під рубрикою «Цікаво знати», кросворди, вправи на співвіднесення слів у двох колонках, вставлення пропущених слів з таблиці, запис слів у правильному порядку, завдання з пропусками частини інформації, завдання на доповнення відповіді, творчі роботи тощо. Малюнки і схеми сприяють вивченню нових слів, їх правильному розумінню. Вони є складовою завдань на зразок: «Підпишіть картинки», «Позначте на малюнку…» тощо. Завдання на аудіювання розроблено у формі аудіоматеріалів та завдань тестового формату. Аудіоматеріали начитано на електронний носій і подано як мобільний додаток.

Авторами національного підручника стали фахівці однопрофільних кафедр ЗВО МОЗ України, зокрема Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник), Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (Г.Л. Василенко, Л.Т. Тищенко, Т.Д. Полиця), Запорізького державного медичного університету (К.І. Гейченко, Л.В. Даниленко, Н.О. Коновальчук О.А. Агіна, О.Д. Турган, Т.В. Шадріна, Г.О. Звягіна), Сумського державного університету (Л.В. Біденко, Ю.О. Кліпатська), Буковинського державного медичного університету (А.В. Аністратенко, Ю.М. Руснак, М.В. Цуркан), Івано-Франківського національного медичного університету (С.М. Луцак, А.В. Ільків, О.І. Криницька, Н.І. Трефяк, Г.Я. Іванишин, О.А. Федорова).

Викладачі секції української мови як іноземної та разом з іншими працівниками кафедри беруть активну участь у громадському й культурному житті ІФНМУ. З-поміж  організованих та проведених заходів слід виокремити святкування 71-річниці з Дня народження ІФНМУ, участь у організації виставки квіткових композицій 16.09.2016 р. (Гуцол М.І. Голинська А.І., Шпільчак Л.Я., Рудик О.В., Ящук О.Д), літературно-музичний вечір «Захищаємо Україну разом» 13.10.2016 р. (Гуцол М.І.), відзначення Дня української мови та писемності, музично-літературну композицію в Народному домі Просвіта 07.11.2016 р.(Гуцол М.І.); культурно-виховний захід «Тричі мені являлася любов…» за участю студентів коледжу та студентів-іноземців у рамках конкурсу ім. П. Яцика 13.12.2016 р. (Чут З.Б.), музичний вечір до дня закоханих «Місто пісень» (Центральна бібліотека ІФНМУ) за участю студентів І курсу медичного факультету групи 58 (Гуцол М.І., Родчин С.В., Федорова О.А.), літературно-музичний вечір «Рідна мова – оберіг людини і нації» до Міжнародного дня рідної мови (відділ літератури іноземних мов Івано-Франківської обласної наукової бібліотеки ім. І. Франка) за участю студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету групи 67, громадян Курдистану 21.02.2017 р. (Родчин С.В., Кут С.М.); літературно-музичний вечір «Слово Кобзаря – величне слово» у Просвіті за участю студентів 11 групи І курсу 13.03.2017 р. (Гуцол М.І.), I Міський конкурс поезії Л. Костенко в Народному Домі с. Угорники за участю студентів-іноземців 2 курсу 57 групи 26.03.2017 р. (Баб’як  О. І.), Міжнародний проект у рамках фестивалю «Прикарпатський простір: Франкові читання» за участю студентів-іноземців та студентів медичного коледжу 05.05.2017 р. (Луцак С.М., Чут З.Б.), благодійний концерт «Свято Матері» за участю студентів ІФНМУ в народному домі «Просвіта» 14.05.2017 р. (Гуцол М.І.), організація і проведення концерту з участю іноземних студентів у рамках урочистого засідання Вченої Ради ІФНМУ з приводу вручення дипломів випускникам–іноземцям 22.06.2017 р. (Родчин С.В.); засідання обласного методичного об’єднання викладачів англійської мови навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації 02.11.2017 р., під час якого обговорили питання, що виникають у процесі роботи викладачів, побували на відкритому практичному занятті з англійської мови на тему «Types of drugs», яке провела викладач Голинська А. І. для студентів-фармацевтів, а також було організовано конкурс знавців англійської мови (Богович О.М.); засідання обласного методичного об'єднання викладачів німецької та французької мов закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації Івано-Франківської області 06.11.2018 р., під час якого члени методоб’єднання заслухали доповіді про національно-патріотичне виховання у процесі викладання іноземних мов, комплекс вправ для формування потенційного словника студентів з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування», обговорили методичні рекомендації Міністерства освіти і науки щодо викладання іноземних мов у 2018-2019 навчальному році, а також викладач кафедри мовознавства ІФНМУ Федорук О. В. разом зі студентами медичного коледжу підготувала виховний захід «Deutsche Dichter».

14

Читання поезій Івана Франка іноземними студентами

05 травня 2017 року

15

Секція іноземних мов об’єднує близько 20 працівників кафедри, які забезпечують викладання дисциплін «Англійська мова», «Німецька мова», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Німецька мова (за професійним спрямуванням)» для студентів університету та медичного коледжу ІФНМУ.

16

Викладачі секції систематично виступають на міжнародних і всеукраїнських конгресах, симпозіумах, конференціях на філологічну та педагогічну тематику, проводять майстер-класи, публікують наукові статті, впроваджують у навчальний процес інноваційні особистісно-орієнтовані технології. Важливим компонентом навчально-методичної роботи працівників секції є курси з підготовки ад’юнктів до складання іспиту з іноземної мови (ст. викл. Цебрук І.Ф. і доц. Венгринович Н.Р. стали першими в Україні авторами підручника з англійської мови для аспірантів).

У 2013–2014 н.р. розпочав свою діяльність при кафедрі навчально-тренінговий центр «Іноземні мови для професійного спілкування», до якого звертаються викладачі ІФНМУ для підвищення рівня володіння іноземними мовами у вузькоспеціалізованій галузі медицини. Від початку роботи в НТЦ навчалося більше 1000 осіб за напрямком «Іноземні мови для професійного спілкування». Сертифікати про успішне завершення курсу навчання з професійної англійської мови отримали 725 слухачі, з німецької – 50, з французької – 26, з польської – 64 працівники.

На виконання рішення Вченої ради ІФНМУ від 16.01.2018 про підвищення рівня володіння англійською мовою викладачів закладу, які працюють з іноземними студентами, впроваджено програму третього року навчання «Improved Medical English» для випускників НТЦ, які успішно завершили дворічний курс із циклу «Англійська мова для професійного спілкування».

У 2017 році в НТЦ  ІФНМУ відкрито новий напрямок із підготовки працівників закладу до складання іспиту з англійської мови на рівень В2. Така структурна реорганізація НТЦ зумовлена як необхідністю входження у простір світового освітнього процесу, так і набуттям чинності наказів МОН України і постанов Кабінету Міністрів України, які регламентують порядок присвоєння вчених звань і підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії чи доктора наук.

Становлення напрямку екзаменаційної підготовки в НТЦ стало можливим завдяки укладеному 10.02.2017 договору про співпрацю між ІФНМУ та Grade Education Centre (м. Київ), який є єдиним в Україні платиновим тест-центром з проведення іспитів Cambridge Assessment English. У серпні 2017 року ІФНМУ отримав сертифікат про статус Exam Preparation Centre від Cambridge Assessment English, у 2018 році – відзнаку центру зі срібним статусом.

image040

image041

image042

18

Загалом за програмою екзаменаційної підготовки в НТЦ навчалися понад 200 працівників ІФНМУ, з яких 143 осоиа успішно склали іспит. До зазначеної роботи залучені 39 кафедр університету: 1 кафедра здобула 9 сертифікатів, 1 кафедра – 7 сертифікатів, 3 кафедри здобули 6 сертифікатів, 4 кафедри – 5 сертифікатів, 4 кафедри – 4 сертифікати, 11 кафедр – 3 сертифікати, 12 кафедр – 2 сертифікати, 16 кафедр – 1 сертифікат. Загалом отримано 8 сертифікатів рівня С1, 18 сертифікатів рівня В2+, 57 сертифікатів рівня В2, 60 сертифікатів рівня В1.

1

2

3

4

Ефективна підготовку викладачів ІФНМУ до іспиту FCE забезпечується поступовим уведенням у дію лінгафонного кабінету, обладнаного навушниками, перегородками і комп’ютерами, закупівлями навчально-методичних комплексів «Compact First», «Objective First», «Complete First», «First Trainer», «Empower», а також регулярним проведенням методичних конференцій і Skype-консультацій спільно з представниками Grade Education Centre.

У зв’язку з переходом на кредитно-трансферну систему навчання нагальним постало питання наявності навчально-методичної літератури, яка відповідала б вимогам часу. Тому під керівництвом проф. Голода Р.Б. було створено авторські колективи з викладачів секції, які з 2009 до 2014 року підготували й видали 8 навчальних підручників та посібників з іноземних мов для студентів-медиків (серед авторів – Венгринович Н.Р., Височан В.З., Гуцол М.І., Кияк Д.Р., Кімачук М.І., Косило Н.В., Масляк М.В., Піжук Т.Г., Савчук Л.Д., Федорак Г.М., Цебрук І.Ф.). Викладачі підсекцій англійської (Цебрук І. Ф., Венгринович Н. P., Косило Н. В.) та німецької мов (Гуцол М. І., Федорак Г. М., Кияк Д. Р.) є співавторами національних підручників «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків» (Львів, 2013), «Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків» (Львів, 2013).

22

У зв’язку з впровадженням у 2019 році МОЗ України ЄДКІ студенти ІФНМУ вивчають англійську мову не тільки як обов’язкову дисципліну на І та ІІ курсах, але і як вибіркову. Актуальність такої підготовки засвідчує стрімке зростання кількості студентів, які обрали елективний курс «Англійська мова за професійним спрямуванням», що відображено в порівняльній таблиці відомостей за 2017-2018 та 2018-2019 н.р.

24

Для формування стійкої мовно-комунікативної компетенції велика роль у навчальних програмах відводиться самостійній роботі, ефективність виконання якої забезпечують онлайн-курси на платформі EdX, розроблені кафедрою мовознавства з урахуванням матеріалів посібників від «Cambridge University Press» («English in Medicine», «Professional English in Use», «Cambridge English for Nursing», «Good Practice Communication Skills in English for the Medical Practitioner»), придбаних ІФНМУ для кафедри мовознавства. Не дублюючи програму нормативних дисциплін, онлайн-курси допомагають студентам опанувати базову медичну (фармацевтичну) лексику відповідно до компонентів ЄДКІ. Завдання курсів включають короткі навчальні текстові, аудіо- або відеоматеріали та інтерактивні вправи, виконуючи які студенти можуть відразу ж практикувати засвоєний лексичний матеріал.

25

Університетська платформа EdX дозволяє проводити різнопланові тестування, одночасно перевіряючи знання всіх студентів групи за  індивідуальним варіантом завдань; студенти отримують свої результати одразу після зрізу. Цього навчального

року викладачі кафедри мовознавства сформували базу завдань для тестування студентів ФПІГ. За технічної підтримки працівників ВІАЗу було проведено ректорський контроль з англійської мови для студентів-іноземців І курсу, адже восени, згідно з планами МОН, вони мали б складати іспит з мови навчання. Напрацьовану методику тестування можна буде використовувати і для виконання вимоги листа МОЗ України від 14.01.19 р. за № 22.1-30/867 щодо розподілу абітурієнтів на групи відповідно до їх рівня володіння англійською мовою.

9 викладачів секції латинської мови проводять практичні заняття з дисципліни «Латинська мова» на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах українською, російською та англійською мовами, а також з дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією» у медичному коледжі ІФНМУ.

image051

Науково-методична робота секції спрямована на забезпечення високого рівня викладання вказаних дисциплін. З цією метою розроблені робочі програми, методичні вказівки для викладачів і студентів, видано чимало навчально-методичної літератури:

 • Гуцол М. І., Зобнів І.М., Рудик О. В., Чопик Ю.С. Бондар Н.В. Латинська мова і основи медичної термінології. – Івано-Франківськ,  2012 (підручник);
 • Рудик О. В., Гуцол М. І. Клінічна термінологія. Словотвір. – Івано-Франківськ, 2014 (посібник);
 • Гуцол М.І., Рудик О.В. Українсько-латинський тлумачний словник клінічних термінів. – Івано-Франківськ, 2014;
 • Гуцол М.І., Чопик Ю.С., Рудик О.В., Зобнів І.М., Бондар Н.В. Латинсько-український, українсько-латинський  словник медичних термінів. – Івано-Франківськ, 2014 (словники);
 • Гуцол М. І., Чопик Ю. С., Рудик О. В., Бондар Н. В. Lingua Latina: Підручник з латинської мови для студентів стоматологічного факультету. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2017 – 380 с.
 • Рудик О.В., Гуцол М.І. Клінічна термінологія. Словотвір: Посібник. –Івано-Франківськ, 2018. – 348 с.

Викладачі секції є співавторами 3-х національних підручників:

 • Латинська мова для студентів фармацевтичного факультету. Національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV р. а / За ред. Л.Ю. Смольської. – Київ, 2016. – 352 с. (Співавтори з ІФНМУ: Рудик О.В., Гуцол М.І.).
 • Латинська мова для студентів медичного факультету. Національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV р. а / За ред. Л.Ю. Смольської. – Київ, 2016. – 472 с. (Співавтори з ІФНМУ: Гуцол М.І.).
 • Гуцол М.І., Беляєва О.М., Синиця В.Г. Latin Language for Students of Dental Faculties. Lingua Latina ad usum Stomatologiae Studentium): національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів України IV р. а. / за ред. О.М. Беляєвої. – Київ : ВСВ «Медицина», 2018. – 488 с. (Співавтори з ІФНМУ: Гуцол М.І.).

Коло наукових зацікавлень викладачів секції включає дослідження проблем методики викладання латинської мови, шляхів утворення медичної термінології на основі греко-латинських терміноелементів, розробку і впровадження інноваційних технологій викладання.

У перспективі кафедральної роботи – систематичне й послідовне підвищення ефективності навчального процесу за трьома ключовими напрямками: видання різноманітної навчально-методичної продукції, розробка підручників і посібників «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації; уведення в навчальний процес національного підручника з української мови як іноземної (англійська мова навчання); участь викладачів у наукових конференціях, конгресах, проектах (заплановано семінари-наради завідувачів однопрофільних кафедр ЗВО медичної та фармацевтичної освіти; формування електронної бази відомостей щодо викладання дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» ЗВО МОЗ України (підручники, навчальні посібники, робочі програми, робочі); координування організації і проведення семінарів-нарад завідувачів однопрофільних кафедр ЗВО МОЗ  України, які забезпечують мовну підготовку.

Співробітники
 

Луцак Світлана Миколаївна

завідувачка кафедри мовознавства

докторка філологічних наук, професорка

тел.: 75-01-06

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Ільків Анна Володимирівна

професорка

докторка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Венгринович Наталія Романівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

методистка кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Гончарук Оксана Володимирівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Гуцол Марія Іванівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

тел.: 067-45-40-591

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за наукову роботу кафедри, голова МОВУТ 'Просвіта' ІФНМУ

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID

Іванишин Галина Ярославівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка педагогічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Кобзей Наталія Василівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

тел.: +380 50 013-75-35

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Косило Наталія Володимирівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

керівниця секції англійської мови

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Криницька Ольга Ігорівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Личук Світлана Василівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

тел.: +380 97 643-43-25

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

літературна редакторка наукового фахового журналу Пульс НТШ ім. Т. Г. Шевченка

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Мельничук Оксана Михайлівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Микитин Ірина Ярославівна

доцентка

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Музика Тетяна Євгенівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Огринчук Олександра Петрівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Париляк Лілія Іванівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Попойлик Юлія Дмитрівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Родчин Зоряна Ярославівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Сілевич Лілія Іванівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Соловій Уляна Василівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

керівниця секції української мови як іноземної

Детальна інформація (pdf)

Федорова Олександра Анатоліївна

доцентка

кандидатка педагогічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Чопик Юрій Степанович

доцент кафедри мовознавства

кандидат педагогічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

старший лейтинант медичної служби, учасник АТО, служив у прикордонних військах, 80-ій десантно-штурмовій бригаді. Співавтор 2 підручників, словника та 4 посібників з латинської мови, десятка статтей

Шпільчак Любов Яремівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка педагогічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за НТЦ 'Іноземні мови для професійного спілкування' при кафедрі мовознавства

Детальна інформація (pdf) ORCID

Юрчак Галина Михайлівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Кут Святослав Михайлович

старший викладач кафедри мовознавства

кандидат філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Чура Юлія Олександрівна

старша викладачка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Білічак Оксана Ігорівна

викладачка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук, доцентка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Вакалюк Іванна Володимирівна

викладачка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) Google Scholar

Бондар Наталія Василівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Височан Віталія Зіновіївна

старша викладачка кафедри мовознавства

тел.: 75 01 07

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за подання інформації на сайт ІФНМУ

Детальна інформація (pdf)

Голод Наталія Степанівна

старша викладачка кафедри мовознавства

докторка філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дикан Ольга Василівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

керівниця секції української мови як іноземної

Детальна інформація (pdf) Google Scholar

Дубина Наталія Михайлівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

позаштатна редакторка ГЛВ та АКЛ

Детальна інформація (pdf)

Лашків Тетяна Василівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Савчук Лілія Дмитрівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Рудик Ольга В'ячеславівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

керівниця секції латинської мови

Цебрук Ірина Федорівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

завідувачка педагогічного процесу кафедри

Детальна інформація (pdf) Google Scholar

Ящук Ольга Дмитрівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Баб'як Ольга Іванівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Богович Оксана Михайлівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за організацію викладання іноземних мов у фаховому медичному коледжі

Детальна інформація (pdf)

Бойчук Наталія Іванівна

викладачка другої категорії фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бойчук Ольга Володимирівна

викладачка першої категорії фармацевтичного відділення фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Варівончик Анна Іванівна

викладачка вищої категорії фельдшерського відділення фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гнатюк Оксана Романівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Дзюбан Анна Ігорівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кобзан Лідія Антонівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Левченко Леся Валеріївна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Масляк Марія Вікторівна

викладачка вищої категорії зуботехнічного відділення фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Масюк Алла Юріївна

викладачка фельдшерського відділення фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Москалик Наталія Василівна

викладачка другої категорії сестринського відділення фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Прокопчук Василина Андріївна

викладачка другої категорії сестринського відділення фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Порхун Ольга Іванівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Савчук Галина Олександрівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Рибчинська Роксолана Степанівна

викладачка вищої категорії сестринського відділення фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за організацію викладання української мови в медичному коледжі

Детальна інформація (pdf)

Соронович Ольга Ярославівна

викладачка першої категорії сестринського відділення фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Федорак Галина Михайлівна

викладачка вищої категорії фельдшерського відділення фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

керівниця секції німецької мови

Детальна інформація (pdf)

Федорук Оксана Василівна

викладачка першої категорії фармацевтичного відділення фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Шкорута Ірина Ігорівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Авраменко Ірина Василівна

старша лаборантка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Богач Оксана Михайлівна

старша лаборантка кафедри мовознавства, викладачка першої категорії фахового медичного коледжу

тел.: 75-01-07

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Гуцол Олександр Пантелеймонович

старший лаборант кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Комар Ольга Вікторівна

старша лаборантка кафедри мовознавства

тел.: 75-01-07

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Химич Христина Ігорівна

старша лаборантка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Іванюк Мар’яна Василівна

лаборантка кафедри мовознавства, викладачка другої категорії фельдшерського відділення фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Сенів Валентина Степанівна

лаборантка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Шевчук Ірина Володимирівна

операторка комп’ютерного набору кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Шиндак Галина Тарасівна

операторка комп’ютерного набору кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)
Діяльність