Кафедра мовознавства

Про кафедру

{foto=big=korpus}

Завідувач кафедри – проф. Луцак С.М.
Історія кафедри мовознавства починається в жовтні 1945 року, тобто від самого заснування Станіславського медичного інституту.
Одним з організаторів Станіславського медичного інституту та кафедри іноземних мов був доктор лінгвістичних наук Антін Якович Ульванський. Із 1945 року по 1959 рік він займав посаду старшого викладача кафедри іноземних мов. Досконало володів латинською, німецькою та грецькою мовами, підготував до друку кишеньковий «Українсько-латинський медичний словник» з короткою граматикою латинської мови на 24000 слів

{foto=small=foto_1_Antin_Ul_vans_kyj_}

Антін Якович Ульванський
Старший викладач кафедри іноземних мов (1945–1959)
Із 1945 р. в інституті діяли дві окремі кафедри: кафедра іноземних мов та кафедра латинської мови. Першим завідувачем кафедри іноземних мов був Ярослав Миколайович Ульванський.

{foto=small=foto_2_YAroslav_Ul_vans_kyj}

Ярослав Миколайович Ульванський

Перший завідувач кафедри іноземних мов (1945–1954)

Він працював викладачем латинської, згодом – старшим викладачем німецької мови.

Кафедрою латинської мови керував М.П. Стрільців.

У 1949 р. дві кафедри були об’єднані.

Із вересня 1954 р. до серпня 1970 р. кафедрою іноземних мов завідував професор Микита Савич Думка. Він працював над історією стародавньої медицини, зокрема вивчав історію медичних знань скіфів. Багато робіт Микита Савич присвятив питанням латинської та грецької термінології; зробив великий внесок у розвиток курсу латинської мови для медичних спеціальностей. Опублікував наукову  працю «Про медицину скіфів: історико-медичне дослідження» (1960), чимало розвідок, рецензій, полемічних статей.

У 1949 році кафедри було об’єднано. На посаду завідувача новоствореної кафедри було призначено Я.М. Ульванського. Першими викладачами кафедри були М.О. Топіліна, М.С. Думка; пізніше викладацький склад поповнили Р.М. Василевська, В.М. Василевський, Л.С. Звєрєва, М.П. Лаврик, Р.М. Лотовська, С.М. Сенів (англійська мова), І.М. Мельник (німецька мова), В.Г. Матвіїшин (французька мова). Ярослав Миколайович Ульванський очолював кафедру до 1954 р. Спочатку він працював викладачем латинської, згодом – старшим викладачем німецької мови.

З вересня 1954 р. до серпня 1970 р. кафедрою іноземних мов завідував Микита Савич Думка.

{foto=small=1}

Микита Савич Думка

Завідувач кафедри іноземних мов (1954–1970)

Кандидат філософських наук, професор

У липні 1970 р. кафедру іноземних мов було реорганізовано і з вересня того ж року створено окремо кафедру іноземних мов і кафедру латинської мови. Штат кафедри латинської мови складали професор М.С. Думка, кандидат філологічних наук І.Я. Козовик, викладач Л.Д. Шипайло.

З 1970 р. по 2000 р. посаду завідувача кафедри іноземних мов обіймав доцент Степан Петрович Букавін.

{foto=small=3}

Степан Петрович Букавін

Завідувач кафедри іноземних мов (1970 - 2000)

З 1971 по 1978 р. завідувачем кафедри латинської мови був літературознавець, мовознавець, церковний діяч УГКЦ, к.ф.н. Іван Якимович Козовик.

{foto=small=2}

Іван Якимович Козовик

Завідувач кафедри латинської мови (1971 - 1978)

Кандидат філологічних наук, доцент

У 1978 р. кафедри іноземних мов та латинської мови було знову об’єднано і створено кафедру іноземних мов. Іван Якимович продовжив завідувати курсом латинської мови до 1994 року, але вже при кафедрі іноземних мов.

У викладацький склад кафедри входили:  Василевська Р.М., Василевський В.М., Звєрєва Л.С., Лаврик М.П., пізніше – Лотовська Р.М., Сенів С.М., Бігун  В.М. (англійська мова), Мельник І.М. (німецька мова), Матвіїшин В.Г. (французька мова), Уздінська Є.М. (англійська мова), Пивоварчук В.М. (німецька мова), Боднарук В.М. (німецька мова).

{foto=big=foto_6_sklad_kafedry_inoz__mov}

На фото – склад кафедри іноземних мов:

 1-й ряд: ст.викладач французької мови Чухилевич А.Ф., доцент  Козовик І.Я., завідувач кафедри Букавін С.П., доцент Лотовська РМ., викладач німецької мови Мельник І.М.

 2-й ряд: викладач англійської мови Федак О.Г., ст. викладач латинської мови Шипайло Л.Д., старший викладач англійської мови Сенів С.М.; лаборанти Буник О. та Заровінська М.М.

 3-й ряд: викладач латинської мови Шеремета Л.В., викладач німецької мови Бойчин М.М., викладач англійської мови Ржевська О.П., ст. викладач німецької мови Кенцало Р.С. та ст. викладач англійської мови Бігун В.М.

Викладачі кафедри займалися активною видавничою діяльністю. Було опубліковано такі книги:

-         Козовик І.Я., Шипайло Л.Д. Підручник латинської мови для студентів медичних інститутів (1976);

-         Lotovska R.M. English for Medical Students (1988);

-         Козовик І.Я., Малець Р.І. Підручник з латинської мови (1988);

-         Матвіїшин  В. Г. Французька мова (підручник для студентів-медиків) (1992) та ін.

{foto=big=8}

У 70–90-х роках кафедра іноземних мов працювала над удосконаленням методики викладання іноземних мов у немовному вузі. На кафедрі проводилися методичні та наукові конференції. Викладачі кафедри брали участь у республіканських наукових конференціях. У результаті викладачами кафедри було видано ряд підручників, якими користувалися майже всі медичні ЗВО України.

Викладачі кафедри активно займалися виховною роботою. Англійською мовою проводили вечори, присвячені звичаям та традиціям Великобританії, творчості В. Шекспіра та іншим відомим людям Англії. Такі заходи значно підвищували інтерес студентів до вивчення іноземних мов.

Працівники також організовували вечори, приурочені творчості українських поетів, вечори-зустрічі зі студентами Івано-Франківського інституту нафти й газу та Івано-Франківського педагогічного інституту, з воїнами, які служили в м. Івано-Франківську. Незмінними кураторами кафедри були Чухилевич А.Ф., Шипайло Л.Д., Сенів С.М., Мельник І.М.

{foto=big=foto_12_vykladachi_u_Karpatah_}

Старший викладач англійської мови, куратор групи Сенів С.М. зі студентами в Карпатах

{foto=big=foto_13_bilya_stomat}

Студенти з викладачами біля міської стоматологічної поліклініки

{foto=big=foto_14_}

{foto=big=foto_15_}

Вечір зустрічі з гостями з Німеччини

У 2001 р. кафедру перейменовано на кафедру мовознавства, у її структурі з’явився предмет «Ділова українська мова». Очолив кафедру Роман Богданович Голод.

{foto=small=6}

Роман Богданович Голод

Завідувач кафедри мовознавства з 2001 р. до 2014 р.

Доктор філологічних наук, професор

За період керівництва кафедрою Р.Б. Голодом її склад збільшився кількісно та якісно (з 15 викладачів у 2001 році до 80 осіб професорсько-викладацького складу в 2014 році). Було створено авторські колективи для укладання навчально-методичної літератури з української, англійської, німецької, латинської мов, видано чимало підручників, посібників, робочих зошитів тощо. Багато викладачів кафедри підвищили свою кваліфікацію, захистили кандидатські дисертації, у т.ч. під керівництвом проф. Голода Р.Б. (Г.О. Онуфрик, Н.В. Кобзей, З.Я. Родчин).

 З 14 листопада 2014 року очолює кафедру професор Луцак Світлана Миколаївна.

{foto=big=image014}

Луцак Світлана Миколаївна

 Доктор філологічних наук, професор

Луцак С.М., 1976 р.н., у 1998 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Українська мова і література».

1998–2001 рр. – аспірант кафедри української літератури Прикарпатського університету ім. В.Стефаника, за сумісництвом – вчитель української мови і літератури Української гімназії №1 м. Івано-Франківська.

Кандидатську дисертацію «Внутрішня організація прозового тексту (на матеріалі художньої прози Івана Франка)» захистила 05.04.2002 р. у спеціалізованій вченій раді К 58.053.02 Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.

2001–2006 рр. – асистент, 2006–2007 рр. – доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Вчене звання доцента кафедри української літератури присвоєно 24.10.2007 р.

2007–2010 рр. – докторант кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, за сумісництвом – доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Докторську дисертацію «Художня домінанта: категоріальний статус і поліфункціональна природа (на матеріалі української літератури межі ХІХ – ХХ століть)» захистила 15.12.2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.178.01 Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України зі спеціальностей 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література.

2010–2012 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 20.051.07 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

З 01.12.2010 р. – професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Вчене звання професора кафедри української літератури присвоєно 28.03.2013 р.

Науковий керівник 6-ти захищених кандидатських дисертацій (у т.ч. колишніх працівників кафедри мовознавства – доц. Трефяк Н.І., викл. Голодюк І.Р.).

Головні напрямки наукових зацікавлень стосуються трансдисциплінарних методологій вивчення художньо-естетичного процесу, зокрема синергетики, когнітивістики й рецептивно-комунікативного підходу, а також українського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Автор/співавтор понад 150 друкованих праць, у т. ч. 5 монографій, 5 національних (міжкафедральних) підручників, 8 навчальних посібників, понад 20 типових (примірних) програм.

Нині штат кафедри складається з 52 осіб: 2 доктори філологічних наук, професори; 14 доцентів; 10 старших викладачів; 14 викладачів; 6 старших лаборантів; 2 лаборанти; 4 оператори комп’ютерного набору.

{foto=big=zasidannia}

Засідання кафедри

{foto=big=sklad_kafedry}

Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри представлені різними напрямами філологічних досліджень.

Доктор філологічних наук, професор Ільків А.В. вивчає українську літературну критику, інтимний дискурс в письменницькому епістолярії 2-ї пол. ХХ ст.; доцент Гончарук О.В. – характеристику вставлених конструкцій в українській мові; доцент Гуцол М.І. – традиційні образи і сюжети в українській та німецькій драматургії кінця XX – початку XXI ст.; доцент Іванишин Г.Я. – методику навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення іноземних студентів; доцент Косило Н.В. – особливості англійського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття; доцент Криницька О.І. – комунікативні тактики і стратегії в художньому тексті, зосібна в українській модерній драмі кінця ХІХ – початку ХХ століття; старший викладач Кут С.М. – своєрідність художнього мислення Т. Мельничука; доцент Мельничук О.М. – актуальні проблеми сучасного синтаксису в загальнотеоретичному і практично-методичному аспектах; доцент Огринчук О.П. – лінгвопоетичний аспект дієслова у віршових текстах; доцент Родчин З.Я. – жанрові особливості західноукраїнської драматургії; доцент Сілевич Л.І. вивчає історію української журналістики в персоналіях; доцент Венгринович Н.Р. – феномен натуралізму Івана Франка й американську прозу кінця XX – початку XXI ст.; доцент Личук С.В. – семантику та структуру народних географічних назв Івано-Франківщини; доцент Шпільчак Л.Я. – підготовку майбутніх соціальних педагогів до психолого-педагогічного супроводу дітей із дистантних сімей; кандидат філологічних наук Чура Ю.О. – німецькомовну мазепіану ХІХ століття і пенталогію Богдана Лепкого «Мазепа»; Білічак О.І. – поетику лірики Євгена Плужника; Микитин І.Я. – топос Гуцульщини у творчості Кастана Абгаровича і Юрія Федьковича; Попойлик Ю.Д. – структурно-семантичне та обазно-смиислове найменування святого в сакральному й художньому дискурсі; Юрчак Г.М. – жанрову-стильову своєрідність романістики Юрія Косача.

У 2003 р. кафедру визнано опорною з навчальної дисципліни «Ділова українська мова», а у  2011 р. з «Української мови (за професійним спрямуванням)». 2014 року кафедра стала опорною з навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна». Відповідно до Примірного положення про опорну кафедру вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України (наказ МОЗУ №86 від 26.02.2003 р.), організація роботи опорної кафедри мовознавства ІФНМУ зорієнтована на кілька основних векторів: 

 • узагальнення та поширення передового досвіду організації навчально-методичної роботи;
 • розробка методологічної стратегії викладання дисциплін на основі новітніх технологій навчання;
 • робота над створенням нормативних документів з вищої медичної та фармацевтичної освіти;
 • створення та введення в освітній процес ЗВО МОЗУ удосконалених навчальних планів і програм, міжкафедральних підручників, посібників, навчальних відеофільмів тощо;
 • розробка ефективних форм проміжного та підсумкового контролю знань студентів;
 • організація відкритих лекцій, практичних занять і обговорення їх методики та змісту;
 • проведення компетентної експертизи рукописів навчальної літератури, методичної документації, підготовленої на однопрофільних кафедрах, та представлення заключення до Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України;
 • проведення семінарів, нарад завідувачів однопрофільних кафедр для обговорення завдань та проблем у вивченні дисципліни;
 • залучення співробітників однопрофільних кафедр ВМЗ МОЗУ до всіх видів робіт відповідно до функцій опорної кафедри.

У зв’язку з отриманням статусу опорності кафедра мовознавства ІФНМУ у 2014-2023 рр. щорічно проводила семінари-наради завідувачів та фахівців однопрофільних кафедр ЗВО МОЗ України. Зазвичай у семінарах-нарадах брали участь понад 60 учасників, зокрема із Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці), Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Полтавського державного медичного університету, Дніпровського державного медичного університету, Запорізького медико-фармацевтичного університету, Луганського державного медичного університету (м. Рівне), Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), Національного фармацевтичного університету (м. Харків), Одеського національного медичного університету, Сумського державного університету, Харківського національного медичного університету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна тощо.

Заняття на кафедрі мовознавства відбуваються у двох корпусах.

Нині в структурі кафедри мовознавства функціонує 3 секції:

-  української мови (за професійним спрямуванням) та української мови як іноземної;

-  іноземних мов (англійської, німецької);

-  латинської мови.

Секція української мови об’єднує більше десятка працівників кафедри, які викладають дисципліни «Українська мова», «Українська мова як іноземна», «Українськомовна комунікація», «Українська мова за професійним спрямуванням» тощо для студентів університету та медичного коледжу ІФНМУ.

{foto=big=ukrainci}

Викладачі секції є авторами примірних програм з навчальної дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і «Українська мова як іноземна» для студентів медичних ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», а також примірних програм курсів за вибором «Культура мовлення», «Теорія і практика професійної мовної комунікації» тощо; монографій, навчальних підручників, посібників, численних наукових статей у фахових виданнях, тез, рецензій.

{foto=big=prohramy}

У 2017 році у видавництві «Медицина» вийшов друком національний підручник за редакцією проф. Луцак С.М. з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», а у 2023 році було підготовлено його друге видання, з урахуванням змін в українському правописі. Співаторами з ІФНМУ стали Сілевич Л.І., Мельничук О.М., Родчин З.Я., Соловій У.В., Василевич Р.Я.

У 2019 викладачі секції української мови Луцак С.М., Ільків А.В., Іванишин Г.Я., Криницька О.І., Трефяк Н.І. спільно з фахівцями однопрофільних кафедр інших ЗВО МОЗ України опублікували у видавництві «Медицина» національний (міжкафедральний) підручник із дисципліни «Українська мова як іноземна» у двох книгах (Книга 1 «Соціокультурна комунікація», Книга 2 «Основи професійного мовлення») з аудіозаписом.

У 2023 році у видавничому відділі ІФНМУ надруковано міжкафедральний підручник «Ефективна комунікація в галузі охорони здоров’я» за редакцією проф. Луцак С.М. Співавторами з нашого університету стали Ільків А.В., Микитин І.Я., Музика Т.Є., Федорова О.А.

{foto=big=posibnyky}

Основними векторами концепції підготовлених підручників є:

 • домінування комунікативного принципу і професійного підходу;
 • зорієнтованість змістового наповнення на студентів ЗВО МОЗ України;
 • дотримання принципу системності при підготовці завдань з усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письма);
 • збереження автентичності матеріалів та їх адаптація до комунікативних потреб студентів-медиків.

Викладачі секції систематично беруть участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях та конгресах, семінарах-нарадах, працюють над укладанням словників, написанням монографій, наукових статей, тез, рецензій, робочих зошитів і методичних комплексів, спрямованих на підвищення ефективності викладання дисципліни «Українська мова». Серед вагомих друкованих напрацювань – «Українсько-англійсько-арабський тлумачний словник медичних термінів» (Голод Р. Б., Іванишин Г.Я., Личук С.В., Дрогомирецька З.І., Джода Омоджовк Бачай; 2016 р.), «Українсько-англійсько-індійський розмовник для іноземних студентів» (Кобзей Н.В., Личук С.В.; 2021 р.).

Викладачі секції щорічно організовують перший етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, а також Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. На базі університету 13 грудня 2016 року проходив ІІ етап XVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Конкурсанти продемонстрували високий рівень грамотності, майстерність у написанні творів, ерудицію, креативний підхід до вирішення завдань. Чимало студентів ІФНМУ є призерами ІІ і ІІІ етапів названих мовно-літературних конкурсів.

{foto=big=sekcia_ukr}

Секція англійської мови налічує близько двадцяти працівників університету та фахового медичного коледжу, які забезпечують викладання нормативної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням): англійська», а також ряду вибіркових дисциплін, як-от «Іншомовна комунікація», «Англійська мова в галузі охорони здоров’я», «Фахова англійська мова», «Англійська медична термінологія» тощо. Професорсько-викладацький склад секції бере участь у підготовці здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії шляхом проведення занять із курсу англійської мови наукового спілкування.

{foto=big=anhl}

Працівники секції активно залучені до підготовки здобувачів освіти ОПП «Прикладна лінгвістика. Медичний переклад (англійська мова)» і в цьому навчальному році викладають студентам першого курсу дисципліни «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови» та «Практична фонетика англійської мови».

{foto=big=prykladni}

Секція забезпечує роботу навчально-тренінгового центру «Іноземні мови для професійного спілкування», до якого звертаються викладачі ІФНМУ для підвищення рівня володіння англійською мовою у вузькоспеціалізованій галузі медицини, а також для підготовки до складання іспиту Cambridge Assessment English. Становлення напрямку екзаменаційної підготовки в НТЦ стало можливим завдяки укладеному в 2017 році договору про співпрацю між ІФНМУ та Grade Education Centre (м. Київ).

{foto=big=cambridge}

Важливим компонентом навчально-методичної роботи працівників секції є підготовка підручників (у тому числі національних) і навчально-методичних посібників з англійської мови за професійним спрямуванням. Серед найновіших варто відзначити підручники «English for Medical Students» (2020), «Professional English in Physical and Occupational Therapy» (2020), «Professional English in General Medicine» (2022), «Professional English in Pharmacy» (2023), які укладено авторським колективом секції (Венгринович Н.Р., Косило Н.В., Богович О.М., Цебрук І.Ф.).

{foto=big=posibnyky_anhl}

Під час освітнього процесу використовуються також спеціалізовані двомовні та тлумачні словники, автентичні матеріали, фахові посібники від Cambridge University Press, а саме «English in Medicine», «Professional English in Use», «Cambridge English for Nursing», «Good Practice Communication Skills in English for the Medical Practitioner» тощо.

Для формування стійкої мовно-комунікативної компетенції велика роль у навчальних програмах відводиться самостійній роботі, ефективність виконання якої забезпечують онлайн-курси на платформі EdX, розроблені викладачами секції англійської мови. Не дублюючи програму нормативних дисциплін, онлайн-курси допомагають студентам опанувати базову медичну (фармацевтичну) лексику відповідно до компонентів ЄДКІ.

{foto=big=anhl_stud}

 

Викладачі секції систематично беруть участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, конгресах, симпозіумах, публікують монографії, наукові статті у вітчизняних та закордонних фахових виданнях.

Професорсько-викладацький склад секції англійської мови регулярно підвищує свою педагогічну майстерність проходячи курси підвищення кваліфікації та стажування як в Україні, так і за кордоном. Завдяки здобутому досвіду викладачі секції мають змогу впроваджувати в освітній процес особистісно-орієнтовані технології та інноваційні методики навчання, а також проводити майстер-класи та відкриті заняття.

Викладачі кафедри проводять профорієнтаційну роботу в ліцеях та закладах професійно-технічної освіти міста й регіону, поширюючи інформацію про освітньо-професійні програми ІФНМУ, зокрема й про ОПП «Прикладна лінгвістика. Медичний переклад (англійська мова)».

{foto=big=proforient}

Викладачі секції латинської мови проводять практичні заняття з латинської мови на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах українською та англійською мовами, акцентуючи на греко-латинських джерелах анатомічної, клінічної та фармацевтичної термінології.

{foto=big=latynisty}

Науково-методична робота секції спрямована на забезпечення високого рівня викладання вказаних дисциплін. З цією метою розроблені робочі програми, методичні вказівки для викладачів і студентів, видано чимало навчально-методичної літератури. Наукові зацікавлення викладачів секції стосуються проблем методики викладання латинської мови, шляхів утворення медичної термінології на основі греко-латинських терміноелементів, розробки та впровадження інноваційних технологій викладання.

Викладачі секції є співавторами багатьох підручників:

 • Латинська мова для студентів фармацевтичного факультету. Національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV р. а / За ред. Л.Ю. Смольської. Київ, 2016. 352 с. (Співавтори з ІФНМУ: Рудик О.В., Гуцол М.І.).
 • Латинська мова для студентів медичного факультету. Національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV р. а / За ред. Л.Ю. Смольської. Київ, 2016. 472 с. (Співавтори з ІФНМУ: Гуцол М.І.).
 • Гуцол М.І., Беляєва О.М., Синиця В.Г. Latin Language for Students of Dental Faculties. Lingua Latina ad usum Stomatologiae Studentium): національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів України IV р. а. / за ред. О.М. Беляєвої. Київ : ВСВ «Медицина», 2018. 488 с. (Співавтори з ІФНМУ: Гуцол М.І.).
 • Рудик О. В., Гуцол М. І. Клінічна термінологія. Словотвір : навч. посіб. Вид. друге. Івано-Франківськ : KGM, 2021. 348 с. 

{foto=big=posibnyky_lat}

У перспективі кафедральної роботи – систематичне й послідовне підвищення ефективності освітнього процесу за трьома ключовими напрямками: видання різноманітної навчально-методичної продукції, уведення в освітній процес підготовлених міжкафедральних підручників, участь викладачів у наукових конференціях, конгресах, проєктах, координування організації і проведення семінарів-нарад завідувачів однопрофільних кафедр ЗВО МОЗ  України, які забезпечують мовну підготовку. Ключовою в діяльності викладачів кафедри мовознавства ІФНМУ є високоякісна підготовка здобувачів ОПП «Прикладна лінгвістика. Медичний переклад (англійська мова)».

Співробітники
 

Луцак Світлана Миколаївна

завідувачка кафедри мовознавства

докторка філологічних наук, професорка

тел.: 75-01-06

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Ільків Анна Володимирівна

професорка кафедри мовознавства

докторка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за наукову роботу кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Венгринович Наталія Романівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

завідувачка педагогічного процесу кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Гончарук Оксана Володимирівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Гуцол Марія Іванівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

тел.: 067-45-40-591

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за виховну роботу кафедри, голова МОВУТ 'Просвіта' ІФНМУ

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Іванишин Галина Ярославівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка педагогічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Косило Наталія Володимирівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

керівниця секції англійської мови

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Криницька Ольга Ігорівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Личук Світлана Василівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

тел.: +380 97 643-43-25

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

літературна редакторка наукового фахового журналу 'Пульс' НТШ ім. Т.Г.Шевченка

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мельничук Оксана Михайлівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Микитин Ірина Ярославівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Огринчук Олександра Петрівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Родчин Зоряна Ярославівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Сілевич Лілія Іванівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Шпільчак Любов Яремівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка педагогічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за роботу НТЦ 'Іноземні мови для професійного спілкування' при кафедрі мовознавства

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Юрчак Галина Михайлівна

доцентка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

секретарка засідань кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Кут Святослав Михайлович

старший викладач кафедри мовознавства

кандидат філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Чура Юлія Олександрівна

старша викладачка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Білічак Оксана Ігорівна

викладачка кафедри мовознавства

кандидатка філологічних наук, доцентка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Богович Оксана Михайлівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

методистка кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Бондар Наталія Василівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за подання інформації на сторінку кафедри

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Дубина Наталія Михайлівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

позаштатна редакторка ГЛВ та АКМ

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Лашків Тетяна Василівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Рудик Ольга В'ячеславівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

керівниця секції латинської мови

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Савчук Лілія Дмитрівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Цебрук Ірина Федорівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Ящук Ольга Дмитрівна

старша викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Бойчук Наталія Іванівна

викладачка другої категорії фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Варівончик Анна Іванівна

викладачка вищої категорії фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Гнатюк Оксана Романівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Дзюбан Анна Ігорівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Кобзан Лідія Антонівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Web of Science

Москалик Наталія Василівна

викладачка другої категорії фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Порхун Ольга Іванівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Рибчинська Роксолана Степанівна

викладачка вищої категорії фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за організацію викладання української мови в медичному коледжі

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Савчук Галина Олександрівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Соронович Ольга Ярославівна

викладачка вищої категорії фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Федорук Оксана Василівна

викладачка першої категорії фахового медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за організацію викладання іноземних мов у медичному коледжі

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Шкорута Ірина Ігорівна

викладачка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Богач Оксана Михайлівна

старша лаборантка кафедри мовознавства, викладачка першої категорії фахового медичного коледжу

тел.: 75-01-07

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Василенко Мар'яна Вікторівна

старша лаборантка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Гуцол Олександр Пантелеймонович

старший лаборант кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Крук Анастасія Романівна

старша лаборантка кафедри мовознавства

Детальна інформація (pdf)

Шиндак Галина Тарасівна

старша лаборантка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Штогрин Ольга Віталіївна

старша лаборантка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Бардюк Славіна Василівна

лаборантка кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Мартинюк Анастасія Тарасівна

операторка комп’ютерного набору кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Рабарська Інна Вікторівна

операторка комп’ютерного набору кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Шевчук Ірина Володимирівна

операторка комп’ютерного набору кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Шищак Уляна Олегівна

операторка комп’ютерного набору кафедри мовознавства

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)
Діяльність

- Матеріально-технічне забезпечення кафедри мовознавства

- Перелік дисциплін кафедри мовознавства

- Силабуси кафедри

- Наукова та науково-методична робота кафедри мовознавства

- Кафедра мовознавства як опорна з організації викладання української мови у ЗВО МОЗ України

- Міжнародна діяльність кафедри мовознавства

- Робота навчально-тренінгового центру іноземних мов при кафедрі мовознавства

- Виховна робота кафедри мовознавства

- Організація кафедрою мовознавства курсів української мови для переміщених осіб 

- Профорієнтаційна робота кафедри мовознавства

- Прикладна лінгвістика. Медичний переклад (англійська мова)

Івано-Франківський медичний національний університет вперше в Україні розпочав навчання по освітній програмі «Прикладна лінгвістика. Медичний переклад (англійська мова)».

Ця спеціальність дає можливість вільно володіти англійською мовою, опанувати базові знання з медичної термінології та інформаційних технологій.

Випускники освітньої програми почуватимуть себе впевнено при перекладі медичної фахової мови і не матимуть конкурентів у цій царині.

Студенти набувають такі типи компетентностей: здійснення усного та письмового перекладу текстів медичного спрямування; розуміння базових понять у галузі охорони здоров’я і знання відповідної термінології; володіння інформаційними технологіями.

Запрошуємо абітурієнтів на навчання!

image001

9