Кафедра неврології та нейрохірургії

Про кафедру

Історія, становлення, здобутки

   Кафедра неврології та нейрохірургії була організована в 1946 році. До 2004 року вона мала назву кафедра нервових хвороб; з 1966 по 1990 роки кафедра була з курсом медичної генетики, а по 2014 року - кафедра неврології №1. Першим її керівником був професор Скобський І.Л., який займав цю посаду з 1946 по 1962 рік. Першими асистентами - Симонова Н.В., Бубнова Н.М., Перфілов П.О. та Рахліна Р.М., які працювали з часу її організації до 1952 року.

image001

Проф. Скобський І.Л. (1946-1962) 

image003

Проф. Дельва В.О. (1962-1974)

image005

Проф. Дмитрієв І.О. (1975-1990)

image007

Проф. Герасимчук Р.Д. (1990-2012)

image009

Професор Пітик М.І.
Завідувач кафедри неврології №2
з курсами психіатрії, наркології, загальної і медичної психології

image011

Професор Потапов О.І.
завідувач курсу нейрохірургії 1974-1990
кафедри нейрохірургії - 1990-2014
( 2003-2012)

image013

Професор Гриб В.А.
(завідувач кафедри з 2012 по даний час)

 

З 1952 року по 1971 рік на посаді асистента, а в 1971 - 1979 на посаді доцента кафедри працювала невролог Барабанова Є.М.. В 1952 - 1983 роках посаду асистента кафедри займали Венгров П.Я., з 1956 по 1962 рік - лікар Грицуляк Є.М., а в 1968 - 1980 роках - Перекопська С.М.

image015

Засідання гуртка під керівництвом доцента Потапова О.І., доцента Барабанової Є.М., асиситента Венгрова П.Я. (1975 р)

З 1962 - 1974 років кафедру очолював доцент (з 1965 року  - д.мед.н., професор) Дельва В.О. В 1974 - 1975 роках обов’язки  завідувача кафедри виконувала доцент Є.М. Барабанова.

Навчаючись в аспірантурі з 1966 року, лікар-невролог Весельський І.Ш. завершив її захистом кандидатської дисертації і працював асистентом кафедри до 1971 року.  

image017

Завідувач кафедри нервових хвороб професор Дмітрієв О.І. і доц. Потапов О.І. (1986 р.)

В 1967 році на посаду асистента після закінчення клінічної ординатури був обраний Герасимчук Р.Д., який в 1970 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1977 році йому присвоєно звання доцента.

Викладання нейрохірургії в Станіславському медичному інституті почалося з 1961 року на кафедрі госпітальної хірургії. Першими викладачами нейрохірургії були асистенти кафедри к.мед.н. Мосійчук М.М. та к.мед.н. Перфілов О.П.

Нейрохірург, к.мед.н. Потапов О.І. розпочав свою педагогічно-наукову діяльність на кафедрі з 1971 року асистентом. В 1974 році йому було присвоєно звання доцента, і з цього часу він очолював курс нейрохірургії при кафедрі нервових хвороб. Після захисту докторської дисертації в 1990 році та присвоєння вченого звання професора Потапов О.І. завідував кафедрою нейрохірургії до 2014 року.  

image019

Доцент Потапов О.І. з асистентом кафедри Окішан Т.Ю. приймає залік з нейрохірургії (1976 р)

З 1975 по 1990 рік кафедрою нервових хвороб завідував професор Дмітрієв І.О., автор багатьох неврологічних тлумачень у радянському оригінальному науково-довідковому виданні для лікарів «Большая медицинская энциклопедия» (1974-1988).

В 1978 році на посаду  асистента кафедри був обраний к.мед.н. Герзанич І.І., якому в 1985 році присвоєне звання доцента, і на даній посаді він працював по 2003 рік. З 1986 по 2003 р.р. асистентами кафедри працювали к.мед.н. Окишан Т.Ю., яка закінчила аспірантуру при кафедрі та в 1983 році захистила кандидатську дисертацію, і Кобець С.Ф., який захистив кандидатську дисертацію в 1990 році. З 2004 р. Кобець С.Ф. – доцент кафедри, з 2011 року – проректор з міжнародних відносинах університету.

З 1991 року по 2012 рік кафедрою завідував Герасимчук Р.Д., якому після захисту докторської дисертації в 1997 році присвоєне вчене звання професора, і який розпочинав свою діяльність в гірському курорті м. Яремча у 1962 – 1965 р.р., де мав змогу отримати матеріал для виконання кандидатської дисертації про вплив клімату курорту Карпат на гемодинаміку.

З 1989 по 2003 рік професором кафедри працював д.мед.н. Пітик М.І., який з 2003 року очолив кафедру неврології № 2 з курсами психіатрії, наркології, загальної і медичної психології. 

image021

Завідувач кафедри неврології №2 з курсами психіатрії, наркології, загальної і медичної психології, професор Пітик М.І. читає лекцію студентам зі спеціальності «Педіатрія» (2011 р.)

З 1998 р. асистентом кафедри призначений Гуменюк Ю.М., а  з 1999 року асистентами зараховані к.мед.н. Купновицька М.Ю. та к. мед.н. Шевчук В.А. (Гриб В.А.). В 2004 році їм присвоєно звання доцентів кафедри.

Нейрохірург, к.мед.н., доцент Гринів Ю.В. викладає на кафедрі з 2000 року, асистент циклу нейрохірургії Ткачук Ю.Л. – з 2007 року.

З 2012 року по даний час кафедрою завідує д.мед.н., професор Гриб В.А., яка розпочала свій науковий шлях з практичної неврології у 1994 році після закінчення інтернатури. 

image023

Професор Герасимчук Р.Д., доцент Герзанич І.І. з курсантами циклу «Загальна практика – сімейна медицина» (2002 р.)

Колектив кафедри. Хронологія.

image025

1975 рік; зліва-направо, перший ряд: доцент Потапов О.І., в.о. завідувача кафедри, доцент Барабанова Є.М., асистент Венгров П.Я., асистент Герасимчук Р.Д., асистент Окишан Т.Ю., асистент Перекопська С.М.,  лаборант Єгорова А.К.

image027

1985 рік; зліва-направо, перший ряд: завідувач кафедри, професор Дмітрієв І.О., доцент Потапов О.І., доцент Герзанич І.І., асистент Окишан Т.Ю., асистент Венгров П.Я., доцент Герасимчук Р.Д.

image029

1995 рік; зліва-направо, перший ряд: професор Пітик М.І., в.о. завідувача кафедри, доцент Герасимчук Р.Д., доцент Герзанич І.І., асистент Окишан Т.Ю., асистент Кобець С.Ф.

image031

2006 рік; зліва-направо, перший ряд: доцент Гриб В.А., завідувач кафедри, професор Герасимчук Р.Д., доцент Купновицька-Сабадош М.Ю., асистент Дорошенко О.О., асистент Гуменюк Ю.М., асистент Максимчук Л.Т., доцент Кобець С.Ф.

image033

2013 рік; зліва-направо, перший ряд: професор Герасимчук Р.Д., професор Пітик М.І., доцент Максимчук Л.Т., доцент Купновицька-Сабадош М.Ю., завідувач кафедри, завідувач кафедри, професор Гриб В.А., доцент Кобець С.Ф., асистент Медицький А.Б., асистент Гуменюк Ю.М., асистент Оринчак Л.Б., асистент Михалойко О.Я., аспірант Герасимчук В.Р., асистент Грицюк Т.Д., асистент Геник С.І., асистент Сорохман А.В., асистент Ткачук Н.П., асистент Угринчук Т.В., доцент Дорошенко О.О.

На даний час на кафедрі неврології та нейрохірургії працює 4 професора, д.мед.н., 5 доцентів, к.мед.н., 5 асистентів, к.мед.н., а також 10 асистентів без вченого звання (в тому числі 3 сумісника), з яких 3 запланували кандидатські дисертації. Навчається в аспірантурі 3 лікаря, серед яких 2 – на заочній формі, а також 3 клінічних ординатора.

Професорсько-викладацький колектив проводить навчання студентів ряду факультетів: медичного, в тому числі зі спеціальності «Педіатрія», стоматологічного, факультету підготовки іноземних громадян; а також інтернів та курсантів інституту післядипломної освіти.

В даний час лекційний курс ведуть професор Гриб В.А., професор Герасимчук Р.Д., професор Пітик М.І., професор Потапов О.І., доценти Кобець С.Ф., Купновицька-Сабадош М.Ю., Максимчук Л.Т., Дорошенко О.О., Гринів Ю.В. Практичні заняття з студентами проводяться з участю всіх викладачів кафедри згідно вимог кредитно-модульної системи, в тому числі російською та англійською мовами. 

image035

    Практичне заняття із студентами IV курсу проводить асистент Максимчук Л.Т. (2004 р.)

Для проведення практичних занять у розпорядженні кафедри є 15 навчальних кімнат.

Впродовж своєї історії колектив кафедри використовує всі форми професійної підготовки лікарів-невропатологів: додипломна освіта, інтернатура, магістратура, клінічна ординатура, аспірантура, спеціалізація на робочому місці, курси ПАЦ, ТУ та стажування. 

image037

Заняття із курсантами проводять професор Герасимчук Р.Д. та доцент Герзанич І.І. (2003 р.)

Кафедра як колиска неврологів України

У медичних ВУЗах Україні працює не один вихованець кафедри неврології та нейрохірургії ІФНМУ. Завідувача кафедри 1962-1974 р.р., професора Дельву В.О. було призначено ректором Полтавської стоматологічної академії (1974-1987). Разом з ним на посаду доцента, а потім і завідувача кафедри неврології Полтавського медичного ВУЗу (1988-1994) був скерований доцент Весельський І.Ш. В 1980 році в Дніпропетровському державному медичному інституті була організована кафедра нейрохірургії, яку очолював до 1994 року професор М.М. Мосійчук. По сьогодняшній день на неврологічних теренах українського наукового простору трудяться професор кафедри невропатології та нейрохірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького д.мед.н. Шевага В.М., завідувач кафедри нейрохірургії та неврології Сумського державного університету, д.мед.н., професор Потапов О.І., а також доценти кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, к.мед.н. Унич П.П. та к.мед.н. Прокопів М.М.

Лікувальна робота

 У 1946 році лікувальною базою кафедри було неврологічне відділення у клініці для інвалідів Другої Світової війни, яке обслуговувало цивільне населення. Спочатку відділ функціонував на 20 ліжок, з часом був розширений до 40. Після розформування шпиталю неврологічне відділення було передано організованій на його базі міській клінічній лікарні №1. До кінця 1950 року ліжковий фонд відділення складав 50 ліжок. До 1954 року цей відділ, який став базою кафедри нервових хвороб, був єдиним неврологічним стаціонаром не тільки міста, але й області.

Тільки в 1954 році за сприяння професора І.Я. Скобського було організоване неврологічне відділення на 25 ліжок в обласній клінічній лікарні, а через рік – стаціонар на 40 ліжок і при дитячій лікарні. В 1962 році на базі міської лікарні №1 було організоване нейрохірургічне відділення на 30 ліжок.

З 1991 року відкрито відділення судинної неврології на 60 ліжок, яке надавало допомогу хворим на інсульт міста Івано-Франківська. В цьому ж році з міської клінічної лікарні №1 в обласну клінічну лікарню було переведене нейрохірургічне відділення на 40 ліжок. В 1996 році міське відділення судинної неврології та неврологічне відділення ОКЛ було об’єднане у відділення судинної неврології на 70 ліжок. 

image039

Обхід доцента Потапова О.І. в нейрохірургічній клініці (1976 р.)

Для навчального процесу кафедрою використовуються неврологічне відділення міської клінічної лікарні №1, відділення судинної неврології ЦМКЛ м. Івано-Франківська, неврологічне відділення та відділення нейрореабілітації обласної клінічної дитячої лікарні, а також нейрохірургічне відділення ОКЛ. А основною базою кафедри є відділення судинної неврології ОКЛ.

В області працює 185 невропатологів, які що п’ять років проходять навчання на курсах передатестаційного циклу та тематичного удосконалення, що викладаються на кафедрі.

Поступово кафедра оснащувалася діагностичною апаратурою (від хронаксиметра і апарату КЕД в 50-і роки XX століття до полум’яного фотометра, плетизмографа і електроенцефалографа в 60-і роки, реоенцефалографа в 70-х роках.

На даний час організована діагностика судин головного мозку за допомогою транскраніальної допплерографії, а також діагностика функціонального стану периферичних нервів і нервово-м’язової передачі за допомогою електронейроміографії (спеціалісти сертифіковані). З лікувальною, діагностичною і навчальною метою використовується апаратура ОКЛ (магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, дуплексне сканування, ангіографія, ультразвукова діагностика тощо).

Співробітники кафедри постійно надають допомогу органам охорони здоров’я, здійснюючи консультативну допомогу в лікувальних закладах м. Івано-Франківська і області. Обласними позаштатними неврологами тривалий час працювали професор Дельва В.О., асистент Венгров П.Я., лікарі Рахліна Р.М., Хорабльова Л.Ф., доцент Герасимчук Р.Д., лікар Гавриляк З.П., в даний час – завідувач відділом судинної неврології ОКЛ, к.мед.н. Чмир Г.С. Доцент Гринів Ю.В. -  позаштатний нейрохірург області з 2012 року.

На базі кафедри у 2011 році відкрито обласний клініко-діагностичний кабінет для хворих з екстрапірамідною патологією, який є структурою всеукраїнського об’єднання фахівців-неврологів для надання консультації насамперед хворим на хворобу Паркінсона. Очолює консультативний центр професор Гриб В.А., асистент Геник С.І. здійснює прийом пацієнтів. Щороку 11 квітня, у Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, кафедра проводить захід, присвячений приверненню уваги суспільства до проблем людей з хворобою Паркінсона, а також організовує зустріч пацієнтів та їх родичів з психологом, логопедом, реабілітологом, дієтологом, розповідає про сучасні методи лікування хвороби у світі, а також роз’яснює методики різного роду підтримки таких людей. 

image041

Зустріч пацієнтів та їх родичів з консультантами кабінету для хворих з руховими розладами, а також з психологом, логопедом, реабілітологом в ОКЛ (11 квітня 2015 р.)

image043

image045

Студенти IV курсу проводять акцію для привернення уваги суспільства до проблем людей з хворобою Паркінсона (2015 р.)

За участі кафедри на чолі з професором Пітиком М.І. в області реалізується багаторічна програма „Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я” в рамках постійно діючого міжнародного Українсько-Баварського симпозіуму.

В останні роки в клініці нейрохірургії широко впроваджуються малоінвазивні методи втручань при хронічних субдуральних гематомах, інсульт-гематомах, абсцесах головного мозку (видалення гематом та абсцесів через фрезеві отвори), лікування гідроцефалії (вентрикуло-перитонеальне шунтування). Такі  мікрохірургічні методи як мікродискектомії при патології міжхребцевих дисків впроваджені в роботу клініки хірургії хребта та спинного мозку. При цьому, як показало вивчення віддалених результатів, значно покращилась якість життя хворих порівняно з класичним нейрохірургічним втручанням. Нейрохірурги кафедри приймають активну участь в діагностиці аневризм судин мозку та диференційованому хірургічному лікуванні залежно від типу аневризми, періоду субарахноїдального крововиливу.

Наукова діяльність кафедри

Перші кандидатські дисертації на кафедрі були виконані під керівництвом професора Скобського І.Я., який займався в свій час проблемою нейроінфекції на Прикарпатті, зокрема двохвильовим кліщовим енцефалітом, а також судинними захворюваннями головного мозку. У 1952 році асистент Бубнова Н.М. захистила дисертацію за темою: «Асиметрія реакції коагуляції сироватки крові, реакція осідання еритроцитів і кількість лейкоцитів при захворюваннях нервової системи», в 1958 році асистент Є.М. Барабанова - «Розлади периферичного кровообігу на кінцівках при різних захворюваннях центральної і периферичної нервової системи», а в 1959 році клінічний ординатор І.Б. Рудова виконала і захистила кандидатську дисертацію за темою: «Нейровірусні інфекції Станіславської області».

Завідувач кафедри нервових хвороб доцент В.О. Дельва захистив в 1965 році докторську дисертацію за темою: «Вміст і топографія деяких мікроелементів у головному мозку людини в нормі й патології». Під його керівництвом було виконані і захищені дисертації його учнів: докторська дисертація нейрохірурга Мосійчука М.М. «Проникливість гематоенцефалічного бар’єру для антибіотиків в нормі й при гнійному менінгіті»; кандидатська дисертація Герасимчука Р.Д. «Вплив клімату низькогірного курорту  Яремча на деякі гемодинамічні й біохімічні показники крові у хворих гіпертонічною хворобою і судинною гіпотонією», яка була захищена в 1970 році; дисертація аспіранта Весельського І.Ш. «Функціональний стан кори наднирників і вміст мікроелементів у крові хворих церебральною формою гіпертонічної хвороби» (1970); дисертаційна робота нейрохірурга Пожидаєва Ю.В. «Матеріали по вдосконаленню технічного забезпечення та методики церебральної ангіографії».

Під керівництвом професора Дмітрієва І.О. старший лаборант кафедри Окишан Т.Ю. виконала і захистила в 1983 році кандидатську дисертацію за темою: «Застосування препаратів міді і літію в комплексній терапії хворих із синдромом вегетативної дистонії».

В 1990 році нейрохірург Потапов О.І. захистив докторську дисертацію, яка присвячена вивченню стану мозкового кровотоку при закритій черепно-мозковій травмі в хворих на цукровий діабет.

В 1997 році доцент Герасимчук Р.Д. захистив докторську дисертацію за темою «Клініко-неврологічна характеристика порушень мозкової гемодинаміки і їх корекція при первинній артеріальній гіпотонії».

Головним науковим напрямком кафедри є проблема судинної патології нервової системи – найактуальніша проблема сучасної неврології.

За цією тематикою виконано три комплексні наукові роботи, в яких розкрито епідеміологію інсультів на Прикарпатті та особливості перебігу гострих порушень мозкового кровообігу.

Під керівництвом професора Герасимчука в 1999 році після закінчення аспірантури Купновицька М.Ю. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Рання діагностика дисциркуляторних енцефалопатій, їх гемодинамічні варіанти становлення та медикаментозна корекція залежно від розладів артеріо-венозної рівноваги»; в 2003 році закінчила магістратуру і захистила наукову роботу лікар-невролог Ходан І.Я. за темою “Клініко-патогенетичні варіанти та особливості медикаментозної терапії ішемічних інсультів вертебро-базилярної локалізації в гострій стадії” (науковий керівник – проф. Герасимчук Р.Д.); асистент Гуменюк Ю.М. в 2006 році захистив кандидатську дисертацію за темою  “Клініко-біохімічні особливості патогенезу, симптоматики та діагностики транзиторних ішемічних атак на фоні артеріальної гіпотонії, їх медикаментозна корекція”; в 2007 році аспірант Максимчук Л.Т. - “Клініко-гемодинамічна характеристика та обґрунтування диференційованої терапії кардіогенних ішемічних інсультів”; в 2008 році аспірант Дорошенко О.О. - “Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах”; в 2013 році аспірант Геник С.І. «Клініко-патогенетична характеристика вертебро базилярної недостатності; принципи діагностики і лікування»; в 2014 році асистент Михалойко О.Я. «Клініко-патогенетичні аспекти гострих ішемічних інсультів у вертебро-базилярному басейні та їх лікування». Окрім того, професор Герасимчук Р.Д. був консультантом докторської дисертації доцента Гриб В.А. за темою: «Патогенетичні аспекти та лікування поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу», яку було захищено в 2012 році. Слід відзначити, що завідувач кафедри є справжнім вихованцем Альма матер, оскільки і керівник кандидатської дисертації був професор цієї ж кафедри Пітик М.І.: «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікуваня вегето-судинної дистонії у ліквідаторів аварії на ЧАЕС гепатопротектором трицинолом та ентеросорбентом ентеросгель».

У 2013 році була завершена комплексна науково-дослідницька робота «Перебіг та диференційоване лікування периферійної невропатії при ендокринних захворюваннях з урахуванням функціонального стану печінки», яка тривала впродовж 5 років.

Професор Пітик М.І. в 1980-1984 р.р. працював професором медичного факультету Оранського університету, лікарем-радником і керівником медичної місії в Західному консульському окрузі (Алжир). Підготував 2-х докторів медицини на базі Оранського університету. У 2009 році магістрант Ліскевич І.І. завершила і захистила роботу «Мембраностабілізуюча корекція в комплексному лікуванні невропатії лицевого нерва у дітей і підлітків». Під керівництвом професора захищено ряд кандидатських дисертацій: в 2000 році - лікар-невролог Тодорів І.В. «Біоелектричне картування мозку при лімбічній епілепсії», в 2012 році – дитячий невролог Дельва Д.Ю. «Корекція клітинно-мембранної дисфункції в комплексному лікуванні дітей та підлітків, хворих на епілепсію», асистент Ліскевич І.І. в 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Оптимізація лікування та прогностичної оцінки перебігу невропатії лицьового нерва у дітей та підлітків». 

За матеріалами нейрохірургічної клініки асистент кафедри Гринів Ю.В. в 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Особливості черепно-мозкової травми середньої та важкої степені важкості у осіб старших вікових груп (клініка, діагностика, прогнозування)» (науковий керівник – професор Поліщук М.Є., член-кореспондент АМНУ (інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова, м. Київ).

В даний час на кафедрі під керівництвом професора Гриб В.А. виконуються наступні кандидатські дисертації: «Оптимізація лікування поліневропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу на базі комплексного нейроімунного підходу», виконавець – заочний аспірант Скрипко Л.А.; «Клініко-патогенетичні особливості синдрому неспокійних ніг у хворих з діабетичною полінейропатією та їх корекція», виконавець – асистент кафедри Ткачук Н.П.; «Клініко-патогенетичні особливості раннього відновного періоду та оптимізація лікувальної тактики у хворих на ішемічний інсульт», виконавець – аспірант Герасимчук В.Р. Під керівництвом професора Герасимчука Р.Д.: «Клініко-патогенетичні аспекти в лікувальній тактиці наслідків ішемічного інсульту», виконавець – асистент Грицюк Т.Д.; «Аспекти діагностики дисциркуляторної венозної енцефалопатії та особливості її лікування у хворих з хронічними обструктивними захворюваннями органів дихання», виконавець - заочний аспірант Поясник І.М. Під науковим керівництвом професора кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Негрич Т.І. виконується кандидатська дисертація «Етіологічні фактори ризику виникнення розсіяного склерозу на Прикарпатті», виконавець – асистент кафедри Оринчак Л.Б. Нейрохірург, асистент Ткачук Ю.Л. виконує роботу "Морфофункціональні особливості гіпофізарно-наднирникової системи при експериментальному цукровому діабеті та його корекція» (науковий керівник – професор Левицький В.А.).

За матеріалами дисертацій, які виконуються науковцями кафедри сумісно з кафедрою ендокринології запланована комплексна науково-дослідницька робота  «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи та обміну речовин» (2015-2020 р.р.).

Аспірантуру на кафедрі закінчили професор Весельський І.Ш., асистент Перекопська С.М., асистент Окишан Т.Ю., доцент Купновицька М.Ю., доцент Шевчук В.А. (Гриб В.А.), доцент Максимчук Л.Т., доцент Дорошенко О.О. В клінічній ординатурі навчалися професор Герасимчук Р.Д., доцент Унич П.П., Остапчук Г.С., Гладка Т.П., Медицький А.Б., Грицюк Т.Д.

За час існування кафедри виконано 6 докторських і 18 кандидатських дисертацій, опубліковано більше 1500 наукових праць /з них 3 монографії/, видано навчальний посібник “Неврологія” для молодших спеціалістів, проведено 3 республіканські, 9 обласних науково-практичних конференцій з публікацією тез робіт у збірниках, 3 науково-практичних конференцій з міжнародною участю.

На кафедрі працює студентський науковий гурток (в даний час керівник гуртка – доц. Купновицька-Сабадош М.Ю.). Наукові роботи студентів щорічно доповідаються на студентських наукових конференціях університету, а також гуртківці кафедри беруть участь і виступають з доповідями на республіканських конференціях.

Дружній колектив кафедри, де кожен намагається закласти свій внесок у гармонійну, налагоджену, плідну працю, творить це з натхненням, сумлінно ставиться до своїх службових обов’язків, націлений і надалі удосконалювати методики навчання студентів та курсантів, готувати гідні науково-педагогічні кадри, а також лікарів практичної медицини.   


Співробітники

Гриб Вікторія Анатоліївна

завідувачка кафедри

доктор медичних наук

тел.: 0997407703

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Потапов Олександр Іванович

професор

доктор медичних наук

тел.: 0509738839

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кобець Сергій Федорович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Купновицька-Сабадош Марта Юріївна

доцент

кандидат медичних наук

тел.: 0979427133

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Дорошенко Олександр Олександрович

доцент

кандидат медичних наук

тел.: 0676767117

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Максимчук Любов Тарасівна

доцент

кандидат медичних наук

тел.: 09878344958

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Геник Софія Ігорівна

доцент

кандидат медичних наук

тел.: 0967660389

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Гринів Юрій Василювич

доцент

кандидат медичних наук

тел.: 0509843833

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Михалойко Ольга Ярославівна

доцент

кандидат медичних наук

тел.: 0978905551

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar

Герасимчук Вікторія Романівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar

Грицюк Тетяна Дмитрівна

асистент кафедри неврології та нейрохірургії

тел.: +380954964991

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за вибіркову дисципліну для медичного факультету 'Актуальні питання цереброваскулярних захворювань'

ORCID Google Scholar Web of Science

Поясник Ірина Миронівна

доцент кафедри

кандидат медичних наук

тел.: 0973837008

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Оринчак Лідія Богданівна

асистент

кандидат медичних наук

тел.: 0507158145

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коваль Марія Василівна

асистент кафедри

тел.: 0969520355

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Лесів Маряна Ігорівна

асистент кафедри

тел.: 0958569952

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar

Ботєв Вячеслав Семенович

асистент кафедри

тел.: 0661247597

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Web of Science

Романюк Назарій Васильович

асистент кафедри

тел.: 0988725808

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Фабрика Іванна-Романа Миколаївна

асистент кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Кожелюк Ольга Семенівна

лаборант

тел.: 0976032239

Хома Ірина Михайлівна

прибиральниця

тел.: 0962558476

Діяльність