Кафедра онкології

Про кафедру

Завдяки старанням заслуженого діяча науки і техніки професора І.О. Бабенка, який очолював медичний інститут із 1954 по 1978 роки, викладання онкології було розпочато в 1965 році, ще до офіційного запровадження в 1973 році диференційованого викладання предмету в медичних вузах бувшого СРСР.

На посаду асистента, а потім доцента кафедри було обрано к.м.н. Голотюка І.А.. Опрацьована ним програма лекцій та практичних занять, затверджена центральним методкомом і Вченою радою інституту, була основним документом для навчання студентів до виходу в 1977 - 1990 роках офіційної програми з онкології для медичних вузів . До 1970 року базою для викладання онкології був обласний онкологічний диспансер,  який функціонував в приміщенні старого, пристосованого будинку по вул. Січових Стрільців, а з 1970 року викладання проводилось в новозбудованому приміщенні обласного онкодиспансеру, будівництво і оснащення якого здійснювалося під керівництвом завідуючого курсом онкології доц. Голотюка І.А..  

11

                                                                                                                 

В 2003 році згідно з наказом ректора Івано-Франківського національного медичного університету професора Нейка Євгена Михайловича була створена кафедра онкології. Із 1978 року по 2000 роки кафедрою завідував д.м.н., професор Голотюк І.А. З 2000 по 2009 роки кафедрою онкології завідував доктор медичних наук, професор Костінський Іполіт Юліанович.

22

З 2009 року курс онкології, а з 2015 року кафедру онкології очолює доктор медичних наук, професор Крижанівська Анна Євстахіївна.

33

Крижанівська Анна Євстахіївна із 2004 року прийнята асистентом кафедри онкології ІФДМА та по сумісництву лікарем онкогінекологом  онкогінекологічного відділення Івано-Франківського обласного  онкологічного диспансеру.

У червні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Неоад’ювантна терапія в комбінованому лікуванні раку шийки матки Т1b стадії».

В 2009 році назначена завідуючою курсом онкології ІФНМУ. В червні 2009 року присвоєне вчене звання доцента кафедри онкології. У вересні 2015 року захистила докторську дисертацію на тему «Спосіб вибору оптимального методу лікування раку шийки матки ІІВ стадії». Із 2016 року Анна Євстахіївна Крижанівська професор кафедри онкології. В 2015 році присвоєно звання Лауреат державної премії в галузі науки і техніки. 

Динаміка кадрового складу викладачів кафедри онкології:

проф. Голотюк І.А. пройшов шлях від асистента (1965р.), доцента (1978р.) до завідуючого кафедрою із 1978 по 2000 роки.

д.м.н. професор Костінський І.Ю., асистент (1977р.), доцент кафедри (1987р.), із 2000 по 2009 роки завідувач кафедри онкології.

к.м.н. Годованець Б.І. - асистент курсу і кафедри онкології (1972-1982 рр.).

к.м.н. Остапяк І.М. - асистент кафедри (1978-1986 рр.).

к.м.н. Костишин І.Д - асистент (1989 р.), доцент кафедри онкології (починаючи з 1997р.).

проф. Селезінка М.І. - професор кафедри (1992-1994 рр.).

к.м.н. Голотюк С.І. - асистент (1992 р.), доцент кафедри (починаючи з 1998р.).

к.м.н. Дацун А.І. - аспірант (1993 р.), асистент (1996 р.), доцент кафедри із 2004 по 2006 роки.

проф. Крижанівська А.Є. – асистент (2004р.), доцент кафедри (2007р.), професор кафедри онкології (починаючи з 2016 р.), завідуюча кафедрою онкології починаючи із 2009 року.

д.м.н. Голотюк В.В. – асистент з 2007 року, доцент кафедри починаючи з 2011 року.

к.м.н. Терен Т.І. – асистент з 2004 року, доцент кафедри онкології з 2013 року.

Співробітники

Крижанівська Анна Євстахіївна

Завідуюча кафедрою онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Доктор медичних наук, професор

Вища категорія за спеціальністю «онкохірургія»

Голотюк Володимир Володимирович

Професор кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Доктор медичних наук

Вища категорія за спеціальністю «онкохірургія»

Терен Тетяна Іполитівна

Доцент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Кандидат медичних наук

Вища категорія за спеціальністю «онкологія»

Костишин Іван Данилович

Доцент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Кандидат медичних наук

Вища категорія за спеціальністю «онкологія»

Голотюк Сергій Іванович

Доцент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Кандидат медичних наук

Вища категорія за спеціальністю «онкологія»

Андріїв Аліна Володимирівна

Доцент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Кандидат медичних наук

Вища категорія за спеціальністю «онкологія»

Дяків Ірина Богданівна

Доцент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Кандидат медичних наук

Друга категорія за спеціальністю «онкохірургія»

Голотюк Іван Сергійович

Асистент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Друга категорія за спеціальністю «онкохірургія»

Гірна Галина Анатоліївна

Асистент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Вальчишин Андрій Миколайович

Викладач медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету

Друга категорія за спеціальністю «онкохірургія»

Маліборська Світлана Віталіївна

Асистент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Лікар-спеціаліст за спеціальністю «онкохірургія»

Куйбіда Сніжана Сергіївна

Асистент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Лікар-спеціаліст за спеціальністю «онкогінекологія»

Коваль Назар Петрович

Асистент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Томащук Юрій Степанович

Асистент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Грицик Роман Андрійович

Асистент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Тимофіїв Вікторія Володимирівна

Лаборант кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Шевчук Лілія Миколаївна

Лаборант кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Перит Марія Орестівна

Лаборант кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Остап’як Наталія Іванівна

Лаборант кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Іванюк Вікторія Русланівна

Лаборант кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Іванчук Марія Василівна

Прибиральниця кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Діяльність