Кафедра ортопедичної стоматології

Про кафедру

 

Пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел.:      +380342 75-01-33

 

Кафедру ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного інституту було засновано в січні 1980 року.

Кафедра ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного університету за 32 роки існування стала однією із ведучих кафедр стоматологічного факультету і проводить значну роботу у впровадженні нових, сучасних методик у навчальний процес, виконує  наукові дослідження та використовує сучасні, новітні методи ортопедичного лікування патології щелепно-лицевої ділянки.

vсічень 1980 р. - травень 1982 р. Завідував кафедрою к.м.н., доцент Даньков Микола Дмитрович. Клінічна база кафедри розмістилась в навчальних кімнатах колишнього корпусу інституту нафти і газу та клінічних залах міської і обласної стоматологічних поліклінік. Робота кафедри на той час була спрямована на  налагодження навчального процесу, створення методичної документації, наочностей, покращення клінічної бази (оснащення устаткуванням та матеріалами). Водночас розпочато пошукові наукові роботи.

vтравень 1982 р. - жовтень 1984 р. Кафедру очолював асистент Радько Валерій Іванович.  Цей період роботи кафедри був спрямований перш за все на покращення матеріальної бази і методичного забезпечення навчального процесу. У 1984 році розпочалося будівництво нового стоматологічного корпусу.

vжовтень 1984 р. - лютий 1998 р. Завідувачем кафедри працює Павленко Олексій Володимирович, який після закінчення клінічної ординатури на кафедрі ортопедичної стоматології Львівського медичного інституту і роботи асистентом на тій же кафедрі був обраний за конкурсом на завідування в Івано-Франківський медичний інститут.

vлютий 1998 р. - квітень 1998 р. Наказом №23-з від 09.02.98 р. “Про реорганізацію кафедр і курсів” кафедру ортопедичної стоматології реорганізовано в курс ортопедичної стоматології  при кафедрі  стоматології факультету  післядипломної освіти. Кафедрою завідував д.м.н., професор Рожко Микола Михайлович.

vквітень 1998 р. - липень 1998 р. Наказом № 55-д від 08.04.98 р. “Про реорганізацію кафедр і курсів” реорганізовано кафедру стоматології факультету післядипломної освіти з курсом ортопедичної стоматології у самостійні. Обов’язки завідувача кафедри виконував к.м.н., доцент Кирилюк Микола Іванович.

vз липня 1998 р по даний час кафедру очолює д.м.н., професор Ожоган Зіновій Романович.

На сьогоднішній день кафедра займає 1-2-3 поверхи стоматологічного корпусу ІФНМУ і складається із 7 клінічних залів, 4 навчальних кімнат (для занять на зубо-технічному відділенні), зубо-технічної лабораторії, 1 фантомної кімнати для занять з імплантології.  На базі кафедри проходять навчання студенти II-го(3-4 семестр)III-гоIV-го таV-го курсів стоматологічного факультету, а також I-го таII-го курсів відділення зубних техніків (навчання за спеціальністю “Стоматологія ортопедична” організоване на стоматологічному факультеті у 1997 році, коли було здійснено перший набір абітурієнтів для підготовки молодших спеціалістів).

Практичні заняття зі студентами-стоматологами проводяться у клінічних залах, що входять до складу центру стоматології університетської клініки ІФНМУ та повністю пристосовані для клінічного прийому хворих як лікарями-ординаторами, так і студентами під контролем викладачів. Студенти зубо-технічного відділення навчаються у кімнатах, де обладнані робочі місця для зубних техніків. Також, у фантомних кімнатах створені умови для проведення лабораторних занять студентів та підготовки їх до практичних занять чи іспитів.

Працівниками кафедри було розроблено та підготовлено методику проведення і документацію до комплексного практично-орієнтованого Державного випускного іспиту зі стоматології по розділу “Ортопедична стоматологія”. Такий комплексний іспит у 2003 – 2012 роках складали випускники стоматологічного факультету ІФНМУ.

Крім цього, на базі кафедри ортопедичної стоматології кожного року (починаючи з 1999 р.) працює Державна екзаменаційна комісія з прийому випускних іспитів у студентів зуботехнічного відділення.

Науковцями кафедри з перших днів її існування було розпочато роботу по виявленню закономірностей перебігу стоматологічних захворювань у жителів області, використанню відомих методів ортопедичного лікування та їх вдосконаленню, розробці нових ефективних способів протезування і конструкцій зубних протезів.

Науковим доробком кафедри стали успішно захищені докторські та кандидатські дисертації.

Докторські дисертації: Павленко Олексій Володимирович “Клинико-экспериментальная оценка усовершенствованных методов изготовления зубных пластиночных протезов (Київ, 1989 р., науковий консультант – професор Дойніков А.І.);

Рожко Микола Михайлович “Клініко-експериментальне обгрунтування нових методів лікування знімними конструкціями зубних протезів” (Київ, 1993 р., науковий консультант – професор Павленко О.В.);

Ожоган Зіновій Романович Клініко-експериментальне обгрунтування ортопедичного методу лікування знімними мостовидними протезами з дискретним часом фіксації” (Івано-Франківськ, 2003 р., науковий консультант – професор Павленко О.В.).

Кандидатські дисертації:Бєляєва Л.Г. (Москва, 1988р.); Ряховський О.М. (Львів, 1988р.); Радько В.І. (Львів, 1989р.); Рожко М.М. (Львів, 1989р.); Браженко Ю.Ф. (Львів, 1989р.); Лисенко Ю.Г. (Київ, 1991р.); Кирилюк М.І. (Київ, 1993р.); Павлюк В.М. (Київ, 1996р.); Ожоган З.Р. (Київ, 1997р.); Кріль А.Й. (Полтава, 1999р.), Шуклін В.А. (Полтава, 1999р.); Опанасюк Ю.В. (Полтава, 1999), Радько І.В. (Полтава, 1999), Левко В.П. (Київ, 1999р.); Шутак О.В. (Івано-Франківськ, 2002р.); Обідняк В.З. (Івано-Франківськ, 2003р.); Бугерчук О.В. (Івано-Франківськ, 2003р.); Бульбук О.І. (Івано-Франківськ, 2004р.); Парасюк Г.З. (Івано-Франківськ, 2005р.)., Андрійців С.С. (Івано-Франківськ, 2006р.), Мізюк Л.В. (Івано-Франківськ, 2007р.), Сухоребський Ю.І., (Івано-Франківськ, 2009р.), Сидоренко Л.П. (Івано-Франківськ, 2010р.), Заяць О.Р. (Івано-Франківськ, 2010р.), Кумгир І.Р. (Івано-Франківськ, 2011р.), Хопта Р.М. (Київ, 2012р.)

Кафедрою виконано 4 комплексні і одну господарсько-договірну науково-дослідні роботи. Продовжують виконання кандидатських дисертацій асистенти Дмитренко І.А, Климюк Ю.В., Сухолиткий В.М., Яковин О.М., Виклюк І.В. та ін.

         Працівники кафедри є співавторами 11 монографій, 14 навчальних посібників, 15 інформаційних листів. За період існування кафедри ними видано понад 700 друкованих праць, отримано 55 патентів і 29 авторських свідоцтв, 110 раціоналізаторських пропозицій; зроблено  ряд доповідей на всеукраїнських форумах і міжнародних конгресах з проблем стоматології, надруковано 20 публікацій в іноземних спеціальних виданнях.

Працівники кафедри беруть активну участь в міжнародних симпозіумах, є членами Європейської асоціації стоматологів, Асоціації стоматологів України.

Важливою ланкою діяльності кафедри є лікувально-профілактична робота. Співробітниками кафедри проводяться консультації хворих із патологією щелепно-лицевої ділянки, що потребують ортопедичного втручання. Також надається стоматологічна ортопедична допомога  всім категоріям пацієнтів із використанням сучасних технологій виготовлення різних конструкцій незнімних та знімних зубних і щелепно-лицевих протезів.

Головними завданнями і перспективами кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, лікарів-стоматологів, яким працювати і розбудовувати Україну, підвищення технологічного рівня  виконання лікувального процесу, створення українських підручників та посібників з ортопедичної стоматології, впровадження новітніх технологій у навчальний процес та підготовка молоді і виконання сучасних наукових досліджень. 

Співробітники

Ожоган Зіновій Романович

Завідувач кафедри

професор, д.мед.н., Заслужений діяч науки і техніки України

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кирилюк Микола Іванович

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Левко Володимир Петрович

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Шутак Олег Васильович

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Обідняк Василь Зіновійович

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Бугерчук Олександр Вікторович

Доцент, декан стоматологічного факультету ІФНМУ

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Бульбук Олександр Іванович

Доцент, директор медичного коледжу ІФНМУ

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мізюк Лідія Володимирівна

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Сухоребський Юрій Ігорович

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Кумгир Ірина Романівна

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Рожко Олена Миколаївна

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Палійчук Володимир Іванович

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Домбрович Віктор Степанович

викладач медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Рипан Володимир Ігорович

викладач медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Заяць Олександра Романівна

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Ананевич Ірина Михайлівна

Асистент, викладач медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Клим'юк Юрій Васильович

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Костишин Андрій Богданович

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Петришин Світлана Вікторівна

Асистент, викладач медичного коледжу

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Виклюк Ігор Васильович

Асистент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Яковин Олег Мирославович

Асистент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Павлишин Володимир Володимирович

Викладач медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Воляк Юрій Миколайович

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Геник Богдан Любомирович

асистент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Ковалюк Андрій Володимирович

Асистент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Бібен Андрій Васильович

Доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Сенишин Оксана Володимирівна

Викладач медичного коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Пилипів Ігор Юрійович

Зубний технік

Подгенза Іван Іванович

Зубний технік

Мартищук Іван Іванович

Зубний технік

Боднарчук Степан Іванович

Зубний технік

Гребенюк Оксана Іванівна

Старший лаборант кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Якушева Світлана Степанівна

Старший лаборант кафедри

Чміль Галина Ярославівна

Старший лаборант кафедри

Перчик Ірина Володимирівна

Старший лаборант кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Паневник Тарас Володимирович

Оператор ЕОМ

Діяльність