Кафедра оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї

Про кафедру

В нелегкий повоєнний період довелося працювати на Прикарпатті засновнику кафедри, доценту Кекало Андрію Митрофановичу. Народився Андрій Митрофанович на Полтавщині. Після закінчення Петербурзької Військово-медичного університету в 1914 році, мріяв про повернення на рідну землю. В 1920р. повернувся на Батьківщину. Працював в Киівському туберкульозному та медичному інституті, у Вінницькому медичному інституті, а з 1945 по 1950 роки очолював кафедру оториноларингології Станіславського медичного інституту. Знаючи соціальні біди повоєнщини, не залишився Андрій Митрофанович осторонь. Вивчення проблеми туберкульозу верхніх дихальних шляхів у населення лягло в основу багатьох його наукових праць. Окрім того, він займався тонзилярною проблемою, вивчав питання отосклерозу. З метою популяризації викладання оториноларингології, багато праць присвятив Андрій Митрофанович і цій проблемі. За свій творчий шлях Кекало А.М. опублікував 47 наукових праць, заснував школу оторинолариногології на Прикарпатті.

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 

Історія кафедри оториноларингології тісно переплітається з історією медичного університету. Адже заснована кафедра одночасно з відкриттям Станіславського медичного інституту в далекому 1945 році.

111


Незамінимими асистентами кафедри та відданими помічниками Кекала А.М. були асистенти кафедри М.Р.Бескровний та В.Є.Міщенко.В нелегкий повоєнний період довелося працювати на Прикарпатті засновнику кафедри, доценту Кекало Андрію Митрофановичу. Народився Андрій Митрофанович на Полтавщині. Після закінчення  Петербурзької Військово-медичного університету в 1914 році, мріяв про повернення на рідну землю. В 1920р. повернувся на Батьківщину. Працював в Киівському туберкульозному та медичному інституті, у Вінницькому медичному інституті, а з 1945 по 1950 роки очолював кафедру оториноларингології Станіславського медичного інституту. Знаючи соціальні біди повоєнщини, не залишився Андрій Митрофанович осторонь. Вивчення проблеми туберкульозу верхніх дихальних шляхів у населення лягло в основу багатьох його наукових праць. Окрім того, він займався тонзилярною проблемою, вивчав питання отосклерозу. З метою популяризації викладання оториноларингології, багато праць присвятив Андрій Митрофанович і цій проблемі. За свій творчий шлях Кекало А.М. опублікував 47 наукових праць, заснував школу оторинолариногології на Прикарпатті.

222


З 1950 по 1955 рік кафедру оториноларингології довелося очолювати професору Шапурову Василю Васильовичу. Це був відомий вчений повоєнних років, який зробив чималий внесок у вивчення запальних процесів вуха, горла, носа. Закінчив Василь Васильович Військово-медичну академію в Ленінграді в 1923 році. Науково-викладацький досвід здобував в клініках Ленінграда, Свердловська, Вітебська, Риги. В 1935 році при Військово-медичній академії в Ленінграді отримав звання кандидата медичних наук, а в 1938 році там же захистив докторську дисертацію і отримав звання доктора медичних наук. Свою наукову діяльність присвятив вивченню проблем лікування раку гортані, проблемам вушної патології. Написав 2 монографії по анатомії вуха, і методиці і техніці оперативних втручань на ЛОР органах, запропонував метод перев’язки сонної артерії та доступу до неї. Василь Васильович автор 33 наукових праць. Під керівництвом професора Шапурова В.В. з 1951 по 1953 рік на кафедрі оторинолариногології працювала талановита асистент А.Н.Єгорова.

333


З 1955 року очолювати кафедру оториноларингології в Станіславі було довірено професору Новіку Овсію Наумовичу, який мав немалий науково-практичний досвід. В 1933 році він закінчив медичний факультет Північно-Кавказького медичного інституту. Розпочав творчий шлях з роботи асистентом в Ростовському медичному інституті. Але науково-викладацька робота була перервана війною. З 1941 по 1945 рік надавав медичну допомогу, будучи фронтовим лікарем, майором медсанбату. Після війни повернувся в рідний Ростовський медінститут, а в 1955 приїхав на роботу на Прикарпаття. Свою наукову роботу присвятив проблемам діагностики хвороби Меньєра та лікування її ультразвуком, комплексному лікуванню деяких злоякісних форм пухлин носа, носоглотки, вивчав професійні захворювання шахтарів, розробив методики лікування рубцевих звужень стравоходу. Овсій Наумович втілив у практику метод симультанної томографії скроневих кісток. На кафедрі, очолюваній професором Новіком О.Н., працювали асистенти Н.С.Завійська, Т.В.Котурбаш, І.О.Бойчук., в клінічній ординатурі навчалися 5 клінічних ординаторів.

444

З 1960 по 1965 рік завідувачем кафедри працював Медведовський Михайло Семенович. В 1925 році закінчив медичний факультет Донецького державного університету. Пройшов шлях від практичного лікаря, начальника ЛОР відділу військового шпиталю в м. Грозному до науковця. Наукову кар’єру розпочав в 1935 році, в ЛОР клініці І-го Ленінградського медичного інституту, де працював до1959 року. В буремні роки війни надавав допомогу потерпілим  у фронтовому госпіталі. Захистивши дисертацію і здобувши звання доктора медичних наук, приїхав працювати на мальовниче Прикарпаття. Наукова діяльність Михайла Семеновича була пов’язана з проблемами профпатології органу слуху та верхніх дихальних шляхів. Ряд робіт присвячені фізіології та клініці нюхового аналізатора. Всього у науковому здобутку професора Медведовського налічується 48 наукових праць.

За час існування Івано-Франківського медичного інституту на кафедрі оториноларингології працювало багато цікавих і працьовитих людей. Своєю плідною працею вони залишили певний слід у діяльності кафедри.

Яскравою особистістю кафедри був її завідувач професор Гузєєв Юрій Михайлович. Він був першим керівником кафедри, який закінчив Станіславський медичний інститут, а тому добре знав і беріг традиції рідного вузу. Будучи послідовником Кекало А.М., він в 1961 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Туберкульоз бронхів і його лікування в санаторно-курортних кліматичних умовах південного берегу Криму ”. В 1972 році Ю.М.Гузєєв захистив докторську дисертацію на тему ”Клініко-морфологічні аспекти запальних захворювань трахеї та великих бронхів”. В науковій скарбниці Юрія Михайловича налічується 72 наукові праці, 16 рацпропозицій, 6 методик лікування хворих на запальні захворювання трахеї та бронхів.

555

Під керівництвом професора Гузєєва Ю.М. на кафедрі  вивчалися питання мікроциркуляції вуха і мигдаликів в нормі та при патології, імунологічні аспекти функціонування лімфоаденоїдного кільця глотки, деякі аспекти патогенезу склероми. Юрій Михайлович  випустив у світ багатьох науковців. Під його керівництвом захистили дисертації А.І.Кац, І.Я.Грінберг, Н.В.Тогер, Г.Т.Шкромида, М.О.Гайналь, І.В.Бачинський. В 1975 році професора Гузєєва Ю.М. було обрано членом редакційної ради Журналу вушних, носових, горлових хвороб. В період очолювання кафедри Юрієм Михайловичем активно працює обласне наукове товариство та студентський науковий гурток, удосконалюється методика проведення практичних занять  та лекцій з використанням кінофільмів.

666


З 1984 по 1986 роки керівником кафедри оториноларингології  був доцент Р.Т.Лавецький. Після закінчення медичного факультету  Ужгородського університету в 1956 році почав працювати практичним лікарем. Науковий шлях розпочав в Тернопільському медінституті, навчаючись в аспірантурі ЛОР кафедри. Р.Т.Лавецький вніс великий вклад у розробку слуховідновлювальних операцій та методик дослідження основної пазухи.

777


З 1986 року кафедру очолив професор Анатолій Антонович Чесноков. Після закінчення з відзнакою Омського медичного інституту в 1960 році, він поступив на навчання в аспірантуру на кафедру ЛОР хвороб цього ж ВУЗу. В 1968 році ним була організована кафедра оториноларингології в Тюменському медичному інституті, яку він очолював до 1977 року. В 1986 році професор А.А.Чесноков був обраний за конкурсом на посаду завідувача ЛОР кафедри нашого університету. Він є автором 94 наукових праць, однієї монографії, 8 авторських свідоцтв та 92 раціоналізаторських пропозицій. Його наукові дослідження присвячені проблемі пластики носа та вушних раковин, лікуванню опіків та рубцевих стенозів стравоходу, розробці реконструктивних операцій при раку гортані, лікуванню хронічних отитів, фізіології слухового аналызатора. Професор А.А.Чесноков вніс значний внесок в вивчення професійної патології робітників багатьох підприємств міста та області та розробив заходи з їхньої профілактики. Під його керівництвом на кафедрі було виконано і захищено 2 кандидатські дисертації.

888


Автор понад 40 наукових праць. Наукові роботи присвячені професійній патології ЛОР органів, оприділенню можливостей методів променевої діагностики при патології ЛОР органів, лікуванню запальних процесів основної пазухи.В 1996 році кафедру очолив доцент Бачинський Ігор Володимирович. Після закнчення в 1969 році Івано-Франківського медінституту працював лікарем отоларингологом Верховинської ЦРЛ. З 1975 року по 1977 рік – клінічна ординатура при кафедрі ЛОР Івано-Франківського медінституту. Після закінчення ординатури працював завідувачем ЛОР-відділу обласної клінічної лікарні. На протязі цього часу успішно поєднював практичну роботу з науковою діяльністю, вивчаючи професійні захворювання ЛОР органів у працівників деревообробої промисловості. В 1983 році захистив кандидатську дисертацію, після чого прийнятий на посаду асистента кафедри ЛОР-хвороб Івано – Франківського медінституту. В 1994 році присвоєно звання доцента кафедри ЛОР-хвороб.

999


Лауреат премії ВДНГ. Автор понад 300 наукових праць, з них 6-х монографій, 14 навчальних посібників. Наукові праці напрямкам наукових досліджень кафедри: боротьба із зростанням мікробної резистентності до антибактеріальної терапії через розробку новітніх методик комплексного лікування гострих та хронічних запальних процесів носа та приносових пазух, а також програм післяопераційної реабілітації, розробка сучасних органозберігаючих методик лікування пухлин голови та шиї. Керівник авторського колективу двох перших в історії ІФНМУ і Західної України наукових відкриттів в галузі медицини. За результатами досліджень хронічного риносинуситу, асоційованого із непереносимістю аспірину в наукових відкриттях представлений новий концептуальний підхід  до розуміння проблеми поліпозу носа, асоційованого з бронхіальною астмою та непереносимістю аспірину, що дозволило розробити новітній науково обґрунтований метод ефективного лікування та ранньої діагностики інвалідизуючої хвороби.На даний час, починаючи з 2001 року, кафедру оториноларингології ІФДМУ очолює професор В.І.Попович. В 1978 році закінчив Львівське медичне училище. З 1985 року, після закінчення з відзнакою лікувального факультету Томського медичного інституту працював практичним лікарем-отоларингологом, лікарем санітарної авіації. В 1991 році закінчив аспірантуру з достроковим захистом кандидатської дисертації в науково-дослідному інституті онкології Томського наукового центру Російської Академії Медичних наук. З 1991 по 2001р.р. працював старшим науковим співробітником цього ж інституту. Наукову роботу успішно поєднував з організаційною, працюючи головним лікарем клінік. Докторська дисертація захищена в 2000 році в Російському онкологічному науковому центрі Російської Академії Медичних наук  на тему “Сучасні методи лікування раку орофарингеальної  ділянки і нижньої губи”. Дисертація нострифікована ВАК України.

Василь Іванович Попович є головним експертом МОЗ України з оториноларингології та дитячої оториноларингології і проводить велику роботу з впровадження сучасних протоколів діагностики та лікування  ЛОР-патології в Україні та ділиться досвідом із закордонними колегами, чому підтвердженням є численні національні та міжнародні відзнаки.

На сьогодні кафедра розміщується на базі трьох клінічних відділень, ліжковий фонд яких складає понад 120 ліжок, та співпрацює з рядом приватних клінік та медичних центрів. Працівники кафедри надають лікувально-профілактичну допомогу жителям міста та області, впроваджують в практичну охорону здоров’я нові, сучасні методи діагностики та лікування ЛОР-захворювань. Кафедра активно займається післядипломною підготовкою інтернів, магістрів та клінічних ординаторів. Функціонують цикли тематичного удосконалення, спеціалізації та стажування лікарів-оториноларингологів.

1010101

Хірургічний корпус - ЛОР

Співробітники

Кошель Іванна Василівна

завідувачка кафедри, професорка

докторка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за організацію навчально-методичної ,наукової, лікувальної, виховної роботи; за впровадження міжнародного стандарту ISO 9001 'Системи управління якістю'; організацію навчання за допомогою платформи Teams; охорону праці та техніку безпеки на кафедрі; облік і зберігання матеріальних цінностей

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Оріщак Діана Тадеївна

доцентка кафедри

кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за навчальний процес на кафедрі

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Василюк Наталія Василівна

доцентка кафедри

кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за проведення ліцензійних іспитів 'Крок 3' в навчально-науковому інституті післядипломної освіти

ORCID Google Scholar

Александрук Наталія Василівна

доцентка кафедри

кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Герич Олеся Михайлівна

доцентка кафедри

кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Семчук Олександр Богданович

асистент кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

здійснює адміністрування документального наповнення веб-сторінки кафедри, відповідальний за комунікацію з ЄДЕБО та технічний стан комп'ютерного устаткування кафедри

ORCID Google Scholar Web of Science

Оріщак Остап Романович

асистент кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальний за адміністрування веб-ресурсів кафедри

ORCID Google Scholar Web of Science

Васьків Тіна Вікторівна

асистентка кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі

ORCID Google Scholar Web of Science

Старчевська Зоряна Василівна

старша лаборантка кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність