Кафедра педіатрії

Про кафедру

Історія кафедри. Кафедру педіатрії було організовано 1945 року одночасно з відкриттям інституту.

Кафедрою педіатрії  з 1945 по 1966 роки завідував кандидат медичних наук, доцент Борис Волошинов, випускник Одеського медичного інституту 1919 року. Кандидатську дисертацію на тему «Премоторні рефлекси пілоруса» захистив в 1941 році.

image001

Після виходу на пенсію Б.Волошинова, кафедрою педіатрії з 1966 по 1972 роки завідувала   доктор медичних наук, професор Лариса Решоткіна, яка закінчила Чернівецький медичний інститут в 1949 році. В цьому ж інституті підготувала і в 1955 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з проблем дизентерії у дітей. З 1949 року по 1957 рік асистент, доцент кафедри педіатрії Івано-Франківського медичного інституту. Докторську дисертацію «Хронічні розлади живлення у дітей і мікроелементи» захистила в 1968 році. Професору Ларисі Решоткіній була притаманна надзвичайна працездатність та сумлінне ставлення до праці. Працюючи в науковому плані в лабораторії професора Георгія Бабенко, внесла вагомий вклад у вивчення ролі мікроелементів і металоферментів в розвитку різних патологічних процесів у дітей.  Професор Лариса Решоткіна на базі кафедри педіатрії обласної дитячої лікарні та пологового будинку підготувала двох докторів наук С.Ткаченко та Р.Волосянко, ряд кандидатів наук.

image003

З 1973 року Л. Решоткіна завідувала кафедрою дитячих хвороб у Вінницькому медичному інституті ім. М.Пірогова.

З 1973 року по 2000 рік кафедрою завідувала доктор медичних наук, професор Р.Волосянко. Після закінчення клінічної ординатури працювала асистентом до 1967 року, а надалі доцентом цієї кафедри. В 1960 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандитата медичних наук з вивчення ролі еритроцитотерапії при анеміях різного генезу у дітей, а в 1972 році – докторську дисертацію з питань обміну мікроелементів при лейкозах та геморагічних діатезах у дітей. Автор більше 100 наукових праць, «відмінник охорони здоров'я", з 1995 академік Академії наук "Вища школа", член Правління Українського наукового товариства педіатрів, голова обласного наукового товариства педіатрів. Автор п'яти розділів (в співавторстві) посібника "Медицина дитинства".

image005

До 1976 року на кафедрі працювала доктор медичних наук, професор С.Ткаченко, випускниця Одеського медичного інституту. Докторська дисертація С.Ткаченко була виконана під керівництвом професорів Л.Решоткіної і Г.Бабенко. Всі праці професора С.Ткаченко, за час роботи в Івано-Франківському медінституті, були присвячені актуальним питанням неонатології. Автором вивчався імунний статус новонародженої дитини, доведені зміни мікроелементарного обміну хворих новонароджених дітей. С.Ткаченко була автором  понад 200 наукових праць, на основі яких були підготовлені практичні рекомендації щодо лікування новонароджених при різних патологічних станах. Професор С.Ткаченко була незмінним консультантом відділень новонароджених Івано-Франківського пологового будинку.

З 1968 року на кафедрі педіатрії працювала Алла Юрцева, спочатку клінічним ординатором по 1970 рік, в подальшому - з 1971 по 1987 рік асистентом, а з 1987 року по 1991 рік доцентом. У 1990 році захистила докторську дисертацію, присвячену питанням інфекційного токсикозу у дітей раннього віку з врахуванням імунологічної реактивності". Наукові дослідження присвячені вивченню імунологічної реактивності, обміну мікроелементів та антиоксидантної системи при невідкладних станах у дітей раннього віку.

Проф. А. Юрцева є автором 225 наукових праць, методичних рекомендацій, авторських свідоцтв.

В 1992 році отримала вчене звання професора. З 1994 по 2012 р. професор А. П. Юрцева очолювала кафедру пропедевтики педіатрії. З 2019 року працює професором кафедри педіатрії ІФНМУ.

3а час роботи на кафедрі дитячих хвороб обласній клінічній лікарні проявила себе мудрим науковцем, була одним з організаторів відділення інтенсивної терапії та реанімації, куратором відділення патології раннього віку.

В 1996 році організовано курс післядипломної освіти за спеціальністю "педіатрія", а в 1999 році - кафедра педіатрії №2 на базі обласної клінічної лікарні, якою завідує доктор медичних наук, професор Ольга Цимбаліста, випускниця Івано-Франківського медичного інституту. В 1989 році О.Цимбаліста захистила кандидатську дисертацію, підготовлену в Ялтинському НДІ курортології  і присвячену санаторно-курортному лікуванню хронічної пневмонії у дітей за допомогою фізіотерапевтичних методів, а в 1995 р. - докторську дисертацію з удосконалення гнійного ендобронхіту у дітей з неспецифічною патологєю легень, виконану в тому ж інституті.

Проф. О.Цимбаліста є автором понад 250 наукових праць. Проф. О.Цимбаліста була куратором дитячого відділення протитуберкульозного диспансеру.

З 2000  року по 2002 роки кафедрою педіатрії №1 ІФДМА завідувала кандидат медичних наук, доцент Ольга Урбась (Сельська), випускниця цього ж навчального закладу. Кандидатську дисертацію вона підготувала і захистила в 1998 році на базі кафедри,  з питань адаптації кардіореспіраторної системи у дітей дошкільного віку з рецидивуючим бронхітом. ЇЇ наукові дослідження  присвячені актуальним проблемам пульмонології та імунології.

image007

Волосянко Андрій Богданович , 1965 р.н. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії Івано-Франківського національного медичного університету з 2002 року.

У 1988 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Івано-Франківського медичного інституту та інтернатуру за фахом “Педіатрія” на базі обласної дитячої лікарні м. Івано-Франківська. Після закінчення інтернатури працював ординатором у міській дитячій клінічній лікарні м. Івано-Франківська.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Педіатрія». Член Асоціації педіатрів України та Асоціації гастроентерологів Росії, є головою Асоціації педіатрів та головою Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутріціологів Івано-Франківської області.

В 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Клініко-параклінічне обґрунтування диференційованої патогенетичної терапії дискінезій жовчевивідних шляхів у дітей”, після чого працював на посаді асистента, а з 1999 року – доцента кафедри педіатрії №2 факультету післядипломної освіти.

В 2001 році захистив докторську дисертацію на Спеціалізованій вченій раді НДІ ПАГ м. Києва на тему: “Прогнозування виникнення, профілактика і лікування хронічних гепатитів у дітей”.

У 2002 році згідно наказу ректора Івано-Франківської державної академії призначений на посаду завідувача кафедри дитячих хвороб №1 з курсом дитячих інфекційних хвороб. З 2011 р. очолює кафедру педіатрії Івано-Франківського національного медичного університету.

Здійснює керівництво навчально-методичною, науковою та лікувальною роботою кафедри педіатрії. Читає лекції студентам IV,V курсів медичного факультету за спеціальностями «лікувальна справа» та «педіатрія», на передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення лікарів з актуальних питань педіатрії.

Брав участь в розробці окремих положень освітньо-професійної програми вищої освіти підготовки фахівців у Державному вищому навчальному закладі України «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України та робочих програм з педіатрії згідно рекомендацій міжнародного проекту «MUMEENA».

Волосянко А.Б. є автором понад 200 науково-методичних праць. Співавтор посібника “Медицина дитинства” (2 том, 1994 р.), навчального посібника для студентів, лікарів-інтернів “Параклінічні дослідження в педіатрії” (2003 р.), 7 навчально-методичних рекомендацій, навчальний посібник - Common Diseases in Neonatology and Peadiatrics / Volosyanko A., Pryymak R., Stefanyshyn A.-Івано-Франківськ, 2020.- 360 с. (протокол № 5 Вченої ради від 23.04.2019 р.)

Керує виконанням комплексної НДР кафедри педіатрії на тему: “Особливості психосоматичної адаптації у дітей із рецидивуючою та хронічною соматичною патологією”. Робота виконується згідно основного напрямку та плану НДР Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

Під керівництвом професора Волосянко А.Б. протягом 2006-2018 рр. захищені 6 кандидатських та 1 докторська дисертації.

Важливим напрямком наукових досліджень Волосянко А.Б. є впровадження новітніх методик діагностики та лікування захворювань травного тракту, встановлення нових ланок патогенезу та напрацювання новітніх та ефективних методів лікування соматичної патології у дітей раннього та старшого віку.

На даний час професор Волосянко А.Б. є головою апробаційної ради та членом спеціалізованої вченої ради К 20.601.03 при Івано-Франківському національному медичному університеті та членом спеціалізованої вченої ради К 76.600.02 при Буковинському державному медичному університеті МОЗ України.

Член редакційної ради фахового журналу «Галицький лікарський вісник» при Івано-Франківському національному медичному університеті. Професор Волосянко А.Б. член науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

Сприяє впровадженню в практику охорони здоров’я нових лікувально-діагностичних технологій, у тому числі за рахунок міжнародних клінічних випробувань.

Нагороджений Почесним дипломом за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу (Сучасна освіта в Україні – 2009, Дванадцята міжнародна виставка навчальних закладів 25-27 лютого 2009 року, м. Київ). 


Співробітники

Волосянко Андрій Богданович

завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Юрцева Алла Петрівна

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Литвинець Людмила Ярославівна

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Лембрик Ірина Степанівна

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Урбась Ольга Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Іванишин Леся Ярославівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Цицюра Орися Орестівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рейтмаєр Михайло Йосипович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Волошинович Вікторія Мирославівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пилип’юк Анна Мусіївна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Алексеєва Юля Іванівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Шлімкевич Інна Василівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Тимощук Оксана Валентинівна

кандидат медичних наук, доцент

Костирко Наталія Ігорівна

кандидат медичних наук, асистент

Дутчак Ганна Миколаївна

кандидат медичних наук, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Жиляк Олександра Василівна

кандидат медичних наук, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шатинська Тетяна Василівна

кандидат медичних наук, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кузенко Оксана Володимирівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Голодних Олена Анатоліївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймак Руслан Юрійович

асистент

Лазуркевич Олег Васильович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дутчук Оксана Василівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Лазуркевич Христина Олегівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Стефанишин Анастасія Богданівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Айб Надія Романівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Буяк Павло Зіновійович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Фоменко Олександр Валерійович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Федорів Леся Ярославівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ільків Мар’яна Ігорівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Влашин Галина Володимирівна

оператор комп'ютерного набору

Дземан Марія Ігорівна

оператор комп'ютерного набору

Влашин Ольга Ярославівна

старший лаборант

Лазуркевич Тетяна Олегівна

старший лаборант

Дегтярьова Олена Юріївна

лаборант

Воронич Олена Павлівна

прибиральниця службових приміщень

Діяльність