Кафедра пропедевтики педіатрії

Про кафедру

Кафедра пропедевтики педіатрії заснована у 1992 році як кафедра педіатрії  факультету інтернатури. З 1994 року на її базі створена кафедра пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дитиною. З часу створення кафедра розташовується на базі міської дитячої клінічної лікарні м. Івано-Франківська. З 1992 по 2012 р. кафедру пропедевтики педіатрії очолювала доктор медичних наук, професор Юрцева А.П. 

1

ЮРЦЕВА Алла Петрівна закінчила Івано-Франківський медичний інститут у 1964 році. З 1964 по 1967 рік – лікар-педіатр дільничої лікарні, а з 1967 по 1968 роки – лікар-педіатр школи-інтернату. З 1968 по 1970 рік – клінічний ординатор, 1971 року  по 1987 рік – асистент кафедри педіатрії Івано-Франківського медінституту. З 1987 по 1991 рік – доцент кафедри педіатрії.

А.П.Юрцева у 1975 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Зміни обміну заліза, міді, кобальту, цинку і активності металоферментів при дрібновогнищевій пневмонії у дітей раннього віку і їх значення в патогенезі хвороби”. У 1990 році захистила докторську дисертацію на тему ”Прогнозування і лікування інфекційного токсикозу у дітей раннього віку з врахуванням імунологічної реактивності”. З 1992 року затверджена у вченому званні професора.

Професор Юрцева А.П. автор 320 робіт в тому числі 3 авторських свідоцтв і  методичних рекомендацій, є співавтором підручника “Медицина дитинства” (т. 4, 2001). Наукові дослідження науковця присвячені вивченню імунологічної реактивності, обміну мікроелементів та антиоксидантної системи при невідкладних станах у дітей раннього віку. За час існування кафедри під керівництвом професора Юрцевої А.П. виконано і захищено 6 кандидатських дисертацій.  Професор Юрцева А.П. є членом Спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій  при Львівському державному медичному університеті ім. Д.Галицького та Чернівецькому медичному університеті.

З 2012 року по 2019 рік кафедра була реорганізована та стала кафедрою дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії. Завідувачем кафедри став професор Фофанов Олександр Дмитрович. Фофанов О.Д. у 1988 році закінчив з відзнакою Вінницький державний медичний інститут, фах за дипломом - лікар – педіатр. У 1988-1989рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «Дитяча хірургія» на базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де по закінченні інтернатури працював хірургом по наданню невідкладної допомоги дітям.

2

       З 1992р. працював асистентом курсу дитячої хірургії. Кандидат медичних наук з 1998 року. Тема дисертації: «Клініко-імунологічні аспекти діагностики і лікування гнійної хірургічної інфекції у дітей раннього віку». Дисертацію захистив у спеціалізованій Вченій раді Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

         З 2005р. працював доцентом курсу дитячої хірургії, а з 2010 р. очолював курс дитячої хірургії. Автор 210 наукових статей, 7 патентів України на винаходи, 3 раціоналізаторських пропозицій. Захистив докторську дисертацією «Лікування новонароджених та дітей раннього віку з вродженою обструктивною патологією шлунково-кишкового тракту» у 2011 р.

        Фофанов О.Д. з 1998 року очолює бригаду хірургів – неонатологів, спеціалізується на операціях з приводу вроджених вад у новонароджених та дітей раннього віку. Оперує дітей із найбільш складною ургентною та плановою хірургічною патологією, курує хворих в хірургічному та реанімаційному відділах обласної дитячої лікарні, забезпечує ургентні виклики в хірургічне, реанімаційне відділення, відділення реанімації новонароджених. Забезпечує виклики по санавіації в райони області, міський пологовий будинок та обласний перинатальний центр. Проводить консультації в трьох відділеннях обласної дитячої лікарні, міській дитячій лікарні, обласному перинатальному центрі, міському пологовому будинку.

З вересня 2019 року кафедра знову була реорганізована і отримала назву кафедра пропедевтики педіатрії. Очолила професор Кочерга Зоряна Ростиславівна .

3

Кочерга Зоряна Ростиславівна у 1995 році закінчила Івано-Франківську державну медичну академію, медичний факультет за спеціальністю «Лікувальна справа». У 1997 році завершила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія». З 1997 по 1999 рік працювала лікарем – неонатологом в реанімації новонароджених обласного перинатального центру та молодшим науковим співробітником центральної науково-дослідної лабораторії Івано-Франківської державної медичної академії. З 1998 року працювала асистентом кафедри дитячих хвороб № 2 факультету післядипломної освіти  Івано-Франківської державної медичної академії. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Антропогенетичні особливості окремих популяцій дитячого населення Прикарпаття»  і отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2001 по 2003 рр. працювала педіатром у Лівійській соціалістичній республіці. З 2003 по 2018 рр. асистентом, а з 2009 р. - доцентом кафедри педіатрії ІФНМУ. У 2016 році захищена докторська дисертація на тему «Комплексна оцінка генетичної структури дитячого населення Івано-Франківської області та діагностичне значення нового способу прогнозування виникнення затримки  внутрішньоутробного  розвитку».

Кочерга З.Р. консультує та курує  новонароджених та хворих з спадковою і вродженою патологією у відділеннях інтенсивної терапії  та патології новонароджених. У 2008 році їй  присвоєно вищу лікарська категорію за спеціальністю «Неонатологія». Приймала участь у роботі міжнародних програм: Україно-Швейцарському проекті «Здоров’я матері та дитини» та Україно-Німецькій програмі  з неонатології.

Наукові напрямки роботи кафедри пропедевтики педіатрії:

- метаболічні та імунологічні розлади при набутих та вроджених захворюваннях у дітей і їх корекція;

  • удосконалення лікування алергічних захворювань;
  • удосконалення методів інтенсивної терапії;
  • харчування здорової та хворої дитини, аліментарнозалежні хвороби.

На кафедрі пропедевтики педіатрії проводиться навчальна робота зі студентами 2 та 3 курсів медичного факультету за спеціальностями “Лікувальна справа” та “Педіатрія” з дисциплін “Пропедевтика педіатрії”, “Сестринська практика”, “Догляд за хворими”; студентами 2 та 3 курсів факультету підготовки іноземних громадян з дисциплін “Пропедевтика педіатрії”, “Сестринська практика”, “Догляд за хворими”; студентами 4 курсу стоматологічного факультету з дисципліни “Педіатрія”; студентами 2 та 3 курсів медичного коледжу з дисциплін “Медсестринство в педіатрії” та “Педіатрія”.

Співробітники кафедри проводять лікувально-профілактичну та консультативну роботу на базі відділень міської дитячої клінічної лікарні, обласного перинатального центру та міського перинатального центру. Крім того, працівники кафедри проводять консультативний прийом дітей у філіалах поліклініки. Співробітники кафедри опікуються дітьми з притулку св. Миколая. Працівники кафедри освоїли та проводять функціональні методи дослідження (ЕКГ, спірометрія, варіабельність серцевого ритму, холтерівське моні торування артеріального тиску).

На кафедрі пропедевтики педіатрії працюють:

зав. кафедри, професор Кочерга З.Р.; доценти Павликівська Б.М., Лотовська Т.В., Недоступ І.С., Мотрюк В.Б., Ган Р.З.; асистенти Костишин Н.С., Ткач Б.Н., Левчук А.Є., Осадець Н.Б., Боднар О.П., Федишин Л.Л.,  Котів І.В., Глов’як В.Г., Попідоха М.Я., Казімирчук І.В., Терешкун Н.М.,  Вакалюк Л.І., Гросберг Т.Ю.; старші лаборанти Ткачук М.Я. та Дмитрук Ю.І.,  лаборант Галюк О.В.


Співробітники

Кочерга Зоряна Ростиславівна

д.м.н, професор, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Павликівська Богдана Михайлівна

к.м.н. доцент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Лотовська Тетяна Валеріївна

к.м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Недоступ Ірина Степанівна

к.м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Мотрюк Віра Богданівна

к.м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID

Ган Роман Зіновійович

к.м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Костишин Наталя Степанівна

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ткач Богдана Несторівна

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Левчук Анна Євгенівна

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Осадець Наталя Богданівна

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Боднар Оксана Петрівна

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Глов'як Віталій Григорович

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Федишин Лілія Любомирівна

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Котів Ірина Василівна

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Вакалюк Людмила Іванівна

викладач кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Казімирчук Ірина Василівна

викладач коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Терешкун Наталя Михайлівна

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Попідоха Мар’яна Ярославівна

викладач медичного коледжу

Ткачук Марта Ярославівна

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Сенюк Марта Валеріївна

старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Галюк Оксана Василівна

оператор ЕОМ кафедри пропедевтики педіатрії

Пронська Богдана Григорівна

прибиральниця кафедри пропедевтики педіатрії

Діяльність