Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Про кафедру

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини (до 2006 року пропедевтики внутрішніх хвороб). Завідувач кафедри В.Є.Нейко – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.

За 65 років діяльності Івано-Франківського національного медичного університету колектив кафедри пропедевтики внутрішньої медицини вніс вагомий внесок в розвиток медичної науки та системи охорони здоров'я не тільки на теренах Прикарпаття, а також і в Україні. У колективі кафедри народжуються, акумулюються і розвиваються наукові ідеї, які згодом прокладають шлях у велику науку і медичну практику.

На фото - колектив кафедри у різні роки.

image002

Колектив кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з колективом терапевтичного відділення ІІ міської лікарні, 1966 рік

В центрі сидить д.м.н., проф. Кравець Микола Петрович.

image004

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 1969 рік з групою студентів.

І ряд зліва направо:

к.м.н. Катерина Леонідівна Конокотіна

к.м.н. Ярослава Петрівна Патрило

д.м.н., професор Фанні Петрівна Ольгіна

д.м.н., професор Микола Петрович Кравець

асистент Іван Васильович Владичин.

image006

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, 1971 рік.

Викладач к.м.н. Аржаніх Наталія Германівна проводить практичне заняття із студентами ІІІ курсу.

image008

Колектив кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, 2010 рік.

Зліва направо І ряд: к.м.н., доц. Юрак М.З., д.м.н., проф. Дзвонковська В.В., д.м.н., проф. Нейко В.Є., к.м.н., доц. Ромаш Н.І., к.м.н., доц. Венгрович О.З., ас. Тітова Л.В., к.м.н., доц. Тимків І.В., к.м.н. Баблюк Л.А., ас.Гонський І.Я., к.м.н., в.о.доц. Дзвонковська Т.Т., ас.Макойда І.Я.

За час існування кафедри змінилось кілька поколінь викладачів. Молодим працівникам було в кого вчитись як викладацькій, так і лікувальній майстерності.

Колектив кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, 2020 рік

fgsdfgdgdf

Зліва направо І ряд: д.м.н., проф. Дзвонковська В.В., д.м.н., проф. Нейко В.Є., к.м.н., доц. Гостюк П.І; ІІ ряд: доц. Близнюк М.В., доц. Ромаш Н.І., доц. Тимків І.В., ас. Тодорів Т.В.,  доц. Артеменко Н.Р., ас. Ромаш І.Б.

Косякова Маргарита Петрівна – працювала на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини з 1956 року по 2000 рік. Закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут у 1952 році. З 1956 року асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. В 1956 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив кисню, введеного в шлунково-кишковий тракт на основні функції шлунка при хронічному гастриті». З 1972 р. по 2000 р. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

Кравець Констянтин Миколайович – працював на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини з 1968р. по 1991р. Закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут у 1964 році. З 1964 по 1966 рр. працював лікарем у м.Долині, протягом року працював лікарем приладобудівного заводу. У 1968 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему «Оксигенотерапія хронічних колітів» 1978-1980 рр. працював лікарем у Народній республіці Ангола. З 1988 р. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

З 1973 року по 1998 рік на кафедрі асистентом кафедри внутрішньої медицини працювала Чернак Валентина Миколаївна. Ерудований спеціаліст, досвідчений практик, вона прищепила любов до терапії багатьом поколінням студентів-медиків ІФНМУ.

Протяго 15-ти років асистентом кафедри працював Непорадний Михайло Данилович.

З 1993 року кафедру пропедевтики внутрішньої медицини очолив Нейко Василь Євгенович - доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.

Нейко В.Є. закінчив Івано-Франківський інститут у 1982 році. Працював три роки дільничим терапевтом на Хмельниччині. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування хронічного гепатиту і цирозу печінки із застосуванням етімізолу і аркоміну». У 1991 році захистив докторську дисертацію на тему «Хронічний невиразковий коліт: нові підходи до діагностики та лікування».

Автор 115 наукових праць. Під керівництвом професора В.Є.Нейка виконано і захищено 1 докторську, 6 кандидатських дисертацій. Член Вченої Ради по захисту докторських та кандидатських наук по внутрішніх хворобах.

Дзвонковська Валентина Володимирівна - доктор медичних наук, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. Закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут у 1981 році. Працювала лікарем терапевтом курорту Моршин. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна ефективність синусоїдальних модульованих струмів і дециметрових мікрохвиль в поєднанні з пелоїдотерапією у хворих з виразковою хворобою, ускладненою рефлюкс-езофалітом». З 1999 року - асистент кафедри пропедевтики. У 1999 році захистила докторську дисертацію на тему «Комплексна діагностика і лікування хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні з хронічним панкреатитом». Автор 109 наукових праць. Керівник 2 кандидатських дисертацій.

Сарапук Ігор Володимирович - кандидат медичних наук, доцент. Закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1985 році. Працював лікарем терапевтом у м.Конотопі Сумської області, смт.Верховина Івано-Франківської області. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування хронічного гепатиту із використанням рибоксину і антагоністів кальцію». Працював заступником декана медичного факультету.

Ромаш Надія Іванівна - кандидат медичних наук, доцент. Закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут у 1977 році, працювала цеховим терапевтом, 1981-1983 рр. навчання в клінічні ординатурі на кафедрі факультетської терапії ІФДМІ. З 1983р. по 1990р працювала лікарем-кардіологом МКЛ №1 та ОКД м.Івано-Франківська. В 1986р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лікування стабільної стенокардії напруги з використанням рибоксину і аналога статевого гормону рибоксину» у Вченій раді Харківського медінституту. З 1990 р. – викладач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ІФНМУ, 1999 р. - доцент цієї ж кафедри. Протягом 18 років – керівник студентського наукового гуртка, з 2000 по 2007 років – комплексної наукової роботи кафедри.

Венгрович Оксана Зіновіївна - кандидат медичних наук, доцент. Закінчила Івано-Франківський медінститут у 1991 році, з 1991-1993 р. навчання в клінічні ординатурі. В 1993-1994 рр. – викладач Івано-Франківського базового медучилища. З 1995 р. - асистент кафедри факультетської терапії. В 1997 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему «Патогенетичне лікування хронічного коліту з переважним ураженням дистальних відділів товстого кишківника». З вересня 1998 року – асистент, а з 2002 року – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

Юрак Марта Зіновіївна - кандидат медичних наук, доцент. Закінчила Івано-Франківський державний медичний університет у 1991 році. Після закінчення інтернатури з 1991 по 1993 рр. працювала лікарем терапевтом ІІ міської лікарні. З 1994 р. - асистент кафедри терапії стоматфакультету. В 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лікування метаболічного синдрому Х з використанням лізиноприлу і адалату С». З 1998 р. – асистент, з 2006 р. - доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

Тимків Ірина Володимирівна - кандидат медичних наук, доцент. Закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут у 1998 році. З 1999 р. – навчання в магістратурі, з 2000 по 2003 навчання в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль генетичних факторів та імунологічних показників у прогнозуванні розвитку та перебігу ревматизму». З 2006 року – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

Близнюк Марія Володимирівна - кандидат медичних наук, в.о. доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. Закінчила Івано-Франківську державну медичну академію у 1999 році. З 1999 по 2003рр. - навчання в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування альтану і синглентно-кисневої терапії при індукованих НПЗП гастропатіях». З 2009 року – в.о. доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

Сірош Тетяна Тарасівна - закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут у 2004 році. Працювала старшим лаборантом, асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні особливості перебігу кислотозалежних захворювань, асоційованих з Helycobacter pylori». З 2010 р. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

Тітова Людмила Василівна - закінчила Івано-Франківську державну медичну академію у 2000 році. Після закінчення інтернатури працює асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

Молодовець Ольга Богданівна - закінчила Івано-Франківську державну медичну академію у 2000 році. Після закінчення інтернатури 2002-2004 рр. навчання в клінічні ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. З 2004 року навчання в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Хронічний атрофічний гастрит: клініко-біохімічні, морфофункціональні особливості перебігу та лікування».

Баблюк Людмила Анатолівна - закінчила Івано-Франківську державну медичну академію у 2005 році. Після закінчення інтернатури і аспірантури без відриву від виробництва працює асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування хронічного некалькульозного холециститу екстрактом артишоку і синглетно-кисневою терапією».

Макойда Ірина Яремівна - закінчила Івано-Франківську державну медичну академію у 1999 році. Після закінчення інтернатури працює асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. Готує до захисту роботу на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему: «Клініко-патогенетичні особливості виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, поєднаної з хронічним холециститом та їх медикаментозна корекція».

Дранчук Йордана Мирославівна - закінчила Івано-Франківську державну медичну академію у 2006 році. 2006-2008 рр. навчання в магістратурі, після закінчення якої працює асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

Гідно продовжують традиції кафедри молоді викладачі, а саме:

Ромаш Ірина Богданівна в 2010 році закінчила з відзнакою медичний факультет Івано-Франківського національного медичного університету. У 2017 році запланувала дисертацію на тему: «Особливості перебігу та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби у хворих із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини». Автор та співавтор більше 50 друкованих праць, у тому числі 1 підручника «Interviewing and Physical Examination of therapeutic patient: study guide» та 14 статей у наукових фахових виданнях рекомендованих МОН України і фахових міжнародних журналах, що входять до наукометричних баз, зокрема Scopus та Web of Science та 1 патенту України на корисну модель. Приймає активну участь у науково-практичних конференціях місцевого, регіонального, загальнодержавного та міжнародного значення.  Активний учасник та дипломант чисельних міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та конгресів. Оволоділа методиками холтерівського моніторування, інтрагастральною pH-метрією, фаринго-езофаго-гастро-імпенданс-рН-моніторингом, які активно застосовує у науковій, лікувальній та педагогічній практиці. У 2017 році виборола першість по шахах в ІІІ спартакіаді «Здоров’я» серед професорсько-викладацького складу та співробітників ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

Тодорів Тетяна Володимирівна – у 2013 році закінчила Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2017 році запланована дисертація на тему: «Механізми впливу аліментарних чинників на функціонально-метаболічні та структурні особливості міокарда» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Кобітович Ірина Миколаївна, закінчивши у 2010 році Івано-Франківський національний медичний університет, гармонійно влилась у роботу колективу кафедри і поповнила ряди викладачів, які ведуть заняття англійською мовою на ФПІГ. У 2019 році захистила дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні особливості перебігу цирозу печінки  у поєднанні з хронічним бронхітом.»

Василечко Мар'яна Михайлівна - у 2009 році закінчила Івано-Франківський національний медичний університет із відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стан системи гемостазу та метаболічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію із фібриляцією передсердь та серцевою недостатністю». Є автором понад 40 друкованих праць.

Гуменна Христина Михайлівна- у 2018 році закінчила Івано-Франківський національний медичний університет. Проходячи інтернатуру працювала старшим лаборантом кафедри проведевтики внутрішньої медицини. Зараз переведена на посаду асистента кафедри.

З 1975 року старшим лаборантом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини працює І.Р.Бакала, яка протягом багатьох років виконує обовязки профорга кафедри, препаратори О.С.Мазурик, Цицюра Л.Я.

Поєднання нових форм навчання і контролю знань студентів з традиційними і впровадження співробітниками кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ІФНМУ на чолі з професором В.Є.Нейко новітніх методів лікування і діагностики внутрішніх хвороб забезпечують інтенсифікацію та оптимізацію навчальної, наукової роботи та лікувального процесу.

 

Співробітники

Нейко Василь Євгенович

завідувач кафедрою, професор

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Scopus Google Scholar

Дзвонковська Валентина Володимирівна

професор

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сарапук Ігор Володимирович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ромаш Надія Іванівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Юрак Марта Зіновіївна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тимків Ірина Володимирівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Близнюк Марія Володимирівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Гайова Ірина Мирославівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сірош Тетяна Тарасівна

доцент

кандидат медичних наук

Артеменко Наталія Ростиславівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тітова Людмила Василівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ромаш Ірина Богданівна

асистент

доктор філософії (PhD) в галузі 'охорона здоров'я'

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Тодорів Тетяна Володимирівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Кострова-Струтинська Олександра Степанівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кобітович Ірина Миколаївна

асистент

кандидат медичних наук

Ібрагім Хошанг Аднан

асистент

Гуменна Христина Михайлівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Середюк Леся Володимирівна

асистент

доктор філософії (PhD) в галузі 'охорона здоров'я'

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) Google Scholar

Гнатушко Вікторія Петрівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) Google Scholar

Савченко Олена Валентинівна

оператор із введення даних в ЕОМ

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Валило Ярослава Миколаївна

оператор із введення даних в ЕОМ

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність