Кафедра соціальної медицини та громадського здоров'я

Про кафедру

Кафедру соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я створено в 1947 р.:  у лютому цього року в Станіславському медичному інституті студентам IV курсу почали читати предмет «організації охорони здоров’я»  (нині – «соціальна гігієна») та курс  цивільної оборони (до створення військової кафедри у 1968 р.).

Організатором і першим керманичем кафедри був доцент Бєлкін Євсей Самойлович, який одночасно завідував і кафедрою загальної гігієни.

{foto=middle=Belkin_E._S}

У 1948 році на посаду завідуючого кафедрою охорони здоров’я був призначений доцент ПІГІДА Іван Петрович, який після демобілізації із лав армії успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лікувально-профілактична мережа м. Києва та її діяльність перед Великою Вітчизняною війною».

{foto=middle=Pihida_I._P}

З 1951 по 1969 роки кафедрою завідував відомий організатор охорони здоров’я Гарагаш’ян Ара Арменакович, учасник ІІ світової війни, нагороджений 4 урядовими нагородами. Виконана ним кандидатська дисертація присвячена розвиткові охорони здоров’я на Ізмаїльщині. На Прикарпатті він організував ряд експедиційних досліджень з вивчення ендемічного вола та інших ендокринних захворювань, що завершилося розробкою комплексної системи їх профілактики і лікування, зокрема, із застосуванням радіоактивних ізотопів, створенням мережі проти зобних диспансерів, публікацією низки наукових праць. Сам він захистив докторську дисертацію на тему: «Ендемічна волова хвороба у Станіславській області і боротьба за її ліквідацію».

{foto=middle=Harahash'an_A._A}

  Довгі роки, викладаючи історію медицини, яка в 1958 році була виділена в самостійний курс, на кафедрі працював доктор медичних наук, професор Верхратський Сергій Аврамович. Він був учасником І та ІІ світових війн, надаючи допомогу пораненим у якості хірурга фронтових шпиталів. Його багаторічна праця була присвячена, крім хірургії, унікальному питанню – історії медицини, ролі нашої країни і її розвитку, що знайшло відображення у відповідному підручнику (4 видання), за яким училися чисельні покоління студентів медичних вузів. Нагороджений багатьма урядовими нагородами. Обирався почесним членом Українського республіканського хірургічного товариства та Всесоюзного товариства істориків медицини. Його іменем заснована студентська стипендія, названа кафедра госпітальної хірургії в академії та обласне наукове товариство хірургів.

{foto=middle=Verhratskiy_S._A}

Кандидат медичних наук, доцент В.О. Дешко, учасник ІІ світової війни, нагороджений  урядовими нагородами. Брав участь у перших експедиціях по боротьбі з ендемічними захворюваннями на Прикарпатті. Основні напрямки наукових праць – особливості поширеності ендемічного вола, стан здоров’я робітників нафтової промисловості, історія медицини України. Одним із перших склав рукопис історії Івано-Франківського медичного інституту.

{foto=middle=Deshko_V._O}

Традиції дбайливого відношення до історії прослідковуються і в наступні роки. У 1973 році з ініціативи тодішнього завідуючого кафедрою соціальної  гігієни й організації охорони здоров’я професора Василя Федоровича Шпиньова в ІФНМУ організований музей «Розвиток охорони здоров’я й медичної науки на Прикарпатті», який надалі (у 1993, 2002 рр.) співробітниками кафедри розширено і згодом переобладнано в музей Івано-Франківського національного медичного університету.

{foto=middle=Shpinov_V._F}

У ці роки Івано-Франківська область, обласний відділ охорони здоров’я, який у той час доцент кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Володимир Сидорович Стукал, була Всесоюзною базою передового досвіду з організації сільської охорони здоров’я. З їхньої ініціативи  у 1970 р. було створено перші курси підвищення кваліфікації керівників закладів охорони здоров’я, на яких навчались головні лікарі з багатьох областей України.

{foto=middle=Stukal_V._S}

З 1985 р. протягом двох років кафедру очолювала професор Н.І. Кольцова. З 1987 по 1991 р. кафедрою завідував професор  Володимир Іванович ПАЛЬГОВ, який водночас керував кафедрою загальної гігієни. У 1991 р. посаду завідувача кафедри соціальної медицини знову обійняла професор Наталія Іллівна Кольцова.

{foto=middle=Kolcova_N._I}

Професор Кольцова Н. І. працює в ІФНМУ з 1974 р. Пройшла  шлях від асистента до завідуюча кафедри. У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію: «Соціально-гігієнічні та економічні аспекти алергічної захворюваності і її наслідки (за матеріалами Західного регіону УРСР)», у 1992 р. – докторську: «Медико-соціальне обґрунтування системи охорони здоров’я нафтовиків, які працюють в умовах вахтової організації праці».  У 1988 р. присвоєно вчене  звання доцента, в 1994 – професора. Творчий шлях відображено в книзі «Жінки України».

Автор 145 наукових публікацій, підручника (у співавторстві) та 2 розділів монографій (у співавторстві), 5 методичних рекомендацій, 8 раціоналізаторських пропозицій та інформаційних листів. На замовлення опірної кафедри НМУ імені О.О.Богомольця підготувала фрагменти підручників з соціальної медицини і організації охорони здоров’я (розділ «Організація стоматологічної допомоги») для російськомовних іноземних студентів та розділи «Стоматологічне здоров’я населення» і «Промоція у стоматології»  для студентів стоматологічного факультету. Підготувала 2 докторів та 3 кандидатів медичних наук.

З 2008 року кафедру очолює професор Децик Орина Зенонівна. Після закінчення у 1985 р. з відзнакою ІФНМУ за спеціальністю «Лікувальна справа» була залишена в аспірантурі на кафедрі соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Медико-соціальні аспекти профілактики ішемічної хвороби серця серед працівників сільського господарства», а у 2008 р. – докторську: «Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді». У 1996 року обрана доцентом кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я. З 2008 року призначена її завідувачкою. У 2011 році Децик О. З. присвоєно звання професора. Професор Децик О.З. успішно поєднує навчально-методичний процес із науково-дослідною роботою на кафедрі.

{foto=middle=Decuk_O._Z}

Автор понад 200 наукових і навчально-педагогічних праць, з них: автор і співавтор трьох підручників – з грифом МОЗ України (2000) та МОН України (2010, 2013), чотирьох типових (в т.ч. однієї наскрізної) навчальних програм з грифом МОЗ України, патенту України на корисну модель, 14 інформаційних листів і 6 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України, 11 пропозицій до «Реєстру галузевих нововведень», 75 статей (57 у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України, 5 – у закордонних виданнях), 73 тез доповідей та 13 навчальних посібників, виданих ІФНМУ.

Під керівництвом професора Децик О.З. захищено 5 кандидатських дисертацій. На даний час – виконується одна докторська та 4 кандидатські дисертації.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я та медаллю (2008).

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти на Прикарпатті та активну педагогічну діяльність завідувачку кафедри, професора Децик О. З. було нагороджено Грамотою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради (2009).

За особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу на ХІІ міжнародній виставці навчальних закладів Децик О. З. нагороджена почесним дипломом.

{foto=big=Diplom_1}

За результатами впровадження наукової розробки «Моделі оптимізації управління здоров’ям населення шляхом удосконалення профілактичних технологій та якості медичної допомоги»,  захищеної  патентом України, яка дозволила поліпшити стан здоров’я та якість медичного обслуговування населення Прикарпаття, Децик Орині Зенонівна було присуджено обласну щорічну премію імені Герасима Терсенова (2013).

{foto=big=Premia_1}

За розвиток української науки у 2015 році ректорат Івано-Франківського національного медичного університету Децик О. З. отримала грамоту – подяку.

{foto=big=Hramota_1}

За вагомі досягнення в оптимізації системи охорони здоров’я на регіональному рівні професора Децик О. З. нагороджено медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» (2015).

{foto=big=Medal_1}

Якщо в 1947-1948 рр. предмет викладав один педагог, то нині на кафедрі працює злагоджений науково-викладацький колектив: професори Децик Орина Зенонівна, Кольцова Наталія Іллівна і Митник Зіновій Миколайович; доценти Ціхонь Зоя Олексіївна, Стовбан Ірина Василівна,  Бурак Ольга Любомирівна, Ковальчук Ростислав Євгенович, Федорків Наталія Борисівна, Золотарьова Жанна Миколаївна, Сабадуха Володимир Олексійович; асистенти Басараба Тетяна Петрівна, Мельник Роман Михайлович, Кочкодан Галина Мирославівна, Юкіш Галина Ярославівна, Клим Ігор Михайлович.

Медичне правознавство викладають досвідчені юристи: доцент Благодир Віталій Сергійович, асистенти Сорока Оксана Ярославівна, Федосенко Наталія Володимирівна, Тацуняк Наталія Володимирівна та Лукач Уляна Романівна.

Викладання економіки охорони здоров’я забезпечується залученням економістів – доцента Юрченко Наталії Борисівни, асистентів Горогодської Наталії Ігорівни і Савчук Лілії Мар’янівни.

Післядипломне викладання предмету курсантам (головні лікарі закладів охорони здоров’я та їх заступники) забезпечується не лише основними викладачами кафедри, але й сумісниками – працівниками закладів практичної охорони здоров’я, які є провідними фахівцями з предмету: заступник директора клінічного лікувально-діагностичного центру «Сімедгруп», професор Митник Зіновій Миколайович; головний лікар обласної СЕС, доцент Яворський Михайло Іванович; заступник головного лікаря обласного наркологічного диспансеру, доцент Карпінець Ігор Мирославович; заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні, к. мед. н. Яворський Андрій Михайлович; головний лікар поліклініки, асистент Ветоха Наталія Юріївна; заступник головного лікаря центральної міської лікарні, асистент Вовчук Володимир Миколайович.

Майже 25 років на кафедрі працює лаборант Голуб Світлана Володимирівна, яка забезпечує нормальне функціонування навчального процесу та виконання наукової і методичної роботи. Постійно бере активну участь у вирішенні всіх актуальних питань діяльності колективу кафедри.

Наукові дослідження працівників кафедри завжди характеризувались багатогалузевістю, відображали результати вивчення клімато-географічних особливостей, зокрема, експедиційних досліджень, присвячених ендемічним захворюванням (зоб, карієс) на Прикарпатті, стан здоров’я і чинники середовища, які на нього впливають, охоплюючи різні верстви населення. Вплив чинників навколишнього середовища на здоров’я робітників промислових підприємств, зокрема, гірничорудної й нафтової промисловості, вивчали професор Шпиньов В.Ф., доцент Дешко В.О. Проблемі туберкульозу були присвячені роботи Олійника М.Г. та Стовбан І.В. Кафедрою розроблені наукові підходи до вивчення і забезпечення здоров’я осіб, які маятниково мігрують у процесі експедиційно-вахтової праці в нафтовій промисловості (професор Кольцова Н.І.), що є актуальним і сьогодні. Вивченню стану здоров’я у взаємозв’язку із чинниками середовища в агропромисловому комплексі присвячені роботи Децик О.З. та Довжинського М.М. Значне місце в наукових дослідженнях кафедри посідають питання впливу чинників довкілля на здоров’я населення. Частина цих наукових досліджень виконана спільно із Національним технічним університетом нафти і газу в межах ґранту Світового Банку «Діагностика міста». Матеріали досліджень лягли в основу монографії «Медико-геоекологічний аналіз стану довкілля як інструмент оцінки та контролю здоров’я населення». Низка досліджень і публікацій були присвячені виконанню Державної міжгалузевої науково-методичної програми неповнолітніх (проф. Кольцова Н.І., доц. Ковальчук Р.Є.).

Співробітники кафедри, крім власне наукових розробок, брали участь в Європейській мережі шкіл сприяння здоров’ю, «Дому здоров’я» на ґрунті середніх загальноосвітніх шкіл та розвитку волонтерства. Окрім того, співробітники кафедри вивчали: особливості епідеміології ендемічних та найбільш значимих соціальних захворювань (доц. Стовбан І.В., доц Бурак О.Л., Мамчури М.В.); здоров’я жінок і дітей, оптимізацію систем профілактики захворювань та їх несприятливих наслідків (Децик О.З., Ковальчука Р.Є. та доц. Федорків Н.Б.).

Працівниками кафедри (Децик О.З., Карпінець І. М.) науково обґрунтовано функціонально-структурну модель оптимізованої системи профілактики алкоголізму, що дозволило забезпечити лікаря загальної практики-сімейної медицини нескладними для засвоєння методиками короткотермінових інформаційних втручань та «аудит»-тестуванням», і розширити цільову аудиторію впливу за рахунок родичів та близьких осіб, що вживають алкоголь із шкодою для здоров’я.

{foto=big=Test_2}

Вивчаючи невдоволеність пацієнтів якістю медичної допомоги, яка формується внаслідок недоліків інформаційно-деонтологічного та медико-організаційного характеру було науково обґрунтовано та розроблено модель удосконаленої пацієнтоорієнтованої системи управління медичним обслуговуванням на рівні закладу охорони здоров’я. Її якісно новими елементами стали: моніторинг задоволеності пацієнтів наданими послугами, впровадження навчальних тренінгів для медичного персоналу навичкам комунікації, інформаційна технологія для пацієнтів щодо їх прав та обов’язків з опитувальником задоволеності якістю медичного обслуговування, при необхідності – залучення психолога (Децик О.З., Яворський А. М.).

{foto=big=Prava_pacienta}

{foto=big=Anketa_1}

Зростання потреби у розв’язанні складного комплексу фізичних, психосоціальних і духовних проблем невиліковно хворих і членів їх родин стало новим викликом для систем охорони здоров’я та поштовхом до розвитку інституцій паліативної допомоги. Співробітниками кафедри (Децик О. З., Золотарьова Ж. М.) було проведено комплексне медико-соціальне дослідженням і встановлено недосконалість форм та підходів до освіти медичних кадрів сфери паліативної допомоги.  В результаті розроблена та затверджена МОЗ України (2014) типова наскрізна навчальна програма «Паліативна та хоспісна допомога» для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму 1201 «Медицина», спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія». А також, удосконалено методику виявлення професійного вигорання медичних працівників за допомогою розробленої на принципах доказової медицини скринінг-технології, стандартизованої за критеріями Вілсона-Джангера та ВООЗ.

{foto=big=Programa_1}

{foto=big=Programa_2}

Розроблено спеціальну скринінгову технологію – пам’ятку для медичного персоналу, яка містить короткий скринінг-тест придатний для експрес-діагностики професійного вигорання самими медичними працівниками, таблицю оцінки результатів тесту з рекомендаціями подальших дій (Децик О. З., Золотарьова Ж. М.).

{foto=big=Test_3}

Актуальній проблемі ранньої діагностики та запобігання прогресуванню глаукоми на рівні первинної медичної допомоги було присвячена ще одна наукова розробка працівників кафедри (Децик О. З., Митник З. М.). Новим науковим здобутком кафедри стало  обґрунтування і впровадження функціонально-організаційної моделі запобігання прогресуванню первинної глаукоми на рівні служб охорони здоров’я, орієнтованої на можливість її реалізації, в першу чергу, лікарями загальної практики – сімейними лікарями з огляду на їх компетенції в плані профілактики хронічних хвороб. А також, запропоновано і розроблено нову технологію подачі інформаційних матеріалів про небезпеку глаукоми з врахуванням особливостей цільової аудиторії та розширення її меж на родичів хворих похилого віку.

{foto=big=Glaukoma_1}

{foto=big=Glaukoma_2}

Співпраця кафедри із закладами практичної охорони здоров'я розпочалася ще з 1970 року, коли було створено перші курси підвищення кваліфікації керівників закладів охорони здоров’я, на яких навчались головні лікарі з багатьох областей України.

Основа співробітництва з органами практичної охорони здоров’я полягає у проведенні курсів спеціалізації «Організація і управління охороною здоров’я», ПАЦ «Організація і управління охороною здоров’я» і ТУ «Сучасне інформаційне статистичне забезпечення системи охорони здоров’я в Україні» та «Медичне правознавство», спільній розробці регіональних програм із реформування системи охорони здоров’я, проведенні регіональних науково-практичних конференцій і майстер-класів у районах для керівників охорони здоров’я, їх резерву тощо.

Співробітники кафедри брали участь у розробці Статуту діяльності асоціації організаторів охорони здоров'я області і стандартів якості для оцінки діяльності закладів охорони здоров'я.

Створена методика оформлення атестаційних справ керівників охорони здоров'я різних рівнів, затверджена начальником Управління охорони здоров’я облдержадміністрації як методичні рекомендації.

Працівники кафедри рецензують і надають консультативну допомогу при підготовці атестаційних справ керівників закладів охорони здоров'я. За останніх 5 років прорецензовано понад 470 атестаційних справ.

{foto=big=Kolektyv_1988}

Колектив кафедри 1988 року (зліва направо):

І ряд:  доц. Довжинський М.М., асист. Кольцова Н.І., доц.Стукал В.С., проф. Пальгов В. І.,  доц. Сорока Н. В., доц. Дешко В. О.

ІІ ряд: асист. Децик О.З., лаб. Селькіна Н., асист. Мізюк М.І., асист. Пальгова Н.І., доц. Cавицька Л.Г., доц. Крутікова Н.А., лаб. Фещенко Н., лаб. Сенів Ю.

{foto=big=Kolektyv_2008}

Колектив кафедри 2008 року (зліва направо):

І ряд:  доц. Децик О.З., проф. Кольцова Н.І., доц. Довжинський М.М., доц. Федорків Н.Б.

ІІ ряд: асист. Мамчура М.В., асист. Стовбан І.В., доц. Ковальчук Р.Є., асист. Самотовка О.Л., препаратор Голуб С.В., асист. Золотарьова Ж. М..

{foto=big=Kolektyv_2017}

Колектив кафедри 2017 року (зліва направо):

І ряд: доц. Сабадуха В.О., асист. Малкович Н.В., асист. Галань Н.В., асист. Федосенко Н.В.,

лаборант Голуб С.В.,проф. Децик О.З., асист. Вовчук В.М., асист. Савчук Л.М., асист. Кочкодан Г.М.,

доц. Костюк С.В., асист. Ветоха Н.Ю., проф. Митник З.М.

ІІ ряд: доц. Яворський А.М., доц. Благодир В.С., доц. Лукач У.Р., асист. Тацуняк Н.В., доц. Федорків Н.Б.,

доц. Стовбан І.В., асист. Басараба Т. П., асист. Савчук Р.М., асист. Клим І.М., доц. Карпінець І.М., асист. Мельник Р.М.

Співробітники

Децик Орина Зенонівна

завідувачка кафедри, професорка

докторка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за організацію навчально-методичної, наукової та виховної роботи. Відповідальна за охорону праці та техніку безпеки на кафедрі, облік і зберігання матеріальних цінностей. Відповідальна за впровадження міжнародного стандарту ISO 9001 «Системи управління якістю». Голова методичної ради із соціально-гуманітарних дисциплін. Науковий керівник кафедральної НДР.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science Research Gate

Кольцова Наталія Іллівна

професорка кафедри

докторка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Стовбан Ірина Василівна

доцентка

кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за організацію навчально-методичної роботи. Відповідальна за впровадження міжнародного стандарту ISO 9001 «Системи управління якістю». Відповідальна за міжнародну діяльність кафедри.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science Research Gate

Бурак Ольга Любомирівна

доцентка

кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі англійською мовою. Відповідальна за наукову роботу кафедри. Відповідальна за впровадження міжнародного стандарту ISO 9001 «Системи управління якістю». Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка на кафедрі. Відповідальна за внесення балів у рейтингову систему студентів Ranking.

ORCID Google Scholar Web of Science Research Gate

Федорків Наталія Борисівна

доцентка

кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за навчально-методичну роботу VI курсу (вітчизняні студенти). Відповідальна за організацію та проведення тематичних консультацій по підготовці до здачі ліцензованого іспиту КРОК 2. Відповідальна за ведення протоколів засідань методичної ради із соціально-гуманітарних дисциплін. Заступниця командира санітарної дружини ІФНМУ.

ORCID Google Scholar Web of Science Research Gate

Ціхонь Зоя Олексіївна

доцентка

кандидатка медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за організацію навчально-методичної роботи на післядипломному рівні.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science Research Gate

Ковальчук Ростислав Євгенович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science Research Gate

Карпінець Ігор Мирославович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science Research Gate

Савчук Лілія Мар’янівна

доцентка

кандидатка економічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за навчально-методичну роботу з економіки охорони здоров’я

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science Research Gate

Стицюк Наталія Володимирівна

доцентка

кандидатка філософських наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за навчально-методичну роботу з історії медицини. Відповідальна за спеціалізований кабінет Історії медицини

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science Research Gate

Юрченко Наталія Борисівна

доцентка

кандидатка економічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Юкіш Галина Ярославівна

асистентка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за навчально-методичну роботу VI курсу (іноземні студенти).

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science Research Gate

Малкович Надія Вікторівна

асистентка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за внесення тестів в систему tests.if.ua i pmk.ifnmu.edu.ua. Відповідальна за ведення протоколів засідань кафедри.

ORCID Google Scholar Web of Science Research Gate

Федорика Наталія Зенонівна

асистентка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за перевірку ведення академічних журналів та інших журналів на кафедрі. Відповідальна за ведення журналів взаємовідвідування.

ORCID Google Scholar Web of Science Research Gate

Митник Зіновій Миколайович

професор

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Савчук Руслан Миколайович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science Research Gate

Благодир Сергій Миколайович

доцент

кандидат юридичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Вовчук Володимир Миколайович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Голуб Світлана Володимирівна

лаборантка

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за ведення лекційних журналів. Відповідальна за своєчасне подання пропусків студентів. Відповідальна за облік матеріальних цінностей учбових кімнат кафедри. Відповідальна за комп’ютерний клас.

Діяльність