Кафедра стоматології ПО

Про кафедру

Кафедра стоматології післядипломної освіти створена згідно наказу ректора ІФДМА за № 13 від 25.01.1993 р. Очолив кафедру стоматології факультету інтернатури доцент Кириленко І.І. На той час колектив кафедри складали: к.мед.н., асистент Музиченко Н.І., к.мед.н. асистент Філімонов Ю.В., к.мед.н. асистент Мулькевич В.В., асистент Вольфарт Я.М., асистент Коцюбинський І.П., асистент Лазарук Т.В. з 1994 року у зв’язку з розширенням штату кафедри почали працювати асистент Кононенко Ю.Г., асистент Гевкалюк Н.О.

З листопада 1995 року кафедра отримала назву «Кафедра стоматології факультету післядипломної спеціалізації лікарів», яку очолив д.м.н., професор Рожко М.М., а з 1996 року кафедра носила назву «Кафедра стоматології факультету післядипломної освіти». З 1 січня 2014 року в ДВНЗ «ІФНМУ» створено навчально-науковий інститут післядипломної освіти, до складу якого входить кафедра стоматології післядипломної освіти.

З березня 2016 року кафедру стоматології ПО очолює Заслужений винахідник України, доктор медичних наук, професор Палійчук Іван Васильович.

У 1996 році згідно дозволу МОЗ України відкрито передатестаційні курси за спеціальностями «Загальна стоматологія», «Ортопедична стоматологія», та для зубних техніків. Згодом відкрито і проводяться передатестаційні курси за спеціальностями „Дитяча стоматологія”, „Хірургічна стоматологія”, „Терапевтична стоматологія”, „Ортодонтія”. З 2016 року відкрито підвищення кваліфікації спеціалістів зубних техніків з фаху «Стоматологія ортопедична».

На сьогоднішній день на кафедрі згідно дозволу МОЗ України відкрито курси стажування, ТУ та спеціалізації з усіх розділів стоматології.

За час існування кафедра постійно змінювалася та розширювалася матеріально-технічна та лікувальна база кафедри.

На кафедрі захищено 6 докторських дисертації доц. Мельничук Г.М., доц. Палійчук І.В., доц. Дмитришин Т.М., Годованець О.І., доц. Проць Г.Б., Пантус А.В.

Співробітниками та пошукувачами кафедри захищено 61 кандидатська дисертація: Кононенко Ю.Г., Костишин З.Т., Попович З.Б., Палійчук І.В., Левко В.П., Соловей С.І., Михайленко Т.М., Орнат Г.С., Локота Є.Ю., Бугерчук О.В., Пелехан Л.І., Гаврилів Г.М., Катеринюк В.Ю., Бульбук О.І., Парасюк Г.З., Андрійців С.С., Мойсеєнко І.М., Василишин У.Р., Назарук Р.М., Годованець О.І., Кіндрат Г.В., Остап’як І.З., Парубок Ю.М., Кривенький Т.П., Іванова Н.С., Дівнич Т.Я., Штурмак В.М., Ільницька Л.М., Герзанич Н.І., Мельничук А.С., Кріль І.А., Мельничук М.В., Костишин А.Б., Кашівська Р.С., Палійчук В.І., Кінаш І.О., Аваков В.В., Октисюк Ю.В., Вербовська Р.І., Боднарук Ю.Б.Ю., Литвинець-Голутяк У.Є., Ярмошук І.Р., Солдатюк В.М., Бойчук-Товста О.Г., Гайошко О.Б., Бульбук О.В., Геник Б.Л., Лісецька І.С.,Чубій І.З., Вівчаренко Т.І., Сарапук В.І., Камінська М.В., Олійник Р.П., Хабчук В.С., Ковалишин Х.В., Лейбюк Л.В., Павлюк Т.В., Ожоган Р.З.

На кафедрі підготовлено 15 магістрів медицини: Левко В.П., Орнат Г.С., Бугерчук О.В., Бульбук О.І., Кіріяк Т.О., Соловей С.І., Лаб’як І.Р., Мойсеєнко І.М., Дівнич Т.Я., Слюсаренко Н., Калинчук А., Бойчук О.Г., Палійчук В.І., Сарапук В.І., Ожоган Р.З.

 Пройшли навчання 18 очних аспірантів: Орнат Г.С., Пелехан Л.І., Мойсеєнко І.М., Назарук Р.М., Кривенький Т.П., Дівнич Т.Я., Герзанич Н.І., Кріль І.А., Вербовська Р.І. Костишин А.Б., Кашівська Р.С., Палійчук В.І., Гайошко О.Б., Геник Б.Л.,  Сарапук В.І., Павлюк Т.В., Олексин Х.З., Ожоган Р.З.

Пройшли навчання в клінічній ординатурі 14 лікарів.

В аспірантурі навчається: Рожко С.М., Ступницький І.Р., Редушко Ю.В., Катеринюк В.О., Данильців Л.О., Пелехан Б.Л., Красій М.В., Палійчук М.І., Заяць С.В.

Працюють над виконанням кандидатських: Репецька О.М., Федак П.П., Редушко Ю.В., Андрусів Ю.М., Яців Т.З., Олексин Х.З., Рожко С.М., Ступницький І.Р.,  Редушко Ю.В., Катеринюк В.О., Данильців Л.О., Пелехан Б.Л., Красій М.В., Палійчук М.І., Заяць С.В.

На кафедрі з 2007 р. по 2021 р. виконувались науково-дослідні роботи, які фінансувались з держбюджету. На даний момент на кафедрі виконується 3 комплексні науково-дослідні роботи.

На базі кафедри в 2001, 2008 та 2012 роках проведено засідання опорної кафедри ортопедичної стоматології і післядипломної освіти.

На сьогоднішній день штат кафедри складає 88 чоловік. Професорсько-викладацького 59 чоловік: д.мед.н., професорів – 4, доцентів – 31, асистентів к.мед.н. – 13, асистентів без вченого ступеня – 11.

У березні 2003 року була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція „Сучасні підходи до лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань”, яка присвячена 10-річчю кафедри.

За високі досягнення у науці співробітники кафедри відзначені і державними нагородами:

У 2003 році Указом Президента України д.мед.н., професору Рожку М.М. присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. А у 2009 – Указом Президента України нагороджений орденом за „Заслуги” ІІІ ступеня та відзначений подякою Міністра охорони здоров’я України. У 2014 році Рожко М.М. став Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм у 2017 році Рожко М.М. отримав Орден «За заслуги» ІІ ступеня, а у 2021 році – Указом Президента України нагороджений орденом «За заслуги» І ступеня.

У вересні 2021 Рожко М.М. обраний членом-кореспондентом НАМН України.

 У 2011 році Указом Президента України д.мед.н., професору Палійчуку І.В. присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України».

 У 2015 році Указом Президента України нагороджено доцента Андрійціва С.С. орденом «За мужність» ІІІ ступеня., у 2016році – Почесною грамотою Івано-Франківської ОДА.

У 2016 році Указом Президента України д.мед.н., професору Ступницькому Р.М. присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

У 2013 році кафедра стоматології післядипломної освіти ввійшла до складу Навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

За підсумками науково-дослідної роботи авторському колективу у 2014 році присуджено Державну премію в галузі науки і техніки України комітетом із Державних премій України на тему: «Система зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно-кризових регіонів України» (указ Президента України № 686 від 08.12.2014 року).

Колективом кафедри видано: близько 70 підручників та навчальних посібників. Серед яких національні підручники «Ортопедична стоматологія» (2020 р.), «Стоматологія» у двох томах для післядипломної освіти (2013 р.), «Stomatology» у двох томах на англійській мові (2018 р., 2020 р.), «Зубопротезна техніка» (2016 р.), «Dental Prosthetic technique» (2016 р.), «Стоматологія» - електронний варіант, «Зубопротезна техніка» - електронний варіант, Довідник з ортопедичної стоматології;  отримано більше 300 патентів України; 90 нововведень та 65 інформаційних листів.

Викладачі кафедри згідно МОЗ України виконують лікувальну та консультативну роботу. За час існування кафедри було проконсультовано та надано лікарську допомогу понад 150 тис. пацієнтів.

Для проведення практичних занять та самостійної роботи широко залучені навчально-практичні центри, які наповнені сучасним обладнанням для діагностики та лікування стоматологічних захворювань: кабінет «Комп’ютерна діагностика», кабінет «Функціональна діагностика», зала для післядипломної підготовки за фахом «Стоматологія ортопедична», кабінет «Імплантологія», кабінет «Ендодонтичне лікування зубів», кабінет «Естетична стоматологія», НПЦ клініко-лабораторних досліджень.

Враховуючи здобутки кафедри, Державна установа «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» надала функції кафедрі стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету як опорної з післядипломної підготовки фахівців – зубних техніків (№ 23-01-9/170 від 22.04.2015 р.).

У травні 2019 року проведено засідання опорної кафедри з приводу обговорення та затвердження розробленої кафедрою програми підвищення кваліфікації спеціалістів зубних техніків з фаху «Стоматологія ортопедична», яка на сьогодні є провідною.


Співробітники

Палійчук Іван Васильович

завідувач кафедри, професор, Заслужений винахідник України

д.мед.н.

Рожко Микола Михайлович

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, професор

д.мед.н.

Ступницький Ростислав Миколайович

професор

д.мед.н.

Дмитришин Тетяна Миколаївна

професор

д.мед.н.

Пелехан Любомир Іванович

доцент

к.мед.н.

Костишин Зоряна Теодорівна

доцент

к.мед.н.

Попович Зоряна Богданівна

доцент

к.мед.н.

Денисенко Олександр Григорович

доцент

к.мед.н.

Орнат Галина Степанівна

доцент

к.мед.н.

Катеринюк Вероніка Юзефівна

доцент

к.мед.н.

Кіндрат Ганна Василівна

доцент

к.мед.н.

Парасюк Галина Зіновіївна

доцент

к.мед.н.

Андрійців Степан Степанович

доцент

к.мед.н.

Штурмак Василь Миколайович

доцент

к.мед.н.

Ільницька Олександра Мар'янівна

доцент

к.мед.н.

Іванова Ніна Сергіївна

доцент

к.мед.н.

Дівнич Тетяна Ярославівна

доцент

к.мед.н.

Мельничук Микола Васильович

доцент

к.мед.н.

Ничипорчук Григорій Петрович

доцент

к.мед.н.

Косенко Світлана Валентинівна

доцент

к.мед.н.

Мулькевич Віталій Володимирович

доцент

к.мед.н.

Музиченко Наталія Іванівна

доцент

к.мед.н.

Іванов Сергій Олександрович

доцент

к.мед.н.

Хопта Роман Михайлович

доцент

к.мед.н.

Литвинець-Голутяк Уляна Євгенівна

доцент

к.мед.н.

Кривенький Тарас Петрович

доцент

к.мед.н.

Вербовська Роксолана Іванівна

доцент

к.мед.н.

Боднарук Юлія Богданівна

доцент

к.мед.н.

Солдатюк Василь Михайлович

доцент

к.мед.н.

Кінаш Ігор Омельянович

доцент

к.мед.н.

Ярмошук Ірина Романівна

доцент

к.мед.н.

Бульбук Олена Василівна

доцент

к.мед.н.

Чубій Ірина Зіновіївна

доцент

к.мед.н.

Герзанич Наталія Іванівна

асистент

к.мед.н.

Вівчаренко Тетяна Ігорівна

асистент

к.мед.н.

Олійник Роман Петрович

асистент

к.мед.н.

Хабчук Вадим Сергійович

асистент

к.мед.н.

Камінська Мар'яна Вікторівна

асистент

к.мед.н.

Сарапук Володимир Ігорович

асистент

доктор філософії

Павлюк Тетяна Василівна

асистент

доктор філософії

Ковалишин Христина Василівна

асистент

к.мед.н.

Лейбюк Любов Василівна

асистент

к.мед.н.

Ожоган Роман Зіновійович

асистент

доктор філософії

Олексин Христина Зіновіївна

асистент

доктор філософії

Репецька Оксана Миколаївна

асистент

Солоджук Юрій Іванович

асистент

Гуранич Сергій Петрович

асистент

Пахомова Наталія Богданівна

асистент

Хороб Наталія Дмитрівна

асистент

Грекуляк Василь Васильович

асистент

Кінаш Оксана Богданівна

асистент

Гірна Галина Анатоліївна

асистент

Кушлик А.П.

асистент

Редушко Юрій Володимирович

аспірант

Рожко Святослав Миколайович

аспірант

Данильців Любомир Орестович

аспірант

Катеринюк Віталій Олександрович

аспірант

Пелехан Богдан Любомирович

аспірант

Красій Мар'яна Віталіївна

аспірант

Ступницький Ілля Ростиславович

аспірант

Палійчук Микола Іванович

аспірант

Заяць С.В.

аспірант

Вакула Мар'яна Мирославівна

ст.лаборант

Веселова Ольга Олександрівна

ст.лаборант

Василюк Світлана Володимирівна

оператор

Кузьміна Світлана Юріївна

оператор