Кафедра стоматології ПО

Про кафедру

Кафедра стоматології післядипломної освіти створена згідно наказу ректора ІФДМА за № 13 від 25.01.1993 р. Очолив кафедру стоматології факультету інтернатури доцент Кириленко І.І.

Фото 1.

Кириленко Іван Іванович – к.мед.н., доцент

Завідувач кафедри 1993-1995 рр.

На той час колектив кафедри складали: к.мед.н., асистент Музиченко Н.І., к.мед.н. асистент Філімонов Ю.В., к.мед.н. асистент Мулькевич В.В., асистент Вольфарт Я.М., асистент Коцюбинський І.П., асистент Лазарук Т.В. з 1994 року у зв’язку з розширенням штату кафедри почали працювати асистент Кононенко Ю.Г., асистент Гевкалюк Н.О.

З листопада 1995 року кафедра отримала назву «Кафедра стоматології факультету післядипломної спеціалізації лікарів», яку очолив д.м.н., професор Рожко М.М..

Фото 2.

Рожко Микола Михайлович – д.мед.н., професор

Завідувач кафедри 1995-2016 рр.

З 1996 року кафедра носила назву «Кафедра стоматології факультету післядипломної освіти». З 1 січня 2014 року в ДВНЗ «ІФНМУ» створено навчально-науковий інститут післядипломної освіти, до складу якого входить кафедра стоматології післядипломної освіти.

З березня 2016 року кафедру стоматології ПО очолює Заслужений винахідник України, доктор медичних наук, професор Палійчук Іван Васильович.

Фото 3.

Палійчук Іван Васильович – д.мед.н., професор

Завідувач кафедри з 2016 р.

У 1996 році згідно дозволу МОЗ України відкрито передатестаційні курси за спеціальностями «Загальна стоматологія», «Ортопедична стоматологія», та для зубних техніків. Згодом відкрито і проводяться передатестаційні курси за спеціальностями „Дитяча стоматологія”, „Хірургічна стоматологія”, „Терапевтична стоматологія”, „Ортодонтія”. З 2016 року відкрито підвищення кваліфікації спеціалістів зубних техніків з фаху «Стоматологія ортопедична».

На сьогоднішній день на кафедрі згідно дозволу МОЗ України відкрито курси стажування, ТУ та спеціалізації з усіх розділів стоматології.

Кафедра проводить заходи БПР (фахова школа, майстер-клас, семінари), які зареєстровані в центрі тестування МОЗ України.

У березні 2003 року була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція „Сучасні підходи до лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань”, яка присвячена 10-річчю кафедри.

На базі кафедри в 2001, 2008 та 2012 роках проведено засідання опорної кафедри ортопедичної стоматології і післядипломної освіти.

Враховуючи здобутки кафедри, Державна установа «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» надала функції кафедрі стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету як опорної з післядипломної підготовки фахівців – зубних техніків (№ 23-01-9/170 від 22.04.2015 р.).

У травні 2019 року проведено засідання опорної кафедри з приводу обговорення та затвердження розробленої кафедрою програми підвищення кваліфікації спеціалістів зубних техніків з фаху «Стоматологія ортопедична», яка на сьогодні є провідною.

На кафедрі захищено 6 докторських дисертації доц. Мельничук Г.М., доц. Палійчук І.В., доц. Дмитришин Т.М., Годованець О.І., доц. Проць Г.Б., Пантус А.В.

Співробітниками та пошукувачами кафедри захищено кандидатські дисертації: Кононенко Ю.Г., Костишин З.Т., Попович З.Б., Палійчук І.В., Левко В.П., Соловей С.І., Михайленко Т.М., Орнат Г.С., Локота Є.Ю., Бугерчук О.В., Пелехан Л.І., Гаврилів Г.М., Катеринюк В.Ю., Бульбук О.І., Парасюк Г.З., Андрійців С.С., Мойсеєнко І.М., Василишин У.Р., Назарук Р.М., Годованець О.І., Кіндрат Г.В., Остап’як І.З., Парубок Ю.М., Кривенький Т.П., Іванова Н.С., Дівнич Т.Я., Штурмак В.М., Ільницька Л.М., Герзанич Н.І., Мельничук А.С., Кріль І.А., Мельничук М.В., Костишин А.Б., Кашівська Р.С., Палійчук В.І., Кінаш І.О., Аваков В.В., Октисюк Ю.В., Вербовська Р.І., Боднарук Ю.Б.Ю., Литвинець-Голутяк У.Є., Ярмошук І.Р., Солдатюк В.М., Бойчук-Товста О.Г., Гайошко О.Б., Бульбук О.В., Геник Б.Л., Лісецька І.С.,Чубій І.З., Вівчаренко Т.І., Камінська М.В., Олійник Р.П., Хабчук В.С., Ковалишин Х.В., Лейбюк Л.В.

Отримали ступінь доктора філософії: Сарапук В.І., Павлюк Т.В., Ожоган Р.З., Олексин Х.З., Гуранич С.П., Рожко С.М.,  Редушко Ю.В., Ступницький І.Р., Гірна Г.А., Пелехан Б.Л., Данильціів Л.О., Солоджук Ю.І., Репецька О.М.

На кафедрі підготовлено 15 магістрів медицини: Левко В.П., Орнат Г.С., Бугерчук О.В., Бульбук О.І., Кіріяк Т.О., Соловей С.І., Лаб’як І.Р., Мойсеєнко І.М., Дівнич Т.Я., Слюсаренко Н., Калинчук А., Бойчук О.Г., Палійчук В.І., Сарапук В.І., Ожоган Р.З.

Пройшли навчання в клінічній ординатурі 14 лікарів. 

Пройшли навчання 18 очних аспірантів: Орнат Г.С., Пелехан Л.І., Мойсеєнко І.М., Назарук Р.М., Кривенький Т.П., Дівнич Т.Я., Герзанич Н.І., Кріль І.А., Вербовська Р.І. Костишин А.Б., Кашівська Р.С., Палійчук В.І., Гайошко О.Б., Геник Б.Л.,  Сарапук В.І., Павлюк Т.В., Олексин Х.З., Ожоган Р.З., Олексин Х.З., Рожко С.М., Редушко Ю.В., Ступницький І.Р., Данильців Л.О., Пелехан Б.Л.

В аспірантурі навчається: Красій М.В., Палійчук М.І., Заяць С.В., Ожоган П.З., Федорюк В.В., Бугерчук О. О., Ясінський Д.О., Кушнір Ю.А., Крохмаль А.В., Титик В.М., Костів Т.П., Кузь Я.В., Палійчук В.Я., Домбрович С.В., Вережак А.Д., Новосядлий Р.І., Василик З.В., Челій А.О., Євчук Ю.І., Харкевич Н.О., Остафійчук О.Р., Керзюк О.П., Ангерман А.М.

Працюють над виконанням дисертаційних робіт: Грекуляк В.В., Француз У.В.

На кафедрі з 2007 р. по 2023 р. виконувались науково-дослідні роботи, які фінансувались з державного бюджету. На даний момент на кафедрі виконується 2 комплексні науково-дослідні роботи.

На сьогоднішній день штат кафедри складає 72 чоловіки. Професорсько-викладацького 49 чоловік: д.мед.н., професорів – 3, доцентів – 32, асистентів к.мед.н. – 1, асистентів докторів філософії – 8, асистентів без вченого ступеня – 5.

В колективі кафедри стоматології ПО поряд з досвідченими викладачами працюють молоді спеціалісти різних напрямків стоматології.

Фото 4

Колектив кафедри

За високі досягнення у науці співробітники кафедри відзначені і державними нагородами:

У 2003 році Указом Президента України д.мед.н., професору Рожку М.М. присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. А у 2009 – Указом Президента України нагороджений орденом за „Заслуги” ІІІ ступеня та відзначений подякою Міністра охорони здоров’я України. У 2014 році Рожко М.М. став Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм у 2017 році Рожко М.М. отримав Орден «За заслуги» ІІ ступеня, а у 2021 році – Указом Президента України нагороджений орденом «За заслуги» І ступеня.

У вересні 2021 Рожко М.М. обраний членом-кореспондентом НАМН України.

 У 2011 році Указом Президента України д.мед.н., професору Палійчуку І.В. присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України».

У 2015 році Указом Президента України нагороджено доцента Андрійціва С.С. орденом «За мужність» ІІІ ступеня, у 2016 році – Почесною грамотою Івано-Франківської ОДА, у 2022 році – орденом Богдана Хмельницького  III ступеня, почесним нагрудним знаком «Сталевий хрест», нагрудним знаком «За зразкову службу», медаллю «За сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня», нагрудним знаком «За доблесну військову службу Батьківщині», у 2023 році – нагрудним знаком «Завжди перші»  за високі показники у службі.

У 2022 році нагороджено доцента кафедри Ярмошук І.Р. почесним нагрудним знаком «За досягнення у військовій службі ІІ ступеня», Орденом святої княгині Ольги, у 2023 році – нагрудним знаком «Хрест Військова честь», нагрудним знаком «Сталевий хрест».

У 2016 році Указом Президента України д.мед.н., професору Ступницькому Р.М. присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

За підсумками науково-дослідної роботи авторському колективу у 2014 році присуджено Державну премію в галузі науки і техніки України комітетом із Державних премій України на тему: «Система зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно-кризових регіонів України» (указ Президента України № 686 від 08.12.2014 року).

Фото 5.1  

Фото 5.2

Присудження Державної премії в галузі науки і техніки України

Колективом кафедри видано: близько 80 підручників та навчальних посібників. Серед яких національні підручники «Ортопедична стоматологія» (2020 р., 2022 р.), «Стоматологія» у двох томах для післядипломної освіти (2013 р.), «Stomatology» у двох томах на англійській мові (2018 р., 2020 р.), «Зубопротезна техніка» (2016 р.), «Dental Prosthetic technique» (2016 р.), «Стоматологія» - електронний варіант, «Зубопротезна техніка» - електронний варіант, Довідник з ортопедичної стоматології;  отримано більше 300 патентів України; 90 нововведень та 65 інформаційних листів.

За час існування кафедри постійно змінювалася та розширювалася матеріально-технічна та лікувальна база кафедри.

Викладачі кафедри згідно МОЗ України виконують лікувальну та консультативну роботу.

Для проведення практичних занять та самостійної роботи широко залучені навчально-практичні центри, які наповнені сучасним обладнанням для діагностики та лікування стоматологічних захворювань: кабінет «Комп’ютерна діагностика», кабінет «Функціональна діагностика», зала для післядипломної підготовки за фахом «Стоматологія ортопедична», кабінет «Імплантологія», кабінет «Ендодонтичне лікування зубів», кабінет «Естетична стоматологія», НПЦ клініко-лабораторних досліджень.


Співробітники

Палійчук Іван Васильович

завідувач кафедри, професор, Заслужений винахідник України

д.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Рожко Микола Михайлович

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, професор

д.мед.н.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Дмитришин Тетяна Миколаївна

професор

д.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Пелехан Любомир Іванович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Костишин Зоряна Теодорівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Попович Зоряна Богданівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Денисенко Олександр Григорович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Орнат Галина Степанівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Катеринюк Вероніка Юзефівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кіндрат Ганна Василівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Парасюк Галина Зіновіївна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Андрійців Степан Степанович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Штурмак Василь Миколайович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Ільницька Олександра Мар'янівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Дівнич Тетяна Ярославівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мельничук Микола Васильович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Ничипорчук Григорій Петрович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Web of Science

Косенко Світлана Валентинівна

доцент

к.мед.н.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мулькевич Віталій Володимирович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Музиченко Наталія Іванівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Хопта Роман Михайлович

доцент

к.мед.н.

ORCID Google Scholar Web of Science

Литвинець-Голутяк Уляна Євгенівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Кривенький Тарас Петрович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Вербовська Роксолана Іванівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Боднарук Юлія Богданівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Солдатюк Василь Михайлович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Кінаш Ігор Омельянович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Ярмошук Ірина Романівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Бульбук Олена Василівна

доцент

к.мед.н.

тел.: +380501664649

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Чубій Ірина Зіновіївна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Вівчаренко Тетяна Ігорівна

асистент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Web of Science

Олійник Роман Петрович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Хабчук Вадим Сергійович

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Камінська Мар'яна Вікторівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Сарапук Володимир Ігорович

асистент

доктор філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Ковалишин Христина Василівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Лейбюк Любов Василівна

доцент

к.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Ожоган Роман Зіновійович

асистент

доктор філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Репецька Оксана Миколаївна

асистент

доктор філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Солоджук Юрій Іванович

асистент

доктор філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Гуранич Сергій Петрович

асистент

доктор філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Пахомова Наталія Богданівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Web of Science

Грекуляк Василь Васильович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Редушко Юрій Володимирович

асистент

доктор філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Рожко Святослав Миколайович

асистент

доктор філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Пелехан Богдан Любомирович

асистент

доктор філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Палійчук Микола Іванович

аспірант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заяць С.В.

аспірант

Вакула Мар'яна Мирославівна

ст.лаборант

Веселова Ольга Олександрівна

ст.лаборант

Василюк Світлана Володимирівна

оператор

Кузьміна Світлана Юріївна

оператор

Теремко Наталія Андріївна

ст.лаборант

Діяльність