Кафедра судової медицини, медичного та фармацевтичного права

Про кафедру

Кафедра судової медицини, медичного та фармацевтичного права

Курс судової медицини Станіславського державного медичного інституту організовано в 1949 році. Першими завідувачами були: доценти В.І. Сотнікова (1949-1950р.р.), Н.Н. Одеська (1950-1952р.р.), С.Б. Гольдштейн (1952р.), А.Ф. Тайков (1953-1955р.р.) та к.мед.н Д.М. Кобизєв (1955-1960р.р.). Під керівництвом доцента Кобизєва Дмитра Михайловича (1955-1960р.р.) були проведені перші організаційні заходи – розширена база по налагодженню на курсі навчального процесу, наукової діяльності і основного її напрямку. Розробляючи його, Д.М. Кобизєв в 1949 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Судово-медична кваліфікація тілесних ушкоджень”. Силами перших асистентів В.С. Салія (1949-1957р.р.), В.К. Воскобойнікова (1950-1953р.р.) та лікарів-експертів Г.М. Пальмової (1952р.), М.А. Ємельяненко (1952-1954р.р.) підготовлено до навчання сухі і вологі макропрепарати, розроблено методику викладання дисципліни.

{foto=small=Sokolov_Borys}

Доцент Соколов Борис Іванович
(завідувач курсу судової медицини у 1960 -1970 р.р.)

У 1960 році курс судової медицини очолив доцент, к.мед.н. Соколов Борис Іванович. За його участю освоєно всі навчальні приміщення, засновано музей кісткових, вологих препаратів та муляжів. Під його керівництвом складено методичні вказівки для студентів, створено монотематичні колекції мікро- та макропрепаратів, текстові та ілюстративні таблиці.

В організації навчального процесу велика заслуга належить колишнім асистентам кафедри – Григоришину Степану Дмитровичу та Шабельнику Дмитру Яковичу. В 60-х роках їх наукові розробки були присвячені “Спектрохімічному дослідженню волосся людини в судово-медичній практиці”: Дис... канд. мед. наук. – Вінниця, 1967 (Д.Я. Шабельник) та “Гістологічному і гістохімічному дослідженню легень новонароджених в судово-медичному відношенні”: Дис... канд.мед.наук. – Вінниця, 1969 (С.Д. Григоришин). В 1971 році курс лекцій з судової медицини читав доцент Тернопільського медичного інституту, к.мед. н., доцент О.І. Муханов.

{foto=small=Turovtsev_Oleksandr.jpg}

Професор Туровцев Олександр Іванович
(завідувач кафедри судової медицини у 1972 - 1988 р.р.)

З 1972 року курс судової медицини було реорганізовано в кафедру, яку очолював до 1988р. д.мед.н., професор О.І .Туровцев. Під його керівництвом було значно розширено колекцію музейних препаратів, придбано апаратуру для навчальної і наукової робіт, розроблено методичні матеріали для викладання дисципліни. Професор О.І.Туровцев тривалий час успішно поєднував завідування кафедрою з обов’язками експерта відділу комісійних судово-медичних експертиз.

Упродовж 1980-1988р.р. професор О.І. Туровцев був членом Республіканської проблемної комісії, членом правління Українського наукового товариства судових медиків, Головою Івано-Франківського НТСМ.

У цей період на кафедрі працювали: асистенти Д.Я. Шабельник, С.Т. Григоришин, Є.П. Федорчук, клінічний ординатор В.Г. Павлович, експерти обласного бюро СМЕ С.А. Гринчишин (1976-1980р.р.), В.І. Токовенко (1977-1982р.р.), В.М. Теплицький (1978-1982р.р.), Л.Р. Лопатинська (1976-1980р.р.), Д.Є. Лубковський (1975-1977р.р.), Б.М. Полутренко (1980-1982р.р), Т.Л .Кіт (1983-1985р.р), лаборант О.П. Кучеренко та препаратор Л.М. Грицик.

{foto=big=Kafedra_1972}

Колектив кафедри судової медицини, очолюваний професором Туровцевим (1972р.)
Нижній ряд (зліва направо): лаб.Кучеренко О.П., професор Туровцев О.І., ас.Федорчук Є.П.
Верхній ряд (зліва-направо): клінічний ординатор Павлович В.Г., судово-медичний експерт Лубковський Д.С., препаратор Грицик Л.М., судово-медичний експерт Гринчишин С.Д.

Особливо велику увагу Олександр Іванович приділяв науково-дослідній роботі, яка проводилась, головним чином, для встановлення критеріїв видової діагностики кісткових рештків. Поряд з цим, проводились фундаментальні дослідження щодо вікових і статевих відмінностей різних відділів кісткової системи. Результатом двох НДР стали “Методичні рекомендації” та “Інформаційні листи”, які з успіхом були впроваджені в практичну діяльність медико-криміналістичного відділення бюро СМЕ. Здобуті результати були відображені і в докторській дисертації ас. Д.Я. Шабельника.

{foto=small=Trofimova_Galyna}

Доцент Трофимова Галина Дмитрівна
(в.о завідувача курсу судової медицини у 1988 - 1990 р.р.)

В наступні 2 роки (з 1988 до 1990 р.р) обов’язки завідуючого виконувала к.мед.н. Трофимова Галина Дмитрівна, автор більш як 20 наукових праць. Під її керівництвом основна робота колективу була спрямована на активізацію експертної роботи і завершення науково-дослідницької роботи.

В 1995 році курс судової медицини очолила доцент Є.П. Федорчук. Під її керівництвом колектив курсу переходить на викладання дисципліни українською мовою, розробляє тести для контролю початкового і кінцевого рівнів знань студентів, завершує розробку навчально-методичних матеріалів для лекцій та практичних занять на медичному і стоматологічному факультетах. В 2000 році курс судової медицини знову отримує статус кафедри, яку очолює д.мед.н., професор Є.П. Федорчук, учениця професора О.І. Туровцева та професора, антрополога Б.О. Никитюка.

{foto=big=Kafedra_2000}

Колектив кафедри судової медицини, очолюваний професором Федорчук Є.П. (2000р.)
Нижній ряд (зліва направо): ас. Михальчук Н.М., професор Федорчук Є.П., доц. Павлович В.Г.
Верхній ряд (зліва-направо): препаратор Яцик М.С., лаб. Кучеренко О.П.

{foto=small=Fedorchuk_Yelyzaveta}
Професор Федорчук Єлизавета Петрівна
(завідувач кафедри судової медицини у 2000-2012 р.р.)

Професор Є.П. Федорчук підготувала 4 кандидати наук та 2 магістри медицини.

{foto=big=Kafedra_2008}

Колектив кафедри судової медицини, очолюваний професором Федорчук Є.П. (2008)
Нижній ряд (зліва-направо): ас. Сворак М.С., ас. Волошинович В.М., професор Федорчук Є.П.,
к.мед.н., ас. Федорчук С.М., доцент, к.мед.н Козань Н.М., ас. Міщенко В.В.
Верхній ряд (зліва-направо): лаб. Ковальчук Л.В., преп. Яцик М.С, лаб. Навроцька Г.М.

У 2009 році кафедру переіменовано у кафедру судової медицини та медичного законодавства, яку у 2012 році реорганізовано. З 2012 по 2019 р.р. курс судової медицини входив до складу кафедри патоморфології та судової медицини, яку очолював проф.Михайлюк І.О. У 2019 р. кафедру реорганізовано та створено кафедру судової медицини та медичного права, яку очолила д.мед.н. Козань Наталія Миколаївна.

У період 2020-2021 рр., завдяки старанням ректорату було проведено капітальний ремонт начальних та допоміжних приміщень кафедри.

{foto=big=Kafedra_2019}

Колектив кафедри судової медицини та медичного права, очолюваний д.мед.н. Козань Н.М. (2019)
Зліва-направо: доцент Сабадуха В.О., прибиральник Ткачук О.Й., ст.лаборант Чадюк В.О.,
ас. Коцюбинська Ю.З., ас. Зеленчук Г.М., доцент Благодир С.М., д.мед.н. Козань Н.М.,
доцент Волошинович В.М., ас.Федосенко Н.В., викладач коледжу Ціхівський А.О., ас. Хомут У.В.

З вересня 2022р. кафедру перейменовано у кафедру судової медицини, медичного та фармацевтичного права. Співробітники кафедри успішно поєднують педагогічну, наукову та експертну діяльність. Зокрема, професорсько-викладацький склад кафедри активно бере участь у міжнародних наукових програмах, які ґрунтуються на впровадженні в Україні стандартів DVI-Interpol, а також вивчення медичного та фармацевтичного права студентами, лікарями-інтернами, аспірантами, слухачами курсів спеціалізації та стажування з різних лікарських спеціальностей.

{foto=big=Kafedra_2023}

Колектив кафедри судової медицини, медичного та фармацевтичного права (2023р.)
Нижній ряд: доцент Сорока О.Я., асп. Чадюк В.О., ас.Федосенко Н.В., доцент Федяк І.О., проф. Козань Н.М.,
ас. Зеленчук Г.М., ас. Хомут У.В.
Верхній ряд: викладач коледжу Левандовський В.М., ас. Савчук І.М., асп. Октисюк І.В., ас. Коцюбинська Ю.З., доцент Волошинович В.М.

На кафедрі активно працює студентський науковий гурток, у якому впродовж останніх років займалось близько 50 студентів. Студенти-гуртківці займаються науковою роботою (участь у конференціях, публікаціях наукових робіт), а також ознайомлюються з роботою клінічних баз, зокрема відвідують відділ судово-медичної експертизи трупів, де мають змогу, ознайомитися з практичною роботою судово-медичних експертів.

{foto=big=Ndekts_2023}

Експертна робота працівниками кафедри здійснюється на двох клінічних базах: Івано-Франківське обласне бюро судово-медичної експертизи та Івано-Франківський НДЕКЦ МВС України. Зокрема, аспірант Валерія Чадюк пройшла стажування у НДЕКЦ у лабораторії молекулярно-генетичного аналізу.

{foto=big=Buro_2023}

 


Співробітники

Козань Наталія Миколаївна

Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Волошинович Володимир Мирославович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Сорока Оксана Ярославівна

кандидат наук з державого управління, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Федяк Ірина Орестівна

декан фармацевтичного факультету, кандидат фармацевтичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Коцюбинська Юлія Зіновіївна

доктор філософії, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Зеленчук Галина Мирославівна

доктор філософії, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Федосенко Наталія Володимирівна

уповноважена з питань запобігання та виявлення корупції, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Хомут Уляна Володимирівна

начальник юридичного відділу, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Чадюк Валерія Олександрівна

аспірант, асистент-сумісник

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Левандовський Володимир Михайлович

викладач коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Волошенюк Тетяна Василівна

аспірант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Октисюк Ігор Вікторович

аспірант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar Web of Science

Ткачук Ореста Йосипівна

прибиральник

Діяльність