Кафедра травматології, ортопедії і невідкладної військової хірургії

 

Про кафедру

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГІЇ, ОРТОПЕДІЇ ТА ВОЄННО-ПОЛЬОВОЇ ХІРУРГІЇ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Початок становлення кафедри бере з 1961 року, коли травматологія та ортопедія, як спеціальність, викладалась курсом на кафедрі факультетської хірургії. В програмі викладання дисципліни на «травматологію і ортопедію» були виділені 3 лекції і 4 практичні заняття. Лекційний матеріал викладав доцент кафедри факультетської хірургії Ісаєв П.А., а практичні заняття вели асистенти Ковалишин Т.М. та Ільницький З.Ю. Викладання дисципліни «воєнно-польова хірургія» в той час проводилось курсом на кафедрі шпитальної хірургії доцентом Ю.Г.Антоновим).

{foto=left=Mal.1._Docent_Kovalushun_Muchajlo_Mukolajovuch}

Асистент КОВАЛИШИН Михайло Миколайович (мал. 1), 1928 року народження у 1952 році закінчив Станіславський медичний інститут. Після закінчення інституту – навчався в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської хірургії. З 1955 по 1961 роки працював на посаді асистента цієї ж кафедри. Ще з періоду навчання молодого науковця цікавили питання гнійного ураження кісткової тканини, яке потребувало комплексного лікування з застосуванням хірургічного методу санації гнійних осередків та тривалої антибіотикотерапії. Це стало поштовхом до наукового пошуку розв’язання цієї актуальної проблеми. Достатня кількості клінічних випадків та наукове обґрунтування нової методики - спрямованої антибіотикотерапії на гнійний осередок ураження кісткової тканини дало змогу молодому науковцю у І958 році захистити кандидатську дисертацію на тему: "Внутрішньоартеріальні введення антибіотиків в лікуванні гематогенних остеомієлітів".

{foto=left=Mal.2_Docent_I'nutskyi_Zenon_Justunovych}

Асистент ІЛЬНИЦЬКИЙ Зенон Юстинович, 1921 року народження, випускник Львівського медичного інституту у 1946 році. 3 1954 року навчався у клінічній ординатурі на кафедрі факультетської хірургії в Івано-Франківському медичному інституті.

З 1955 по 1969 роки працював асистентом цієї ж кафедри де зарекомендував себе як висококваліфікований фахівець. В І966 році Ільницький З.Ю. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Особенности течения операций на желудке под инфильтрационной анестезией в комбинации с нейроплегией".

Згадують доцента Ільницького З.Ю. як одного з перших організаторів студентського травматологічного наукового гуртка. Тільки такий досвідчений педагог, автор численних наукових праць та раціоналізаторських пропозицій, спортсмен на своєму прикладі міг залучити до наукової роботи таланти, яких вміло знаходив серед студентської молоді. (мал. 2).

{foto=left=Mal.3._Vukonannya_punkcii_plevralnoi_porognunu}

 В 1965 році в обласній клінічній лікарні міста Івано-Франківська було відкрито травматологічне відділення на 100 ліжок, яке стало першою клінічною базою для навчання дисципліни «травматологія і ортопедія». Вже тоді закладались основи майбутньої кафедри. Згадані молоді асистенти дбали про організацію навчальних приміщень, оснащення їх скелетом людини, учбовими таблицями, схемами, наглядними посібниками, транспортними шинами, металоконструкціями для оперативного лікування переломів та пристосуваннями для лікування вроджених захворювань.

У І970 році, шляхом об’єднання курсів у Івано-Франківському медичному інституті була створена самостійна кафедра травматології, ортопедїї і ВПХ. Очолив її наказом від 13.07.1970 року, вже тоді будучі на посаді доцента, Ковалишин М.М., автор 59 наукових праць.

{foto=middle=Mal.4_Kovalushun_M.M._z_pracivnukamu_hospitalju_v_Respublici_Mali}

Свої навички керівника доцент проявив працюючи в Алжирській НДР з 1968 по 1971 роки, депрацював завідуючим хірургічним відділенням Аннабінського департаменту Алжира на 200 ліжок і одночасно викладав травматологію-ортопедію в медичному коледжі. Був головою наукової ради радянських лікарів Алжира. Організував 2 науково-практичні конференції з участю лікарів Алжира і Марокко. В 1970 році виступав з доповіддю на науковому форумі країн МАГРЕБУ (Алжир, Марокко, Туніс) в місті Касабланка.

Перебуваючи в неодноразових тривалих закордонних відрядженнях (в Республіці Малі - з 1981 по 1984 рік)  Михайло Миколайович проявив себе на високому фаховому рівні, за що від урядів цих держав отримав, крім подяк і грамот, ювілейну урядову медаль. Після повернення з І97І та з 1985 року продовжував роботу на посаді завідувача кафедри. У штаті кафедри на той час працювали асистенти Володимир Іванович Беженуца, Михайло Євгенійович Кухтяк, Юрій Михайлович Ясельський та старший лаборант Романа Богданівна Гнатишин. Із збільшенням кількості академічних годин у І974 році штат кафедри поповнили асистент Микола Степанович Клепач, а у 1981 році – асистент Василь Іванович Фучко (Мал. 5).

{foto=middle=Mal.5_Kolektyv_kafedry_u_1985_rotsi1}

Усі члени колективу кафедри - палкі прихильники здорового способу життя, проявляли себе в любові до рідного краю, яку формували, ще з студентських років в походах карпатськими стежками.

{foto=middle=Vmiemo_pracjuvatu_vmiemo_vidpochuvatu_v_ridnuch_Karpatach_1989_rik}

Науковий доробок кафедри доповнився кандидатськими дисертаціями Беженуци В.І. - "Патологическая перестройка костей от чрезмерной загрузки" у 1967 році; Фучка В.І. - "Особливості кровообігу при різних видах травм стегнової артерії в експерименті" у 1972; Кухтяка М.Є. - "Сравнительная оценка восстановительных операций и биохимические показатели при ложных суставах трубчатых костей" у 1974 році.

Не тільки науковими здобутками пишалась кафедра, а і вагомим практичним внеском. Наукові доробки широко впроваджувались в практичну медицину (мал. 6).

{foto=middle=Mal.6_Vykonannya_osteosyntezu_dotsentom_Kovalyshynym_M.M_ta_asystentom_Klepachem_M.S}

Науковим напрямком кафедри в той час були профілактика і лікування наслідків травматизму в сільському господарстві, лісовій, деревообробній промисловості та на автодорожньому транспорті. З цих проблем кафедрою було організовано і проведено дві Республіканські науково-практичні конференції.

{foto=left=Mal.7_Profesor_Pustovoyt_Mykhaylo_Ivanovych}

З І982 по 1991 рік кафедрою завідував професор ПУСТОВОЙТ Михайло Іванович, 1941 року народження (мал. 7). Пустовойт М.І. закінчив Одеський медичний інститут у 1964 році. З 1964 по 1968 роки працював асистентом кафедри патологічної фізіології цього ж ВУЗу.

В 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Влияние функции околощитовидных желез на минеральный обмен в кости". З 1968 по 1970 рік працював ординатором хірургічного відділення 5 міської лікарні м. Одеси. З 1971 по 1980 роки - асистент кафедри травматології, ортопедії і ВПХ Запорізького медичного інституту. З 1980 по 1982 роки - заступник головного лікаря Погребищенської ЦРЛ, Вінницької області. З 1982 по 1984 роки – виконував обов’язки завідувача кафедри травматології, ортопедії і ВПХ Івано-Франківського медичного інституту. Протягом 1984-1986 років - старший науковий співробітник цієї ж кафедри. З 1986 по 1991 рік завідував кафедрою. В 1991 році захистив докторську дисертацію на тему: "Влияние управляемых механо-динамических воздействий на формирование дистракционного регенерата".

З 1991 по 1993 рік - професор кафедри. З 1993 по 1998 роки знов завідував кафедрою. З 1998 по 1999 рік - завідувач травматологічним відділенням Білгород-Дністровської міської лікарні. З 1999 працював професором, старшим науковим співробітником Одеського науково-дослідного інституту курортології та бальнеології. Автор 147 наукових праць.

За цей час до штату кафедри були зараховані асистенти Володимир Прокопович Омельчук, Володимир Антонович Андрейчин, а згодом Тарас Михайлович Ковалишин та Вадим Станіславович Сулима.

На кафедрі розроблялись наукові проблеми асептичного некрозу головки стегнової кістки, патологічної перебудови кісток, відновних операцій при несправжніх суглобах, дегенеративно-дистрофічних уражень кульшового суглоба, впливу керованих механо-динамічних навантажень на кісткову тканину та дистракційний регенерат; черезкісткового позавогнищевого та накісткового остеосинтезу, лікування пошкоджень хребта та інші.

{foto=left=Mal.8_Profesor_Yaselʹsʹkyy_Yuriy_Mykhaylovych}

З 1991 по 1993 роки кафедрою завідував професор ЯСЕЛЬСЬКИЙ Юрій Михайлович (мал. 8.), який народився 25 червня 1938 року у місті Косові Станіславської, тепер Івано-Франківської області в родині музиканта. Здобув середню освіту, але на цьому навчання вирішив не припиняти. Самостійно виявив бажання здобути професію лікаря та навчатись у медичному вузі. Цим закладом для нього став Івано-Франківський медичний інститут, який він з успіхом закінчив у 1962 році. За направленням працював лікарем в обласній дитячій лікарні. Практичну роботу він вирішив поєднати з науковою. Його завжди приваблювали таємниці будови людського тіла. Тому у 1968 році Юрія Михайловича зараховують у заочну аспірантуру на кафедрі анатомії людини, яку він успішно закінчує у 1970 році. Молодого науковця збагаченого глибокими знаннями, а, особливо, з анатомії опорно-рухової системи людського організму, у 1971 році приймають на посаду асистента кафедри травматології, ортопедії і військово-польової хірургії. Науковий пошук Ю.М.Ясельського, ще починаючи з 1967 року, стосувався реконструктивно-відновного лікування дітей з ортопедичною патологією. Шестирічну педагогічну діяльність молодий викладач поєднує з невтомною наполегливою науковою працею, що дає можливість йому у 1977 році захистити кандидатську дисертацію “Экспериментально-анатомическое обоснование и клиническая оценка реваскуляризации костно-хрящевой головки бедра в лечении аваскулярных некрозов (болезни Лег-Кальве-Пертеса)”. Самостійно зібраний автором значний експериментальний матеріал став підґрунтям клінічному впровадженню наукових розробок. Запропонований автором м’язово-окісно-кістковий клапоть вводився через “тунель” з основи шийки стегнової кістки до хрящової частини головки стегна, покращував місцевий кровообіг та сприяв регресу явищ асептичного некрозу головки. Згадана операція, в поєднанні з реабілітаційним лікуванням в умовах Ворохтянського дитячого санаторію “Смерічка”, сприяла анатомо-функціональному відновленню кульшового суглоба у дітей. Це було доведено п’ятирічними спостереженнями автора та віддаленими наслідками запропонованого лікування у порівнянні з традиційним консервативним лікуванням дітей зі згаданою патологією.

Але, на цьому науковий шлях Юрія Михайловича не припинився. Його непокоять несприятливі наслідки як вроджених, так і набутих захворювань та травм кульшового суглоба у хворих дорослого віку. У 1983 році зрілий науковець відкриває чи не єдину в Україні лабораторію ендопротезування при Івано-Франківському медичному інституті. Науковий запал він передає молоді, яка з ентузіазмом поринає у кропітку щоденну працю у лабораторії. Серед них був студент 5 курсу, а тепер завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук Сулима Вадим Станіславович

Результатами наполегливої роботи стали наукові розробки, котрі відмічені нагородами на ВДНГ України, чисельними патентами, раціоналізаторськими пропозиціями та авторськими свідоцтвами. В лабораторії були розроблені принципово нові однополюсні та тотальні штучні кульшові суглоби, унікальний інструментарій для операцій ендопротезування. Вперше в країні була розроблена зварна конструкція ніжки ендопротезу і, навіть, упаковка з авторським товарним знаком. Результати наукових розробок широко висвітлювались на міжнародних та всесоюзних симпозіумах. Ці ідеї автор акумулював у дисертації на тему: „Експериментально-клиническое обоснование новых способов оперативного лечения дегенеративно-дистрофических поражений тазобедренного сустава”. Успішний захист дисертації на здобуття ступеня доктора медичних наук відбувся у 1990 році.

Юрій Михайлович ще з років навчання в інституті був полум’яним прихильником художньої самодіяльності. На громадських засадах він керував духовим, струнним і естрадним оркестрами, був акомпаніатором хору “Медик”, капели “Гуцульщина”. Згодом, перебуваючи вже на викладацькій роботі – приймав участь у виступах чоловічого хору, був його старостою. Тодішній “кістяк” хору, розширений тепер до 45 чоловік, отримав звання народної хорової капели “Сурма”.

Високопрофесійний педагог, талановитий науковець з глибоким практичним досвідом Юрій Михайлович Ясельський очолює кафедру травматології, ортопедії і військово-польової хірургії. За час дворічного перебування на посаді завідувача кафедри, разом з колективом, професор натхненно працює у науково-педагогічному напрямку. Суттєво перероблена та доповнена навчально-методична документація згідно вимог Вищої школи. Оновлені таблиці, слайди, тематичні унаочнення, ситуаційні задачі. Випущені збірники лекцій, методичних розробок, стенди, збагачені технічні засоби навчання і т.п.

Професор Ясельський Ю.М. – заслужений раціоналізатор та винахідник України, автор 283 публікацій, 30 винаходів, 215 раціоналізаторських пропозицій. Під його науковим керівництвом захищені три кандидатські дисертації. Його учні, теперішні досвідчені спеціалісти і науковці працюють у медичних вузах та закладах України, Польщі та Австрії.

На жаль у 1993 році сімейні обставини змусили професора виїхати до Польщі. У місті Легіоново, неподалік Варшави, за декілька років він створює приватну ортопедичну клініку “Остеон”, де надає медичну допомогу людям різного віку із вродженою та набутою патологією опорно-рухової системи. Поле діяльності професора не обмежувалась тільки медичними проблемами. Юрія Михайловича як досвідченого лікаря та чуйну людину цінували не тільки пацієнти, котрим він повернув здатність рухатись, а й жителі міста. За прогресивні погляди та активну громадянську позицію городяни висувають його кандидатуру до складу мерії.

Але, на превеликий жаль, у розквіті сил життя професора передчасно обірвалось 13 вересня 2003 року.

{foto=left=Mal.9_Profesor_Klepach_Mykola_Stepanovych}

З 1998 по 2003 рік очолював кафедру професор КЛЕПАЧ Микола Степанович, І940 року народження (мал. 9). Клепач М.С. закінчив Івано-Франківський медичний інститут в 1968 році. З 1968 по 1970 роки працював лікарем в обласній клінічній лікарні у відділенні реанімації. З 1970 по 1973 роки – аспірант кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Івано-Франківського медичного інституту. З 1973 по 1974 рік - асистент цієї ж кафедри. В 1974 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Сравнительная оценка операций резекции желудка". З 1974 по І990 роки - асистент кафедри травматології, ортопедії і ВПХ. Протягом 1990 - 1992 років навчався у докторантурі в Харківському НДІОТ в клініці патології хребта. З 1992 по 1993 роки - асистент, а з 1993 року доцент кафедри травматології, ортопедії і ВПХ Івано-Франківського медичного інституту.

В 1995 році захистив докторську дисертацію на тему: "Зовнішня транспедикулярна стабілізація і керована корекція при пошкодженнях хребта". З 1995 року - професор цієї ж кафедри, а з 1998 по 2003 рік - завідувач кафедри травматології, ортопедії і ВПХ.

{foto=middle=Mal.9_1}

Голова асоціації ортопедів-травматологів області. Автор 163 наукових праць, серед них авторських свідоцтв -5, патентів – 35. Автор монографії «Зовнішня транспедикулярна фіксація та корекція хребта» і співавтор 4 навчальних посібників.

{foto=left=Mal.10_Profesor_Sulyma_Vadym_Stanislavovych}

З 2003 року завідувачем кафедри став доктор медичних наук, професор СУЛИМА Вадим Станіславович, 1961 року народження (мал. 10).

Реалізацію власного наукового потенціалу розпочинав ще в інституті, коли у 1982 році допитливий студент став працювати в єдиній на Україні лабораторії ендопротезування під керівництвом професора Ю.М.Ясельського. Саме цей час став стартовим майданчиком для планування дисертаційної роботи, перших і довгого списку наукових публікацій, патентів і винаходів. Після однорічної інтернатури з хірургії в Чернігівській обласній лікарні, з 1985 по 1989 рік стежка професійного росту прокладалася лікарем-травматологом Прилуцької центральної міської лікарні. З 1989 по 1991 рік – лікарем-травматологом поліклініки МСЧ ВО “Оріана” у Калуші. З 1991 по 1992 рік – працював лікарем-травматологом в травматологічному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні м. Івано-Франківська. З 1992 по 1994 рік – навчався в клінічній ординатурі на кафедрі травматології, ортопедії та ВПХ Івано-Франківського медичного інституту, де зарекомендував себе, як перспективного та кваліфікованого науковця.

Хист до планомірної та послідовної реалізації задуманого, пунктуальність і точність у роботі дозволяє наступними роками доводити до ладу все задумане. У 1994 році захищає кандидатську дисертацію «Накістковий остеосинтез пристроєм з композитним покриттям при відкритих переломах довгих кісток», з 1994 року працює асистентом кафедри травматології, ортопедії та ВПХ ІФДМА.

{foto=middle=Mal.10_1}

Роки наполегливої і цілеспрямованої дослідницької діяльності не минули дарма: з 2000 року навчався у докторантурі в Інституті травматології та ортопедії АМН України, котру завершив достроково у зв’язку із захистом дисертації «Кістково-пластичне лікування хворих на хронічний остеомієліт» та здобув вченого ступеня доктора медичних наук.

З 23 квітня 2003 повернувся на попереднє місце роботи на кафедру травматології, ортопедії та ВПХ ІФДМА, де у 2003 році призначений на посаду завідувача кафедри. У 2004 році отримав звання доцента, у 2005 – звання професора.

Вадим Станіславович – вчений широкого діапазону. За значний особистий внесок у розвиток науки у 2005, 2007 роках нагороджений медалями та званням «Кращий науковець року» від Івано-Франківської облдержадміністрації та обласної ради.

Здійснює керівництво студентською науковою роботою на кафедрі. Володіє сучасними методами наукових досліджень. Є керівником виконаної кандидатської дисертації.

Вадим Станіславович є членом державної екзаменаційної комісії університету. Приймає державні іспити у студентів 6 курсу за фахом „Хірургія”. Є головою екзаменаційної комісії у лікарів-інтернів та лікарів-курсантів тематичного удосконалення. При його керівництві кафедрою в життя реалізуються багато програм, які стосуються організації та роботи практичної охорони здоров’я.

Співпрацюючи з науковими закладами України та з-за кордону, виконує функцію відповідального дослідника в проведенні багатоцентрових міжнародних дослідженнях, клінічних випробуваннях сучасних імплантатів та інструментарію для остеосинтезу та ендопротезування, з успіхом впроваджуючи напрацювання в практичну ортопедію-травматологію.

Є автором понад 278 наукових праць, в тому числі закордонних публікацій, 60 раціоналізаторських пропозицій, 10 патентів України. Член правління Асоціації ортопедів-травматологів України.

Приймає активну участь у міжнародній співпраці з ортопедами Польщі Німеччини, США. Нагороджений дипломами та медаллю за плідну співпрацю з ортопедами Польщі. З 2006 року на кафедрі виконано понад 18 міжнародних та вітчизняних рандомізованих багатоцентрових досліджень.

Колектив кафедри складають досвідчені педагоги, науковці.

{foto=left=Mal.11_Dotsent_Omelʹchuk_Volodymyr_Prokopovych}

Доцент ОМЕЛЬЧУК Володимир Прокопович, 1955 року народження (мал. 11), закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова у 1978 році. Досвід практичної діяльності здобув протягом роботи лікарем-травматологом в Погрибищенській районній лікарні. Працуюючи асистентом кафедри з 1983 року захистив кандидатську дисертацію „Вплив на кістку силових навантажень, створюваних апаратом для черезкісткового остеосинтезу” у 1991 році. Автор 199 наукових публікацій, 27 рацпропозицій, 3 авторських свідоцтв, 3 патентів України на винаходи. Доцент кафедри Омельчук В.П. за активну винахідницьку роботу нагороджений дипломом лауреата рейтингу «Галицький кмітливець-2003», Радою Івано-Франківських обласних організацій ТВР і СНІО України в номінації «Кращий вчений-винахідник». Тематика наукового пошуку доцента стосується вивчення спрямованих гiдродинамiчних впливів в профiлактицi та лiкуваннi iшемiчних уражень кiсток, залежності консолідації переломів та перебудови кісткового регенерату від ступеня ішемічного ураження кісткових фрагментів, стабільності фіксації, структурно-функціонального стану кісткової тканини, методів локального впливу на мікроциркуляцію.

{foto=middle=Mal._Sposib_profilaktyky_ta_likuvannya_ishemichnykh_urazhenʹ_sponhioznoyi_kistkovoyi_tkanyny}

Мал. Cпосіб профiлактики та лiкування iшемiчних уражень спонгіозної кісткової тканини

{foto=left=Mal.12_Dotsent_ANDREYCHYN_Volodymyr_Antonovych}

Доцент АНДРЕЙЧИН Володимир Антонович, 1956 року народження (мал. 12). Закінчив Тернопільський державний медичний інститут в 1979 р. Після однорічної інтернатури в м. Кіровоград працював в м. Олександрії лікарем травматологом-ортопедом. Навчався в клінічній ординатурі та  заочній аспірантурі  в Харківському науково-дослідному інституті ортопедії ім. М.І.Сітенка. Захистив кандидатську дисертацію „Шкірна пластика в лікуванні відкритих переломів кісток кінцівок” в 1988 році.

{foto=middle=Mal.12_1}

Автор 145 наукових публікацій, 3 авторських свідоцтв, 8 патентів та 43 раціоналізаторських пропозицій, монографії „Посібник з надання першої медичної допомоги потерпілим від автодорожніх травм”. Науковий пошук доцента стосується трансплантації аутологічного кісткового мозку в лікуванні проблематичних щодо зрощення переломів.

{foto=left=Mal.13_Dotsent_Kovalyshyn_Taras_Mykhaylovych}

Доцент КОВАЛИШИН Тарас Михайлович, 1961 року народження (мал. 13). Закінчив Івано-Франківський державний медінститут в 1984 році. Після завершення однорічної інтернатури працював в Хмельницькій міській лікарні, де здобув практичний досвід ортопеда. З 1989 року почав працювати на кафедрі травматології, ортопедії і ВПХ Івано-Франківського медичного інституту, де свою працю присвятив вузькій спеціальності кистьового хірурга. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію „Застосування апаратів зовнішньої фіксації в лікуванні пошкоджень довгих кісток кисті та їх ускладнень”. Автор 135 наукових публікацій, 8 авторських свідоцтв, 66 раціоналізаторських пропозицій.

{foto=middle=Mal.13_1}

{foto=left=Mal.14_Dotsent_Dubas_Volodymyr_Ivanovych}

Доцент ДУБАС Володимир Іванович, 1963 року народження (мал. 14). Дубас В.І. закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут у 1989 році. Після інтернатури працював в міській клінічній лікарні №1 міста Івано-Франківська. Захистив кандидатську дисертацію „Пружно-стійкий остеосинтез при лікуванні діафізарних переломів кісток гомілки” в 2001 р. Після захисту дисертації з 2001 року призначений на посаду асистента кафедри. Автор 53 наукових публікацій.

{foto=left=Mal.14_1}

Тематиками наукового пошуку доцента є регенерація кісткової тканини при пружньо-стійкому остеосинтезі, ортопедична корекція набутих та вроджених вад розвитку кістково-м’язової системи, деформацій у дітей, хворих на ДЦП.

{foto=left=Mal.15_Assystent_Valovina_Yuriy_Dmitrovych}

У 2004-2005 роках кафедру поповнили асистент Валовіна Юрій Дмитрович, який закінчив ЛДМУ ім. Д.Галицького у 2001 році. Має 37 наукових публікацій, 1 патент. Тематикою наукового пошуку асистента є «Корекція змін структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих похилого віку з переломами проксимального відділу стегнової кістки»

{foto=left=Mal.16_Assystent_Semeniv_Ihor_Petrovych}

У 2005 році колектив кафедри поповнив асистент СЕМЕНІВ Ігор Петрович, 1959 року народження, досвідчений фахівець, організатор, тоді головний лікар обласної клінічної лікарні.

Захистив кандидатську дисертацію "Комплексне лікування хворих з ранніми стадіями гонартрозу" у 2005 році, автор багатьох наукових праць і розробок. З часом науковець очолив колектив Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами, де продовжив наукову працю і отримав ступінь доктора медичних наук.

{foto=left=Mal.17_Dotsent_Hutsulyak_Vitaliy_Ivanovych}

Гуцуляк Віталій Іванович, закінчив ІФДМА в 2003 році. В 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лікування хворих з переломами кісток гомілки з використанням апарата зовнішньої фіксації з можливістю адаптації форми до конфігурації кінцівки»

Переможець всеукраїнського конкурсу «Винахід 2014 року» в регіональній номінації».

Патент України на винахід №99872 «Універсальний апарат для черезкісткового остеосинтезу». Має 65 наукових публікацій. 5 патентів.

{foto=middle=Mal.17_1}

{foto=Left=Mal.18_Assystent_Kuz_Uliana_Vasulivna}

Aсистент Кузь Уляна Вавилівна, закінчила ІФДМУ в 2008, магістратуру - в 2010 році. Має 32 наукових публікацій, 6 рацпропозицій. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфофункціональні зміни в легенях при ранній стабілізації переломів на тлі множинної скелетної травми та шляхи їх корекції»

{foto=middle=Mal.18_1}

{foto=left=Mal.19_Assystent_Travinskyi_Andrii_Fedorovuch}

Асистент Травінський Андрій Федорович, закінчив ІФНМУ у 2011 році. Стажувався з травматології і ортопедії у клініках Edmonton (Alberta, Canada) у 2015 рік. Має 2 наукові публікації, 1 патент. Володіння англійською мовою (рівень B2, сертифікати IELTS, сертифікат GCP 2017 р.)

{foto=left=Mal.20_Assystent_Yurijchuk_Ljubomur_Muchajlovych}

Асистент Юрійчук Любомир Михайлович. З 1999 р. завідувач відділенням травматології та ортопедії обласної клінічної лікарні. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ендопротезування кульшового суглоба у хворих похилого і старечого віку з через- та міжвертлюговими переломами стегнової кістки».

Наукових публікацій – 59, рацпропозицій - 6, винаходів- 2, співавтор 1 монографії

Член правління Асоціації ортопедів-травматологів України.

Наукове спямування: впровадження сучасних методів остеосинтезу, ендопротезування та артроскопії

{foto=middle=Mal.20_1}

За ініціативою кафедри проведено чотири профільні Республіканські науково-практичні конференції: «Травматизм в сільськогосподарському виробництві» у 1974 році, «Травматизм в лісовій і деревообробній промисловості» у 1987 році, науково-практична конференція спільна з ІІ Московським ордена Леніна медичним інститутом ім. М.І. Пирогова „Заболевания и повреждения кисти и пальцев” у 1990 році.

У лютому 2006 року за активною участю кафедри, обласного ортопедо-травматологічного відділу та адміністрації цементно-шиферного комбінату була проведена міжобласна науково-практична конференція з проблем виробничого травматизму, спільно з нарадою головних ортопедів-травматологів України (мал. 17).

{foto=middle=Mal.17_Uchasnyky_konferentsiyi_na_ekskursiyi_na_tsementno-shyfernomu_kombinati}

За ініціативи завідувача кафедри проф. Сулими В.С. у жовтні 2009 року в м. Яремча відбулася ІІІ (вперше в Україні) міжнародна українсько-польська конференція ”Помилки та ускладнення в травматології та ортопедії”. В конференції прийняли участь керівники провідних фахових установ України: член кореспондент АМН України, директор ДУ «Інституту травматології ортопедії АМНУ», професор Гайко Г.В., директор Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України, професор Корж М.О., директор науково-дослідного інституту травматології і ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького МЗ України, провідні фахівці ортопеди-травматологи України та Польщі. У 2010 році провели конференцію “Сучасні технології німецького виробника ендопротезів OHST”.’

{foto=middle=Mal.27}

Підписана угода про міжнародну співпрацю між кафедрою травматології та ортопедії ІФНМУ (відповідальний – проф. Сулима В.С.) та підприємством з виробництва сучасних імплантатів для остеосинтезу XRBest (Китай) (вересень 2012 року).

З 2002 року на кафедрі відкритий передатестаційний цикл післядипломного навчання лікарів ортопедів-травматологів. З 2004 року з дозволу Міністерства охорони здоров’я функціонують курси тематичного удосконалення лікарів, стажування та спеціалізації.

Протягом проходження курсів лікарі травматологи навчаються сучасним методам лікування хворих з травмами та захворюваннями кісток та суглобів, відпрацьовують практичні навички застосування сучасних засобів остеосинтезу (мал. 19).

За час існування кафедра постійно очолює роботу асоціації ортопедів-травматологів області, на засіданнях якої розглядаються актуальні питання травматології та ортопедії, нові методи лікування хворих. Регулярно проводяться виїзні засідання асоціації на базі травматологічних відділень центральних районних лікарень.

{foto=middle=Mal.19_2_Profesor_Sulyma_V.S._provodyty_treninh_iz_zastosuvannyam_suchasnoho_intramedulyarnoho_blokuchogo_osteosyntezu}

На кафедрі широко використовуються сучасні методи викладання дисципліни з використанням мультимедійних презентацій лекцій для студентів, лікарів-інтернів, курсантів передатестаційних курсів та тематичних курсів удосконалення. В 2006 році завідувач кафедри професор Сулима В.С. вперше в області та одним з перших в Україні впровадив сучасну методику інтрамедулярного блокуючого остеосинтезу переломів довгих кісток, організував навчальні курси з оволодіння прогресивною методикою. В листопаді 2007 року проведено розширене засідання асоціації ортопедів-травматологів області з участю науковців та спеціалістів з Польщі, Львівської, Донецької, Чернігівської областей з навчально-тренувальними курсами з практичного оволодіння методикою інтрамедулярного блокуючого остеосинтезу.

{foto=middle=Mal.20_4_Kolektyv_kafedry_travmatolohiyi_ortopediyi_ta_VPKH}

Усі викладачі кафедри неодноразово підвищували кваліфікацію в центральних академічних інститутах Києва, Харкова, Москви, Санкт-Петербурга, Німеччини, Польщі, приймали активну участь та виступали з доповідями на наукових форумах в Україні та за кордоном. Професор Сулима В.С. та доцент Дубас В.І. проходили стажування за кордоном в Польщі та Італії.

{foto=middle=Mal.20_2}

{foto=middle=Mal.20_3}

Співробітники кафедри є авторами навчальних посібників, численних патентів, оригінальних винаходів. Професор Сулима В.С. є співавтором національного підручника «Травматологія і ортопедія» виданого трьома мовами.

Викладачі кафедри є висококваліфікованими педагогами з великим досвідом практичної роботи (мал. 20). На кафедрі виконано 14 кандидатських та 4 докторські дисертації, підготовлено 7 клінічних ординаторів, надруковано понад 600 наукових робіт. В навчальний процес втілені сучасний програмований тестовий та комп'ютерний контроль знань студентів, курсантів.

За ініціативою та під керівництвом завідувача кафедри з 2006 року виконуються ряд міжнародних багатоцентрових клінічних та наукових досліджень сумісно з провідними фармацевтичними фірмами “Daiichi Sankyo Inc.”, USA, “Bristol-Myers Squibb International Corporation”, Belgium.

Проф. Сулима В.С. є членом редакційних рад науково-практичних журналів: «Архів клінічної медицини» (Івано-Франківський національний медуніверситет), «Травма» (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького), «Боль. Суставы. Позвоночник» (Українська асоціація остеопорозу) http://pain.mif-ua.com/archive/isssue-18503/article-18509, «Ortopedia traumatologia Rehabilitacia» (Польща)

Проф. Сулима В.С. є членом науково-аналітичної групи рецензентів on-line бази даних INDEX COPERNICUS

Навчальними базами кафедри є ортопедо-травматологiчне відділення та відділення кістково-гнійної хірургії, термічної травми, хірургії хребта і спинного мозку обласної клінічної лікарні, відділення травматології першої міської лікарні, відділення дитячої травматології та ортопедії. Клінічна база до 2010 року досягла 260 профільних стаціонарних ліжок.

{foto=middle=Mal.20_5}

Співробітники кафедри надають чималу лікувально-профілактичну і консультативну допомогу населенню області. Постійно один раз на тиждень завідувач кафедри проводить обхід хворих на всіх клінічних базах з клінічним обговоренням та вирішенням подальшої тактики складних щодо лікування хворих. Співробітники кафедри надають консультативну поліклінічну та стаціонарну допомогу в лікувальних закладах міста та при планових виїздах в райони області. Працівники кафедри щороку виконують до 25-30% від усіх виконаних у відділах оперативних втручань. Так у 2007 році працівники кафедри провели 858 оперативних втручань.

Майже всі працівники мають вищу атестаційну категорію та володіють широким діапазоном сучасних оперативних втручань з планової та ургентної допомоги хворим ортопедо-травматологічного профілю, в тому числі артроскопічні операції, ендопротезування суглобів, всі види сучасного металоостеосинтезу (в тому числі інтрамедулярний блокуючий остеосинтез) та позавогнищевої фіксації кісток кінцівок, тазу та хребта. На сучасному рівні забезпечують лікування хворих з ускладненнями та наслідками травм опорно-рухової системи, виконують реконструктивні та пластичні операції.

{foto=middle=Mal.20_6}

{foto=middle=Mal.20_7}

{foto=middle=Mal.20_8}

Виконуються експериментальні розділи наукових робіт з вивчення біовластивостей нових імплантаційних матеріалів для кісткової пластики за угодою з Інститутом матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

{foto=middle=Mal.21_Kolektyv_kafedry_travmatolohiyi_ta_ortopediyi.}

Однією з визначних подій в історії кафедри травматології і ортопедії, та не тільки університету, а і міста Івано-Франківська було проведення 9-11 жовтня 2019 року 18 з’їзду ортопедів-травматологів України вперше з усього західного регіону країни.

{foto=middle=Mal.21_1}

За сприянням Української асоціації ортопедів-травматологів України та президента асоціації Страфуна С.С. при підтримці ректора Івано-Франківського національного медичного університету, проф. Рожка М.М. протягом трьох днів відбувались пленарні та секційні засідання присвячені актуальним проблемам галузі.

{foto=middle=Mal.21_2}

Понад 1200 провідних ортопедів-травматологів країни та світу обмінялись досвідом, думками та власними теоретичними та практичними напрацюваннями здобутими у професійній сфері за останні 3 роки. Прикарпаття стало першою областю на Західній Україні, яка проводить цю надважливу подію.

{foto=middle=Mal.21_3}

Засідання відбувались в Івано-Франківському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка та на базі ІФНМУ.  Зокрема, обговорювались актуальні проблеми та нові технологічні рішення в галузі ортопедії та травматології. А також нові клінічні настанови з актуальних питань ортопедії та травматології.

Мал. Член президії ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів», завідувач кафедри травматології та ортопедії Дніпровської державної медичної академії, академік НАМН України, проф. Лоскутов О.Є, завідувач кафедри травматології та ортопедії ІФНМУ, професор Сулима В.С.

Кожен день з'їзду був насичений великою кількістю різноманітних лекційних секцій, засідань, майстер-класів з участю іноземних фахівців. Провідні академіки, керівники науково-дослідних інститутів ортопедії-травматології України, професори приймали активну участь в лекційних пленарних засіданнях.

Зокрема медики обговорювали проблеми лікування бойової травми, ушкодження та захворювання верхньої та нижньої кінцівки, малоінвазивні методики лікування хворих з патологією кульшового та колінного суглобів грудної клітки, хребта.

Оргкомітет з’їзду  відзначив грамотами професора М.С.Клепача, завідувача ортопедичним відділенням обласної клінічної лікарні Юрійчука Л.М.

 

Історія студентського наукового гуртка кафедри травматології та ортопедії Івано-Франківського національного медичного університету

Свої перші пошукові кроки в науці розпочинали 17 студентів-майбутніх ортопедів в науковому гуртку, який був створений у 1961 році при кафедрі факультетської хірургії, де і викладали курс «травматології і ортопедії». За власною ініціативою молодь під керівництвом досвідчених викладачів збиралась двічі на місяць на спільні засідання, де розглядали теоретичні аспекти профілактики, діагностики та лікування хворих з травмами та захворюваннями органів опори та руху. Завчасно студенти готували тематичні реферати з актуальних проблем дисципліни, які були спрямовані на поглиблене вивчення окремих розділів травматології та ортопедії, непередбачених типовою навчальною програмою. За переглядом тематичних кінофільмів студенти опановували мистецтво ортопедичного обстеження хворих, особливості діагностики вродженої дитячої патології, новітніх оперативних методик лікування.

Окрім ґрунтовного вивчення окремих нозологій, студенти залучались до практичної роботи у формі асистенцій при виконанні оперативних втручань. Під керівництвом викладача студенти попередньо ретельно готувались до участи в хірургічному втручанні в якості хірурга, асистента, операційної медсестри. Гуртківці могли самостійно виконати прості маніпуляції: пункцію суглоба, новокаїнову блокаду, іммобілізацію кінцівок гіпсовими пов’язками. Окремі талановиті студенти залучались до нескладних втручань з видалення металоконструкцій, монтування системи скелетного витягу.

Доцент М.М.Ковалишин, який очолював кафедру з 1971 року захоплювався аматорською кінозйомкою. Він зацікавлював студентів-гуртківців до самостійного виготовлення тематичних учбових кінофільмів з травматології та ортопедії. Студенти-гуртківці також брали активну участь у виготовленні унаочнень для здійснення педагогічного процесу на кафедрі. Частина з них були електрифіковані для тестування знань студентами переломів кісток різної локалізації, вибору металоконструкції для їх фіксації. Студенти-гуртківці Григораш В.М. та Солоничний П.В., у 1978 році під керівництвом доцента Ковалишина М.М. презентували розроблений пристрій для остеосинтезу переломів проксимального відділу стегнової кістки на республіканській виставці досягнень народного господарства (ВДНГ) в м. Києві, де за винахід здобули диплом ІІ ступеня.

Особливо активних членів гуртку рекомендували для проходження субординатури та інтернатури з хірургічних спеціальностей.

Гуртком в свій час керували доценти кафедри: Ільницький З.У., Фучко В.І., Кухтяк М.Є.. Активно залучали до наукової роботи в студентському гуртку ас. Клепач М.С., ас. Ясельський Ю.М.

Окремі засідання проводились на базі наукової медичної бібліотеки, де студентів-гуртківців навчали наукового пошуку першоджерел, патентного пошуку за каталогами.

{foto=middle=Mal.21_4}

Світлина 1. Навчання гуртківців в обласній науковій бібліотеці (перший зліва – ас. Кафедри Клепач М.С., третій зліва – студент 3 курсу Сулима В.С. з працівником бібліотеки та іншими гуртківцями).

У 1983 році при кафедрі травматології, ортопедії та воєнно-польової хірургії завдяки наполегливій праці доцента Ясельського Ю.М. була відкрита чи не єдина в Україні лабораторія ендопротезування. Наукову клініко-експериментальну роботу в лабораторії йому допомагали здійснювати аматорська група з 7 студентів (Сулима В., Ковалишин Т., Павлюк І. та Павлюк В., Гриціва І., Лазарович Л., Васильків З.) Цей період відзначений суттєвими науковими здобутками: понад 20 авторських винаходів, понад 200 раціоналізаторських пропозицій, безліч публікацій у фаховій періодиці, виступів на міжнародних та вітчизняних конференціях та з’їздах. Більша частина робіт були опубліковані сумісно з студентами-гуртківцями, а новітні розробки, що презентувались на республіканській виставці досягнень народного господарства (ВДНГ) в м. Києві здобули державні відзнаки.

Традицією на кафедрі вважається індивідуальна робота з студентами та активне залучення їх до роботи в науковому гуртку. Відповідальним за науковий розділ та кафедрі травматології та ортопедії є доцент Омельчук В.П., котрий активно забезпечує роботу студентського гуртка. Так і сьогодні кожен з працівників кафедри активно працює з зацікавленими науковою роботою студентами. Особистим прикладом викладачі привчають гуртківців до щоденної кропіткої наукової роботи.

{foto=middle=Mal.21_5}

Світлина 2. Клініко-біологічна база університету (віварій)

Суттєвим розділом наукового спрямування студентів-гуртківців є залучення їх до експериментального виконання наукових робіт на експериментальній базі інституту (віварію).

Студенти і сьогодні активно допомагають викладачам у виконанні експериментальних розділів дисертаційних робіт. На дослідних тваринах викладачі кафедри навчають гуртківців правил асептики та антисептики, гуманного поводження з тваринами при проведенні окремих операцій під ефірним або в/в наркозом.

{foto=middle=Mal.21_6}

Світлина 4. Асистент кафедри Валовіна Ю.Д. з магістром кафедри Гаврилишиним В. відбирають експериментальних тварин до досліду).

Світлина 3. Асистент кафедри Валовіна Ю.Д. з магістром кафедри Гаврилишиним В. та студенткою 3 курсу Кравець К. виконують металоостеосинтез у експериментальної тварини.

{foto=middle=Mal.21_7}

Майже щорічно 1-2 наукові студентські роботи мають чітко орієнтований експериментальний напрямок з виконанням дослідів на тваринах.

{foto=middle=Mal.21_8}

Отримані результати досліджень в перспективі дають обґрунтування новим науковим напрямкам запропонованих, апробованих методик для практичного застосування в клініці.

Так багаторічна плідна науково-практична робота на експериментальній базі дала можливість визначитись з вибором спеціальності практичним лікарям – провідним спеціалістам-ортопедам, які працюють в інших областях України та за кордоном.

Останні десятиріччя під керівництвом бувшого активного гуртківця, теперішнього завідувача кафедри проф. Сулима В.С. робота гуртка носить прикладний практично спрямований, науковий напрямок. Завідувачем кафедри впроваджений практичне відпрацювання на муляжах кісток техніки різних видів остеосинтезу.

{foto=middle=Mal.21_9}

Світлина 5. Відпрацювання методу накісткового остеосинтезу на муляжі великогомілкової кістки

На особистому прикладі завідувач стимулює обов’язкову індивідуальну роботу кожного викладача кафедри з студентами-гуртківцями, кількість яких коливається в межах 20.

Підсумком наукової роботи кафедри є участь гуртківців в університетській науково-практичній студентській конференції, яка щорічно проводиться в стінах університету.

{foto=middle=Mal.21_10}

Світлина 6. Висвітлення особистих наукових досягнень студентом 5 курсу Дебенко М., студентом 6 курсу Василечко В.

Плідна самостійна робота студентів-гуртківців під керівництвом кафедральних працівників протягом багатьох років поспіль висвітлюється у формі доповідей та мультимедійних презентацій на окремому секційному засіданні «Травматологія-ортопедія». Понад 10 наукових робіт щорічно доповідаються гуртківцями перед аудиторією. Результати конференції прискіпливо обговорюються членами комісії та оцінюються за багатьма напрямками. Враховуються особистий внесок молодого науковця, вміння зрозуміло викласти отримані наукові результати, коректно відповісти на запитання, підготовити візуальний матеріал - презентацію. Після голосування найкращі роботи відзначаються призовими місцями на пленарних засіданнях.

{foto=middle=Mal.21_11}

Світлина 7. Професор Сулима В.С., доцент Омельчук В.П. в оточенні переможців 73 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Чотири призери – гарний підсумок річної роботи гуртка.

Гурток кафедри травматології спрямовує свою роботу також на участь в науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених, які проводилися в інших навчальних закладах України та Польщі:

{foto=middle=Mal.21_12}

Світлина 8. Дипломи та сертифікати участі в міжнародних та вузівських науково-практичних конференціях.

Також молоді науковці, студенти та інтерни мають змогу презентувати свої наукові досягнення на міжвузівських конференціях не тільки в Україні, але і за її межами. Так у 2019 році студенти Івано-Франківського національного медичного університету Владислав Красновський (5 курс) та Юлія Філяк (4 курс) гідно представили наш університет на престижному науковому форумі в Берліні в найбільшому клінічному комплексі столиці Німеччини (Шаріте) де відбулася масштабна міжнародна студентська конференція ESC (European Students Conference).

Попри всі труднощі юні науковці здобули для себе студентське визнання серед 245 наукових робіт. З їхнім постером фотографувався чи не кожен учасник конференції. І це вже не перша участь у подібному змаганні активних гуртківців Юлії та Владислава.

Можливістю участі в світовому конгресі WCO-ECEO-IOF (World Congress of Osteoporosis, Osteoarthritis аnd Musculoskeletal Diseases) в Парижі науковців нагородили за зайняте перше місце з науковою роботою виконаною під керівництвом проф. Сулими В.С. на ХІІ міжнародній конференції молодих вчених «Захворювання кістково-м'язової системи та вік», присвяченій пам’яті професора Є.П. Подрушняка, яка щорічно відбувається в Інституті геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України у Києві. Студенти завжди захоплено розповідають про свою участь у світовому конгресі, про свої враження, про цікаве знайомство з професором з Саудівської Аравії, який попри різницю у віці охоче поділився своїми науковими досягненнями в діагностиці та лікуванні остеопорозу. Звісно ж, іванофранківці відвідали визначні місця Парижу.

Майбутні спеціалісти мають можливість брати участь в чергуваннях лікарів, в проведенні оперативних втручань, навіть в якості асистентів.

{foto=middle=Mal.21_13}

Світлина 9. Студенти-гуртківці в операційній приймають участь в підготовці до оперативного втручання

Окреме засідання гуртка відбувалось в протезному цеху в м. Івано-Франківську, де гуртківці знайомились з можливостями протезування, використання ортезів, бандажів інших ортопедичних засобів у відповідного контингенту хворих.

{foto=middle=Mal.21_14}

Світлини 10. Заняття з гуртківцями та лікарями-інтернами, членами СНТ, проводить доц. Омельчк В.П. в протезному цеху. Етапи виготовлення гіпсової моделі кукси стегна та куксоприймача за німецькою технологією.

Ще в часи становлення дисципліни «травматологія і ортопедія» на посади завідуючих районними відділеннями а, інколи, і головними лікарями були призначені досвідчені фахівців, бувші активні студенти-гуртківці: у Калуші – Кривенко О.І., у Косові – Димнич Д.В., у Болехові – Григораш В.М., у Городенці – Дзюбак М.В., у Надвірній – Кравчук В.С., у Верховині – Басметюк В.Ю., головний лікар Тлумацької ЦРЛ - Бойчук І.В. та лікарні «Феофанія» - к.м.н. Семенів І.П.

Активними членами СНТ на кафедрі, багаторазовими призерами, які активно виконували роботи експериментального та клінічного напрямків, були в свій час нинішні професори Клепач М.С. та Сулима В.С., доценти Омельчук В.П., Ковалишин Т.М., Дубас В.І., Кузь У.В., Гуцуляк В.І.

Протягом тривалого часу, активно працювали і були неодноразовими призерами члени гуртка кафедри завідувачі міським та обласними профільними відділами Шібель І.В., Юрійчук Л.М., Лабенський С.В., Смачило С.М., Кіршак К.Б., лікарі відділів ОКЛ травматології та ортопедії: Ільницький Ю.З., Лазорик О.М., Остафійчук Р.В., Бобик В.Б., Стефанишин А.В., Омельчук І.В., Гаврилишин В.Р., кістково гнійної інфекції: Жовнірук А.М., комбустіології: Личук М.Є., Іванишин П.М., Гунчак П.Й., Коростіль В.В., вертебрології: Балан С.І., Коцкович І.І., Коновалов С.О. та відділу травматології-ортопедії МКЛ 1: Чужак В.І., Коцкович В.І., Піхманець А.Ю, завідувач відділом травматології ОДКЛ Балюк Ю.С., завідувач та лікар травм МСЕК: Заячук Р.М., Процак В.Д., ортопеди-травматологи головні лікарі.

{foto=middle=Mal.21_15}

Студентський науковий гурток пам’ятає та пишається своїми історичними традиціями. Студенти-гуртківці залишаються вдячними своїм науковим керівникам, які щиро надихали і продовжують надихати їх на нові відкриття, відкриття нових наукових напрямків. Працівники кафедри пишаються своїми гуртківцями і запрошують до співпраці усіх бажаючих - майбутніх вчених.

Громадська організація “Sebastian&Co” (Seb&Co) заснована ззавідувачем кафедри травматології й ортопедії, доктором медичних наук, професором Сулимою Вадимом Станіславовичем та лікаркою-інтернесою-травматологинею Філяк Юлією Олегівною у лютому 2021 року.  Це особливий простір, створений для підтримки науково-креативного потенціалу молоді України в галузі медицини. Зараз ГО Seb&Co налічує понад 20 членів команди – студентів-медиків, лікарів-інтернів та філологів-маркетологів, які під своєю опікою мають найрізноманітніші проєкти:

{foto=middle=Mal.21_16}

Re:Walk – проєкт обстеження стопи за допомогою французької подологічної платформи SIGMA XL, придбаної Івано-Франківським національним медичним університетом. Перший проєкт громадської організації, який почався з ідеї безкоштовного обстеження стопи для виявлення патологій у, на перший погляд, здорових людей. Команда студентів-медиків пройшла навчання у французькій компанії “Capron”, і з того часу успішно обстежила вже понад 200 іванофранківців різних вікових категорій, з різним фізичним станом та порушеннями опорно-рухового апарату. Для реалізації цього проєкту команда Seb&Co виграла грант у розмірі 50 тис. гривень від організації AIESEC.

{foto=middle=Mal.21_17}

Вишкіл професора Сулими – другий масштабний проєкт громадської організації, головна ідея якого полягає у навчанні інших за авторською методикою професора Сулими В. С. (детальніше тут: ). Спершу проєкт існував як підвищення кваліфікації для лікарів-травматологів (було проведено два успішних вишколи), а у лютому 2022 його трансформували у навчання домедичної допомоги в умовах війни для цивільних / лікарів / військових.

Вишкіл професора Сулими з домедичної допомоги – це своєрідний різновид тренінгу на дві години та дві частини:

Перша частина – лекція, де більше 60 людей теоретично навчаються надавати домедичну допомогу за алгоритмом MARCH, який схвалений НАТО. MARCH – вважається найбільш ефективним алгоритмом з тактичної медицини в умовах бойових дій. Спікером є доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології й ортопедії ІФНМУ Сулима Вадим Станіславович, який:

  • 20 років викладає військову хірургію;
  • доступно пояснює матеріал;
  • адекватно відповідає на актуальні питання.

{foto=middle=Mal.21_19}

{foto=middle=Mal.21_18}

Частина друга – практична. Авдиторія ділиться  на міні-групи до 10 людей і власноруч відпрацьовує весь алгоритм допомоги. Тут цивільним допомагають 14 інструкторів-медиків – членів ГО Seb&Co і організації ПЛАСТ. Всі вони успішно завершили курс сертифікованого інструктора ТССС з США Олега Кеміня.

{foto=middle=Mal.21_20}

В результаті слухачі набувають специфічних компетентностей, зокрема:

  • теоретично освоюють алгоритм MARCH;
  • відпрацьовують базові навички, як-от: тимчасову зупинку кровотечі, відновлення прохідності дихальних шляхів, допомога при пораненнях ока, живота, кінцівок тощо.

А також покращують свої «soft skills»: лабільність мислення, стресостійкість , самоконтроль та інше.

Від 26 лютого 2022 року Вишкіл професора Сулими пройшли поняд 2000 людей, серед яких цивільні, лікарі-хірурги; члени тероборони та військові, які зараз успішно нищать ворога на фронті.

{foto=middle=Mal.21_21}

{foto=middle=Mal.21_22}

Медична гра – ще один проєкт громадської організації “Sebastian&Co”, який передбачає розробку настільної гри, яка може виступати завершальним етапом вишколу і слугуватиме для закріплення матеріалу з надання домедичної допомоги в умовах війни. Сама гра складається з карток 3 видів: картка-потерпілий (містить інформацію про травми, вік, стать пацієнта), картка-умова (містить супутні умови, наприклад наявність інших травм, умови, в яких ця травма отримана), картка-дія (варіант того, яку дію може виконати учасник гри). Грати можна по-різному:

  • НА ПОРЯДОК ДІЙ. Учасники змінюють свій алгоритм дій залежно від карти-потерпілого.
  • НА ЗМІНУ СЕРЕДОВИЩА. Витягуємо дві карти – потерпілого і умову. А далі – підбираємо відповідний алгоритм дій.
  • НА СОРТУВАННЯ. Головне завдання – розкласти картки-потерпілих у порядку надання допомоги.

Всі запропоновані алгоритми обов’язково будуть оцінюватися інструктором-ведучим.

{foto=middle=Mal.21_23}

В результаті, гравці оволодіють всіма необхідними компетентностями для надання якісної медичної допомоги в умовах війни. Тільки гра здебільшого орієнтована на теоретичні знання, що дозволяє зробити корисними навіть дітей. Кожна свідома малеча у віці 9-10 років здатна в ігровій формі вивчити базову інформацію про надання домедичної допомоги і при потребі ВКАЗАТИ дорослому правильний порядок дій для тимчасової зупинки кровотечі, наприклад. Гра може також існувати як самостійний продукт, оскільки містить посилання на навчальні відео.

Для реалізації останніх двох проєктів – Вишколу професора Сулими з надання домедичної допомоги в умовах війни та створення медичної гри – команда Seb&Co виграла грант у розмірі 280 тис. грн. від організації UNICEF у рамках UPSHIFT Ukraine.

OSTEON та OSTEON Professors Bot – навчально-технічні проєкти Seb&Co, які мають на меті діджитилізацію медичних знань. OSTEON – телеграм-канал, де професор Сулима В. С. публікує складні клінічні випадки, які часто трапляються на операційному столі ортопеда-травматолога (URL: https://t.me/osteon). OSTEON Professor’s Bot – телеграм-бот, який містить усі лекції з надання домедичної допомоги в умовах війни, представлені на вишколах, короткі відео-інструкції з відпрацюванням базових навичок зупинки кровотечі, іммобілізації кінцівки тощо (URL: https://t.me/osteon_professors_bot).

{foto=middle=Mal.21_24}

Косинки Seb&Co – мініпроєкт, який був створений для боротьби з неякісними саморобними джугами-закрутками, що масово відправлялися на фронт на початку війни. Команда Seb&Co протестувала турнікети такого типу і виявила, що вони не виконують свою основну функцію – не зупиняють кровотечу (більше інформації тут: https://www.youtube.com/watch?v=-NX_arwVKTo). Було прийнято рішення виготовити хустинки відповідно до НАТівських стандартів, які можна використовувати як багатофункціональний об’єкт у польових умовах (як джгут-закрутку, спосіб іммобілізації та зупинки кровотечі під час кульового поранення). У кооперації з швацьким цехом, у якому працюють люди з вадами слуху, команда Seb&Co пошила такі косинки, більша частина яких уже відправлена на фронт, а менша стала пам’яткою учасників Вишколу професора Сулими з домедичної допомоги в умовах війни.

{foto=middle=Mal.21_25}

Кафедра факультетської хірургії була заснована у 1946 році. Першим завідувачем кафедри був уродженець міста Єлизаветград, Херсонської губернії професор Арон Львович Фісанович (1896 р.н.), який знаходився на цій посаді з 1946 по 1950 рік. Після закінчення в 1922 році Харківського медичного інституту отримав добру хірургічну школу в закладах охорони здоров’я Слобожанщини. З 1934 по 1938 рік він перебував на посаді асистента кафедри факультетської хірургії Харківського медичного інституту. Під час Другої світової війни був лікарем-експертом Сталінградського військового округу, армійським хірургом Південного фронту, 2-го Білоруського та 3-го Українського фронту. Керував армійськими шпиталями під час Сталінградської, Ясно-Кишиневської та Віденської операцій.  Нагороджений двома орденами та чотирма медалями. Докторська дисертація на тему «Струс головного мозку» була захищена ним у 1940 році. У 1942 році А.Л.Фісанович стає доктором медичних наук, а у 1947 – професором. За його завідування кафедра активно становлюється, починає проводити наукові дослідження з актуальних проблем хірургії та військової медицини. А.Л.Фісанович обирається головою ревізійної комісії хірургічної секції Станіславського медичного товариства. Автор 29 наукових праць, присвячених проблемам практичної хірургії та військової медицини.

{foto=middle=Mal.22_1}

З 1950 року кафедру очолює доцент кафедри факультетської хірургії Львівського медичного інституту Василь Йосипович Акімов (народився в с. Мигаєве, Одеської обл. в 1900 році, помер у 1964 р.). Закінчив Одеський медичний інститут у 1930 році. З 1935 по 1941 рр. працював на посаді асистента Харківского інституту удосконалення лікарів. З 1941 по 1945 рр. – хірург військових шпиталів, за що нагороджений двома орденами і двома медалями. У 1939 році захистив кандидатську дисертацію «Ріделевський зоб», а в 1950 році – докторську дисертацію «Інервація щитоподібної залози». З 1951 року – професор. За його ініціативи на кафедрі починає впроваджуватися хірургія щитоподібної залози. Йододефіцит, і пов’язана з ним висока захворюваність населення гірських районів Прикарпаття на зоб, спричинили появу великої кількості таких хворих у клініці. З’являлась можливість для напрацювання хірургічної тактики, нових методик операцій, особливостей ведення пацієнтів у перед- та післяопераційному періоді. На кафедрі, вперше на Прикарпатті, починають проводити операції на грудній клітці. Автор близько 40 наукових праць, серед них 2 монографії. Підготував 10 кандидатів, 2 докторів наук.

{foto=middle=Mal.22_2}

З 1953 по 1954 роки кафедрою факультетської хірургії керує випускник Московського державного університету професор Арсен Григорович Мартинюк. Народився 1898 року в селі Лідихівка Теофіпольського району. Загальну освіту здобував у Теофіполі. Під час громадянської війни мав комуністичний світогляд, був підпільником, партизаном, військовим комісаром. У 1925 році закінчив медичний факультет Московського державного університету, після чого був направлений завідувачем Гунською сільською лікарнею на Полтавщині, а з 1928 року – завідувачем Онопріївською районною лікарнею Кременчуцького округу. У 1931 році переведений до міста Новогеоргіївська на посаду хірурга. Навчався в аспірантурі, захистив кандидатську дисертацію. В 1939 році йому присуджено вчений ступінь кандидата медичних наук. З 1932 по 1941 рр. він перебував на посаді асистента кафедри хірургії Харківського медичного інституту. Під час Другої Світової війни був мобілізований в армію, працював хірургом військового шпиталю. Був комісований з фронту за станом здоров’я, працював хірургом військового шпиталю у місті Гадяч Полтавської області. З 1946 по 1953 рік працює у Станіславі спочатку доцентом, а потім професором кафедри шпитальної хірургії. У 1937 році ним була захищена кандидатська дисертація «Оцінка деяких функціональних проб з точки зору хірургічної клініки», а у 1949 р. – докторська  на тему «Функція і стан нирки, залишеної після однобічної нефректомії». Автор 28 наукових праць. З його приходом на посаду завідувача напрацьовуються оперативні втручання на печінці і нирках.

{foto=middle=Mal.22_3}

З 1954 року завідувачем кафедри стає професор Егон Олександрович Сакфельд – випускник Саратовського медичного інституту 1924 року. Народивмя в м. Таллін, Естонія (1898 р.), похований у м. Івано-Франківську (1968 р.). Працював ординатором хірургічних відділень лікарень міста Саратова (1924-1930), Фергани (1930-1933), Термеза (1933-1935), Ташкента (1935-1937), Чарджоу (1937-1944), хірург військового шпиталю м. Чарджоу (1941-1944); головний хірург військових шпиталів Донецької (1944-1946) та Львівської (1946-1947) обл. З 1947 року – завідувач травматологічного відділення, а з 1953 року – керівник клінічного відділу Львівського НДІ переливання крові і невідкладної хірургії. Керував кафедрою факультетської хірургії Івано-Франківського медичного інституту до 1968 року.

{foto=middle=Mal.22_4}

У 1940 році він захищає кандидатську дисертацію «Перекрут яєчка». У 1952 році – докторську дисертацію «Хірургічне лікування вогнепальних пошкоджень плечового сплетення». Автор 80 наукових праць.

Егон Олександрович підтримує талановиту молодь, запрошує на кафедру практичних хірургів, які прагнуть займатися науковою роботою. Загалом, під його керівництвом було захищено 12 кандидатів наук. За період його керівництва у клініці стрімко розвивається хірургія цивільних травм, розробляються оперативні втручання на підшлунковій залозі, серці, венах нижніх кінцівок.

{foto=middle=Mal.22_5}

З 1968 року кафедру очолила професорка Ганна Федорівна Лобко – випускниця Київського медичного інституту. З 1944 по 1950 рр. працювала у хірургічних відділеннях лікарень Челябінська і Запоріжжя. З 1957 року асистент, а з 1967 року – доцент кафедри факультетської хірургії Одеського медичного інституту. У 1956 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування гнійно-хірургічних хворих із застосуванням пеніциліну, аскорбінової кислоти і брому», а у 1966 році – докторську «Пункційна біопсія та її діагностичне значення при операціях на органах черевної порожнини». Авторка 32 наукових праць з фізіології та патології органів травлення.

{foto=middle=Mal.22_6}

У 1970 році на кафедру приходить професор Сергій Олександрович Боровков – майстерний хірург, автор чотирьох монографій, чотирьох винаходів, 160 наукових праць. Він був випускником 1-го Ленінградського медичного інституту, з 1940 по 1947 рр. служив на Північному флоті в якості військового хірурга. З 1947 по 1963 рр. працював на керівних посадах в МОЗ Латвії та викладав у Ризькому медичному інституті. З 1964 року – завідувач кафедри шпитальної хірургії Калінінградського медичного інституту. Його докторська дисертація, захищена у 1963 році, була присвячена операційним втручанням на печінці та магістральних судинах торакоабдомінальним доступом. За час його керівництва у клініці починають вперше в області широко впроваджуватися операції на печінці, венозній та артеріальній системі верхніх і нижніх кінцівок. Міська клінічна лікарня № 1 стає провідною ангіохірургічною школою Західної України. Приїжджають лікарі та пацієнти з Закарпаття, Львівщини, Буковини. На базі кафедри виконуються революційні на той час операції на позапечінкових жовчних шляхах, підшлунковій залозі, кишківнику, артеріях і глибоких венах нижніх кінцівок.

{foto=middle=Mal.22_7}

У цей період на кафедрі працювало багато відомих в області і за її межами хірургів:

- доцент Марія Іванівна Гладун – високої кваліфікації хірург, автор більше 40 наукових робіт, володіла найскладнішими методами оперативних втручань на органах черевної порожнини та щитоподібній залозі, беззмінний керівник наукового студентського гуртка. Її кандидатська дисертація була присвячена питанням експериментальної та клінічної кардіохірургії.

- доцент Сулима Станіслав Якович – хірург широкого профілю, педагог, талановитий лектор про якого пам’ятають  студенти та субординатори-хірурги. Ретельний  експериментатор, який опублікував цілу низку власних спостереження за гепатобіліарною системою. Унікальні операції на стравоході, в галузі кардіохірургії (відкриті операції на серці), виконані доцентом з колегами по кафедрі, врятували не одне життя. 

{foto=middle=Mal.22_8}

-доцент Зіновій Васильович Калуський – торакальний хірург вищої кваліфікації, завідувач педагогічним процесом кафедри, чуйна добра людина, майстерно працював в операційній, цікаво проводив практичні заняття, активно ургентував по санітарній авіації. Активно займався науковою роботою, приймав участь в написанні та виданні методичних розробок, автор більше 50 наукових робіт.

- доцент Роман Володимирович Куриш – займався хірургічною патологією жовчних шляхів, автор більше 30 наукових робіт та двох винаходів.

- доцент Анатолій Григорович Шевчук – практичний лікар, заочний аспірант кафедри факультетської хірургії, виконав кандидатську дисертацію з питань лікування облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок, співавтор двох монографій та підручника для фармацевтів, автор 124 наукових робіт, заслужений лікар України. Тривалий час працював головним хірургом Республіки Кабо Верде (Африка). 

- асистент Ігор Іванович Боднарук – висококваліфікований хірург, автор власне запропонованих швів, близько 20 наукових робіт, на даний час працює хірургом обласної клінічної лікарні.

- асистент Леонід Адамович Курташ – закінчив очну аспірантуру Курського медичного інституту. Цікавився проблемою перитоніту, автор більше 30 наукових робіт. Працює хірургом в Лисецькій центральній районній лікарні.

З 1987 по 2006 рік завідувачем кафедри є професор Михайло Дмитрович Василюк – Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук, автор 300 наукових праць, в тому числі п’яти монографій, 15 авторських свідоцтв на винаходи. М.Д.Василюк народився у с. Нові Кривотули, Івано-Франківської обл. 11 червня 1936 р., помер 10 травня 2013 року, похований у м. Івано-Франківську. Випускник Станіславського медичного інституту, він починав свою лікарську діяльність завідувачем хірургічним відділенням Гвіздецької районної лікарні Городенківського району нашої області. У 1970 році, будучи практичним хірургом, захистив кандидатську дисертацію «Питання діагностики і лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок». З 1971 року – асистент кафедри факультетської хірургії Івано-Франківського медичного інституту. У 1984 році захищає докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування посттромбофлебітичного синдрому нижніх кінцівок при звиразкуванні та індурації тканин».

Основні напрямки його наукових досліджень – питання  діагностики та хірургічного лікування патології магістральних вен нижніх кінцівок і тазу, атеросклеротичної оклюзії черевної аорти та її термінальних гілок, патології панкреатобіліарної зони, щитовидної залози, нагнійних процесів легень і плеври, а також питання медичної екології.

Професор М.Д.Василюк є автором унікальної методики диск-електрофорезу в поліакриламідному гелі, яка дозволяє оцінити 27 протеїнових фракцій сироватки крові. Під його керівництвом на кафедрі була створена гепатологічна лабораторія. Результати досліджень, проведених в ній лягли в основу багатьох дисертацій з різних спеціальностей: хірургії, терапії, стоматології, акушерства, гінекології та ін. Загалом під керівництвом М.Д.Василюка було захищено 15 кандидатських дисертацій, він брав участь у виконанні фрагментів близько 30 кандидатських і 3 докторських робіт. Для проведення комплексних наукових досліджень часто залучалися спеціалісти з кафедри анестезіології і інтенсивної терапії (проф. О.В.Волошинський, проф. І.І.Тітов) та кафедри інфекційних хворіб (проф. Б.М.Дикий).

{foto=middle=Mal.22_9}

У цей період на кафедрі формується потужна хірургічна школа. Вчаться хірургічної майстерності і освоюють ази наукових досліджень молоді талановиті практичні хірурги: Володимир Іванович Пилипчук, Ігор Миколайович Збирак, Михайло Іванович Яворський, Ігор Михайлович Копчак, Остап Любомирович Беркій.

Кафедрою були проведені три Всеукраїнські науково-практичні конференції з міжнародною участю: у 1999 році – «Гнійно-септичні ускладнення у хірургії», у 2002 році – «Нові технології у хірургії» та у 2003 році – «Проблеми клітинної та тканинної трансплантології».

3 2006 року завідувачем кафедри є доктор медичних наук Сергій Михайлович Василюк (8.04.1974 р.). Випускник Івано-Франківського державного медичного університету, з 1997 по 1999 рр. працював хірургом у Коломийській центральній районній лікарні і паралельно навчався у магістратурі на кафедрі хірургії стоматологічного факультету. З 1999 по 2001 рр. – асистент кафедри хірургії стоматологічного факультету. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену автоматизованому комп’ютерному розшифруванню і оцінці сироваткового білка при різній хірургічній патології органів черевної порожнини. У 2006 році ним захищена докторська дисертація, присвячена проблемі гнійно-некротичних ран у хворих на синдром діабетичної стопи. Результати цієї дисертаційної роботи були широко впроваджені у багатьох лікувальних закладах України. Професор С.М.Василюк є автором понад 300 наукових робіт, член багатьох міжнародних асоціацій хірургів: Асоціації хірургів-гепатологів країн СНД, EAES (European Association for Endoscopic Surgery and other interventional techniques), PAAS (Panafrican Association of Surgeons) та ін. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

Приоритетним напрямком лікувальної роботи кафедри на даний час є лапароскопічні операційні втручання та впровадження хірургічного лікування за типом «операцій одного дня». В клініці кафедри вперше в області були проведені операції Ліхтенштейна, трансабдомінальної преперитонеальної пластики пахових гриж, лапароскопічна апендектомія та ін. На даний час, у відділенні надається спеціалізована планова і невідкладна хірургічна допомога мешканцям міста та області з приводу захворювань печінки і жовчновивідних шляхів (хронічного та гострого калькульозного холециститу, обтураційної жовтяниці, холедохолітіазу, холангіту, кіст печінки), підшлункової залози (гострий панкреатит та кісти залози), шлунка і кишківника (гострий апендицит, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, пухлинні новоутвори, виразкова хвороба щлунку і дванадцятипалої кишки),  гінекологічних захворювань, захворювань судин нижніх кінцівок. На кафедрі напрацьовані і впроваджені у практику оригінальні високоефективні методики лікування гриж передньої черевної стінки різної локалізації, пластичної хірургії передньої черевної стінки, синдрому діабетичної стопи, гнійних уражень верхніх і нижніх кінцівок. Кафедра налагоджує дружні зв’язки з колегами з США і Польщі, співпрацює з Державним експертним центром МОЗ України, впроваджує стандарти Болонської системи навчання.

Працівники кафедри проходили стажування у Інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова, є постійними учасниками міжнародних конференцій та майстер-класів з різних напрямків сучасної хірургії у Польщі, Болгарії, Угорщині, Греції. Всі співробітники є кандидатами медичних наук або виконують дисертаційні роботи.

На кафедрі навчаються студенти 4 і 6 курсів медичного факультету та факультету підготовки іноземних студентів, 2 курсу фармацевтичного факультету, 2-4 курсів медичного коледжу. На кафедрі створений клас мультимедійного навчання для тестового контролю знань студентів та перегляду навчальних відеофільмів.

Клінічна база кафедри: Міська клінічна лікарня № 1, вул. Матейка, 34, Івано-Франківськ, 76014.

{foto=middle=Mal.22_10}

Робота в операційній

{foto=middle=Mal.22_11}

{foto=middle=Mal.22_12}

{foto=middle=Mal.22_13}

Вересень 2003 конференція в м.Яремче

{foto=middle=Mal.22_14_Kolektyv_kafedry_fakultetskoyi_khirurhiyi_2003}

Колектив кафедри факультетської хірургії (2003 р.).

Зліва направо: 1 ряд – доцент В.М.Федорченко, доцент С.М.Василюк, проф. М.Д.Василюк, доцент А.Г.Шевчук;

2 ряд – аспірант В.С.Осадець, препаратор Ю.П.Таджибаєва,  доцент В.І.Гудивок, асистент І.В.Біцька, асистент І.В.Черепенко, препаратор Г.Д.Вінтоняк, асистент В.О.Кавин

У клініці перебувають з візитом хірурги шпиталю Найтон Уілліс (м. Шревпорт, Луїзіана, США).

{foto=middle=Mal.22_15}

Зліва направо – проректор з навчальної роботи академії проф. Л.В.Глушко, проф. М.Д.Василюк,заступник мера Г.Карась, головний лікар міської клінічної лікарні Є.І.Романишин, ректор академії, академік АМН України проф. Є.М.Нейко, лікар-ендоскопіст С.Шевелюк, хірург Грег Мелдер, хірург Вільям Норвуд, народний депутат України В.В.Костіцький.

{foto=middle=Mal.23_Kolektyv_vykladachiv_kafedry_fakultetu_khirurhiyi (2006)}

Колектив викладачів кафедри факультетської хірургії (2006 р.).
Зліва направо: асистент В.О.Кавин, доцент В.І.Гудивок, асистент А.І.Гуцуляк,
доцент В.М.Федорченко, магістрант В.М.Галюк, доцент А.Г.Шевчук,
аспірант В.С.Осадець, асистент І.В.Біцька, д.м.н. С.М.Василюк,
асистент І.В.Черепенко. Сидить за столом проф. М.Д.Василюк

{foto=middle=Mal.22_16}

З академіком О.О. Шалімовим

КНП Міська клінічна лікарня № 1 ІФМР, на базі якої знаходиться кафедра хірургії №1 та дитячої хірургії ІФНМУ

{foto=middle=Mal.24_KNP_MKL_1}

Лапароскопічна операційна кафедри.

{foto=middle=Mal.25_Laparoskopichna_operatsiyna_kafedry}

{foto=middle=Mal.26_Kolektuv_kafedru_2014_rik}

Колектив кафедри 2014рік:
перший ряд (зліва направо) ас. Н.М.Павлюк, лаборант Ю.М.Довган,
професор С.М.Василюк, доцент В.М.Федорченко, ас. В.М.Климюк, доцент І.В.Біцька.
Другий ряд (зліва направо) доц. В.М.Галюк, асистенти О.М.Дмитрук, В.В.Іванина, І.Р.Лабяк,
доцент В.І.Гудивок, доцент В.С.Осадець, асистент О.В.Прудніков.

Співробітники

Сулима Вадим Станіславович

Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Василюк Сергій Михайлович

професор

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Гуцуляк Андрій Іванович

професор

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Омельчук Володимир Прокопович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Ковалишин Тарас Михайлович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Дубас Володимир Іванович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Гуцуляк Віталій Іванович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Гудивок Володимир Іванович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Біцька Ірина Володимирівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Осадець Віталій Степанович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Ткачук Олег Степанович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Прудніков Олександ Валентинович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Дмитрук Олександр Михайлович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Кузь Уляна Василівна

асистент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Лаб'як Іван Романович

асистент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Іванина Василь Васильович

асистент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Павлюк Наталія Михайлівна

асистент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Атаманюк Віталія Михайлівна

асистент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Криса Богдан Васильович

асистент, медичний коледж

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Валовіна Юрій Дмитрович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Травінський Андрій Федорович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Максимчук Арсен Русланович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Сидор Олександра Миронівна

старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність