КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА І ФІЛОСОФІЇ

Ukrainoznavstwo1

 

Про кафедру

Історія кафедри

На сьогоднішній день на кафедрі працює 2 доктори наук, професори (Качкан В.А., Любчик І.Д.); доцентів – 6; кандидатів наук – 2;, викладачів – 4; старші лаборанти - 2.

Українознавство в медичному університеті – це виховна навчально-інтегрована система знань, спрямована на вироблення у студентів гуманістичних життєвих принципів, їх знання і розуміння початків та етапів рушійних сил розвитку України, організацію дослідження подальшого поступу української нації. Введення українознавчих дисциплін до базового змісту вищої освіти зумовлене перш за все його потужним пізнавальним і виховним потенціалом, спрямованістю на цілісне правове, гуманістичне, демократичне сприйняття і пізнання людини і світу.

З 1 жовтня 1996 р. в Івано-Франківському державному медичному університеті функціонує кафедра українознавства, яка наказом МОЗ України визначена як опорна серед кафедр такого типу.

У жовтні 2013 р. на кафедрі українознавства та філософії проводилася Всеукраїнська нарада-семінар викладачів українознавчих кафедр вищих медичних навчальних закладів системи МОЗ України на яку прибули представники з Чернівців, Вінниці, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Львова, Луганська, Одеси та Тернополя. На нараді було обговорено широкий спектр питань пов’язаних із навчально-методичною діяльністю кафедр.

{foto=big=spivrobitnyky_narada_2013_1}

{foto=big=spivrobitnyky_narada_2013_2}

У другій частині семінар-наради було проведено читацькі слухання на тему: ,,З Шевченковою думою і словом” під час яких учасники у різножанрових та різнотемних матеріалах осмислювали творчу спадщину Кобзаря під кутом її актуальності, використання у науковій, навчально-виховній діяльності кафедр. За результатами семінар-наради та слухань був опублікований збірник матеріалів.

У жовтні 2021 р. кафедрі українознавства та філософії ІФНМУ виповнилося 25 років! 29 вересня 2021 р. відбулося урочисте засідання кафедри на яке завітали представники адміністрації університету. Ректор професор Микола Рожко подякував усім працівникам за їхню роботу. «Я пам’ятаю те засідання, коли в нас в університеті з’явився Володимир Атаназійович Качкан, і за всі ці роки кафедра стала однією з родзинок нашого університету, — зазначив ректор. Дякую всім за роботу, терпимість і розуміння. Вірю, що ми разом продовжимо працювати і втілювати в життя всі наші ідеї і задуми. Будьмо здорові, успішні і бережімо один одного!». Начальник навчального відділу Володимир Голуб також побажав колективу кафедри успіхів і процвітання, щоби українські та іноземні студенти якомога більше знали про Україну та українську культуру.

{foto=big=spivrobitnyky_kafedra_2021_1}

Навчально-методична робота

Кафедра українознавства та філософії забезпечує викладання нормативних дисциплін:

Історія України та української культури

(навчальний процес забезпечують доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри Качкан В.А., доктор історичних наук, професор кафедри Любчик І.Д., кандидат історичних наук, доцент Гайдукевич О.О.)

Філософія (навчальний процес забезпечують кандидат філософських наук, доцент Сініцина А.В. та кандидат філософських наук, старший викладач Сокирко А.М., )

Педагогіка, Корекційна педагогіка (навчальний процес забезпечує кандидат педагогічних наук, доцент Кузенко О.Й., розробник навчальних, робочих програм, силабусів, автор навчальних посібників “Корекційна педагогіка” 2020)

 Вибіркові дисципліни:

Медичне краєзнавство (навчальний процес забезпечує доктор історичних наук, професор кафедри Любчик І. Д., автор навчального посібника “Медичне краєзнавство Прикарпаття” 2023 р.

Історія сучасного світу (навчальний процес забезпечує доктор історичних наук, професор кафедри Любчик І. Д., укладач навчальної, робочої програм, силабуса з дисипліни)

Основи медичної персоналістики (навчальний процес забезпечує доктор історичних наук, професор кафедри Любчик І. Д., автор навчального посібника “Медичне краєзнавство Прикарпаття” 2023 р.)

Соціологія (навчальний процес забезпечує кандидат історичних наук, доцент Сливка Л. В. автор навчально-методичного посібника “Соціологія і медична соціологія” 2019 р.)

Арт-терапія (навчальний процес забезпечує кандидат педагогічних наук, доцент Кузенко О.Й. Пройшла сертифікований навчальний курс «Арт-терапія в роботі з травмою» у Центрі практичної психології та психотерапії «Інсайт» (Львів). 32 год. Реєстраційний номер сертифікату 1206.;  Пройшла тренінг «Інноваційні технології навчання у закладі вищої освіти» для науково-педагогічних(педагогічних) працівників. Центр інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem»   

ДВНЗ«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2жовтень 2020 р. (60 год.), а також тренінг  «Виховання характеру» Даллас. Техас, Джон Кук (BS, MS, MA, PhD) березень  2020 р. (9 год.).

Наукова робота

Доцент кафедри Сливка Л. В. у 2019 р. підготувала навчально-методичний посібник Соціологія та медична соціологія, який ставить за мету закріпити знання студентів медичних вузів з соціології та медичної соціології, які отримані під час лекційних занять, а також розвинути навики самостійної роботи з оригінальними фаховими текстами. Посібник активно використовується в процесі викладання вибіркової дисципліни “Соціологія та медична соціологія”.

Cливка Л. В. Соціологія та медична соціологія. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів України / За ред. проф. Качкана В. А. – Івано-Франківськ, 2019. – 125 с.

{foto=small=posibnyk_Sociolohija_2019}

У 2020 р. до 75 – річчя з дня заснування Івано-Франківського національного медичного університету на кафедрі українознавства і філософії підготовлено колективну монографію Паралелі та меридіани іФНМУ, автором – упорядником  і редактором якої є завідувач кафедри, професор Качкан В. А. У підготовці видання брали участь доцент Любчик І. Д., доцент, Кузенко О.Й. та доцент Сливка Л. В.

Паралелі та меридіани іФНМУ. Івано-Франківський національний медичний університет – у постатях / автор-упорядник, редактор книги Качкан В.А. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. 616 с.

{foto=small=ifnmuupostatjach_2020}

 

Доцентом кафедри Кузенко  О. Й.  у 2020 р. підготовлено і опубліковано навчальний посібник “Корекційна педагогіка”, де розглянуто основні аспекти корекційної педагогіки, необхідні майбутнім фахівцям у галузі охорони здоров’я, освіти, соціальної роботи для ефективної комунікації з різновіковими категоріями осіб з психофізичними порушеннями.

Кузенко О.Й. Корекційна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. проф. Качкана В. А. Івано-Франківськ, 2020. – 200 с.

{foto=small=posibnyk_Korekcijna_pedahohika_2020}

Навчальний посібник у 2021 р. перевиданий видавництвом Новий світ – 2000

Кузенко О.Й. Корекційна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. проф. Качкана В. А. – 2-е вид. - Львів - Івано-Франківськ, 2021.- 214 с.

{foto=small=posibnyk_Korekcijna_pedahohika_2021}

У травні 2021 р. кафедра українознавства і філософії провела в Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Персоналістика українознавства як світоглядний феномен”. В роботі конференції взяли участь науковці із Запоріжжя, Києва, Львова, Івано-Франківська, Чернівців. Напередодні конференції у типографії ІФНМУ був опублікований збірник матеріалів конференції  з однойменною назвою. Матеріали збірника використовуються під час підготовки студентів до семінарських занять.

{foto=small=konferencia_kaf_2021}

“Персоналістика українознавства як світоглядний феномен”. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / За заг. ред. проф. Качкана В. А. – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2021. – 388 с.

{foto=small=zbirnyk_konferencia_2021}

З ініціативи завідувача кафедри, проф. Качкана В. А. та за участю представників кафедри вже доброю традицією стали щорічні наукові колективні монографії “Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти ”. Станом на 2023 р. видано 6 випусків. Колективні монографії, авторами яких є досвідчені педагоги і науковці з провідних вищих навчальних закладів України, має на меті бодай частково заповнити прогалину в українознавстві; через персоналії допомогти в першу чергу студентам пізнати сутність опановуваної ними навчальної дисципліни, що вивчається як нормативний, а чи вибірковий курс.

{foto=big=monohrafii_kafedry_2023}

    У 2021 р. двоє науковців з кафедри українознавства та філософії, професор Качкан В. А. з книгою «Паралелі і меридіани ІФНМУ». і доцент Любчик І.Д., із книгою «Лемківські долі: Трагізм і пам'ять поколінь» стали лавреатами обласного конкурсу «Краща книга Прикарпаття 2020». Щорічний літературний конкурс відбувається за ініціативи Товариства письменників і журналістів ім. І. Франка та за підтримки обласної організації Національної спілки краєзнавців України й управління культури національностей та релігій облдержадміністрації. До книги, присвяченої 75-річчю університету, увійшли різножанрові документальні матеріали (діалоги, нариси, статті, есеї) про діяльність відомих вчених-медиків, провідних педагогів, хто презентує обличчя нинішнього закладу вищої освіти, а також про представників інших сегментів життєдіяльності університету. У сукупній номінації «Народознавство. Краєзнавство» одним з лавреатів став доцент Ігор Любчик із книгою «Лемківські долі: Трагізм і пам'ять поколінь». Ця історична монографія є спробою привідкрити закулісся етнополітичних практик щодо лемків у міжвоєнній Польщі, Чехословаччині, СРСР та їхніх післявоєнних наступників.

Книга “Лемківські долі…” була переможною у номінаціїдокументально-критична література в обласній премії ім. Василя Стефаника та одержала ІІ місце премії імені Воляників-Швабінських фундації Українського вільного університету (США) у 2021 р.

Доцент кафедри Любчик І.Д. підготував у 2021 р. наукову монографію “Лемківщина та лемки в новітній історії Центрально-Східної Європи: суспільно-політичний дискурс” за результатами якої захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальностей 07.00.01 – історія України та 07.00.02 – всесвітня історія. Захист відбувся 7 травня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35 222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України у м. Львів, вул. Козельницька 4.

Любчик І.Д. Лемківщина та лемки в новітній історії Центрально-Східної Європи: суспільно-політичний дискурс: Монографія. Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України. Львів,  2021. – 386 с.

{foto=big=monphrafia_lemkivcshynaIlemky_2021}

Завідувач кафедри проф. Качкан В. А. у 2022 р. підготував монографію про українських письменників, вчених, митців, громадських діячів – із священицьких родоводів. 

Качкан Володимир, Качкан Олег. Пастори слова: Українські письменники, вчені, митці, громадські діячі – із священицьких родоводів / Вид. друге, доповн.: Монографія. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2022. 364с.

{foto=big=monografsa_pastoryslova_kafedra_2021}

Професор кафедри Любчик І.Д. у 2023 р. підготував навчальний посібник з вибіркової дисципліни “Медичне краєзнавство Прикарпаття”.

Любчик І.Д. Медичне краєзнавство Прикарпаття. Навчальний посібник / За ред. проф. Качкана В.А. Івано-Франківськ. Вид-во ІФНМУ, 2022. – 134 с.

{foto=big=posibnyk_Medycz_kraeznavstvo_2023}

Виховна діяльність кафедри

Працівники кафедра, насамперед ті які є кураторами груп у медичному коледжі часто ініціюють і проводять окремі виховні акції та беруть активну участь у виховних заходах в університеті.

До дня української хустки 2020 р.

{foto=big=chustka_2020}

До дня вишиванки. 2021 р.

{foto=big=vycshyvanka_2021}

{foto=big=vycshyvanka_2021_2}

{foto=big=vycshyvanka_2021_3}

Кафедра активно долучилася до ініціативи Музею визвольної боротьби підбіркою українознавчих книг для бібліотек визволеної Чернігівщини. Адже орда палила українські художні та історичні книги, які не лягали в рамки "руского міра". Це наш Культурний Фронт.

{foto=big=knyhy_kaf_2022}

15 грудня 2022 р. з ініціативи доцента кафедри Сливки Л.В. у залі університетської бібліотеки було організовано за участю професорсько-викладацького складу та студентів презентацію книги Любові Загоровської “Моя УПА”. На заході виступили декан медичного факультету проф. Яцишин Р.І., завідувач кафедри акад. Качкан В.А., професор кафедри Любчик І.Д.

{foto=big=prezentacia_kaf__2022}

  • грудня 2022 року, завдяки викладачу кафедри Калин Я. М. було організовано зі студентами фахового медичного коледжу благодійну коляду на підтримку ЗСУ. Зібрані кошти було передано 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ.

{foto=small=kolada_20221}

{foto=small=kolada_20222}

14 лютого 2023 року, разом  з кураторською групою, взяла участь у благодійному заході «Відлуння Різдва». У переддень Стрітення Господнього провели Розколяду. Колядували всім на радість і Перемогу

{foto=small=roskolada_2023}

На даний час виховну діяльність кафедри зі студентами забезпечують насамперед викладачі кафедри:

к. і.н, доцент Гайдукевич О.О.,

к. і.н., доцент Сливка Л. В.

к. і. н., старший викладач  Винник Н. М.

Викладач медичного коледжу Калин Я. М.

Викладач медичного коледжу Олійник О. М.

{foto=small=kuratory_kaf_2023}

 

 

 

Співробітники

Любчик Ігор Дмитрович

завідувач кафедри

доктор історичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Качкан Володимир Атаназійович

професор

доктор філологічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Кузенко Олександра Йосифівна

доцент

кандидат педагогічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Сініцина Алла Василівна

доцент

кандидат філософських наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Гайдукевич Олена Олександрівна

доцент

кандидат історичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Сливка Любов Василівна

доцент

кандидат історичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Винник Наталя Мирославівна

викладач

кандидат історичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Сокирко Анна Миколаївна

старший викладач

кандидат філософських наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Калин Ярослава Михайлівна

викладач

ORCID

Олійник Оксана Михайлівна

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Костюк Світлана Василівна

викладач

кандидат економічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Джус Наталя Ярославівна

викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Петришин Галина Ярославівна

старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність