Кафедра урології

Про кафедру

Історія кафедри урології

  Кафедра урології розпочала своє існування як курс у 1970 р. До цього в Станіславському медичному інституті урологію викладали під час вивчення загального курсу хірургічних хвороб, оскільки чіткого поділу хірургічної дисципліни за спеціалізацією не було.

   Наукова урологія на Прикарпатті набула розвитку завдяки доктору медичних наук, професору Арсену Григоровичу Мартинюку, випускнику медичного факультету Московського державного університету (1925), який прийшов працювати на кафедру госпітальної хірургії Станіславському медичного інституту у 1946 р. До цього працював хірургом в лікарнях Полтавської області, аспірантом, асистентом, приват-доцентом Харківського медичного інституту. Під час війни був провідним хірургом чотирьох евакогоспіталів. Наукові дослідження професора А.Г. Мартинюка присвячені вивченню питань функціональної діагностики печінки та хірургії нирок. Автор 78 наукових праць, монографії «Стан і функція нирки, яка залишилась». Нагороджений медаллю «За перемогу над Німеччиною», знаком «Відмінник охорони здоров'я», почесними грамотами.

   А.Г. Мартинюк з 1946 по 1950 р. працював доцентом, у 1951-1953 pp. - професором кафедри госпітальної хірургії, а згодом, у 1953-1954 pp., обіймав посаду завідувача кафедри факультетської хірургії. Водночас на початку 1950-х років був заступником директора Станіславського медичного інституту з навчально-наукової частини.

   З другої половини 1950-х років А.Г. Мартинюк як один із організаторів Тернопільського медичного інституту працював заступником директора з навчально-наукової частини цього закладу.

   Першим завідувачем курсу урології Івано-Фран­ківського медичного інституту призначено кандидата медичних наук, доцента В.І. Кліпича, асистентом - кандидата медичних наук В. І. Осадчука. З 1971 р. асистентом працював також завідувач урологічного відділення Івано-Франківської міської лікарні, кандидат медичних наук Ф.І. Мамчур.

   У цей час головними напрямами наукових досліджень працівників курсу урології стали проблеми етіопатогенезу та лікування сечокам'яної хвороби, лікування туберкульозу органів сечової та чоловічої статевої систем, вивчення функціональних паралелей при деяких урологічних захворюваннях. Захищено 4 кандидатські (В.І. Осадчук, Ф.І. Мамчур, А.І. Лесін) і докторські (В.І. Кліпич) дисертації, видано 3 монографії з лікування сечокам'яної хвороби.

   У 1989 р. курс урології реорганізовано в кафедру урології з курсом онкології. Першим завідувачем кафедри став професор Т.Л. Томусяк. У 1997 р. кафедру урології очолив професор М.В. Зеляк.

   З 1998 р. колектив кафедри урології поповнили кваліфіковані працівники: асистент (згодом – доцент) кандидат медичних наук Є.А. Литвинець, що успішно захистив докторську дисертацію в 2010 році та отримав звання професора у 2012 році. З 2013 року по 2019 року – д.мед.н., професор Є.А. Литвинець обіймав посаду завідувача кафедри та асистент Д.Б. Соломчак: 2003 рік – захист кандидатської, а в 2018 році – захист докторської дисертації. В 2008 р. на посаду асистента кафедри прийнято кандидата медичних наук Р.Р. Антоніва.  

Результатом спрямованого наукового пошуку працівників кафедри стали проблеми вивчення клініко-патогенетичних характеристик патологічних станів сечовидільної системи і чоловічих статевих органів та обґрунтування ефективних методів лікування. За період 2013-2020 років захищено 4 кандидатські дисертації (О.Р. Вінтонів, О.П. Сандурський, В.І.Тріщ, В.Р. Балабаник, Н.Т. Скоропад).

Сьогодні доцентом кафедри і науковим керівником аспіранта Альфіндіни Кабір Юсуф на здобуття вченого ступеня доктора філософії /тема дисертаційної роботи: Клініко-патогенетичні механізми патоспермії при хронічному абактеріальному простатиті та їх корекція./ є к.мед.н. Р.Р. Антонів. Професором кафедри -  д.мед.н. Д.Б. Соломчак, який також виконує обов’язки декана факультету підготовки іноземних громадян. Асистентами кафедри є : к.мед.н. Тріщ В.І., к.мед.н. Вінтонів О.Р., к.мед.н. Гродзінський В.І., к.мед.н. Скоропад Н.Т., Земан-Габур Т.З., Кушнерук А.В.,  Литвинець В.Є., Височанський В.О., Шміголь В.В., Сенів Ю.М., Шиян Н.І.

   На даний момент кафедра урології Івано-Франківського національного медичного університету - самостійний підрозділ. Клінічними базами кафедри є урологічні відділення обласної та центральної міської клінічних лікарень.

   За останні роки значно підвищено вимоги до якості підготовки студентів. Додипломну підготовку за спеціальністю «Урологія» студенти проходять на ІV курсі. На практичних заняттях студенти, окрім теоретичної підготовки, мають можливість приймати участь в оглядах хворих професорами, клінічному розгляді історій хвороб, інтерпретації рентгенограм, роботі в операційних, перев'язочних, цистоскопічних та рентгенологічних кабінетах. Особливу увагу студентів викладачі звертають на діагностику, диференціальну діагностику урологічних захворювань, вивчення методик досліджень і тактику лікування урологічних хворих згідно принципів доказової медицини. Крім того, на кафедрі урології працює науковий студентський гурток, що сприяє поглибленому вивченню предмету та науковій спрямованості студентів. В цілому, сучасні підходи до освіти студентів на кафедрі побудовані згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

   Значний об’єм роботи кафедри займає забезпечення післядипломної освіти лікарів. На базах урологічних відділень під керівництвом співробітників кафедри проводиться первинна спеціалізація урологів, курси тематичного удосконалення, підготовка сімейних лікарів.

   Працівники кафедри урології активно надають допомогу органам охорони здоров'я.

  Професор М.В. Зеляк є головою Івано-Франківського товариства Асоціації урологів України. Фахівці кафедри урології провели організаційну роботу зі створення обласного наукового товариства урологів, андрологів та сексопатологів. З ініціативи та за сприяння науковців постійно проводяться засідання Івано-Франківського товариства урологів, науково-практичні конференції Асоціації сексопатологів та андрологів Прикарпаття. Крім того, співробітниками кафедри проводиться активна планова консультативна та ургентна лікувальна робота як на клінічних базах, так і інших лікувальних закладах міста та районів області.

   Науковий інтерес кафедри охоплює різні аспекти розвитку, перебігу та контролю широкого спектра урологічної патології. Нині співробітники кафедри працюють над науковими проблемами «Діагностика та лікування обструкції сечоводів», «Урологічні ускладнення в акушерстві», «Оптимізації лікування пізніх стадій онкоурологічної патології». 

Співробітники

Зеляк Микола Володимирович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри, організацію виховної роботи

Соломчак Дмитро Богданович

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за освітній процес післядипломної освіти

Антонів Ростислав Ростиславович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за освітній процес післядипломної освіти

Тріщ Володимир Іванович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за освітній процес підготовки фахівців спеціальності “Педіатрія”

Вінтонів Оксана Романівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри, організацію курсів тематичного удосконалення

Земан-Габур Тетяна Зіновіївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за організацію навчально-методичної роботи, освітній процес до дипломного навчання, студентський гурток “Інновації в урології

Кушнерук Анатолій Вікторович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за організацію виховної роботи

Литвинець Владислава Євгенівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальна за організацію лікувальної роботи кафедри

Гродзінський Володимир Ігорович

кандидат медичних наук, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за організацію елективних курсів

Шиян Назарій Іванович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сенів Юрій Миколайович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за організацію виховної роботи

Федорів Андрій Іванович

кандидат медичних наук, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Височанський Володимир Олегович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за організацію елективних курсів

Мізинюк Тарас Богданович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мандзій Андрій Павлович

старший лаборант кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний за організацію навчання за допомогою платформи Teams, ведення протоколів засідань кафедри та методичних нарад

Когут Юлія Іванівна

старший лаборант кафедри

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діяльність