Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. Є.М. Нейка

Про кафедру

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 

Першим завідувачем кафедри був призначений професор Аденський-Пінчук А.Д.

pinchyk

Андрій Дмитрович народився в 1897 році в Лоєві Гомельської області, Білорусія. Закінчив місцеве вище навчальне училище, після чого працював сільським вчителем. Восени 1921 року переїжджає на навчання в Київ. Тут він стає студентом-медиком і після закінчення медичного інституту в 1927 році залишився ординатором, а потім аспірантом в клініці академіка Стражеско Н.Д. По закінченні аспірантури Андрій Дмитрович працює асистентом, потім доцентом кафедри терапії. В 1937 році стає завідуючим кафедри терапії Київського стоматологічного інституту. В 1943 році захистив докторську дисертацію. В 1945 році по конкурсу вибраний завідуючим кафедрою терапії Станіславського медичного інституту. В 1949 році Аденський перевівся в Білоруський інститут удосконалення лікарів, де завідував кафедрою терапії. Аденським А.Д. написано більше 50 робіт, в тому числі одна монографія; автор запропонував свій апарат для вимірювання венозного тиску, що був впроваджений в практичну медицину. Шість робіт Андрія Дмитровича присвячені вивченню гемодинаміки і обміну речовин у хворих з розладами кровообігу.

aviosor

Професор Авіосор Моїсей Лазаревич народився 28 травня 1897 року в м. Ромни, Сумської області. В 1916 році Авіосор вступає на медичний факультет Київського університету Св. Володимира, навчання в якому успішно завершує в 1922 році та проходить стажування (інтернатура) в терапевтичному відділенні лікарні м. Києва (в 1930-1932 pp. працює старшим ординатором). Впродовж 1927-1930 pp. працював терапевтом в сільській місцевості. В січні 1933 року стає асистентом кафедри факультетської терапії Київського медичного інституту. В 1936 році захистив кандидатську дисертацію. Одночасно є науковим співробітником Українського інституту клінічної медицини, безпосередньо працює під керівництвом академіка Стражеска М.Д., який у своїй праці «Від темряви до світла» надрукованій в 1950 році згадував, що в 30-ті роки наукові дослідження Авіосора М.Л. забезпечили важливий внесок у вивчення клінічної симптоматології декомпенсації кровообігу та її терапії, у розумінні суті дистрофічних процесів в центральній нервовій системі при хронічній недостатності кровообігу.

krav

В 1966 році кафедру очолив професор Кравець Микола Петрович. У 1967-1969 роках кафедрою завідував професор Луцик Д.П., згодом на цій посаді його змінив професор Вакалюк П.М.

У 1969-1972 роках колектив кафедри під керівництвом професора Вакалюка Петра Михайловича зосередив увагу на дослідженнях біологічної ролі мікроелементів у хворих з атеросклерозом та виразковою хворобою. За часи роботи в університеті під науковим керівництвом професора Вакалюка П.М. виконано 4 докторські (Паращак Г.П., Бережницький М.М., Макось Р.П., Середюк Н.М.) та 6 кандидатських дисертацій (Манько В.Г, Середюк Н.М., Варивода І.М, Стороженко М.О., Роспопа В.А.).

Neiko

У 1972 році кафедру очолив професор Нейко Євген Михайлович.

 Є. М. Нейко академік та член Президії Національної Академії Медичних Наук України, Почесний член Академії Медичних Наук Польщі, член Президій Українських товариств терапевтів, кардіологів, гастроентерологів, Почесний голова Івано-Франківського обласного фонду милосердя, Заслужений працівник вищої школи України, член комісії АМН України з іменних премій, володар Малої та Великої Золотої медалі Альберта Швейцара, лауреат державної премії та премії АМН України, автор понад 900 публікацій, в тому числі 30 монографій підручників та посібників. Підготував близько 60 докторів та кандидатів медичних наук.

yatsuyshyn

З травня 2010 року кафедру очолив Яцишин Роман Іванович – доктор медичних наук, професор. Член Американського товариства по вивченню гіпертензії ASH, член Європейської Антиревматичної Ліги EULAR, член Європейської Склеродермічної Асоціації EUSTAR, член Європейської асоціації карділогів УІС, член Європейської Академії Алергології та Клінічної Імунології EAACI, Віце – Президент Асоціації ревматологів України. Член групи експертів МОЗ України за спеціальністю кардіологія, кардіохірургія. Автор понад 500 наукових праць. Декан медичного факультету ІФНМУ. Лікар вищої категорії за спеціальністю “Терапія” та “Ревматологія”. Заслужений лікар України.

Головні напрямки науково-практичних досліджень – діагностика, лікування та профілактика ревматологічних захворювань, коморбідної патології.

chernjuk

З грудня 2018 року кафедру очолює Чернюк Наталія Володимирівна  - доктор медичних наук, професор. Член Європейської цитогенетичної асоціації (ЕСА), член Європейської Академії Алергології та Клінічної Імунології (EAACI). Співавтор 1 підручника з грифом МОН України. Нагороджена дипломом АМН України за значні успіхи у науковій діяльності. Лікар вищої категорії за спеціальністю “Терапія” та “Алергологія”.

Головні напрямки науково-практичних досліджень – діагностика, лікування та профілактика бронхіальної астми, хронічного обструктивного захворювання легень, алергічних захворювань, персоніфікований підхід до пацієнтів з коморбідною патологією.

На кафедрі внутрішньої медицини №1 працювали:

paraschak

ПАРАЩАК ГАННА ПЕТРІВНА (випускниця лікувального факультету ІФДМІ 1952 р.) - доктор медичних наук, професор. Депутат Івано-Франківської міської ради чотирьох скликань. Завідувач курсу ендокринології з 1967 по 1981 pp. Вперше на Прикарпатті застосувала методику визначення антитіл до тканини щитоподібної залози, що стало підґрунтям до розпізнавання аутоімунних захворювань цього органу. Автор понад 120 наукових праць, в тому числі З монографій. Підготувала 4 кандидатів медичних наук.

van

ВАНДЖУРА ІРИНА ПЕТРІВНА - доктор медичних наук, професор. У 1979 р. захистила докторську дисертацію «Біохімічне і гістохімічне вивчення атеросклерозу в експерименті і клініці». Після отримання звання професора завідувала курсом ендокринології з 1981 по 1985 pp. У 1985 -1997 pp. професор кафедри факультетської терапії ІФДМІ. Автор 148 наукових праць, монографії «Атеросклероз і мікроелементи». Наукові дослідження: порушення обміну речовин при ендемічному зобі, роль мікроелементів у розвитку атеросклерозу.

 glyshko

ГЛУШКО ЛЮБОМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ - доктор медичних наук професор. Перший проректор (1993-2011 pp.), а в 2010-2011 pp. в.о ректора ІФНМУ. Завідувач кафедрою терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Івано-Франківського державного медичного університету, Заслужений лікар України. Закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут в 1976 році. Загальна кількість друкованих робіт більше 400. У процесі роботи підготовано та видано 4 підручники та 12 посібників. Підготовано 10 кандидатів та 2 доктори медичних наук.

Serdiyk

СЕРЕДЮК НЕСТОР МИКОЛАЙОВИЧ - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету (1987-2011 pp.). Заслужений діяч науки та техніки України, закінчив з відзнакою ІФДМІ в 1966 році. Автор 617 друкованих робіт, 15 монографій, 2 підручників, 2 навчальних посібників. Підготував 4 доктора медичних наук і 16 кандидатів медичних наук.

botsyrko

БОЦЮРКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ - доктор медичних наук, професор. Академік АНВШ України з 2009 р. У 1968 р. закінчив ІФДМІ. З 1972 р. асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб. З 1996 р. завідувач кафедри ендокринології Івано-Франківського медичного інституту. Автор 120 наукових праць, 6 винаходів. Підготував трьох кандидатів наук. Автор 3 навчальних посібників і 1 підручника. Лауреат премії Академії медичних наук України за кращий навчальний посібник для студентів медвузів (1999).

kupnovytska

КУПНОВИЦЬКА ІРИНА ГРИГОРІВНА – доктор медичних наук, професор. 3 2000 року завідувач кафедри клінічної фармації з курсами фармакології та клінічної фармакології.  Навчалася в докторантурі в Інституті кардіології імені М. Стражеска (м. Київ). Захистила докторську дисертацію на тему: «Квантова гемотерапія в поєднанні з антигіпоксантами і блокаторами повільних кальцієвих каналів в лікуванні ІХС, яка протікає на фоні артеріальної гіпертонії». Автор більше 360 наукових праць.

zakharash

ЗАХАРАШ АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ –доктор медичних наук, професор. 3 2005-2014 рр. працював посаді заступника Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я. Автор близько 65 наукових праць, в тому числі співавтор 3 підручників з грифами МОЗ України, 12 методичних рекомендацій, 2 патентів. Головні напрямки науково-практичних досліджень діагностика і лікування захворювань гепатобіліарної системи.

holovach

ГОЛОВАЧ ІРИНА ЮРІІВНА – доктор медичних наук, професор. Закінчила в 1991 році ІФДМІ. З 2001-2004 рр. - професор кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Івано-Франківської державної медичної академії. З 2004 - завідувач терапевтичного відділення №1 клінічної лікарні „Феофанія". Наукова діяльність: співавтор 2-х монографій, присвячених проблемі остеопорозу, підручника з внутрішніх захворювань, автор і співавтор 220 друкованих праць, 3 патентів на винаходи, 27 раціоналізаторських пропозицій. Керівник 2-х кандидатських дисертацій, науковий консультант 1 докторської  дисертації.

Співробітники

Чернюк Наталія Володимирівна

Завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Яцишин Роман Іванович

Доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Герич Петро Романович

Доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Скробач Надія Володимирівна

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Дельва Юрій Вікторович

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus

Камінський Віталій Ярославович

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Бабенко Олександр Ігорович

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Гавриш Ігор Тарасович

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Гоцанюк Олександра Ігорівна

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Курилів Галина Миколаївна

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Дрогомерецька Оксана Ігорівна

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Вишиванюк Віра Юріївна

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Гресько Ігор Васильович

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Петрина Віталій Олегович

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Шаповал Оксана Анатоліївна

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Пoпадинець Ірена Романівна

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Михалойко Ірина Степанівна

Кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Гуменюк Марія Ярославівна

Кандидат медичних наук,асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Салижин Тетяна Іванівна

Кандидат медичних наук,асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Стойка Іван Володимирович

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Івасишин Ірина Миколаївна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Соколовський Володимир Володимирович

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Писклинець Ольга Михайлівна

Асистент

Михайлишин Ольга Євгенівна

Старший лаборант

Іванишин Наталія Василівна

Старший лаборант

Тиліщак Оксана Михайлівна

Лаборант

Джус Марія Павлівна

Прибиральниця, оператор КН

Діяльність

Матеріально-технічне забезпечення кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. Є.М. Нейка