Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. Є.М. Нейка

Про кафедру

Першим завідувачем кафедри був призначений професор Аденський-Пінчук А.Д.

add

Андрій Дмитрович народився в 1897 році в Лоєві Гомельської^ області, Білорусія. Закінчив місцеве вище навчальне училище, після чого працював сільським вчителем. Знаходився на фронтах Першої та Другої Світової Війни. Восени 1921 року переїжджає на навчання в Київ. Тут він стає студентом-медиком і після закінчення медичного інституту в 1927 році залишився ординатором, а потім аспірантом Академії наук УРСР в клініці академіка Стражеско Н.Д. По закінченні аспірантури Андрій Дмитрович працює асистентом, потім доцентом кафедри терапії. В 1937 році стає завідуючим кафедри терапії Київського стоматологічного інституту. В 1941 році добровільно вступає в ряди Червоної Армії. В 1943 році захистив докторську дисертацію. В 1945 році по конкурсу вибраний завідуючим кафедрою терапії Станіславського медичного інституту. В 1949 році Аденський перевівся в Білоруський інститут удосконалення лікарів, де завідував кафедрою терапії. Аденським А.Д. написано більше 50 робіт, в тому числі монографія «Венозное давление и значение его в клинике сердечно-сосудистых заболеваний»; автор запропонував свій апарат для вимірювання венозного тиску, що був впроваджений в практичну медицину. Шість робіт Андрія Дмитровича присвячені вивченню гемодинаміки і обміну речовин у хворих з розладами кровообігу. Автор посібника для лікарів «Спутник терапевта».

av

Професор Авіосор Моїсей Лазаревич народився 28 травня 1897 року в м. Ромни Сумської області в незаможній сім'ї. В 1916 році Авіосор з^ золотою медаллю закінчує Конотопську гімназію, і в тому ж році вступає на медичний факультет Київського факультету Св. Володимира, навчання в якому успішно завершує в 1922 році та проходить стажування (інтернатура) в терапевтичному відділенні лікарні ім. Жовтневої революції м. Києва (в 1930-1932 pp. працює тут старшим ординатором). Впродовж 1927-1930 pp. працював терапевтом в сільській місцевості. В січні 1933 року стає асистентом кафедри факультетської терапії Київського медичного інституту. В 1936 році захистив кандидатську дисертацію. Одночасно є науковим співробітником Українського інституту клінічно медицини, безпосередньо працює під керівництвом академіка Стражеска М.Д., який у своїй праці «От сумерек к свету» надрукованій в 1950 році згадував, що в 30-ті роки наукові дослідження Авіосора М.Л. забезпечили «... важливий внесок в вивчення клінічної симптоматології декомпенсації кровообігу та її терапії, у розумінні суті дистрофічних процесів в центральній нервовій системі при хронічній недостатності кровообігу, які позначаються як циркуляторна дистрофія».

krav

В 1966 році кафедру очолив професор Кравець Микола Петрович. У 1967-1969 роках кафедрою завідував професор Луцик Д.П., згодом на цій посаді його змінив професор Вакалюк П.М.

У 1969-1972 роках колектив кафедри під керівництвом професора Вакалюка Петра Михайловича зосередив увагу на дослідженнях біологічної ролі мікроелементів у хворих з атеросклерозом та виразковою хворобою. За часи роботи в університеті під науковим керівництвом професора Вакалюка П.М. виконано 4 докторські (Паращак Г.П., Бережницький М.М., Макось Р.П., Середюк Н.М.) та 6 кандидатських дисертацій (Манько В.Г, Середюк Н.М., Варивода І.М, Стороженко М.О., Роспопа В.А.). Професором Вакалюком П.М. організовано та проведено 4 Всесоюзні наукові форуми

nej

У 1972 році кафедру очолив професор Нейко Євген Михайлович. Є.М. Нейко академік та член Президії Національної Академії Медичних Наук України, Почесний член Академії Медичних Наук Польщі, член Президій Українських товариств терапевтів, кардіологів, гастроентерологів, СФУЛТу, Почесний голова Івано-Франківського обласного фонду милосердя, Заслужений працівник вищої школи України, член комісії АМН України з іменних премій, володар Малої та Великої Золотої медалі Альберта Швейцара, лауреат державної премії та премії АМН України, володар Георгієвської медалі «Честь. Слава. Труд.» IV ступеня та ордена «За заслуги» І-ІП ступенів, автор понад 900 публікацій, в тому числі ЗО монографій підручників та посібників. Підготував близько 60 докторів та кандидатів медичних наук.

Photo 04

З травня 2010 р. кафедру очолює професор Яцишин Роман Іванович.

 

На кафедрі внутрішньої медицини №1 працювали:

paraschak

ПАРАЩАК ГАННА ПЕТРІВНА (випускниця лікувального факультету ІФДМІ 1952 р.) - доктор медичних наук, професор. Відмінник охорони здоров'я. Депутат Івано-Франківської міської ради чотирьох скликань. Завідувач курсу ендокринології з 1967 по 1981 pp. Вперше на Прикарпатті застосувала методику визначення антитіл до тканини щитоподібної залози, що стало підґрунтям до розпізнавання аутоімунних захворювань цього органу. Автор понад 120 наукових праць, в тому числі З монографій. Підготувала 4 кандидатів медичних наук.

van

ВАНДЖУРА ІРИНА ПЕТРІВНА - доктор медичних наук, професор. У 1979 р. захистила докторську дисертацію «Біохімічне і гістохімічне вивчення атеросклерозу в експерименті і клініці». Після отримання звання професора завідувала курсом ендокринології з 1981 по 1985 pp. У 1985 -1997 pp. професор кафедри факультетської терапії ІФДМІ. Автор 148 наукових праць, монографії «Атеросклероз і мікроелементи». Наукові дослідження: порушення обміну речовин при ендемічному зобі, роль мікроелементів у розвитку атеросклерозу. Нагороджена знаком «Відмінник охорони здоров'я».

glush

ГЛУШКО ЛЮБОМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ. Доктор медичних наук^ професор. Перший проректор (1993-2011 pp.), а в 2010-2011 pp. в.о ректора ІФНМУ Завідуючий кафедрою терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Івано-Франківського державного медичного університету, Заслужений лікар України. Закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут в 1976 році. Загальна кількість друкованих робіт більше 400. У процесі роботи підготовано та видано 4 підручники та 12 посібників. Підготовано 10 кандидатів та 2 доктори медичних наук.

sered

СЕРЕДЮК НЕСТОР МИКОЛАЙОВИЧ. Доктор медичних наук^ професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету (1987-2011 pp.), Заслужений діяч науки та техніки України Закінчив з відзнакою ІФДМІ в 1966 рік. Друкованих робіт 617, монографій 15, підручники 2, навчальні посібники 2. Підготував 4 доктора медичних наук і 16 кандидатів медичних наук.

boc

БОЦЮРКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ - доктор медичних наук, професор. Академік АНВШ України з 2009 р. У 1968 р. закінчив ІФДМІ. З 1972 р. асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб. З 1996 р. завідувач кафедри ендокринології Івано-Франківського медичного інституту. Автор 120 наукових праць, 6 винаходів. Розробив перший вітчизняний симбіотик «Біфтоп». Підготував трьох кандидатів наук. Автор 3 навчальних посібників і 1 підручника. Лауреат премії Академії медичних наук України за кращий навчальний посібник для студентів медвузів (1999). Нагороджений медаллю «За трудову доблесть» і значком «Відмінник охорони здоров'я».

kupniv

КУПНОВИЦЬКА ІРИНА ГРИГОРІВНА - д.мед.н., професор 3 2000 року завідувач кафедри клінічної фармації з курсами фармакології та клінічної фармакології. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Влияние последовательного введения новокаина и строфантина К на течение експериментальных некрозов миокарда». Навчалася в докторантурі в Інституті кардіології імені М. Стражеска (м. Київ). Захистила докторську дисертацію на тему: «Квантова гемотерапія в поєднанні з антигіпоксантами і блокаторами повільних кальцієвих каналів в лікуванні ІХС, яка протікає на фоні артеріальної гіпертонії». Автор більше 360 наукових праць. Відмінник освіти України.

zahar

ЗАХАРАШ АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ - д.мед.н., професор 3 вересня 2005 року працює на посаді заступника Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я. Автор близько 65 наукових праць, в тому числі співавтор 3 підручників з грифами МОЗ України, 12 методичних рекомендацій, 2 патентів. Головні напрямки науково-практичних досліджень діагностика і лікування захворювань гепатобіліарної системи.

 gol

ГОЛОВАЧ ІРИНА ЮРІІВНА - д.мед.н., професор. Закінчила в 1991 році ІФДМІ. 2001-2004 - професор кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Івано-Франківської державної медичної академії. З 2004 - завідувач терапевтичного відділення №1 клінічної лікарні „Феофанія". Наукова діяльність: співавтор 2-х монографій, присвячених проблемі остеопорозу, підручника з внутрішніх захворювань, автор і співавтор 220 друкованих праць, 3 патентів на винаходи, 27 раціоналізаторських пропозицій. Керівник 2-х кандидатських дисертацій, науковий консультант 1 докторської  дисертації.


Співробітники

Яцишин Роман Іванович

доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Чернюк Наталія Володимирівна

завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Герич Петро Романович

доктор медичних наук, професор, завідувач міжкафедральної наукової лабораторії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Скробач Надія Володимипівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Семотюк Марія Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент, директор університетської клініки

Дельва Юрій Вікторович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus

Камінський Віталій Яросдавович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Бабенко Олександр Ігорович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Сандурська Ярина Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент

Гавриш Ігор Тарасович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID

Гоцанюк Олександра Ігорівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Курилів Галина Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Дрогомерецька Оксана Ігорівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Вишиванюк Віра Юріївна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Гресько Ігор Васильович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Петрина Віталій Олегович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Шаповал Оксана Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Пoпадинець Ірена Романівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID

Мигович Віра Василівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Михалойко Ірина Степанівна

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar

Гуменюк Марія Ярославівна

кандидат медичних наук,асистент

ORCID

Балан Уляна Володимирівна

кандидат медичних наук,асистент

Буграк Тетяна Володимирівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Федорович Христина Миколаївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Салижин Тетяна Іванівна

кандидат медичних наук,асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Google Scholar

Стойка Іван Володимирович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Соколовський Володимир Володимирович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Івасишин Ірина Миколаївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Писклинець Ольга Михайлівна

асистент

Михайлишин Ольга Євгенівна

старший лаборант

Іванишин Наталія Василівна

старший лаборант

Тиліщак Оксана Михайлівна

лаборант

Джус Марія Павлівна

прибиральниця, оператор ЕОМ

Діяльність

Матеріально-технічне забезпечення кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. Є.М. Нейка