Кафедра загальної практики - сімейної медицини та реабілітації

Про кафедру

Кафедра загальної практики – сімейної медицини та реабілітації

Кафедра заснована на базі університетської клініки ІФНМУ в 2012 році під назвою кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини, з 01.09.2021 року – кафедра загальної практики (сімейної медицини), а з 01.09.2022 року – кафедра загальної практики – сімейної медицини та реабілітації. Основною навчальною базою кафедри є Університетська клініка ІФНМУ. Також навчальні класи є в гуртожитку №4, амбулаторії ЗПСМ с. Іваниківка, с. Чукалівка та смт. Лисець.

Працівники кафедри проводять навчання та вдосконалення набутих практичних навичок студентів у двох навчально-тренувальних центрах кафедри.

{foto=big=budivlyi_2021}

Навчальний процес

Забезпечується проведення навчального процесу з таких дисциплін:

 1. «Загальна практика (сімейна медицина)»:
 • 6-ий курс медичного факультету (спеціальність «Медицина» та «Педіатрія») та факультету підготовки іноземних громадян;
 • 4-ий курс медичного коледжу ІФНМУ за спеціальністю «Лікувальна справа» (фельдшери) на базі повної та неповної середньої освіти.
 • 4-ий курс медичного коледжу ІФНМУ за спеціальністю «Сестринська справа» на базі повної та неповної середньої освіти.
 1. «Вступ до спеціальності»:

           1-ий курс спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» 

 1. «Загальна клінічна практика з фізичної терапії, ерготерапії»:

           2 курс спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» 

 1. «Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародної класифікації функціонування) та професійного розвитку»:

           4-ий курс спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» 

 1. «Технічні засоби в фізичній терапії та ерготерапії»:

           3-ій курс спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія»

 1. «Фізична терапія, ерготерапія в паліативній медицині»:

           4-ий курс спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія»

 1. Вибіркова дисципліна «Організаційні основи сімейної медицини»:

           6-ий курс медичного факультету (спеціальність «Медицина» та «Педіатрія») та факультету підготовки іноземних громадян; 

 1. Вибіркова дисципліна «Медична реабілітація»:

           6-ий курс медичного факультету (спеціальність «Медицина» та «Педіатрія») та факультету підготовки іноземних громадян (спеціальність «Медицина»);

 1. Вибіркова дисципліна «Немедикаментозні методи реабілітації»:

          6-ий курс медичного факультету (спеціальність «Медицина» та «Педіатрія») та факультету підготовки іноземних громадян;

 1. Вибіркова дисципліна «Нетрадиційні методи реабілітації»:

          2-ий курс спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія»

 1. Вибіркова дисципліна «Фізична реабілітація при коморбідній патології»:

          4-ий курс спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія»

 1. Вибіркова дисципліна «Харчування як засіб реабілітації»:

         1-ий курс спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» магістерського рівня

 1. Вибіркова дисципліна «Реабілітаційні аспекти порушень харчування»:

         1-ий курс спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» магістерського рівня

 1. Вибіркова дисципліна «Апаратні методики фізичної терапії, ерготерапії»:

         1-ий курс спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» магістерського рівня

 1. Вибіркова дисципліна «Сучасні лікувально-діагностичні технології в гастроентерології»:

          2-ий курс здобувачів та очних аспірантів за ОНП «Медицина» для здобуття наукового ступеня «Доктор філософії».

Під час навчання на кафедрі студенти, що вивчають предмет загальна практика (сімейна медицина), проводять курацію хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні в університетській клініці, також беруть участь у професорських обходах, розборах та обговореннях складних клінічних випадків, чергуваннях. Вони мають можливість бути присутніми при виконанні широкого спектру лікувально-діагностичних процедур, які є в арсеналі університетської клініки.

Студенти, що вивчають ерготерапію та фізичну терапію, проходять навчання у тренувальному центрі з цих дисциплін розташованому в будівлі гуртожитку №4, та мають змогу спостерігати за роботою фізіотерапевтичних кабінетів на базі університетської клініки, де розробляють програми реабілітації людей з набутими чи вродженими вадами, ускладненнями після важкої соматичної патології, працюють у складі мультидисциплінарних команд і надають допомогу паліативним хворим.

{foto=middle=oglyid_2021}

{foto=small=ogl_2021}

{foto=middle=ogly_2021}

 

Акцентується увага на практичну підготовку студентів. Організовуються регулярні виїзди студентів службовим транспортом університету на одну з позастаціонарних навчальних баз кафедри в амбулаторію загальної практики (сімейної медицини) смт. Лисець, с. Іваниківка, також практичні заняття проходять в амбулаторії с. Чукалівка, де студенти мають можливість спостерігати за роботою сімейного лікаря на прийомі та на викликах, оглядати, виставляти попередній діагноз та складати план обстеження та лікування, брати участь в профілактичних оглядах дітей, працювати з медичною документацією.

{foto=big=ambulatoria_2021}

Амбулаторія ЗПСМ с. Іваниківка – база кафедри

{foto=big=zanatt_2021}

Практичне заняття студентів 6-го курсу в амбулаторії ЗПСМ

У 2017 році на кафедрі розпочали навчання студенти першого курсу новоствореної спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія». На даний час для кращого засвоєння матеріалу організований навчально-тренувальний центр оснащений великою кількістю приладів (вертикалізатори, коляски, ходунці, милиці, палиці стенди для розробки дрібних локомоцій). В університетській клініці функціонують кабінети фізичної реабілітації, рефлексо-і гірудотерапії, різних методів апаратної фізіотерапії.

{foto=big=kolyas_2021}

{foto=big=hodunzi_2021}

{foto=big=pryladu_2021}

{foto=big=systema_2021}

{foto=big=praktyka_2021}

{foto=big=studenty_2021}

Навчання на кафедрі відбувається з використанням прогресивних методик, розвиваються засоби телемедицини, створена можливість зв’язку з віддаленими базами шляхом відео-інтернет-конференцій, проводяться інтернет-консультації, дистанційне навчання.

Студенти мають можливість відпрацювати виконання практичних навиків у навчально-тренувальному центрі, який створений на першому поверсі гуртожитку №4 (вул. Південний Бульвар 32Б) під час практичних занять та в позааудиторний час. Матеріально-технічна база центру щорічно поповнюється новими приладами, обладнанням та манекенами. Для опанування навиків серцево-легеневої реанімації використовується сучасний манекен-тренажер «Тарас» з світловою індикацією правильності виконання процедури та можливістю виконання реанімації в режимі реального часу, також у тренувальному центрі є сучасний 12-канальний електрокардіограф Heart Screen GL-80, портативний спірометр MIR Spirobank, велоергометр Lad з можливістю реєстрації ЕКГ та інших показників пацієнта у стані спокою та під час роботи на тренажері, оцінюючи реакцію, толерантність до фізичного навантаження, працездатність, максимальне споживання кисню та багато інших параметрів. Також цей прилад буде застосовуватись у реабілітації пацієнтів кардіо-респіраторного профілю. Студенти мають можливість відпрацьовувати навики ультразукової діагностики та процедуру фіброгастроскопії.

{foto=big=trenager_2021}

{foto=big=profesor_2021}

{foto=big=manykeny_2021}

Освоєння практичних навичок у навчально-тренувальному центрі з загальної практики

Перелік практичних навиків, які виконуються у тренувальному центрі №1 на базі кафедри загальної практики (сімейної медицини)

 1. Реєстрація та інтерпретація ЕКГ пацієнта;
 2. Велоергометрія;
 3. Глюкометрія, глюкозотолерантний тест з використанням портативних глюкометрів;
 4. Пікфлоуметрія;
 5. Спірометрія;
 6. Серцево-легенева реанімація з використанням робота-тренажера «Тарас»;
 7. Промивання шлунку;
 8. Дуоденальне зондування;
 9. Клізми;
 10. Катетеризація сечового міхура у чоловіків та жінок;
 11. Проведення підшкірних, внутрішньошкірних, внутрішньом’язевих та внутрішньовенних ін’єкцій, внутрішньовенні інфузії;
 12. УЗ-діагностика: підготовка, методика проведення, інтерпретація результатів;
 13. Фіброгастроскопія: підготовка, методика проведення, інтерпретація результатів;
 14. Вивчення мазків крові в нормі та при патології.
 15. Пульсоксиметрія
 16. Вимірювання артеріального тиску

{foto=big=prylady_2021}

{foto=big=praktychni_2021}

{foto=big=prakt_2021}

У навчально-тренувальному центрі кафедри проводяться заняття тренінгового центру для молодих викладачів під керівництвом професора Дзвонковської В.В.

Щороку на кафедрі проводяться засідання студентського наукового гуртка із загальної практики (сімейної медицини), основними напрямками досліджень якого є вивчення особливостей перебігу захворювань внутрішніх органів у сільських жителів, вивчення поширеності шкідливих звичок серед населення Прикарпаття. Учасниця гуртка Вихованець В.В. нагороджена дипломом ІІ ступеня за участь у 84-ій науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині» за доповідь на тему: «Методики підтвердження алкогольної етіології захворювань печінки та підшлункової залози».

{foto=big=cnud_i_vykl_2021}

Також активно працює гурток з фізичної реабілітації та спортивної медицини. Гуртківці, студенти 4-го курсу нагороджені дипломом І ступеня за кращу доповідь на 85-ій науково-практичній конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині».

Уже кілька років на кафедрі функціонує науковий гурток для студентів спеціальності Фізична терапія, ерготерапія.

{foto=big=nagorody_2021}

Навчання на кафедрі закінчили клінічні ординатори Нвобу Еммануель, Тсавнанде Пейшенс Селумун, Нвачукву Фібі Чінейне, Аду Аденіке Еліс з Нігерії, Njah Ibrahim Njahbi з Камеруну. Клінічний ординатор Мізюк (Фешовець) Тетяна Михайлівна успішно закінчила навчання та продовжила свою роботу на кафедрі у якості асистента.

{foto=big=spivrobitniki_2021}

 

Лікувальна робота

Викладачі кафедри є невід’ємною частиною колективу лікарів стаціонару університетської клініки. Професор Міщук В.Г., доцент Венгрович О.З., асистент Гаврилюк Н.С. мають вищу категорію по спеціальності «Внутрішні хвороби», доц. Шаламай У.П. – першу кваліфікаційну категорію по спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина», ас. Козінчук Г.В. – першу кваліфікаційну категорію «Терапія», ас. Скоропад К.М. – другу кваліфікаційну категорію спеціальності «Внутрішні хвороби» та спеціалізацію з «Гастроентерології» та «Ультразвукової діагностики», ас. Єнушевська – спеціалізація «Загальна практика – сімейна медицина», ас. Турчин Н.І. – спеціалізація з спеціальностей «Внутрішні хвороби» та «Функціональна діагностика». Виконується обстеження та лікування хворих терапевтичного профілю з використанням широкого спектру лабораторно-інструментальних досліджень та лікувальних процедур. Англомовні викладачі займаються лікуванням студентів факультету підготовки іноземних громадян. Лікувально-діагностичний процес проводиться з дотриманням уніфікованих клінічних протоколів. Щотижня проводяться професорські обходи за участю лікарів клініки, клінічних ординаторів та студентів. У складних діагностичних випадках організовуються консиліуми.

{foto=big=paz_2021}

Викладачі беруть активну участь в покращенні та удосконаленні роботи медичного закладу, розробляючи локальні клінічні протоколи, організовуючи тематичні медичні конференції, впроваджуючи свої патенти на корисні дослідження. Викладачі курують лікувальний процес, що ведеться клінічними ординаторами кафедри, беруть участь в чергуваннях, здійснюється консультативна робота професором, доцентом та асистентами кафедри на віддалених базах в амбулаторії с. Іваниківка та Чукалівка.

{foto=big=navch_2021}

Також консультативна лікувально-профілактична робота проводиться із студентами університету на заняттях (виконання лабораторних та інструментальних досліджень з інтерпретацією даних: глюкометрія, пікфлоуметрія, спірометрія, ЕКГ, стрес-тести, стоматоскопічні та антропометричні дослідження, визначення ІМТ, студенти спеціальності ерготерапія, фізична терапія виконують тести Тінетті, Rivermіd, Борга, 6-хвилинною ходою, Ашворта і інші.

{foto=big=usi_2021}

Лікарі постійно вдосконалюють свій рівень на науково-медичних конференціях, курсах підвищення кваліфікації, тематичного вдосконалення лікарів.

 

Науково-дослідницька робота

На кафедрі активно проводиться науково-дослідницька робота.

 1. 11.2016 р. успішно відбувся офіційний захист кандидатської дисертації асистента кафедри Бойчук Віри Богданівни на тему «Роль інтестинальних гормонів та пепсиногенів у розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, що поєднується з ендемічним зобом в умовах йододефіциту, та підходи до її диференційованої терапії». Ас. Бойчук В.Б. була переможцем конкурсу на кращу наукову роботу серед молодих учених Європи.
 2. 12.2017 асистент кафедри Скоропад К.М. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Поширеність, клініко-патогенетичні особливості поєднаного алкогольного ураження печінки і підшлункової залози та обґрунтування способів лікування», захист відбувся у ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро;
 3. 14 грудня 2018 р. захистила кандидатську дисертацію ас. Шаламай У.П. на тему: «Співвідношення показників обміну заліза, тиреоїдного статусу, функціонального стану серцево-судинної системи, фізичного та психічного розвитку школярів» у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (14.03.03 – нормальна фізіологія) та здобула наукову ступінь кандидата медичних наук (диплом №051762 від 23.04.2019р)
 4. 10.2020 відбувся захист кандидатської дисертації асистента Григорук Г.В. «Оптимізація лікування хворих на ожиріння та артеріальну гіпертензію у поєднанні з синдромом подразненого кишечника з закрепами шляхом обґрунтування доцільності застосування блокатора альфа-1-адренорецепторів і синтетичного аналога мелатоніну».
 5. 06.2021 року під керівництвом професора Міщука В.Г. захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії асистент Ромаш І.Б. Тема дисертації: «Особливості перебігу та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби у хворих із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини». За наказом МОН України від 27 вересня 2021 року № 1017, одержала науковий ступінь доктора філософії. Диплом: ДР № 002862.

Заплановані такі науково-дослідні роботи для здобуття ступеня кандидата медичних наук:

 1. асистент Єнушевська Н.С. «Неалкогольний стеатогепатит і гіпотиреоз, механізми взаємообтяжуючого впливу, обґрунтування підходу до лікування»;
 2. асистент Козінчук Г.В. «Особливості клінічного перебігу, діагностики та підходу до лікування синдрому подразненого кишечника на фоні ожиріння та гіпотиреозу»;
 3. асистент Мізюк Т.М. «Особливості перебігу і лікування дивертикулярної хвороби у хворих з ожирінням».
 4. асистент Бурба О.С. «Особливості клінічного перебігу, окремі патогенетичні механізми розвитку постковідного ураження кишечника, обґрунтування методів лікування».
 5. Запланована комплексна науково-дослідна робота на тему «Роль гастроінтестинальних, ендокринних та гормонів жирової тканини в розвитку коморбідної патології внутрішніх органів і розробка та обгрунтування диференційованих методів лікування».

Для планування дисертаційної роботи проводить пошук матеріалів та літератури асистент Турчин Н. І.

Викладачі кафедри друкують свої наукові праці та тези в медичних фахових виданнях України та за її межами, розробляють патенти на корисні дослідження, інформаційні листи, беруть участь в медичних наукових конференціях.

У співавторстві за останній час працівниками кафедри видано такі підручники і посібники:

 • Сімейна медицина: підручник/ за заг.ред. Матюхи Л.Ф., Колесника П.О., Igor Švab, Milica Katič.- Ужгород: РІК-У, 2022.- 692 с.
 • Гаврилюк Н.С., Міщук В. Г., Венгрович О.З. Путівник з основ загальної практики-сімейної медицини. Навчальний посібник для студентів 6 курсу. Івано-Франківськ, ІФНМУ, «Нова зоря», 2021. – 136с.
 • Mishchuk V., Hryhoruk H., Borysenko N., Кozinchuk G., Miziuk T, Yenushevska N, Burba O. Physical Rehabilitation and Sports Medicine in Dentistry. Ivano-Frankivsk, 2021. – 136p.
 • Наукові інновації - в практику первинної медичної допомоги: науково-методичний посібник для лікарів загальної практики-сімейних лікарів/ - Київ, АНФ ГРУП, ТОВ. 2018. - 486с.
 • Магазаник Н. О. Діагностика без аналізів і мистецтво лікування без ліків [Текст] / Н. О. Магазаник. – Перероблене і значно доповнене. – Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2017. – 534 с. (перекладено ас. Гаврилюк Н.С.)
 • Фізична реабілітація та спортивна медицина:підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Абрамов, В.В. Клапчук, О.Б. Неханевич, С.С. Криницький [та ін]; за ред.. проф. Абрамова та доц.. О.Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, Журфонд, 2014.- 456 с.
 • Загальна практика – сімейна медицина. Практичне керівництво (за ред. Л.В. Глушка) – Івано-Франківськ, - 2013. – 656 с.

На базі кафедри в 2015 році проведено клінічне дослідження «Порівняльна оцінка ефективності та переносимості препарату Лаферобіон ®, краплі назальні 100000 МЕ/мл у флаконах пластикових по 5 мл виробництва ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма» і препарату Назоферон™, краплі назальні 100000 МЕ/мл у флаконах скляних по 5 мл виробництва ПАТ «Фармак» у пацієнтів з гострими респіраторними вірусними інфекціями».

 

Співробітники

Міщук Василь Григорович

Завідувач кафедри загальної практики - сімейної медицини та реабілітації

Д.мед.н., професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Венгрович Оксана Зіновіївна

Доцент кафедри загальної практики- сімейної медицини та реабілітації

К.мед.н., доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Шаламай Уляна Петрівна

Доцент кафедри загальної практики - сімейної медицини та реабілітації

К.мед.н., доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Гаврилюк Наталія Степанівна

Асистент

К.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Скоропад Катерина Миколаївна

Асистент

К.мед.н.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Єнушевська Наталія Степанівна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Козінчук Галина Василівна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Мізюк Тетяна Михайлівна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar Web of Science

Турчин Назар Ігорович

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Турчин Вікторія Василівна

Cтарший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar
Діяльність