FAKULTET

ВІДДІЛ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ (ECTS) ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

Контактна інформація:

вул. Галицька, 2

м. Івано-Франківськ,

76018

Тел./факс +3803422-53-01-87

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Про відділ

Відділ європейської кредитно-трансферної системи  (ECTS) та моніторингу якості освіти є структурним підрозділом університету і створений з метою впровадження в університеті кредитно-трансферної системи організації навчального процесу та підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом розробки відповідних технологій та здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі види спеціальностей.

Відділ створений за наказом ректора університету № 634-Д від 17.11.2011р. у відповідності до Статуту ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

 

Основними завданнями Відділу є:

Впровадження в університеті кредитно-трансферної системи організації навчального процесу у відповідності до вимого Болонської декларації, розробка методології і методики моніторингу та забезпечення якості освіти.

Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань студентів та інтернів, розробка спільно з факультетами єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію,  показників моніторингу якості знань.

Організація і здійснення методичного керівництва проведенням моніторингу якості підготовки фахівців в університеті.

Розробка комплексу показників, що забезпечують цілісне уявлення про стан освітнього процесу в університеті.

Систематизація інформації про стан і розвиток освітнього процесу в університеті, забезпечення регулярного і наочного представлення отриманої інформації.

Інформаційне забезпечення аналізу і прогнозування стану й розвитку освітнього процесу в університеті, аналіз матеріалів моніторингу освіти та вироблення управлінських рішень.

Спостереження за навчальним процесом (проведення ректорських контролів, контрольні відвідування занять керівництвом усіх рівнів, взаємовідвідування тощо), метою якого є визначення шляхів його інтенсифікації, зокрема за рахунок підвищення рівня його організації, використання новітніх освітніх технологій, впровадження результатів науково-дослідних робіт, активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищення рівня кваліфікації викладачів, більш ефективного використання навчальних, кадрових, матеріальних і технічних ресурсів.

Контроль за дотриманням вимог керівних документів, що стосуються навчального процесу, підвищення ефективності навчального процесу та якості навчання студентів.

Організація роботи щодо узагальнення  матеріалів з оптимізації навчального процесу, вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої та вищої медичної (фармацевтичної) освіти, розробка рекомендацій з його впровадження.

Підведення підсумків, аналіз роботи та впровадження інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та навчально-виховний процес факультетів, кафедр.

Участь в організаційній роботі щодо відкриття нових факультетів, спеціальностей.

Участь в організації та проведенні  науково-методичних та навчально-методичних конференцій.

Надання консультативно-методичної допомоги працівникам структурних підрозділів університету з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, діагностики, оцінки та моніторингу якості знань студентів.

Інформування всіх суб’єктів освітнього аудиту про результати моніторингових досліджень, оприлюднення результатів моніторингу через інформаційні ресурси університету.

Забезпечення студентів та випускників університету документами про освіту (студентськими квитками, атестатами про повну загальну середню освіту, дипломами молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра, додатками до дипломів та атестатів,  додатками до диплома європейського взірця, дублікатами документів тощо) згідно чинного законодавства.

 

СКЛАД ВІДДІЛУ:

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

КАПЕЧУК Василь Васильович

Начальник відділу ECTS та моніторингу якості освіти,

тел.факс 03422- 53-01-87

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

ЧАВ’ЯК Іван Ігорович

Куратор ECTS факультету підготовки іноземних громадян, заступник начальника відділу

тел.факс 03422- 53-48-44

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

ЗОЛОТАРЬОВА Жанна Миколаївна

Куратор ECTS медичного факультету,

тел.факс 03422- 53-25-75

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

ОКТИСЮК Юрій Вікторович

Куратор ECTS стоматологічного факультету,

тел. 03422- 53-10-50

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

МЕЛЬНИК Дмитро Олександрович

Куратор ECTS фармацевтичного факультету,

тел. 0342-78-83-91

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

ГАВРИШ Ігор Тарасович

Відповідальний за проведення ліцензійних іспитів «Крок» та ректорських контролів на медичному факультеті,

тел.03422- 53-25-72

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

ШОВКОВА Наталія Іванівна

Відповідальна за проведення ліцензійних іспитів «Крок» та ректорських контролів на стоматологічному факультеті,

тел.03422- 53-10-50

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

РУЩАК Надія Іванівна

Відповідальна за проведення ліцензійних іспитів «Крок» та ректорських контролів на фармацевтичному факультеті,

тел. 0342-78-83-91

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

ВОЛОШИНОВИЧ Володимир Мирославович

Методист І категорії,к.мед.н., доцент

тел.факс 03422- 53-48-44

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

ГВОЗДЕЦЬКА Галина Сергіївна

Відповідальна за проведення ліцензійних іспитів «Крок» та ректорських контролів у медичному коледжі університету

тел. 0342-52-59-87

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

ВАСИЛЮК Наталія Василівна

Відповідальна за проведення ліцензійних іспитів «Крок» та ректорських контролів у навчально-науковому інституті післядипломної освіти

тел. 03422-53-20-45

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

БУРТИК Світлана Петрівна

Відповідальна за виготовлення документів про освіту

тел.факс 03422- 53-01-87

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

ПАВЛЮК Ігор Ростиславович

Відповідальний за інформаційно-програмне забезпечення відділу ECTS та моніторингу якості освіти,

тел. 03422-78-41-63

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Semotjyk

СЕМ’ЯНЧУК Оксана Михайлівна

Інспектор відділу ECTS та моніторингу якості освіти,

тел.факс 03422- 53-01-87

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Виготовлення дублікатів документів про освіту

У відповідності  до Закону України „Про освіту", Постанов Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 № 1260 „Про документи про освіту та вчені звання", від 05.07.2004 № 841 „Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти", від 08.11.2007 № 1304 „Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти", на виконання Наказу МОН від 13.08.2007 № 736 „Про впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти", Наказу МОН від 10.12.2003 № 811 „Про затвердження Положення про ІВС „ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" із змінами і доповненнями та Наказу МОН від 15.12.2004  № 939 „Про затвердження Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти (ІВС „ОСВІТА")" (із змінами і доповненнями) дублікат документа замовляється у разі втрати оригінала або його пошкодження, яке призвело до порушення цілісності документа чи до знищення більшості його реквізитів, відсутність яких унеможливлює встановлення власника документа. У разі, якщо первинний документ містив помилку в прізвищі, імені або по батькові власника, дублікат може бути виконаний з урахуванням необхідних змін.

Замовлення на виготовлення дубліката створюються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та подаються закладом освіти в Державне підприємство «Інфоресурс»  МОН України після звернення власника документа та поданням ним необхідних документів.

В дублікаті документа відтворюється назва, яку мав навчальний заклад на момент закінчення. Печатка, посада керівника навчального закладу, його підпис, прізвище та ініціали відтворюються чинні на момент вручення дубліката.

 

Для замовлення дубліката диплома (додатка до диплома європейського взірця) необхідно надати наступні документи:

1.Заяву на ім’я ректора університету (додаток 1)

2.Копію втраченого диплома та додатка до диплома (при відсутності цих документів необхідно  звернутися в архів університету для їх отримання)

3.Квитанцію про оплату вартості виготовлення дублікату диплома та додатку до диплома про вищу освіту

4.Довідку з міліції отриманої по місцю проживання (додаток 2)

5.Оголошення в газеті про втрату диплома ( додаток 3)

6.Ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок паспорта

7.Ксерокопію ідентифікаційного коду

8.Згоду на збір та обробку персональних даних

9.Транслітерацію Прізвища, ім’я та по-батькові латинськими літерами

 

Для замовлення дубліката додатку до диплома необхідно надати наступні документи:

1.Заяву на ім’я ректора університету (додаток 1)

2.Копію втраченого додатка до диплома (при відсутності цього документа необхідно  звернутися в архів університету для його отримання)

3.Квитанцію про оплату вартості виготовлення дублікату додатку до диплома про вищу освіту

4.Ксерокопію першої сторінки паспорта

Для замовлення дубліката студентського квитка  необхідно надати наступні документи в деканат факультету (дирекцію медичного коледжу):

1.Заяву на ім’я декана факультету (директора коледжу)  (додаток 4)

2.Квитанцію про оплату вартості виготовлення дублікату студентського квитка

3.Оголошення в газеті про втрату студентського квитка ( додаток 6)

4.Згоду на збір та обробку персональних даних,  якщо даний документ не був попередньо підписаний студентом (даний документ отримується в деканаті та зберігається в особовій справі студента).

 На підставі поданих документів деканат факультету (дирекцію медичного коледжу) формує наказ про видачу дублікату студентського квитка, який після підпису ректора університету, подається у відділ.

 

Додаток 1

                                                                               Ректору Івано-Франківського

національного медичного університету

ВЗІРЕЦЬ                                                                              професору Рожку М.М.

випускника лікувального

факультету 1985 року,

спеціальності «Лікувальна справа»

Сірка Івана Петровича,

Тел.. 000000000000

Заява

             Прошу Вашого дозволу на видачу мені дубліката диплома спеціаліста та дубліката додатку до диплома про вищу освіту так, як оригінали цих документі, виданих мені в 1985 році після закінчення Івано-Франківського державного медичного інституту,  були втрачені.

До заяви додаю наступні документи ……(вказати перелік документів).

Sirko Ivan Petrovych

Дата .                                                                                                                                                                                                  Підпис


 

ВЗІРЕЦЬ                                                                                                   Додаток 2

Довідка

Видана гр. Сірку Івану Петровичу  в тому, що він дійсно звертався  в Городенківським РВ УМВС України в Івано-Франківській області з приводу втрати диплома спеціаліста  АВ № 123321, реєстраційний № 125, виданого Івано-Франківським державним медичним інститутом

Серед знайдених документів  даний диплом  не значиться.

дата

              Посада                           Печатка                              підпис               Прізвище, ініціали


  

      Додаток 3

ВЗІРЕЦЬ оголошення в газету

Втрачений диплом спеціаліста  АВ № 123321, реєстраційний № 125, виданий 22.06.1985 року Івано-Франківським державним медичним інститутом на прізвище Сірка Івана Петровича вважати недійсним.

До оголошення обов’язково необхідно додати назву газети, із зазначенням дати випуску та номера.


  

Додаток 4

                                                                                Декану медичного факультету

                                                                              Професору Яцишину Р.І.

студентки 3 кусу 10 групи

медичного факультету,

Кузьмич Ірини Іванівни

Заява

               

             Прошу Вашого дозволу на видачу мені дубліката студентського квитка так, як  студентський квиток мною втрачений.

                          дата                                                                                                                                                                            Підпис


  

Додаток 5

Взірець оголошення в газету

Втрачений студентський квиток  ВА № 12332112  виданий 01.09..2014  року Івано-Франківським національним медичним університетом  на прізвище Кузьмич Ірини Іванівни вважати недійсним.

До оголошення обов’язково необхідно додати назву газети, із зазначенням  дати випуску та номера.


 

 

Вартість виготовлення дублікатів документів про освіту

           Вартість виготовлення документів про освіта та їхніх дублікатів (студентського квитка, атестату про повну загальну середню освіту, диплома молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра, додатку до диплома та додатку до диплома європейського взірця) встановлюється Державним підприємством «Інфоресурс» МОН України, тому ціну документа про освіту, який буде виготовлятись, необхідно уточнити у відділі ECTS та моніторингу якості освіти на момент його виготовлення.   

Зазначену суму необхідно перерахувати на нижче зазначений рахунок із обов'язковим зазначенням «за дублікат диплома», «за дублікат студентського квитка» тощо :

Івано-Франківський національний медичний університет

Код ЄДРПОУ 02010758,

Банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області,

МФО 836014;

р/р 31255272210477

Свідоцтво 100202196;

Под. №020107509155

Видача виготовлених дублікатів дипломів та додатків до дипломів їхнім власникам здійснюється у відділі ECTS та моніторингу якості освіти при наявності паспортаПри отриманні дубліката документа про освіту іншою особою - при наявності паспорта та нотаріально завіреного доручення на право отримання цього документа.

Дублікати студентських квитків видаються студентам університету через деканати факультетів (дирекцію коледжу).

Телефон для довідок: +38(0342)-53-01-87, щодня, крім суботи та неділі, 3 0800 до 1700, обідня перерва 3 1200 до 1300.