1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (4 Голосів)

   Для підвищення правової свідомості читачів та інформування їх щодо механізмів захисту їхніх прав у правовий спосіб пропонуємо виставки інформаційних матеріалів в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України, який триває з 2017 року. Девіз проекту « Я маю право! Знаю! Дію! Захищаю!».

   Важливе місце в системі конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні посідає право на інформацію, яке розглядається однією з найважливіших гарантій розвитку, дотримання і захисту будь-яких  прав людини. Сучасний стрімкий розвиток інформаційного суспільства, основними ресурсами якого є інформація, знання та інформаційні технології, значно підвищує роль бібліотечних установ у процесі права.

   Матеріали виставок висвітлюють роль бібліотеки у забезпеченні прав людини на інформацію в Україні, підвищують юридичну грамотність молоді,  формують усвідомлену звичку дотримуватись законів, які є загальнообов’язковими для всіх та уміння правильно знаходити рішення і захистити свої права у складних життєвих ситуаціях.

Закон обов’язковий для всіх

   Україна сьогодні перебуває на шляху побудови нової правової держави з пріоритетом права. Додержання юридичних норм гарантує особистості комфортне існування у суспільстві.

   Європейський вибір України потребує посилення уваги до питання забезпечення прав людини. Адже політична асоціація та економічна інтеграція України з Європейським Союзом залежить, зокрема, від досягнень нашої держави в забезпеченні поваги до спільних цінностей (повага до демократичних принципів, верховенства права, прав людини і основоположних свобод тощо) і прогресу в наближенні з ЄС у політичній, економічній та правовій сферах.

   Одним із аспектів всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця в різних галузях суспільства є висока правова культура. Адже не можна вважати фахівця професіоналом високого рівня, якщо він, маючи широкі знання, добре працюючи, порушує закони, вимоги Конституції України. Вимогами сучасного розвитку суспільства є здатність фахівців розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином впроваджувати це в своїй практичній діяльності.

   Законність є необхідною умовою гармонійного функціонування громадянського суспільства. Законність – це суворе і суцільне виконання розпоряджень правових законів усіма суб’єктами правовідносин. Інакше кажучи, законність можна визначити як правовий режим, за яким діяльність усіх державних органів, юридичних і фізичних осіб здійснюється згідно з вимогами закону.

   Головними засадами законності є: верховенство правового закону, загальність законності, рівність усіх суб’єктів права перед законом, єдність законності та доцільності, невідворотність відповідальності.

Найважливішими завданнями правового виховання студентів в умовах сучасного вишу є:

– свідоме ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою;

– здатність мотивувати свої вчинки та приймати рішення, які не суперечать діючому законодавству.

– виховання високої громадянськості;

– дотримування і виконання законів і вимог Конституції України.

Сьогодні одним із пріоритетних напрямів загальнодержавної політики країни стоїть проблема безпеки громадян, охорона їх життя і здоров’я.

 Ст. 3 Конституції України проголошує, що «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави». Життя є одним із основних природних благ людини. Без нього всі інші блага, права та свободи втрачають свій сенс. Це стверджується тим, що усі люди вільні і рівні у своїх правах та гідності.

125855