Права людини — це певні можливості, що ґрунтуються на загальнолюдській моралі, та необхідні людині для її існування і розвитку в конкретних історичних умовах.Вони мають бути загальні та рівні для всіх.

 

10 грудня 1948 р. Генеральна АсамблеяООНприйняла розроблену КомісієюООНз прав людиниЗагальну декларацію прав людини. Саме цей день щорічно відзначається у всьому світі як Міжнародний день захисту прав людини.

Кожна людина має громадянські (особисті) й політичні права, свободи, а також економічні, соціальні, екологічні й культурні права.

Утвердження та забезпечення дотримання прав людини — важлива проблема сучасного світу. Людина, її життя і гідність, права та свободи — найвища цінність кожної держави.

Право як загальносоціальне явище охоплює права людини, права нації, права народу, права об'єднань, права інших груп, права людства. Юридичне право як систему правил поведінки встановлює і санкціонує держава. Отже, юридичне право виникає разом із виникненням держави, тому закономірності виникнення держави і права ті самі. Право як юридичне явище — це задекларовані державою правила поведінки суб'єктів, спрямовані на втілення правди, справедливості, добра тощо.

Україна дбає про дотримання прав своїх громадян. ПоложенняКонституції Україниповною мірою відповідають Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини. Конституція визнає за кожною людиною право на вільний розвиток своєї особистості, але тільки в тому разі, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей. Проголошуючи рівноправність усіх громадян і їх рівність перед законом, Конституція України відкидає можливість якихось привілеїв або обмежень за статевими, расовими, політичними, релігійними ознаками або переконаннями.