Увага!!! Наявні вакантні місця державного замовлення!

 

      На спеціальність 221 Стоматологія подано 9 оригіналів документів на 10 місць державного замовлення. Наявне 1 вакантне місце державного замовлення за спеціальністю 221 Стоматологія на загальних умовах.

     На спеціальність 222 Медицина подано 241 оригінал документів на 270 місць державного замовлення. Наявні 29 вакантних місць державного замовлення за спеціальністю 222 Медицина на загальних умовах.

     На спеціальність 228 Педіатрія подано 23 оригінали документів на 24 місця державного замовлення. Наявне 1 вакантне місце державного замовлення за спеціальністю 228 Педіатрія на загальних умовах.

   Претендувати на вакантні місця державного замовлення можуть лише особи, які зараховані на навчання на відкриту конкурсну пропозицію (третій конкурсний предмет – фізика або математика) за кошти фізичних, юридичних осіб і не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення. Конкурсний бал на відповідну спеціальність повинен бути менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення не більше, ніж на 15 балів. Категорії вступників і порядок переведення визначені розділом XІI Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році.

 

  • Реєстр осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення за спеціальністю 221 Стоматологія: станом на 01.08.2019 року:

           1. Чернихівська Іванна Романівна – конкурсний бал 178,533 – особа з інвалідністю

 

  • Реєстр осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення за спеціальністю 222 Медицина: станом на 01.08.2019 року – претендентів немає.

 

  • Реєстр осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення за спеціальністю 228 Педіатрія: станом на 01.08.2019 року – претендентів немає.

Ivano-Frankivsk National Medical University will be celebrating its 74th anniversary on Thursday, September 19th.


Location: Ivano-Frankivsk National Medical University, Halytska str., 2.
Event starts at 3pm.
Faculty members, staff and students are welcome to join the celebration and share this joyful moment!

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Івано-Франківський національний медичний університет забезпечує прийом та розгляд повідомлень від осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Будь-яка особа за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, має право повідомити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Івано-Франківському національному медичному університеті. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави відповідно до чинного законодавства.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Всі повідомлення розглядаються уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції згідно з вимогами законодавства.

Повідомити про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: +38(097)99-49-150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гострі коронарні синдроми: новітні підходи до діагностики і лікування (WORKSHOP), Congress ESC та World Congress of Cardiology, 2019.проф. Н.Середюк.


2. Артеріальна гіпертензія – нові європейські стандарти (WORKSHOP), ESC, 2019 проф. Н.Середюк.


3. Серцева недостатність; у фокусі - діагностика та невідкладна допомога   при гострій серцевій недостатності (ГСН); діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності (ХСН), із урахуванням європейських та американських робочих класифікацій – АСС/АНА, HLM, NYHA, ESC, 2019. проф. Н.Середюк.


4.Аритмії: у фокусі maxiаритмії у світлі європейського гайдлайну .Суправентрикулярні тахікардії; ESC, 2019 .


5.Серцеві блокади та кардіостимулятори в реальній клінічній практиці.

СПИСОК ДОПУЩЕНИХ ДО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ РІШЕННЯМ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ №9 ВІД 04.07.2019 РОКУ
СПИСОК ДОПУЩЕНИХ ДО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ РІШЕННЯМ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ №10 ВІД 08.07.2019 РОКУ
СПИСОК ДОПУЩЕНИХ ДО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ РІШЕННЯМ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ №11 ВІД 11.07.2019 РОКУ

- Медичний коледж спеціальність 223 Медсестринство освітня програма сестринська справа на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) (термін навчання – 4 роки) 

- Медичний коледж спеціальність 223 Медсестринство освітня програма лікувальна справа на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) (термін навчання – 4 роки) 

- Медичний коледж спеціальність 226 Фармація, промислова фармація освітня програма фармація на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) (термін навчання – 3 роки) 

- Медичний коледж спеціальність 221 Стоматологія освітня програма стоматологія ортопедична на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) (термін навчання – 3 роки) 

- Медичний коледж спеціальність Стоматологія освітня програма - стоматологія ортопедична на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) (термін навчання – 2 роки)

СПИСОК ДОПУЩЕНИХ ДО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ РІШЕННЯМ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ №12 ВІД 13.07.2019 РОКУ

- Медичний коледж спеціальність 223 Медсестринство освітня програма сестринська справа на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) (термін навчання – 4 роки) 

- Медичний коледж спеціальність 223 Медсестринство освітня програма лікувальна справа на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) (термін навчання – 4 роки) 

- Медичний коледж спеціальність 226 Фармація, промислова фармація освітня програма фармація на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) (термін навчання – 3 роки) 

- Медичний коледж спеціальність 221 Стоматологія освітня програма стоматологія ортопедична на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) (термін навчання – 3 роки)

- Медичний коледж спеціальність Стоматологія освітня програма - стоматологія ортопедична на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) (термін навчання – 2 роки) 

 

KAFEDRA

Про кафедру

 Про кафедру

Адреса: Майдан Шептицького, 21, м. Івано-Франківськ, 76018

Телефон: +38 (0342) 54-85-02

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра судової медицини та медичного права

Курс судової медицини Станіславського державного медичного інституту організовано в 1949 році. Першими завідувачами були: доценти В.І.Сотнікова (1949-1950р.р.), Н.Н.Одеська (1950-1952р.р.), С.Б.Гольдштейн (1952р.), А.Ф.Тайков (1953-1955р.р.) та к.мед.н Д.М.Кобизєв (1955-1960р.р.). Під керівництвом доцента Кобизева Дмитра Михайловича (1955-1960р.р.) були проведені перші організаційні заходи – розширена база по налагодженню на курсі навчального процесу, наукової діяльності і основного її напрямку. Розробляючи його, Д.М. Кобизєв в 1949 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Судово-медична кваліфікація тілесних ушкоджень”. Силами перших асистентів В.С. Салія (1949-1957р.р.), В.К. Воскобойнікова (1950-1953р.р.) та лікарів-експертів Г.М. Пальмової (1952р.), М.А. Ємельяне-нко (1952-1954р.р.) підготовлено до навчання сухі і вологі макропрепарати, розроблено методику викладання дисципліни.

Соколов

Доцент Соколов Борис Іванович

завідувач курсу судової медицини з 1960 до 1970 року

В 1960 році курс судової медицини очолив доцент, к.мед.н. Соколов Борис Іванович. За його участю освоєно всі навчальні приміщення, засновано музей кісткових, вологих препаратів та муляжів. Під його керівництвом складено методичні вказівки для студентів, створено монотематичні колекції мікро- та макропрепаратів, текстові та ілюстративні таблиці.

В організації навчального процесу велика заслуга належить колишнім асистентам кафедри – Григоришину Степану Дмитровичу та Шабельнику Дмитру Яковичу. В 60-х роках їх наукові розробки були присвячені “Спектрохімічному дослідженню волосся людини в судово-медичній практиці”: Дис... канд. мед. наук. – Вінниця, 1967 (Д.Я.Шабельник) та “Гістологічному і гістохімічному дослідженню легень новонароджених в судово-медичному відношенні”: Дис... канд.мед.наук. – Вінниця, 1969 (С.Д.Григоришин). В 1971 році курс лекцій з судової медицини читав доцент Тернопільського медичного інституту, к.мед. н., доцент О.І.Муханов.

 Туровцев

Професор Туровцев Олександр Іванович 

завідувач кафедри судової медицини з 1972 до 1988 року

З 1972 року курс судової медицини було реоргані-зовано в кафедру, яку очолював до 1988р. д.мед.н., професор О.І.Туровцев. Під його керівництвом було значно розширено колекцію музейних препаратів, придбано апаратуру для навчальної і наукової робіт, розроблено методичні матеріали для викладання дисципліни. Професор О.І.Туровцев тривалий час успішно поєднував завідування кафедрою з обов’язками експерта комісійних експертиз.

Упродовж 1980-1988р.р. професор О.І.Туровцев був членом Республіканської проблемної комісії, членом правління Українського наукового товариства судових медиків, Головою Івано-Франківського НТСМ.

В цей період на кафедрі працювали: асистенти Д.Я.Шабельник, С.Т.Григоришин, Є.П.Федорчук, клінічний ординатор В.Г.Павлович, експерти обласного бюро СМЕ С.А.Гринчишин (1976-1980р.р.), В.І.Токовенко (1977-1982р.р.), В.М.Теплицький (1978-1982р.р.), Л.Р.Лопатинська (1976-1980р.р.),

Д.Є.Лубковський (1975-1977р.р.), Б.М.Полутренко (1980-1982р.р), Т.Л.Кіт (1983-1985р.р), лаборант О.П. Кучеренко та препаратор Л.М.Грицик.

1972

Колектив кафедри судової медицини, очолюваний професором Туровцевим (1972р.)

Нижній ряд (зліва направо): лаб.Кучеренко О.П., професор Туровцев О.І., ас.Федорчук Є.П.

Верхній ряд (зліва-направо): клінічний ординатор Павлович В.Г., судово-медичний експерт Лубковський Д.С., препаратор Грицик Л.М., судово-медичний експерт Гринчишин С.Д.

Особливо велику увагу Олександр Іванович приділяв науково-дослідній роботі, яка проводилась, головним чином, для встановлення критеріїв видової діагностики кісткових рештків. Вивчення структурної організації кісток людини і деяких домашніх тварин завершилось захистом 2-ох кандидатських дисертацій: “Комплексное исследование ребер детей и некоторых домашних животных для судебно-медицинского установления их видовой принадлежности”.- Київ, 1976 (Є.П.Федорчук) та “Исследование губчатого вещества локтевой и лучевой костей человека и некоторых домашних животных для судебно-медицинского установления видовой принадлеж-ности”.- Москва, 1985 (Г.Д.Трофимова). Поряд з цим, проводились фундаментальні дослідження щодо вікових і статевих відмінностей різних відділів кісткової системи. Результатом двох НДР стали “Методичні рекомендації” та “Інформаційні листи”, які з успіхом були впроваджені в практичну діяльність медико-криміналістичного відділення бюро СМЕ. Здобуті результати були відображені і в докторській дисертації ас. Д.Я.Шабельника “Матеріали до об’єктивізації експертиз деяких речових доказів біологічного походження”, Ярославль (1975).

 Трофімова

Доцент Трофимова Галина Дмитрівна 

в/о завідувача курсу судової медицини з 1988 до 1990 року

В наступні 2 роки (з 1988 до 1990р.р) обов’язки завідуючого виконувала к.мед.н. Трофимова Галина Дмитрівна, автор більш як 20 наукових праць. Під її керівництвом основна робота колективу була спрямована на активізацію експертної роботи і завершення науково-дослідницької роботи.

В 1995 році курс судової медицини очолила доцент Є.П. Федорчук. Під її керівництвом колектив курсу переходить на викладання дисципліни українською мовою, розробляє тести для контролю початкового і кінцевого рівнів знань студентів, завершує розробку навчально-методичних матеріалів для лекцій та практичних занять на медичному і стоматологічному факультетах. В 2000 році курс судової медицини знову отримує статус кафедри, яку очолює д.мед.н., професор Є.П.Федорчук, учениця професора О.І. Туровцева та професора, антрополога Б.О.Никитюка.

2000

Колектив кафедри судової медицини, очолюваний професором Федорчук Є.П. (2000р.)

Нижній ряд (зліва направо): ас. Михальчук Н.М., професор Федорчук Є.П., доц. Павлович В.Г.

Верхній ряд (зліва-направо): препаратор Яцик М.С., лаб. Кучеренко О.П.

Fedorchuk E.P

Професор Федорчук Єлизавета Петрівна 

завідувач кафедри судової медицини 2000-2012 р.р.

Федорчук Єлизавета Петрівна з відзнакою закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут в 1971 році. За відмінне навчання та успіхи в науковій роботі була рекомендована в 1972р. Вченою радою на посаду асистента кафедри судової медицини. В 1979 році захистила кандидатську дисертацію, в 1998 році – докторську дисертацію та тему: «Судово-медичні критерії ототожнення особи по грудині, лобкових кістках та їх остеохондральних з’єднаннях» і отримала вчене звання професора та вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності “судово-медична експертиза”.

Професор Є.П.Федорчук підготувала 4 кандидати та 2 магістри наук. Серед них: ас. С.М. Федорчук - “Значення соматотипу в судово-медичній діагностиці загальних ознак людини”.- Київ.-2004; доцент кафедри Н.М.Козань - “Судово-медичні критерії загальних ознак загиблої особи за структурною організацією під’язикової кістки”.- Київ.-2005; зав.курсу судової медицини Ужгородського національного університету В.Л.Фенцик - “Визначення видової належності, статі, краніотипу за морфологічними ознаками скроневих кісток”.– Київ.- 2005; ас. В.М.Волошинович - “Судово-медична діагностика загальних фенотипічних ознак людини за факторними критеріями кісток стопи”.– 2008

Кафедра 2008

Колектив кафедри судової медицини, очолюваний професором Федорчук Є.П. (2008)

Нижній ряд (зліва-направо): ас.Сворак М.С., ас.Волошинович В.М., професор Федорчук Є.П., к.мед.н., ас. Федорчук С.М., , доц.кафедри, к.мед.н Козань Н.М., ас. Міщенко В.В.

Верхній ряд (зліва-направо): лаб. Ковальчук Л.В., преп. Яцик М.С, лаб. Навроцька Г.М.

У 2009 році кафедру переіменовано у кафедру судової медицини та медичного законодавства, яку у 2012 році реорганізовано. З 2012 по 2019 р.р. курс судової медицини входив до складу кафедри патоморфології та судової медицини, яку очолював проф.Михайлюк І.О. У 2019 р. кафедру реорганізовано та створено кафедру судової медицини та медичного права, яку очолила д.мед.н. Козань Н.М.

2019

Колектив кафедри судової медицини та медичного права, очолюваний д.мед.н. Козань Н.М. (2019)

Зліва-направо: доцент Сабадуха В.О., прибиральник Ткачук О.Й., ст.лаборант Чадюк В.О.,

ас. Коцюбинська Ю.З., ас. Зеленчук Г.М., доцент Благодир С.М., д.мед.н. Козань Н.М.,

доцент Волошинович В.М., ас.Федосенко Н.В., викладач коледжу Ціхівський А.О., ас. Хомут У.В.

 


Співробітники кафедри

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foto

 

Козань Наталія Миколаївна

 

Завідувач кафедри

доктор медичних наук

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foto

 

Волошинович Володимир Мирославович

 

кандидат медичних наук, доцент

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foto

 

Благодир Сергій Миколайович

 

кандидат юридичних наук, доцент

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foto

 

Коцюбинська Юлія Зіновіївна

 

асистент

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foto

 

Зеленчук Галина Мирославівна

 

асистент

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foto

 

Сабадуха Володимир Олексійович

 

кандидат філософських наук, доцент

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foto

 

Федосенко Наталія Володимирівна

 

асистент

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foto

 

Ціхівський Андрій Олегович

 

викладач медичного коледжу

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foto

 

Хомут Уляна Володимирівна

 

асистент

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foto

 

Чадюк Валерія Олександрівна

 

Старший лаборант

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foto

 

Ткачук Ореста Йосипівна

 

прибиральник

Планово - фінансовий відділ

 

Контактна інформація :

     вул. Галицька, 2

     м. Івано-Франківськ,  76018

     тел: (0342)750540

     Електронна адреса : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Нормативні документи відділу

     - Положення про планово-фінансовий відділ ДВНЗ " Івано-Франківський національний медичний університет"

     - Наказ про затвердження Положення планово-фінансового відділу

 

Співробітники відділу:

     - Тимощук Леся Анатоліївна - начальник відділу

     - Павлик Уляна Іванівна - заст.начальника відділу

     - Атаманюк Лілія Володимирівна - провідний економіст

     - Мельничук Олеся Василівна - економіст І кат.

     - Мостовик Ірина Тарасівна - економіст 1 категорії

     - Демянчук Ольга Володимирівна - економіст 1 категорії

     - Гойдало Андрій Ростиславович - економіст 2 категорії

 

Список випускників 11 класу, зареєстрованих для проходження творчого конкурсу (ліплення)