Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

 

ДИСЕРТАЦІЇ К20.601.04

К20.601.04

 

ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ

 

Проекти ОНП Доктор філософії
Проекти ОПП Магістр
Проекти ОПП Бакалавр
Проекти підвищення кваліфікації НПП
 

ДИСЕРТАЦІЇ Д20.601.02

Д20.601.02

 

ДИСЕРТАЦІЇ Д20.601.01

Д20.601.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра пропедевтики педіатрії

Про кафедру

Кафедра пропедевтики педіатрії заснована у 1992 році як кафедра педіатрії  факультету інтернатури. З 1994 року на її базі створена кафедра пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дитиною. З часу створення кафедра розташовується на базі міської дитячої клінічної лікарні м. Івано-Франківська. З 1992 по 2012 р. кафедру пропедевтики педіатрії очолювала доктор медичних наук, професор Юрцева А.П. 

1

ЮРЦЕВА Алла Петрівна закінчила Івано-Франківський медичний інститут у 1964 році. З 1964 по 1967 рік – лікар-педіатр дільничої лікарні, а з 1967 по 1968 роки – лікар-педіатр школи-інтернату. З 1968 по 1970 рік – клінічний ординатор, 1971 року  по 1987 рік – асистент кафедри педіатрії Івано-Франківського медінституту. З 1987 по 1991 рік – доцент кафедри педіатрії.

А.П.Юрцева у 1975 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Зміни обміну заліза, міді, кобальту, цинку і активності металоферментів при дрібновогнищевій пневмонії у дітей раннього віку і їх значення в патогенезі хвороби”. У 1990 році захистила докторську дисертацію на тему ”Прогнозування і лікування інфекційного токсикозу у дітей раннього віку з врахуванням імунологічної реактивності”. З 1992 року затверджена у вченому званні професора.

Професор Юрцева А.П. автор 320 робіт в тому числі 3 авторських свідоцтв і  методичних рекомендацій, є співавтором підручника “Медицина дитинства” (т. 4, 2001). Наукові дослідження науковця присвячені вивченню імунологічної реактивності, обміну мікроелементів та антиоксидантної системи при невідкладних станах у дітей раннього віку. За час існування кафедри під керівництвом професора Юрцевої А.П. виконано і захищено 6 кандидатських дисертацій.  Професор Юрцева А.П. є членом Спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій  при Львівському державному медичному університеті ім. Д.Галицького та Чернівецькому медичному університеті.

З 2012 року по 2019 рік кафедра була реорганізована та стала кафедрою дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії. Завідувачем кафедри став професор Фофанов Олександр Дмитрович. Фофанов О.Д. у 1988 році закінчив з відзнакою Вінницький державний медичний інститут, фах за дипломом - лікар – педіатр. У 1988-1989рр. проходив інтернатуру за спеціальністю «Дитяча хірургія» на базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де по закінченні інтернатури працював хірургом по наданню невідкладної допомоги дітям.

2

       З 1992р. працював асистентом курсу дитячої хірургії. Кандидат медичних наук з 1998 року. Тема дисертації: «Клініко-імунологічні аспекти діагностики і лікування гнійної хірургічної інфекції у дітей раннього віку». Дисертацію захистив у спеціалізованій Вченій раді Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

         З 2005р. працював доцентом курсу дитячої хірургії, а з 2010 р. очолював курс дитячої хірургії. Автор 210 наукових статей, 7 патентів України на винаходи, 3 раціоналізаторських пропозицій. Захистив докторську дисертацією «Лікування новонароджених та дітей раннього віку з вродженою обструктивною патологією шлунково-кишкового тракту» у 2011 р.

        Фофанов О.Д. з 1998 року очолює бригаду хірургів – неонатологів, спеціалізується на операціях з приводу вроджених вад у новонароджених та дітей раннього віку. Оперує дітей із найбільш складною ургентною та плановою хірургічною патологією, курує хворих в хірургічному та реанімаційному відділах обласної дитячої лікарні, забезпечує ургентні виклики в хірургічне, реанімаційне відділення, відділення реанімації новонароджених. Забезпечує виклики по санавіації в райони області, міський пологовий будинок та обласний перинатальний центр. Проводить консультації в трьох відділеннях обласної дитячої лікарні, міській дитячій лікарні, обласному перинатальному центрі, міському пологовому будинку.

З вересня 2019 року кафедра знову була реорганізована і отримала назву кафедра пропедевтики педіатрії. Очолила професор Кочерга Зоряна Ростиславівна .

3

Кочерга Зоряна Ростиславівна у 1995 році закінчила Івано-Франківську державну медичну академію, медичний факультет за спеціальністю «Лікувальна справа». У 1997 році завершила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія». З 1997 по 1999 рік працювала лікарем – неонатологом в реанімації новонароджених обласного перинатального центру та молодшим науковим співробітником центральної науково-дослідної лабораторії Івано-Франківської державної медичної академії. З 1998 року працювала асистентом кафедри дитячих хвороб № 2 факультету післядипломної освіти  Івано-Франківської державної медичної академії. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Антропогенетичні особливості окремих популяцій дитячого населення Прикарпаття»  і отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2001 по 2003 рр. працювала педіатром у Лівійській соціалістичній республіці. З 2003 по 2018 рр. асистентом, а з 2009 р. - доцентом кафедри педіатрії ІФНМУ. У 2016 році захищена докторська дисертація на тему «Комплексна оцінка генетичної структури дитячого населення Івано-Франківської області та діагностичне значення нового способу прогнозування виникнення затримки  внутрішньоутробного  розвитку».

Кочерга З.Р. консультує та курує  новонароджених та хворих з спадковою і вродженою патологією у відділеннях інтенсивної терапії  та патології новонароджених. У 2008 році їй  присвоєно вищу лікарська категорію за спеціальністю «Неонатологія». Приймала участь у роботі міжнародних програм: Україно-Швейцарському проекті «Здоров’я матері та дитини» та Україно-Німецькій програмі  з неонатології.

Наукові напрямки роботи кафедри пропедевтики педіатрії:

- метаболічні та імунологічні розлади при набутих та вроджених захворюваннях у дітей і їх корекція;

  • удосконалення лікування алергічних захворювань;
  • удосконалення методів інтенсивної терапії;
  • харчування здорової та хворої дитини, аліментарнозалежні хвороби.

На кафедрі пропедевтики педіатрії проводиться навчальна робота зі студентами 2 та 3 курсів медичного факультету за спеціальностями “Лікувальна справа” та “Педіатрія” з дисциплін “Пропедевтика педіатрії”, “Сестринська практика”, “Догляд за хворими”; студентами 2 та 3 курсів факультету підготовки іноземних громадян з дисциплін “Пропедевтика педіатрії”, “Сестринська практика”, “Догляд за хворими”; студентами 4 курсу стоматологічного факультету з дисципліни “Педіатрія”; студентами 2 та 3 курсів медичного коледжу з дисциплін “Медсестринство в педіатрії” та “Педіатрія”.

Співробітники кафедри проводять лікувально-профілактичну та консультативну роботу на базі відділень міської дитячої клінічної лікарні, обласного перинатального центру та міського перинатального центру. Крім того, працівники кафедри проводять консультативний прийом дітей у філіалах поліклініки. Співробітники кафедри опікуються дітьми з притулку св. Миколая. Працівники кафедри освоїли та проводять функціональні методи дослідження (ЕКГ, спірометрія, варіабельність серцевого ритму, холтерівське моні торування артеріального тиску).

На кафедрі пропедевтики педіатрії працюють:

зав. кафедри, професор Кочерга З.Р.; доценти Павликівська Б.М., Лотовська Т.В., Недоступ І.С., Мотрюк В.Б., Ган Р.З.; асистенти Костишин Н.С., Ткач Б.Н., Левчук А.Є., Осадець Н.Б., Боднар О.П., Федишин Л.Л.,  Котів І.В., Глов’як В.Г., Попідоха М.Я., Казімирчук І.В., Терешкун Н.М.,  Вакалюк Л.І., Гросберг Т.Ю.; старші лаборанти Ткачук М.Я. та Дмитрук Ю.І.,  лаборант Галюк О.В.


Співробітники

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Кочерга З.Р

д.м.н, професор, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Лотовська Т.В

к.м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Мотрюк В.Б.

к.м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Недоступ І.С.

к.м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Павликівська Б.М.

к.м.н. доцент кафедри пропедевтики педіатрії

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Глов'як В.Г.

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Котів І.В.

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Левчук Анна Євгенівна

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Осадець Н.Б

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Ткачук М.Я.

асистент кафедри пропедевтики педіатрії

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Казімирчук І.В.

викладач коледжу

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

foto

Терешкун Н.М.

викладач коледжу

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________