Терапевтика імені професора М.М. Бережницького

 

ЗАСНОВНИК: Івано-Франківський національний медичний університет, ТОВ «Видавничий дім «МЕДКНИГА».

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №24479- 14419Р від 06.07.2020р.

Періодичність виходів – 4 рази на рік Мова – українська, англійська.

Журнал публікує результати оригінальних досліджень, практичні матеріали для фахівців, клінічні випадки закордонних колег, оглядові статті щодо актуальних проблем внутрішньої медицини й стоматології, рецензії, історичні розвідки тощо.

- Вимоги до подання

- Cайт журналу

- Головні співредактори журналу