АСПІРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА

 

- Питання  вступних іспитів у аспірантуру 

- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"

- Правила прийому в Аспірантуру та Докторантуру

- Зміни до правил прийому в Аспірантуру та Докторантуру

- Перелік документів на планування НДР

- Наукова комісія

- Методичка з первинної документації

- Комісія з питань біоетики

- Докторантура

- Аспірантура

- Освітньо-наукова Програма медицина 

- Освітньо-наукова Програма стоматологія

- Освітньо-наукова Програма фармація

- Навчальний план підготовки фахівців третього освітнього рівня спеціальність "Медицина"

- Навчальний план підготовки фахівців третього освітнього рівня спеціальність "Стоматологія"

- Навчальний план підготовки фахівців третього освітнього рівня спеціальність "Фармація"

- Навчальний план підготовки фахівців третього освітнього рівня спеціальність "Медицина" (Графік)

- Навчальний план підготовки фахівців третього освітнього рівня спеціальність "Стоматологія" (Графік)

- Навчальний план підготовки фахівців третього освітнього рівня спеціальність "Фармація" (Графік)


- Розклад занять аспірантів (заочна форма навчання) 1 курс 1 семестр

- Розклад занять аспірантів (заочна форма навчання) 2 курс 1 семестр