Увага! 

     Відповідно до наказу МОЗ України від 31.08.2023 № 1555 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2023 р. за № 1635/40691 що на період дії воєнного стану в Україні атестації на підтвердження звання лікаря (провізора)-спеціаліста, на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій лікарям (провізорам), на підтвердження звання спеціаліста та на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій молодшим спеціалістам з медичною освітою та фармацевтам не проводяться. Пункт 11 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264, викласти в такій редакції: «11. Установити, що: 1) термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста, який сплив у період дії воєнного стану, подовжується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування; 2) після відновлення атестацій лікарів до атестаційної комісії подається копія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; 3) обмеження частки балів професійного розвитку за дистанційною формою навчання, передбачені у пункті 2.4 додатка 4 до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого цим наказом, не розповсюджуються на обов’язковий щорічний мінімум балів для чергової атестації до 2024 року.»

 

- Атестаційний листок

- Додаток 5

- Заява

- Особисте портфоліо

- Критерії нарахування балів

- Перелік документів для атестації

- Наказ 1753

- Номенклатура спеціальностей

- Порядок атестації від 18.08.2021р

- Наказ МОЗ 74 Про затвердження змін до деяких наказів МОЗ України

- Телефони МОЗ

Наказ №1555 від 31.08.23р.