В.о. заступниці ректора з виховної роботи доцентка Марія Гуцол та докторка філологічних наук професорка Анна Ільків взяли участь у роботі Міжнародної конференції «Філологічні студії і перекладознавчий дискурс», яка проводилась в Університеті Короля Данила в рамках форуму «Ukrainian Language Forum: Tutoring and Business Focus».

Представниці кафедри мовознавства виступили з доповідями на теми: «Фасилітація як один із кращих методів викладання предмету «Греко-латинська медична термінологія» у вищій школі» (Марія Гуцол), «Особливості формування комунікативної компетентності працівника сфери охорони здоров’я» (Анна Ільків).

Такі наукові зустрічі сприяють налагодженню співпраці між університетами, особливо в контексті перекладознавства, оскільки й Університет Короля Данила, й Івано-Франківський національний медичний університет готують майбутніх фахівців з перекладу.